0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

 1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
 2. Відкрийте Ваше замовлення
 3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Як правильно скласти план дипломної роботи?

Редактор: Роман
16 хв.

Щоб захист дипломного проєкту пройшов успішно, він має бути логічним, актуальним та інформативним. Зробити його таким дозволить чітко продуманий план.

Магістр

1. Чим відрізняється план дипломної роботи від змісту?

Останнім етапом навчання у вищому навчальному закладі є захист дипломної роботи. Дипломна робота – завершальна стадія здобуття освіти, в якій студент показує міру освоєння своєї майбутньої професії. Ця робота може виконуватися як дослідження чи проєкт, залежно від спеціальності.

Щоб захист дипломного проєкту пройшов успішно, він має бути логічним, актуальним та інформативним. Зробити його таким дозволить чітко продуманий план.

Зазвичай, будь-яка наукова робота починається саме зі складання плану. Аналогічно і у тому випадку, коли настав час писати дипломний проєкт. Навіщо це потрібно робити в процесі написання дипломної роботи? Ні, не тому, що так заведено і просто для «галочки». Дипломна, написана за грамотно складеним планом, відрізняється чіткістю розкриття цілей, лаконічністю викладу, виключає висловлювання поза темою, дає чітке розуміння проблеми та шляхів її вирішення. Тому план – це насамперед показник розуміння гостроти поставленої проблеми та шляхів її вирішення. 

Необхідно розуміти, що існують відмінності плану та змісту дипломної. Так зміст – це обов’язкова складова будь-якого об’ємного документа, в якому зазначаються основні розділи (глави, параграфи тощо) з відображенням номера сторінки. План є коротким резюме змісту дипломної роботи без зазначення номерів сторінок. Кількість пунктів залежить від кількості структурних елементів.

Важливо

План є показником повноти та всебічного розкриття теми роботи, поясненням, які проблеми в ній розглядаються та їх актуальності, а також може включати пропозиції щодо вирішення тих чи інших проблем (залежно від специфіки предмета і теми). 

Таким чином, план дипломної роботи – це обов’язковий елемент, необхідний для повного розкриття досліджуваної проблематики та створення логічно-взаємопов’язаних структурних одиниць тексту майбутнього проєкту.

 

2. Основні види планів для написання дипломної роботи

Для повного розкриття теми кваліфікаційної роботи та дотримання відведених термінів на її написання рекомендується скласти три плани.

 1. Стандартна версія (додається до дипломної).
 2. Тезисний (розгорнута версія).
 3. Календарний (зазначається поетапне виконання загального обсягу роботи).

 

2.1. Стандартний план: завдання та структура

2.1.1. Основні завдання плану дипломної роботи

Складання плану дипломного проєкту вирішує такі основні завдання:

 1. Повне розкриття теми дослідження.
 2. Аргументований доказ актуальності/доцільності експериментів, що проводяться в обраній галузі.
 3. Формування/систематизація відповідної методологічної бази.
 4. Послідовний виклад зібраної інформації та власних думок (доказів, пропозицій).
 5. Розробка практичної частини.
 6. Формулювання об’єктивних висновків щодо одержаних результатів проведених експериментів/досліджень.
 7. Додатки, як практична складова дипломного проєкту (таблиці, схеми, рисунки тощо).
Важливо

План необхідний як для повного розкриття теми, так і для формування логічної послідовності. Він дозволяє легко створити структуру роботи та лаконічно провести захист проєкту.

 

2.1.2. Структура плану дипломної роботи

Знання структури допоможе вирішити проблему як правильно скласти план дипломної роботи. Загалом, він включає короткий опис складових елементів роботи і має наступну структуру:

Структура плану дипломної роботи - зображення

Отже, дипломна робота, як правило, складається із двох-трьох основних розділів. Звичайно, студент може додати до плану і 4-5 розділів, якщо цього вимагає тема, але не варто перевантажувати роботу. Не слід забувати, що все повинно бути лаконічним, мати чітко визначену проблему та детальні пропозиції її вирішення. Зрештою, необхідно пам’ятати, що на захист дипломної роботи буде приділено лише 10-15 хвилин.

 

2.1.3. Особливості структури плану дипломної роботи з різних дисциплін

Кожна дисципліна та спеціальність мають свої специфічні риси, труднощі та нюанси в процесі вивчення. При написанні дипломної роботи студент повинен їх враховувати, щоб досягти успіху не лише в теорії, а й на практиці. 

Проте, незалежно від спеціальності та дисципліни, студенту необхідно визначитися з темою, скласти та узгодити з науковим керівником план дипломної роботи, розпочати пошук, сортування та обробку інформації, проаналізувати об’єкт дослідження та запропонувати свої рекомендації.

При складанні плану дипломної роботи доцільно все ж враховувати специфіку тих чи інших дисциплін.

Складання плану дипломної роботи з технічних дисциплін.

Технічні науки здавна вважаються одними з найточніших. Від точності результатів дослідження залежить успіх студента на захисті. 

Одна з відмінностей технічних дипломних робіт проявляється у цілях та завданнях. У цьому проєкті важливо не просто проаналізувати, дослідити предмет та об’єкт, а фактично створити та прорахувати новий пристрій чи технологію, оцінити його ефективність із мінімальними похибками. Під час створення підсумкової роботи студенти фактично мають продемонструвати ступінь володіння теорією та перенести її на практику. 

Структура технічних дипломних робіт має власну специфіку, яку потрібно враховувати, щоб зрозуміти, як скласти план дипломної. У плані повинні бути елементарні складові: вступ, основна частина, висновок, список використаних джерел, додатки. У той самий час основна частина містить специфічні підрозділи. Крім теорії та аналізу, студент повинен подати комісії власний проєкт (рекомендаційна частина). У ній необхідно відобразити технічні та експериментальні відомості, на основі яких студент пропонує щось нове, довести необхідність та ефективність пропозиції, описати, як пропоновану новацію можна застосовувати в житті, на практиці. 

План технічного дипломного проєкту має приблизно наступну структуру:

Розділ 

Типова структура

Вступ

 

Основна частина

Розділ 1. Огляд наявної інформації, що стосується даного проєкту

Розділ 2. Техніко-економічне обґрунтування проєкту

Розділ 3. Проєктна частина

Розділ 4. Розрахункова частина

Висновки

 

Список використаної літератури та інших джерел

 

Додатки

 

 

Нижченаведений зразок підходить для складання плану дипломних робіт з прикладної математики та механіки, інформатики, моделювання, кібернетики та інших точних наук.

Розділ 

Типова структура

Вступ

 

Основна частина

Розділ 1. Теоретична частина

 • Огляд галузі дослідження;
 • Гіпотеза;
 • Порівняльні характеристики існуючих варіантів вирішення проблеми;
 • Постановка проблеми та визначення рамок дослідження.

Розділ 2. Аналітична частина (вирішення проблеми на структурному рівні)

 • Визначення всіх термінів, інтерфейсів;
 • Опис принципів функціонування, у яких вирішуватиметься завдання;
 • Новизна запропонованого рішення на відміну від відомих варіантів.

Розділ 3. Експериментальна частина

 • Загальні принципи вирішення позначеної у завданні на ВКР проблеми на технологічному рівні;
 • Опис суті проведеного дослідження;
 • Оцінка запропонованого рішення із застосуванням математичних методів;
 • Порівняльна характеристика отриманого варіанта з наявними.

Висновки

 

Список використаної літератури та інших джерел

 

Додатки

 

 

Складання плану дипломної роботи з гуманітарних дисциплін. 

Гуманітарні дисципліни відносяться найчастіше до суто теоретичних видів і вважаються одними з найлегших. Гуманітарні науки покликані забезпечити розвиток творчих, правових, філософських, історичних систем, які виховують суспільство морально, творчо, законодавчо. 

Дипломні роботи з гуманітарних предметів мають відображати наукову новизну, бути актуальними. Даний вид робіт має теоретичний характер, тому всі аналізи, дослідження мають бути підтверджені достовірною та обґрунтованою інформаційною базою. 

Студенту, перш ніж розпочати складати план дипломної роботи, необхідно вивчити теоретичні аспекти, проаналізувати механізми, що діють, а потім оцінити їх і по можливості запропонувати способи удосконалення. 

В дипломних з гуманітарних дисциплін обов’язковою є наявність чотирьох вузлових смислових елементів: вступ, основна частина, висновки та список джерел (їх конкретний зміст має відповідати вказівкам вишівського методичного керівництва). При цьому вступ і завершальний розділ пишуться «монолітом» – без формального поділу на будь-які підпункти, за структурою варіативна лише основна частина ВКР.

Зазвичай переважна більшість дипломних робіт з гуманітарних дисциплін складається з двох розділів, нерідко лише теоретичних. Найчастіше плани дипломних робіт істориків, літературознавців, філологів, юристів мають наступну структуру: 

Розділ 

Типова структура

Вступ

 

Основна частина

Розділ 1. Теоретична частина

 • Сутність проблеми (питання), огляд її (його) історичного розвитку та сучасного стану;
 • Обґрунтування вибору методів дослідження.

Розділ 2. Аналітична чи практична (творча) частина

 • Аналіз та порівняння відібраного для дослідження матеріалу;
 • Узагальнення проміжних висновків;
 • Авторська позиція та її аргументація.

Висновки

 

Список використаної літератури та інших джерел

 

Додатки

 

 

Особливу увагу в процесі складання плану дипломної з гуманітарних дисциплін необхідно приділяти правильній структурі основної частини, саме на це насамперед звертатимуть увагу спочатку науковий керівник, а потім рецензент та члени екзаменаційної комісії.

Складання плану дипломної роботи із суспільних наук

Суспільні науки безпосередньо пов’язані з реальним життям. Тому при написанні дипломного проєкту студент повинен навести теоретичні аспекти з теми дослідження, основні методики, а також організувати власний експеримент, щоб відзначити правдивість та ефективність дій, тенденцій. 

Залежно від теми студент повинен оцінити поточний стан розвитку обраної проблеми шляхом аналізу. Організувати таку діяльність можна за допомогою спостережень, тестування, анкетування та ін. Результати експериментів викладаються у практичній частині, а анкети та інші матеріали прикріплюються до роботи у вигляді додатків. 

На основі проведених заходів, студент має надати рекомендації, як уникнути тих чи інших ситуацій, згладити наслідки, визначити основну тенденцію розвитку взаємовідносин тощо. 

Загалом план дипломної з суспільних дисциплін може мати наступну структуру: 

Розділ 

Типова структура

Вступ

 

Основна частина

Розділ 1. Теоретична частина

 • Характеристика сучасного стану досліджуваної проблеми;
 • Методологія вирішення проблеми;
 • Вибір та обґрунтування інструментарію дослідження.

Розділ 2. Аналітична частина

 • Коротка характеристика об’єкта дослідження;
 • Аналіз його виробничої системи (схеми господарської діяльності, маркетингової політики) чи системи управління;
 • Фактори та причини, що перешкоджають ефективному функціонуванню досліджуваного об’єкта/предмета;
 • Висновки з проведеного аналізу.

Розділ 3. Проєктна частина

 • Формулювання завдань та обґрунтування передбачуваних заходів;
 • Проєктування чи рекомендації щодо удосконалення діяльності (економічної, управлінської, маркетингової) об’єкта – залежить від теми дослідження;
 • Розрахунок економічної (соціальної) ефективності запропонованого проєкту чи розроблених рекомендацій;
 • Заходи щодо впровадження.

Висновки

 

Список використаної літератури та інших джерел

 

Додатки

 

Особливість дипломних робіт з суспільних наук полягає в тому, що вивчаються реальні життєві аспекти, починаючи від їхнього зародження та закінчуючи сучасністю, проводиться аналіз та розробляється план заходів щодо вирішення виявлених проблем з урахуванням обґрунтування ефективності гіпотез. 

Важливо

У дипломних з усіх дисциплін структура розділів та їх смислова послідовність визначаються логікою викладу, а всі заголовки повинні її демонструвати. Не допускається дублювання назви теми дипломної роботи у найменуваннях розділів та параграфів.

Таким чином, кожна дисципліна має свою спрямованість та специфіку. Від цього залежить цілі та завдання дослідження, структура плану роботи. У більшості випадків дипломні пишуться за «стандартною схемою», але залежно від теми та її особливостей план роботи може змінюватися. Саме тому необхідно враховувати всі деталі для того щоб зрозуміти як скласти план дипломної роботи з відповідної теми.

 

2.1.4. Як написати стандартний план дипломної роботи: покрокове керівництво

Приступаючи до роботи постає проблема як написати план до дипломної. Зазвичай, необхідно кожну частину роботи детально розписати та продумати логіку. А в плані варто відобразити лише основну думку, суть усього розділу, а також підпункти, якщо їх бажають внести до роботи.

Успіх виконання дипломного проєкту залежить від знання того  як написати план. Для цього рекомендується виконати декілька простих кроків:

 1. Слід використовувати методичний посібник.

Багато методичних рекомендацій, присвячених дипломним роботам, містять рекомендовану структуру. 

 1. Продумати структуру теоретичної частини.

Формулювання першого розділу, тобто теоретичної частини залежить від теми дослідження, у назві відображається вся його суть. Завдання студента – продумати кількість пунктів, що повною мірою розкривають суть теоретичної частини (виділення ключових моментів тощо). Формулювання назви пунктів обов’язково має відповідати завданням, поставленим у вступі.

 1. Продумати структуру практичного розділу роботи. 

Можна стверджувати, що саме практична частина роботи є складовою, за успішним виконанням якої студент отримає високу оцінку. Якщо немає логічно завершеної та продуманої практичної частини, відгуки про роботу можуть бути вкрай негативними. Рекомендовані словосполучення для формулювання загальної назви практичної частини – «Використовувані методи дослідження», «Аналіз ефективності», «Тенденції розвитку» і т. д. Зміст пунктів/підпунктів необхідно систематизувати та назвати у максимальній відповідності до тексту. 

 1. Продумати структуру резюмуючого розділу та інших пунктів плану.

Розділ необов’язковий та залежить від специфіки предмета. Назви пунктів цієї частини роботи можуть починатися з фраз «Напрями удосконалення», «Підсумки дослідження». 

Список літератури, висновки, додатки вносяться до плану без додаткових правок/зміни.

 1. Провести підсумкове редагування.

Коли план вже готовий, він зіставляється з основною темою кваліфікаційної роботи, детально аналізується на відповідність основним структурним одиницям майбутнього дослідження.

 

Роботу над планом найкраще розпочинати до написання будь-яких частин кваліфікаційної роботи. Так буде зрозуміло, яку інформацію можна використати, а яка буде зайвою. 

Важливо

Не забувайте затвердити вже складений план у наукового керівника. Якщо керівник запропонує внести коригування, прислухайтеся до його думки, запитайте поради, як саме Вам вдосконалити план. Краще добре попрацювати на попередньому етапі, аніж потім переробляти роботу цілими розділами.

 

2.2. План-проспект дипломної роботи: що це та для чого складати?

План-проспект – це короткий переказ майбутнього дослідження, що складається на основі стандартного плану, після чого віддається на розгляд та затвердження науковому керівнику. Саме дипломний проспект є основою написання подальшої роботи.

Важливо

Студенту наполегливо рекомендується консультуватися за кожним пунктом плану дипломної з науковим керівником – це допоможе уникнути подальших помилок у структурі та правильно виконати випускну кваліфікаційну роботу.

 

2.2.1. Відмінності плану-проспекту від стандартного плану до дипломної роботи

 1. План-проспект виглядає як таблиця: перший стовпець містить інформацію про основні поняття, а другий – розшифровку даних.
 2. Проспект містить тезову інформацію про актуальність теми, мету, поставлені завдання, характеристики об’єкта/предмету дослідження, а також використану літературу.
 3. Дипломний проспект використовується як основа для написання вступу та висновку, а також економить час при складанні та оформленні основної частини роботи.

 

2.3. Що таке тезовий план і навіщо він потрібний?

Тезовий план дипломної – це короткий зміст основних розділів і параграфів ВКР, що ґрунтується на ключових словах з теми дослідження.

Основною вимогою до викладу тезового плану є логічність та послідовність інформації. Іншими словами, студент складає стратегію для майбутнього написання кожного розділу, доповнивши їх своїми висновками, питаннями або узагальненнями. Студенту вкрай рекомендується детально вивчити літературні джерела, які надалі стануть основою для написання дипломної.

Тезові плани бувають трьох видів:

Види тезових планів - зображення

Лайфхак

Тезовий план краще починати писати після складання чорнових нарисів інформації щодо дипломної. Така стратегія спрощує угруповання наявних даних відповідно до обраної логіки дослідження.

 

2.4. Календарний план – як скласти і як виглядає

Для складання календарного плану написання майбутнього дипломного проєкту варто дотримуватися декількох простих порад:

 1. Ознайомитися із «Завданням на дипломну роботу».

Після затвердження теми майбутньої кваліфікаційної роботи, студент отримує завдання, де детально розписано характер та зміст основних структурних одиниць роботи, надано рекомендації щодо складання практичного матеріалу, необхідного для проведення експериментів.

 1. Скласти чорновий варіант разом із науковим керівником.

Чорновий варіант календарного плану-графіка складається разом із науковим керівником – це мінімізує можливість повторних редагувань. Спочатку виділяється черговість дій, потім термін виконання розділів. 

 1. Складається та затверджується основний текст календарного плану.

У календарному плані повинні знайти відображення наступні відомості:

 1. Аналіз, систематизація літературних джерел з теми дослідження.
 2. Складання попередньої структури плану до кваліфікаційної роботи.
 3. Детальне вивчення відібраних літературних джерел (теоретичні, практичні відомості на предмет дослідження).
 4. Обробка, збирання матеріалу, який буде необхідний для проведення експериментів.
 5. Уточнення подальшого обсягу роботи, його коригування.
 6. Написання та упорядкування розділів, оформлення наочного матеріалу (графіки, діаграми, таблиці тощо.).
 7. Оформлення роботи, подання викладацькому складу кафедри, що випускає, на ознайомлення.
 8. Передача дипломної рецензенту для ознайомлення і складання об’єктивної рецензії з виконаної роботи.

 

3. Поширені помилки при складанні плану дипломної роботи

При складанні плану до дипломного проєкту студенти найчастіше припускаються декількох помилок:

Помилки

Характеристика

Формальні помилки у складанні структури плану

План обов’язково включає вступ, розділи і підрозділи, висновки та список літератури, а також всі інші елементи, які рекомендує включати до роботи навчальний заклад. Із вимогами потрібно ознайомитись заздалегідь

Відсутність послідовності

Якщо студент навмисно чи випадково упускає важливі підрозділи у структурі роботи, у результаті тема розкривається недостатньо повно

В процесі написання плану порушено послідовність основних пунктів

Кожен пункт логічно не взаємопов’язаний із попереднім/наступним, що може призвести до плутанини та розкриття теми неповною мірою

Відсутність чіткого розмежування теоретичної та практичної частини

Не допускається включення пунктів теорії до опису практики і навпаки

Логічні помилки у розподілі завдань за розділами, у формулюваннях розділів та параграфів

Причина може бути в тому, що в основі тексту лежить невірна мета: надто загальна, надто вузька, та, що зайшла в глухий кут (тобто досягнути  чи вирішити певну проблему немає змоги) або студент вибрав мету, коли під виглядом одного завдання виявляється цілий комплекс

Граматичні, орфографічні, пунктуаційні помилки у словах

Такі помилки загалом зіпсують враження про роботу на стадії попереднього знайомства з нею

Розбіжність між планом дипломної роботи та змістом

Якщо розділи, підрозділи та практичні елементи неправильно позначені у структурі затвердженого плану та змісту дипломного проєкту або зовсім відсутні, робота буде повернена на доопрацювання

Таким чином, для успішного захисту дуже важливо, щоб поданий комісії проєкт був послідовним та ретельно опрацьованим. Зробити його таким дозволяє правильно складений план, який є показником того, наскільки повно та всебічно розкрито тему дипломної роботи, які проблеми розглядаються і в чому полягає актуальність.

Цікавить написання роботи "під ключ" з гарантією?

Володіючи знанням щодо того, що таке план дипломної роботи, як правильно скласти план дипломної, як написати план до дипломної, Ви матимете змогу уникнути поширених помилок та написати якісну кваліфікаційну роботу.

Відповіді на часті питання

Навіщо продумувати детальний план дипломної роботи?

Дипломна, написана грамотно за детально продуманим планом, відрізняється чіткістю розкриття цілей, лаконічністю викладу, виключає зайві відступи від основної думки дипломної роботи, дає розуміння основної проблеми та шляхів її вирішення. Допомагає не лише поставити мету майбутньої роботи, а й скоригувати завдання.

Чи може план дипломної роботи скласти науковий керівник?

Дипломна є самостійним дослідженням, а тому не припустимо, щоб план складав науковий керівник і віддавав його вже готовим студенту. У цьому випадку випускнику буде складніше працювати з обраною темою, оскільки він розкриє матеріал гірше, ніж у тому випадку, якби планував сам.

Чи обов’язково затверджувати план дипломної роботи у наукового керівника перш ніж почати писати роботу?

План дипломної обов’язково затверджується у наукового керівника, який надалі стежить, щоб студент не відхилявся від нього. Саме такий процес забезпечить якісне виконання дипломного проєкту та допоможе успішно захистити перед членами екзаменаційної комісії.

Чи можна вносити зміни у вже затверджений науковим керівником план дипломної роботи?

Вносити самостійно зміни у вже затверджений науковим керівником план дипломної недоцільно. Якщо виникла ситуація, коли в процесі більш детального дослідження певного питання роботи його неможливо повною мірою розкрити за браком інформації, слід звернутися до наукового керівника і узгодити, яким чином можна розкрити це питання, чи як його можна замінити. Але в жодному випадку не вносити відповідних змін самостійно.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660

Стаття була корисною для вас?

Оцініть статтю від 1 до 5

5 із 5 на основі 2 оцінок

Поділитися:
Помітили помилку?
Виділіть її і натисніть Ctrl + Enter

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: