0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

 1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
 2. Відкрийте Ваше замовлення
 3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Як відновитись у ВНЗ після відрахування?

Редактор: Роман
10 хв.

Усім відомо, що під час навчання у вищому навчальному закладі трапляються випадки відрахування. Напевно кожен хто чує вираз «відрахований з вищого навчального закладу» одразу сприймає цей факт, як щось негативне.

Магістр

1. Процедура відрахування студента з ВНЗ

Усім відомо, що під час навчання у вищому навчальному закладі трапляються випадки відрахування. Напевно кожен хто чує вираз «відрахований з вищого навчального закладу» одразу сприймає цей факт, як щось негативне. Але потрібно зауважити, що випадки відрахування бувають різними.

Порядок відрахування студента базується на підставі визначених причин відрахування. Причини відрахування з вищого навчального закладу передбачені Законом України «Про вищу освіту», а також Положенням Міністерства освіти та науки України (див. табл. 1).

Таблиця 1

Підстави для відрахування із вищого навчального закладу*

Причини

Особливості

Завершення навчання за освітньою програмою

Дана причина є достатньо зрозумілою. Кожен здобувач, який завершив навчання за освітньою програмою одразу відраховується із числа студентської спільноти.

Відрахування за власним бажанням

Дане відрахування ініціюється здобувачем самостійно. Здійснюється відрахування за власним бажанням на підставі заяви, яка пишеться на імя керівника вищого навчального закладу. До заяви обовязково додаються: згода декана факультету та довідка про відсутність заборгованостей перед ВНЗ, решта документів може бути передбачена кожним навчальним закладом індивідуально.

Відрахування у звязку з переведення до іншого вищого навчального закладу

Дане відрахування також ініціюється студентом самостійно. В даному випадку для узгодження переведення до іншого ВНЗ здобувач має подати дві заяви: 1- на імя керівника ВНЗ де навчається; 2 – на імя керівника ВНЗ куди планує переводитись. Лише за їх згодою розпочинається процедура переведення.

Відрахування у звязку з невиконанням індивідуального навчального плану

Відрахування ініціатором якого являється ВНЗ. По-іншому дане відрахування ще називають,  як відрахування за неуспішність, за невідвідування занять тощо. Студент відраховується з ВНЗ, якщо він не ліквідував «заборгованість». Варто відмітити, що кожен вищий навчальний заклад має спеціальні положення, які визначають процедуру та терміни ліквідації заборгованості (незадовільних оцінок, прогулів тощо). Дане положення стане в нагоді кожному здобувачу, який має привід для його відрахування через невиконання індивідуального навчального плану.

Відрахування за порушення умов договору, який укладений між ВНЗ та студентом, або особою, яка платить за навчання

Перед вступом до ВНЗ абітурієнт укладає договір з навчальним закладом. Невиконання умов даного договору являється причиною відрахування. Зазвичай це трапляється при несплаті за навчання на контрактних умовах. Також може бути відрахування за порушення внутрішнього розпорядку ВНЗ та навчальної дисципліни.

*Джерело: сформовано автором на основі даних ЗУ «Про вищу освіту» та Положення МОН

Важливо

Кожному відрахованому студенту видається академічна довідка, яка містить інформацію про отримані результати під час навчання, перелік дисциплін та кількість кредитів ЄКТС.

Процедура відрахування студента також передбачає відрахування через незадовільний стан його здоровя. Дана причина не входить до числа основних підстав відрахування з ВНЗ, оскільки зазвичай по стану здоровя надається академвідпустка. Окрім двох випадків:

 • якщо студент має хворобу психоневрологічного характеру та за висновками лікувально-профілактичного закладу не може продовжувати навчання;
 • якщо студент хворий на туберкульоз.
Важливо

Хворі на хворобу психоневрологічного характеру та туберкульоз мають можливість отримати один рік академвідпустки для покращення стану здоров’я. Після якої керівництво ВНЗ приймає рішення, на основі висновків лікувально-профілактичного закладу, щодо поновлення студента в університеті.

 

2. Процес поновлення студентів на навчання після відрахування

2.1. Умови поновлення студентів на навчання

Кожен відрахований має право на те, щоб поновитися в університеті для продовження навчання з метою здобуття вищої освіти. Це може бути той самий університет, або інший вищий навчальний заклад. Відповідно до Положення МОН відрахованому можна відновитись на навчання при умові наявності у нього здатності виконувати успішно освітню програму та незалежно від:

 • причин відрахування;
 • тривалості перерви в навчанні;
 • трудового стажу;
 • форми навчання;
 • типу програми;
 • джерел фінансування;
 • форми власності;
 • сфери управління закладу освіти.
Важливо

Відновитись на навчання до державних навчальних закладів не можуть студенти, які були відраховані з неакредитованих недержавних закладів вищої освіти.

Правила поновлення студентів на навчання передбачають, що неможливо відновитись в університет на перший курс. Тобто, якщо здобувач був відрахований на першому курсі він може поновитися в університеті та продовжити навчання лише з другого курсу, при умові успішного складання академічної різниці до початку навчального року. Зазвичай студенту відновитись на навчання можна на той самий (починаючи з другого курсу) або нижчий курс (починаючи з третього курсу), все залежить від успішно складеної академічної різниці та рішення комісії університету.

Варто відмітити, що головною умовою, щоб відновитись на навчання є погашення кредитів ЄКТС. Законодавством передбачається ліквідація академічної різниці, яка може складати не більше 30 кредитів ЄКТС. Хоча на практиці більшість ВНЗ встановлюють менше обмеження академічної різниці (10-15 кредитів ЄКТС).

Важливим моментом під час відновлення на навчання являється те, що на державну форму можуть поновитися студенти, які були відраховані саме з цієї форми навчання, але при умові наявності вільних місць.

 
Важливо

При поновленні на державну форму навчання має значення причина відрахування. Зазвичай, якщо відрахування було у звязку з невиконанням індивідуального навчального плану, студенту відновитись на навчання можна лише на контрактну форму.

 

2.2. Порядок поновлення на навчання після відрахування

Поновитися в університеті  відрахованому здобувачу дозволяється  під час  канікул (зимових або літніх). Правила відновлення на навчання передбачають дотримання конкретно визначеної процедури відновлення в вищому навчальному закладі після відрахування (див. рис.1).

Правила відновлення на навчання - фото

Рис. 1. Процедура відновлення на навчання у ВНЗ

Першим етапом процедури відновлення є подання пакету документів, а саме:

 • заяви про поновлення в число студентів ( на імя керівника (ректора) ВНЗ);
 • академічної довідки, яка була видана під час відрахування;

додаткових документів, які визначаються навчальним закладом, наприклад:

 • копія паспорта та ІПН;
 • витяг з наказу про відрахування;
 • копія угоди про навчання;
 • довідка по академічну різницю тощо.

Заява про поновлення в університет подається завчасно в деканат або приймальну комісію, а уже за їх рішенням про відновлення повідомляється керівнику (ректору) вищого навчального закладу.

 
Важливо

Кожен ВНЗ самостійно встановлює термін подачі заяви про поновлення в число студентів до початку навчання в закладі. Даний термін може становити від двох тижнів до одного місяця.

 

Порядок поновлення на навчання  передбачає затвердження Наказу про поновлення студента у вищому навчальному закладі. Даний наказ видається та затверджується керівником (ректором) ВНЗ на підставі прийнятого позитивного рішення  деканату або приймальної комісії щодо відновлення на навчання студента.

Складання академічної різниці являється найважливішим етапом процедури поновлення у ВНЗ. На даному етапі студент має скласти заліки та іспити, які входять до переліку його заборгованостей в період відрахування, а також заліки та іспити, які потрібні для відновлення у конкретному вищому навчальному закладі.

 
Важливо

Розмір академічної різниці визначається деканатом інституту (факультету) навчального закладу, в якому планує студент відновитись на навчання.

 

Саме на основі результатів складання академічної різниці відбувається заключний етап поновлення студентів на навчаннятобто зарахування здобувачів до ВНЗ.

 
Лайфхак

Якщо Ви прийняли рішення, щоб поновитися в університеті підготуйте завчасно документи та їх копії, які можуть бути потрібні під час подання заяви на поновлення. Ви будете мати змогу одразу після отримання переліку потрібних документів надати їх в той же день. По-перше, це надасть можливість заощадити Ваш час. По-друге, це вкаже на Вашу цілеспрямованість стосовно того, щоб відновитись на навчання.

 

Як уже зазначалося, відрахований має можливість поновитися  до  іншого вищого навчального закладу. Здобувачу відновитись на навчання  можна на ту ж саму спеціальність, яку він здобував до відрахування з ВНЗ, або на споріднену спеціальність.

 
Важливо

Студенти-магістри, які були відраховані з навчального закладу мають право відновитись в університеті лише на ту саму спеціальність. Студентам-бакалаврам надається можливість змінити попередню спеціальність на споріднену.

 
Цікавить написання роботи "під ключ" з гарантією?

3. Відмова у поновленні студентів на навчання у вищому навчальному закладі

В процесі поновлення на навчання у вищому навчальному закладі трапляються випадки коли здобувач отримує відмову. Відмову студент може отримати, як на початковому етапі під час розгляду заяви на відновлення деканатом факультету (інституту) або приймальною комісією, а також  на етапі складання академічної різниці.

До основних причин відмови у поновленні студентів на навчання можна віднести:

 

На початковому етапі під час розгляду заяви:

 • студент чітко вказав, що хоче відновитись на державну форму навчання, але за браком місць отримує відмову;
 • студент-магістр був відрахований під час здобуття іншої спеціальності, а не з тієї на яку подав заяву на поновлення;
 • здобувач був відрахований за грубі порушення внутрішнього розпорядку ВНЗ та навчальної дисципліни;
 • на підставі висновків лікувально-профілактичного закладу приймається рішення, щодо відмови у відновленні студента, який має хворобу психоневрологічного характеру або хворий на туберкульоз тощо.


На етапі складання академічної різниці:

 • відмова через незадовільне складання заліків та іспитів, які входять до переліку заборгованостей;
 • відмова через незадовільне складання заліків та іспитів, які потрібні для продовження навчання у вищому навчальному закладі.

Варто пам’ятати, якщо було прийнято рішення поновитися в університеті потрібно як слід підготуватися, щоб не виникли проблеми під час процедури відновлення на навчання.

Отжепорядок поновлення на навчання у вищому навчальному закладі визначається на законодавчому рівні. На сьогодні чітко визначені умови поновлення студентів на навчання. Врахування вище описаних умов надасть можливість самостійно визначити, чи є можливість у студента відновитись на навчання.

Відповіді на часті питання

Що потрібно для відновлення на навчання в університеті?

Для того, щоб відновитись на навчання потрібно подати заяву на поновлення в університеті до деканату або приймальної комісії на ім’я ректора ВНЗ та академічну довідку, яка була видана під час відрахування.

Які документи потрібні для відновлення на навчання в університеті?

Щоб студенту відновитись на навчання потрібно подати до ВНЗ заяву на поновлення в число студентів на ім’я ректора та академічну довідку та додаткові документи, які визначено внутрішніми положеннями навчального закладу.

Протягом якого терміну можна поновитися в університеті?

Відновитись на навчання в ВНЗ можна під час літніх або зимових канікул, незалежно від тривалості перерви в навчанні.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660

Стаття була корисною для вас?

Оцініть статтю від 1 до 5

4.4 із 5 на основі 7 оцінок

Поділитися:
Помітили помилку?
Виділіть її і натисніть Ctrl + Enter

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: