0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

 1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
 2. Відкрийте Ваше замовлення
 3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Об’єкт та предмет дослідження – чим відрізняються?

Редактор: Роман
10 хв.

В процесі написання наукових робіт студенти стикаються з поняттями предмет і об’єкт дослідження. Розуміння й розмежування зазначених термінів є вкрай вагомим для коректного формування завдань і цілей наукового дослідження. 

Магістр

1. Предмет і об’єкт дослідження

Розуміння й розмежування зазначених термінів є вкрай вагомим для коректного формування завдань і цілей наукового дослідження. 

На перший погляд, здається, що нічого складного в формулюванні об’єкта і предмета дослідження немає, адже об’єкт дослідження – це те, що науковець планує вивчати, а предмет – характеристика або певні функції цього об’єкта, які якимось чином можуть на нього впливати. Незважаючи на це, не лише студенти, а й багато молодих вчених нерідко сумніваються, що ж саме у їхньому дослідженні виступає об’єктом, а що є предметом. І щоразу на початку роботи над новим дослідженням знову й знову науковці задаються цим питанням.

 

 

2. Що таке об’єкт дослідження?

Об’єкт дослідження – це певне наукове знання, яке планується вивчати. Це своєрідна проблема, яка обирається для проведення досліджень. Тобто, під обєктом дослідження розуміється те явище (процес), яке створює досліджувану автором проблемну ситуацію та існує незалежно від дослідника.  

Важливо

Об’єкт дослідження відповідає на питання:  

 • «Що я досліджую та розглядаю у своїй курсовій або дипломній роботі (яке явище, який механізм чи процес)?»;  
 • «Що розглядається та потребує детального теоретичного чи експериментального дослідження?».  

Дуже важливо, щоб об’єкт дослідження передбачав проблемну ситуацію, яка вимагає від студента вивчення.   

 

3. Що є предметом дослідження?

Предмет дослідження – це конкретний аспект, риса, ознака, яка належить об’єкту; ракурс, під яким розглядається об’єкт. Тобто предмет дослідження – це певний аспект виділеної студентом проблеми, розглядаючи який, можна пізнати об’єкт в цілому, позначити та виділити його характерні властивості. 

Важливо

Предмет дослідження відповідає на питання:  

 • «У якому напрямі я досліджую (які саме особливості явища чи процесу, які характеристики та ознаки, який аспект береться до уваги)?»; 
 • «Які саме аспекти (відношення, будова, функції, способи, ознаки, властивості, події тощо) об’єкта розглядаються (досліджуються)?». 

Слід пам’ятати, що предмет дослідження міститься у межах об’єкта. 

 

4. В чому полягає різниця між об’єктом та предметом дослідження?

Відмінності між об’єктом та предметом дослідження іноді доволі складно визначити через декілька причин:  

 • деякі публікації містять практично синонімічні значення цих термінів;  
 • тлумачні словники дають часом розмиті визначення без конкретних прикладів. Наприклад, можна зустріти такі визначення: під предметом розуміють усе те, що представляється почуттями. Об’єкт дослідження – це будь-яка матеріальна річ чи явище, існування котрого не залежить від людської свідомості.  

Тоді постає питання: чим відрізняються об’єкт і предмет дослідження? 

Найчастіше при розмежуванні об’єкта та предмета дослідження говорять про те, що об’єкт є ширшим за предмет.  

Розмежуванні об’єкта та предмета дослідження - картинка

Різницю між об’єктом та предметом дослідження найпростіше зрозуміти через їхнє співвідношення:  

Різниця між об’єктом та предметом дослідження - картинка

Тобто, об’єктом називається загальна сфера дослідницької діяльності, яка безпосередньо залежить від обраної дослідником теми, а предметом виступає конкретна частина сфери, яку досліджують.  

Лайфхак

Необхідно пам’ятати, що предмет та об’єкт дослідження є невіддільними один від одного і мають таке ж співвідношення, як загальне і приватне. Різниця між ними полягає в «широті погляду». Предмет дослідження — це лише одна сторона об’єкта, його окремі властивості.  

Варто зазначити, що до основних характеристик об’єкта та предмета дослідження відносяться: 

Характеристики об’єкта та предмета дослідження - картинка

Також ключовою характеристикою є те, що один об’єкт дослідження може вивчатися різними науками та дисциплінами, для яких буде обрано свій предмет. Наприклад: 

об’єкт дослідження може вивчатися різними науками - картинка 

Таким чином, об’єкт дослідження – це явище, процес, закономірність, дія, жива істота чи щось неживе, створене людиною чи природою. Іншими словами, це те, що вивчає дослідник. Предметом дослідження є певна сторона, властивість, якість, певний аспект, який розглядається у кожному конкретному випадку. Це свого роду ракурс, що спрямований на окремі сторони і властивості об’єкта, який вивчається. 

 

5. Приклади об’єкта та предмета дослідження

Для розуміння, що собою являє об’єкт і предмет дослідження в більш спрощеному вигляді можна навести наступні приклади: 

 

Об’єкт 

Предмет 

Молоко 

Якісні характеристики молока 

Дистанційне навчання 

Умови дистанційного навчання у вищій школі 

Аутсорсинг  

Особливості ІТ-аутсорсингу в Україні 

Крило літака 

Підіймальна сила крила літака 

Медичні маски 

Захисні властивості медичних масок 

Діяльність готелю 

Особливості діяльності готелю в умовах карантинних обмежень. 

 

Для кращого розуміння того як формулюється об’єкт і предмет дослідження розглянемо декілька практичних прикладів: 

 

Приклади виділення об’єкта і предмета дослідження 

Тема дослідження 

Об’єкт дослідження 

Предмет дослідження 

Стратегічне управління розвитком маркетингової діяльності промислового підприємства 

Розвиток маркетингової діяльності промислових підприємств України  

Теоретичні, методологічні і методичні аспекти стратегічного управління розвитком маркетингової діяльності великих підприємств машинобудування 

Привабливість міжнародних товарних ринків в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків 

Процеси формування і розвитку міжнародних товарних ринків в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків  

Привабливість міжнародних товарних ринків як фактор створення ефективних стратегій розширення міжнародної економічної діяльності підприємств 

Формування споживчої поведінки на українському ринку високотехнологічних товарів 

Процеси формування і функціонування ринків високотехнологічних товарів в Україні  

Теоретичні, методичні засади і практичні аспекти формування вітчизняними підприємствами споживчої поведінки на українському ринку високотехнологічних товарів 

Диверсифікаційні процеси на підприємствах кондитерського ринку України 

Виробничо-господарська діяльність підприємств кондитерського ринку України  

Теоретико-методологічні і організаційні засади розвитку диверсифікаційних процесів на підприємствах кондитерського ринку України 

Мале та середнє підприємництво України у структурі міжнародного бізнесу 

Зовнішньоекономічна діяльність малих та середніх підприємств України на міжнародних ринках  

Комплекс теоретичних, методичних та практичних рекомендацій стосовно визначення пріоритетних напрямків діяльності малих та середніх підприємств України на міжнародних ринках і ризиків їхньої зовнішньоторговельної діяльності 

6. Поширені помилки при визначенні об’єкта дослідження

Варто зазначити, що практично в 80 % випадків студенти плутають об’єкт та предмет дослідження. Це є однією із головних помилок студентів.  

Серед поширених помилок у процесі визначення об’єкта дослідження можна виокремити наступні:  

 • неправильне або некоректне виділення меж робочого поля задля проведення експериментів; 
 • зміщення вектору наукового дослідження на інші наукові напрямки; 
 • великий масштаб, що не відповідає дійсності; 
 • наявність кількох об’єктів (двох і більше) в одній тезі; 
 • найбільша та неприпустима помилка – забути зазначити у вступі курсової чи дипломної роботи об’єкт або об’єднати об’єкт та предмет дослідження. Це може бути сприйнято науковим керівником як ознака некомпетентності студента, і таку роботу повернуть на доопрацювання.  

До інших поширених помилок у ході визначення об’єкта наукового дослідження можна віднести наступні: 

 • «відхилення» у бік іншої науки чи дисципліни, котра не заявлена у темі дослідження. Наприклад, у курсових чи дипломних роботах із психології часто простежується «втеча» у бік інших галузей психології, юриспруденція характеризується відхиленням у бік інших галузей права, оскільки чимало з них є спорідненими; 
 • відсутність конкретності, розмитість об’єкта дослідження також є суттєвою помилкою.  

Тому формулюючи об’єкт дослідження необхідно чітко його окреслити.  

 

7. Помилки формулювання предмета дослідження

Формулюючи предмет дослідження студенти також доволі часто допускаються помилок. Найпоширенішими помилками при визначенні предмета наукового дослідження є: 

 • розмитість формулювання предмета; 
 • взаємозаміна предмета та об’єкта дослідження (неправильна ідентифікація експериментальної сфери); 
 • немає узгодженості, розщеплення властивостей об’єкта та предмета у гуманітарних / технічних науках; 
 • властивості предмета є надмірними, вони виходять за допустимі межі об’єкта наукового дослідження; 
 • тавтологія, необґрунтована взаємозамінність формулювання теми і предмета наукового дослідження; 
 • наявний логічний розрив між об’єктом і предметом, що порушує логічну цілісність, структуру наукового дослідження; 
 • плагіат. Неприпустимим є дослівне копіювання об’єкта та предмета з іншої, уже захищеної наукової роботи. Наукове дослідження повинно бути унікальним, а не запозиченим, у т. ч. і формулювання об’єкта та предмета. 
Цікавить написання роботи "під ключ" з гарантією?

7.1 Приклади помилок при визначенні об’єкта та предмета дослідження

Для того щоб зрозуміти які ж саме помилки можуть виникнути у процесі формулювання об’єкта і предмета наукового дослідження, слід розглянути конкретні приклади.  

 

Приклади помилок формулювання об’єкта і предмета дослідження: 

Тема дослідження 

Помилки формулювання об’єкта та предмета 

Правильний варіант формулювання об’єкта та предмета 

Чинники емоційного розвитку дітей шкільного віку 

Об’єкт – діти шкільного віку.  

Предмет – особливості емоційного розвитку дітей шкільного віку. 

Об’єкт – чинники емоційного розвитку дітей шкільного віку.  

Предмет – вплив шкільного життя на емоційний розвиток дітей. 

Еволюційний розвиток предметів побуту 

Об’єкт – еволюція розвитку предметів побуту у різні історичні періоди. 

Предмет – предмети побуту.  

Об’єкт – різновиди предметів побуту. 

Предмет – видозміна предметів побуту у контексті їхнього еволюційного розвитку. 

Мотивація персоналу підприємства, як чинник підвищення продуктивності праці 

Об’єкт – персонал підприємства.  

Предмет – шляхи збільшення продуктивності праці персоналу підприємства. 

Об’єкт – сучасні методи мотивації персоналу.  

Предмет – вплив методів мотивації  на підвищення продуктивності праці персоналу підприємства. 

Творчість Л. Українки і її вплив на сучасну молодь 

Об’єкт – Л. Українка або сучасна молодь. 

Предмет – вірші Л. Українки.  

Об’єкт – твори Л. Українки. 

Предмет – дослідження впливу творів Л. Українки на сучасну молодь  

Лайфхак

Щоб легко сформулювати об’єкт та предмет дослідження, можна скористатись наступними порадами:  

● Визначати об’єкт і предмет необхідно тільки після точного формулювання теми дослідження.  

● Формулювання об’єкта і предмета повинно бути чітким і логічним.  

● Виділення об’єкта та предмета дослідження повинно співпадати із спеціальністю.  

● Формулювання об’єкта і предмета дослідження необхідно проводити виключно в науковому стилі.  

● При виділенні об’єкта і предмета дослідження не можна використовувати раніше опубліковане дослідження на аналогічну тему.  

● Формулювання об’єкта і предмета дослідження не повинно містити помилок.  

● Визначати об’єкт і предмет дослідження варто після формулювання актуальності обраної теми, постановки цілей і завдань. 

Таким чином, знаючи як визначити об’єкт і предмет дослідження, в ході написання наукової роботи не буде виникати проблем з їхнім формулюванням, а процес дослідження значно спроститься.

Відповіді на часті питання

Чи можна не визначати в науковій роботі об’єкт і предмет?

Ні, будь-яка наукова робота має свій об’єкт та предмет дослідження, їх необхідно лише правильно визначити та сформулювати. Відсутність обох або одного з цих елементів може призвести до неправильно визначення напряму дослідження. Така наукова робота не буде розкривати повною мірою тему. І швидше за все науковий керівник поверне її на доопрацювання.  

Чи можна сформулювати об’єкт і предмет після написання наукового дослідження?

Ні, ці елементи визначаються на початку роботи, після остаточного формулювання теми. Якщо об’єкт і предмет будуть визначені неправильно, дослідження може не досягти мети, а тема залишиться нерозкритою. Відсутність чітких меж вивчення теми сприяє науковому «розпорошенню», тобто автор наукового дослідження ризикує писати про усе і ні про що одночасно. Наукова цінність такого дослідження буде сумнівною.

Чи можуть співпадати об’єкт та предмет дослідження?

Ні, оскільки обєктом дослідження виступає процес, система або явище, яке розглядається у роботі. Це абстрактне і широке поняття, котре безпосередньо залежить від теми. Предмет дослідження – це конкретна та вужча частина об’єкта, яка аналізується в межах дослідження. Це конкретна частина об’єкта яку необхідно дослідити в межах обраної теми. 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660

Стаття була корисною для вас?

Оцініть статтю від 1 до 5

5 із 5 на основі 3 оцінок

Поділитися:
Помітили помилку?
Виділіть її і натисніть Ctrl + Enter

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: