0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Блог компанії Магістр

ЯК НАПИСАТИ МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДЛЯ ВСТУПУ У ЗВО?

1. Що таке мотиваційний лист і для чого він потрібен при вступі у ЗВО? Мотиваційний лист є документом, який складають та подають вступники до закладу вищої освіти (ЗВО), який містить перелік причин та аргументів того, що вступник є найкращим кандидатом на зарахування за відповідною спеціальністю та програмою. Говорячи простими словами, мотиваційний лист для вступу до ЗВО – це презентація абітурієнта та його найкращих сторін перед членами приймальної комісії. Також можна стверджувати, що мотиваційний лист – це есе вступника про те, чому він є кращим кандидатом на зарахування до ЗВО і які мотиви й причини спонукали його обрати саме цей навчальний заклад. У мотиваційному листі абітурієнт повинен викласти наступну інформацію: обґрунтування того, що Ви – кращий серед інших кандидатів на навчання у обраному ЗВО; який вклад у розвиток галузі Ви можете зробити по закінченні ЗВО? які навички Ви хочете отримати у процесі навчання? які у Вас професійні плани після отримання диплому? Оскільки при вступі до ЗВО вступники складають лише мультипредметний тест (для бюджетників), вдало складений мотиваційний лист дасть Вам перевагу серед абітурієнтів, які отримали однакові результати тестування. Тому поставтесь відповідально до складання цього документу. Основна інформація щодо написання та подання мотиваційних листів для абітурієнтів: Де взяти вимоги до структури мотиваційного листа? Кожен ЗВО складає вимоги до такого документу, і вступники можуть ознайомитись із ними на сайті ЗВО (вкладка для абітурієнтів)  Коли подавати мотиваційний лист до приймальної комісії та в якій формі? Разом із пакетом документів у термін, визначений для вступної кампанії. Після реєстрації електронного кабінету, одночасно з поданням усього пакету документів (у електронній формі) Мотиваційний лист має вирішальне значення при вступі до ЗВО? Якщо за результатами НМТ (Національного мультипредметного тесту) Ви отримали вищий бал (порівняно з іншими абітурієнтами), мотиваційний лист не відіграватиме значної ролі. Проте, якщо результати НМТ будуть однаковими у декількох абітурієнтів, члени приймальної комісії прийматимуть рішення про зарахування абітурієнта саме після ознайомлення із його мотиваційним листом Отже, щоб отримати більше шансів на вступ до ЗВО, складіть такий мотиваційний лист, який переконає членів приймальної комісії в тім, що Ви – найкращий претендент на зарахування та навчання. 2. Рекомендації щодо складання мотиваційного листа 2.1. Основні вимоги Кожен ЗВО, використовуючи рекомендації МОН України, розробляє та затверджує вимоги до написання абітурієнтами мотиваційних листів. Ці рекомендації є у вільному доступі на сайтах ЗВО (на сторінці для вступників). Тому уважно ознайомтесь з цими вимогами та вивчіть його зразок для вступу до ЗВО. Далі розглянемо, як почати складати мотиваційний лист для вступу у ЗВО та наведемо формальні вимоги до мотиваційного листа для вступу у ЗВО, які є загальними для кожного вишу: обсяг – 1,5-2 сторінки аркуша формату А4 (рідще ЗВО збільшують кількість сторінок до 3 арк.), документ Word, розмір та назва шрифту – 14 кегль Times New Roman, інтервал – 1,5. Деякі ЗВО вимагають використовувати шрифт 12 розміру з інтервалом 1, а документ, написаний у текстовому редакторі, зберігати у форматі .pdf чи .jpeg; лаконічний зміст, використання лише важливих деталей, фактів та цифр; структура документу має бути чіткою; документ не повинен бути емоційним, викладайте інформацію чітко, стримано та без непотрібних емоцій; не варто використовувати занадто складні слова та речення, сенс яких Ви не розумієте; використовуйте прості слова, які члени приймальної комісії сприймуть краще; у документі не повинні бути орфографічні й стилістичні помилки. 2.2. Складові елементи мотиваційного листа Ідеальний мотиваційний лист для вступників до ЗВО передбачає наявність наступних складових частин: Отже, у шапці мотиваційного листа у правому верхньому куті необхідно викласти наступну інформацію: назва ЗВО; ПІБ адресата (кому адресовано лист), його наукова ступінь та посада; дані про адресанта: ПІБ, фактична й електронна адреса, телефон. Приклад: Основну частину можна умовно поділити на 2 частини: Вступ:  звертання до адресата (рекомендуємо текст виділити напівжирним курсивом та вирівняти по центру); мета та причина написання мотиваційного листа (ця інформація повинна бути викладена в окремому абзаці). Приклад: Інформація про найкращі риси та якості абітурієнта: Зазначимо, що ідеальний мотиваційний лист повинен містити наступні види (блоки) інформації про вступника: найцікавіші досягнення вступника (наприклад, успіхи у навчанні за певними предметами, участь в олімпіадах та зайняті місця, участь у конференціях, соціальні й практичні навички та досвід тощо); особисті якості, які найкращим чином свідчать про вступника та його майбутні перспективи в якості професіонала (наприклад, схильність до точних наук, вивчення економіки на факультативах, опанування певної інформації за допомогою Інтернету чи вивчення спеціальної літератури у бібліотеці тощо); мета вступника, яку він переслідує, поступаючи у ЗВО  обґрунтування, чому саме цей ЗВО обраний вступником (знання про ЗВО, навчальну програму за обраною спеціальністю та обґрунтування того, що саме ці знання будуть використані майбутнім студентом для влаштування на роботу за фахом та подальшого професійного та кар’єрного росту); результати, які вступник прагне отримати під час навчання та після закінчення ЗВО (не звичайне отримання диплому про вищу освіту, а й відповідні знання та практичні навички). Приклад: В заключній частині вступник повинен коротко підсумувати викладений матеріал та підтвердити, що він готовий вступити на навчання в обраний ЗВО за обраним напрямом та бути гідним студентом та випускником. Приклад: 2.3. Як правильно обґрунтувати вмотивованість абітурієнта у навчанні в обраному ЗВО за відповідною спеціальністю? Ви повинні дати зрозуміти членам приймальної комісії, що Ваш вибір ЗВО та навчальної програми – це не випадковий, а усвідомлений крок, який для Вас є надзвичайно важливим та довгоочікуваним. Напишіть конкретно, чому саме цей ЗВО та цю спеціальність Ви обрали.   Приклад:   Наостанок наведемо покрокову інструкцію складання мотиваційного листа: Дотримуючись цього алгоритму, Ви складете цікавий та аргументований документ.   3. ЧАСТІ ПИТАННЯ   У мотиваційному листі обов’язково вказувати, чому саме цей ЗВО я обрав для навчання?   Обґрунтування вибору ЗВО буде свідчити про те, що Ви робите відповідні вчинки, обмірковуючи їх, а не спонтанно чи під впливом інших людей (наприклад, батьків, які самі вирішили, до якого ЗВО Ви повинні подавати документи). Також це буде свідчити про те, що Ви ознайомились із історією ЗВО, його перевагами перед іншими навчальними закладами та навчальною програмою, тобто Ваш вибір є свідомим.   Чи потрібно у мотиваційному листі вказувати на мої недоліки чи відсутність необхідних для опанування професії якостей?   Зазвичай вступники не вказують на це, проте для демонстрації критичного ставлення до особистих якостей можна вказати на несуттєвий недолік та обов’язково вказати, що у процесі навчання саме у обраному ЗВО та за відповідною навчальною програмою цей недолік буде ліквідовано.   Якщо я складу мотиваційний лист не на 1,5-2 аркушах, а на 3-5 – це буде моєю перевагою серед інших вступників?    Обов’язково дотримуйтесь вимог щодо обсягу тексту у мотиваційному листі, адже невідповідність вимогам свідчить не на Вашу користь. Також несуттєва інформація відволікатиме членів приймальної комісії від Ваших найбільших переваг перед іншими вступниками.   Як мотиваційний лист оцінюється членами приймальної комісії – за бальною шкалою чи в інший спосіб?   Бальна шкала  не застосовується при оцінці мотиваційного листа, адже це не залік чи екзамен. У випадку, коли декілька абітурієнтів отримали однаковий бал за результатами складання НМТ, до уваги береться мотиваційний лист та інформація про вступника – його зацікавленість у навчанні саме у обраному ЗВО за певною навчальною програмою, вмотивованість у навчанні та досягненні високих результатів.  

Дипломна
Методы исследования в курсовой работе - рисунок
Методи дослідження в курсовій роботі

Під час написання будь-якої наукової роботи, кожен студент несвідомо вдається до певних методів роботи, оскільки в процесі вивчення різних предметів ще у школі відбувається формування низки навичок, необхідних під час навчання.

Курсова
Методи дослідження дипломної роботи
Методи дослідження при написанні дипломної роботи

1. Методи дослідження: для чого вони потрібні? Перед тим, як почати збір інформації та формування списку літератури, її обробку та написання дипломної роботи, студент визначає мету написання цієї роботи, адже будь-який процес передбачає досягнення конкретного результату. Погодьтесь, що будь-яка дія без визначеної мети – це просто набір хаотичних рухів, що не принесуть практично ніякого результату. Отже, спочатку визначаємо мету дослідження. Наприклад, при написанні дипломної роботи на тему «Тенденції розвитку фондового ринку України» нам необхідно визначити предмет та об’єкт дослідження, сформувати теоретичну базу дослідження, щоб виокремити основні напрями практичних досліджень, далі – визначити особливості розвитку фондового ринку (проаналізувати конкретні показники, визначити тенденції) та навести можливі сценарії такого розвитку. Саме побудова цих сценаріїв і шляхів для їх досягнення – це мета усієї роботи, тобто результат, який буде отримано, і, власне, лежить в основі процесу написання роботи. У процесі написання роботи ми проводимо відповідні дослідження, яких потребує наукова робота: теоретичної бази з проблематики (пишемо теоретичну частину – 1 розділ дипломної роботи, матеріал якого буде використаний для проведення аналізу у 2 розділі); аналітичної бази (наявних показників динаміки та стану об’єкта дослідження, необхідних для конструктивного аналізу); з урахуванням отриманих результатів наводимо напрями вирішення наявної проблеми. Отже, аби досягти поставленої мети, ми повинні використати відповідні методи дослідження дипломної роботи. Загальновідома думка наступна: метод дослідження – це інструмент для досягнення поставленої мети, і хоча існують різні теорії наукових досліджень, ми сформуємо узагальнені рекомендації для студентів ЗВО. 2. Які існують методи дослідження дипломної роботи? Філософський підхід дає змогу виокремити наступні групи методів дослідження:   Групи методів Особливості Загальні Використовуються при написанні дипломних робіт з усіх дисциплін та усіх розділів дипломної роботи Загальнонаукові Використовуються в процесі написання дипломної роботи з усіх наукових дисциплін Приватні Використовуються, коли ми пишемо роботи з однієї спеціальності (науки) Специфічні Використовуються для окремої науки чи спеціальності Кожна група методів досліджень оперує їх відповідними видами, проте для полегшення вибору пропонуємо усі методи, що використовуються при написанні дипломної роботи, поєднати у наступні групи: Методи дослідження дипломної роботи Теоретичні методи Теоретичний розділ дипломної роботи: – пізнання; – аналогія; – абстрагування; – індукція; – дедукція; – пояснення; – гіпотези; – класифікація тощо Емпіричні методи Аналітичний розділ дипломної роботи: – спостереження; – моделювання; – експеримент; – вимірювання, розрахунок; – аналіз, порівняння; – опис; – опитування тощо Це найбільш загальний перелік видів наукових методів, що використовуються при написанні дипломної роботи. Дивлячись на таке розмаїття наукових методів, Ви можете розгубитись. Насправді тут немає нічого складного, адже ми підготували для Вас узагальнений перелік рекомендації, які полегшать процес вибору та опису цих методів. Отже, йдемо далі. 3. Як вірно обрати методи досліджень для досягнення мети дипломної роботи? 3.1. Пишемо теоретичну частину дипломної роботи Сучасна наука використовує безліч методів досліджень, проте для студентів у процесі виконання дипломної роботи автор може використати найбільш використовувані методи: аналогія – дозволяє встановити відношення еквівалентності (відповідності, схожості) між двома системами, що розглядаються, за деякими ознаками; абстрагування – має властивість надати науковцю можливість переходити від конкретних предметів (елементів) до загальних понять і законів розвитку; індукція – метод переходу від знання окремих фактів до знання загального (аналіз фактів); дедукція – метод переходу від знання загальних закономірностей до окремого його прояву (аналіз певного поняття); пояснення – характеризує явище (розкриває його сутність), економічної категорії, процесу тощо; класифікація – сукупність правил створення системи класифікаційних угруповань і їх взаємозв’язків (наприклад, правило групування за географічною ознакою, економічною динамікою тощо). 3.2. Дослідницька (аналітична) частина дипломної роботи Можемо використати наступні методи: спостереження – це активне (систематичне, цілеспрямоване, планомірне) та навмисне сприйняття об’єкта, який був вивчений та в ході якого здобувається знання про зовнішні сторони, властивості й відносини досліджуваного об’єкта; моделювання – процес створення моделей, схем, знакових або реальних аналогів, що відображають істотні властивості більш складних об’єктів (прототипів); експеримент – дослідницька діяльність, метою якої є вивчення причинно-наслідкових зв’язків; вимірювання, розрахунок – проведення необхідних вимірювань показників, розрахунків їх величини, динаміки, структури тощо; аналіз – ґрунтовне дослідження певного явища шляхом його розчленування на окремі складові; опис – викладення результатів проведеного дослідження та обґрунтування причин виявлених тенденцій та динаміки; опитування (метод збору соціальної інформації про об’єкт в ході безпосереднього (інтерв’ю) або опосередкованого (анкетування) опитування). 3.3. Рекомендаційна частина дипломної роботи Слід використовувати наступні методи: припущення (складання сценаріїв розвитку того чи іншого явища із врахуванням тенденцій, виявлених у аналітичному розділі); прогнозування (складання прогнозів з урахуванням раніше проведеного аналізу та виявлених тенденцій розвитку певного явища); Тепер Ви знаєте, як вірно описати у вступі ті наукові методи, які були використані при написанні дипломної роботи. І пам’ятайте – грамотний текст вступу – це Ваша перша перевага на захисті. Тож бажаємо успіхів у написанні та захисті дипломних робіт.

Дипломна
Як написати унікальну курсову
Як написати унікальну курсову роботу?

Ідея написати цей матеріал виникла після опрацювання великої кількості «МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ» з різноманітних дисциплін різних ВНЗ.  Курсові роботи є важливою частиною навчання, проте іноді ви не знаєте, як і з чого почати. Щоб не відчувати себе непідготовленим, ми підсумували найважливіші аспекти та критерії щодо курсової роботи, процесу її написання та наукової роботи загалом. Ви повинні:  1) обрати та чітко сформулювати тему. Скласти план;  2) зібрати матеріал та логічно його систематизувати;  3) написати зрозумілий текст із дотриманням загальноприйнятих правил та стандартів оформлення. Ви також зможете дізнатися: ֍ як уникнути плагіату, ֍ як правильно будувати відносини з науковим керівником, ֍ як підготуватися до захисту курсової роботи ֍ та багато іншого (про що найчастіше, на жаль, не прийнято писати). Отже,  алгоритм написання курсової роботи наступний: 1. Вибір теми Головне при виборі теми – ваш інтерес до неї. Потрібно спробувати зрозуміти, на які питання хотілося б отримати відповіді — можливо, це стане темою вашої курсової роботи.  До того ж, тема  має бути актуальною. Насправді актуальність – це основна причина, через яку ви вирішуєте взяти на дослідження певну тему. Тобто, береться важлива проблема, яка потребує вирішення або порушує питання, які ще не закриті. Саме ця невирішеність заданої проблеми або її недостатнє висвітлення у наукових джерелах визначає актуальність. Наприклад, банальну тему «Ефективність управління продуктивністю і якістю праці» (курс «управління персоналом та економіка праці»), яку пропонують в кожному економічному  ВНЗ, можна  розглянути  через HR – критерії та показники і сформулювати як «HR-аналітика управління продуктивністю і якістю праці на підприємстві». Ця тема буде не тільки цікавою для дослідження, але й актуальною 2. Складання плану На цьому пункті докладно зупинятися не  будемо, оскільки кожен ВНЗ пропонує визначену структуру роботи. Пам’ятайте, що:  поділ на розділи має бути логічним, не потрібно надто сильно дробити текст на підрозділи (оптимально 2-3 пункти); у плані краще відразу вказати кількість сторінок, яку ви хочете відвести під кожну частину роботи. Вступ та висновок повинні бути приблизно однаковими за обсягом, теоретичний  та рекомендаційний розділи – по 30%, практичний – 40% загального обсягу  роботи. за планом майбутньої роботи має бути зрозуміло, що заявлена ​​тема розкривається повністю і студент не відходить від неї. 3. Пошук та опрацювання матеріалу Цей етап роботи є найбільш відповідальним. Якщо ви маєте лише незначне уявлення про обрану тему, спочатку зверніться до керівника за порадою щодо джерел інформації, потім ознайомтеся зі списком обов’язкової та додаткової літератури, запропонованої викладачем навчальної дисципліни, за якою ви маєте намір писати роботу. На кафедрах є програми всіх навчальних дисциплін із зазначенням відповідної літератури. Попросіть керівника вказати вам найважливіші джерела. Але, як правило, це – підручники, навчальні посібники. Вам же потрібно знайти найновіші публікації (статті) по обраній темі самостійно і можна порадити почати свій пошук з Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського (http://nbuv.gov.ua/), в якій зібрана вся Наукова періодика України. Окрім того, після кожної статті по тому чи іншому питанню завжди наводиться список використаної автором літератури, яким ви також можете скористатися, поповнюючи власні знання. Також ви можете звернутися до бібліотечного каталогу, якщо вам відомі прізвища авторів робіт, що цікавлять вас.  Перелік найбільш популярних та корисних бібліотек наведено в табл.  Бібліотека Веб-сайт Національні бібліотеки України та бібліотеки загальнодержавного значення 1.Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/ 2. Національна парламентська бібліотека України http://www.nplu.kiev.ua/ 3. Державна науково-технічна бібліотека України http://gntb.gov.ua/ua/ 4. Одеська національна ордена Дружби народів наукова бібліотека ім. М. Горького http://www.odnb.odessa.ua 5. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка http://korolenko.kharkov.com/ Закордонні бібліотеки Бібліотека  Університету Аделаїди (роботи з філософії, історії, економіки та інших тематик) https://www.adelaide.edu.au/library/ Internet Archive (найбільша англомовна база безкоштовних цифрових книг) https://archive.org/ Бібліотека Пенсильванського університету (від історії та економіки до юриспруденції та медицини) http://onlinebooks.library.upenn.edu/ ERIC – інформаційний центр навчальних ресурсів (The Education Resources Information Center, ERIC) – матеріали, пов’язані із навчанням https://eric.ed.gov/ Пам’ятайте, що:  підбираючи літературу, яку будете використовувати в роботі, ви вже маєте володіти базовими знаннями і термінологією теми. Механічно компонуючи «шматки» з різних джерел, ви можете не помітити, що їх автори використовують різну термінологію та різні підходи, і вас  обов’язково спитають, чому на одній сторінці ви пишете, наприклад, про граничні, а в іншому – про маржинальні витрати (хоча це одне й те саме); намагайтеся конспектувати, перефразовуючи. Прочитавши сторінку тексту, спробуйте зміст викласти «своїми словами», потім наступну. Саме це допоможе вам отримати якісний проект, що задовольняє всім вимогам. Середній відсоток унікальності тексту курсової роботи буде коливатися від 65% до 85% (залежно від кількості повнотекстових цитат);  по кожному підрозділу випишіть цитати, які на вашу думку, є основними. Обов’язково вказуйте сторінку джерела, якщо  ви потім включите у текст роботи як цитату. Це дозволить вам згодом уникнути помилок при цитування. А також при перевірці плагіату. 4. Написання тексту Що стосується тексту курсової роботи, то тут корисно врахувати загальні рекомендації:  уникайте занадто довгих речень з великою кількістю ком. Вони незручні – у процесі читання абзацу довжиною в сторінку дуже легко втратити логіку викладення матеріалу. Робіть абзаци максимально короткими, але в них має бути більше одного речення; не ігноруйте загальноприйняті правила наукової етики. Зокрема, небажано вживати займенник «я». Рекомендується говорити «ми». Але найкраще використовувати безособові висловлювання на кшталт «можна зробити висновок», «в даному випадку слід сказати», «не можна погодитися з думкою» тощо. 5. Внесення необхідних доповнень та змін Процедура внесення доповнень та змін є суб’єктивною і повністю пов’язана з проблемою спілкування з науковим керівником. Щоб зустріч із науковим керівником принесли максимальну користь, до неї потрібно підготуватися. Ви повинні продумати, на які конкретні питання хотіли б отримати відповідь і якої допомоги потребуєте. Якщо ви цього не зробите, це буде просто втрачений час. Оформлення тексту має відповідати вимогам Методичних рекомендацій. При цьому, вони пропонують трактувати маркетинг як цілісну концепцію розвитку підприємства, філософію його існування, яка здійснюється таким чином, щоб система управління підприємством базувалася на принципах маркетингу, а процес управління реалізувався як маркетингове управління. Наостанок поговоримо про наукового керівника – ключового «гравця» у нашій історії, оскільки саме від нього залежить, наскільки просто ви писатимете курсову роботу і яку оцінку ви отримаєте. Не зважаючи на те, що роль наукового керівника – бути наставником, часто він може перетворитися на головну перешкоду на шляху до захисту, повертаючи роботу «на доопрацювання». Причин безліч і вони залежать від керівника, його бачення теми, його креативності, пасивності, чи активності,  організованості та зайнятості. Тому дамо відповіді на деякі питання та надамо поради, як з найменшими «втратами», зокрема часу, доопрацювати курсову роботи, або ж взагалі уникнути доопрацювань.  

Курсова
Оформление реферата
Як правильно оформити реферат

Реферат є видом самостійної роботи здобувачів вищої освіти. У процесі його написання вони опановують методи та набувають вміння проведення наукового дослідження.

Реферат
Показати ще
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660