0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Блог компанії Магістр

Як оформити розрахунки у дипломній роботі - картинка
Як оформити розрахунки у дипломній роботі?

1. Наукові напрямки дипломної роботи, які передбачають проведення розрахунків Диплом про вищу освіту студент отримує після написання та захисту дипломної роботи. Дипломна робота – це кваліфікаційна робота студента, яка має в своїй основі самостійно проведене дослідження по визначеній тематиці. Досконале дослідження зазвичай передбачає проведення потрібних розрахунків. Саме вони у дипломному дослідженні надають можливість здійснити правильний аналіз та оформити аналітичний опис. Розрахунки використовуються майже у всіх наукових напрямках дипломної (Рис. 1). Адже проведення їх залежить не від самого напрямку, а від тематики дослідження. Інколи навіть у дослідженнях гуманітарного напрямку потрібно провести обчислення даних, щоб самостійно визначити потрібну динаміку. Рис. 1. Основні наукові напрямки, що передбачають проведення розрахунків   2. Оформлення розрахунків у дипломній роботі 2.1. Програми для проведення розрахунків На сучасному етапі усі розрахунки, що потрібні для досконалого проведення дослідження можна провести за допомогою комп’ютера або смартфона. Студент під час написання дипломного дослідження має обрати відповідні програми, які потрібні йому для  полегшення проведення аналітичного дослідження.  Серед наукової спільноти найпопулярнішими програмами для отримання розрахункових даних є: Excel; Google Sheets; MyScript Calculator; Конвертер одиниць вимірювання; Photomath; Microsoft Math Solver. Кожна із даних програм не лише допомагає облегшити проведення обчислення даних, але й забезпечує їх правильність. Розглянемо більш детально функціональні особливості кожної із них. Таблиця 1 Характеристика програм Назва програми Характеристика Microsoft Excel Усім відома програма для роботи з таблицями. Excel дає можливість провести обчислення даних, а також візуалізувати їх у графіках та діаграмах. Google Sheets Безкоштовний онлайн-редактор таблиць. Забезпечує аналіз даних онлайн. У Google Sheets студент може працювати разом з науковим керівником. Технологія базується на основі штучного інтелекту, який дозволяє отримати точні дані. MyScript Calculator Електронний калькулятор з функцією рукописного введення. Окрім основних функцій (додавання, віднімання, множення та ділення) надає можливість проводити рішення задач зі степенями, коренями, логарифмами, константами, а також з тригонометрії та зворотної тригонометрії. Конвертер одиниць вимірювання Надає можливість швидко переводити різні одиниці виміру (довжину, висоту, швидкість, вагу, об’єм, курси валют тощо). Поширеними програмами даного типу є ConvertWorld.com, OnlineMSchool та ін. Photomath Проводить обчислення за допомогою технології оптичного зчитування у смартфоні. Досить цікавою особливістю даної програми є те, що завдяки їй можна розпізнавати друкований та рукописний тексти. Зазвичай Photomath використовується для роботи з матрицями, інтегралами, дробами. Microsoft Math Solver Надає можливість отримати покрове рішення математичних задач з алгебри, тригонометрії та математичного аналізу. Дана програма не лише дає можливість ознайомитися студенту з усіма кроками рішення задачі, але й надає посилання на подібні приклади. Ця інформація є корисною під час відображення розрахунків у дипломній. Зазвичай під час проведення аналітичного дослідження використовуються декілька програм одночасно, адже кожна з них може облегшувати роботу іншої. Все залежить від виду розрахункових дій для одержання потрібного результату. Розрахункові дані можуть бути оформленні наступним чином: У вигляді таблиці з описом отриманих результатів. Опис отриманих результатів має бути вказаний перед або після таблиці з даними (Приклад 1). У вигляді покрокового відображення з зазначенням формул. Після покрокового розрахунку має обов’язково бути опис отриманих результатів (Приклад 2).   Приклад 1   Приклад 2. Другий метод оформлення розрахунків є досить громіздким, але інколи тематика дипломної роботи вимагає опису усього алгоритму проведення розрахунків.   2.2. Значення розрахунків для повноти дослідження Розрахунки у дипломній роботі впливають на повноту дослідження обраної теми. Не потрібно уникати розрахунків у дипломній роботі, адже це наукова робота, яка є завершальним дослідження для підтвердження кваліфікації студента. Значення розрахункових даних у дипломному дослідженні: підвищують науковий підхід у дипломній роботі; забезпечують правильність та точність проведеного аналізу; надають можливість студенту самостійно провести аналіз та оцінку; впливають на визначення шляхів усунення виявленої проблеми та існуючих недоліків; забезпечують підтвердження сформованих висновків. Зазвичай розрахунки являються основою для другого (аналітичного) розділу дипломної роботи. А також науково підтвердженим підґрунтям для формування третього (рекомендаційного) розділу роботи.   3. Помилки, що виникають при оформленні розрахунків При оформленні розрахункових даних у дипломній інколи виникають певні помилки. Дані помилки можна поділити на такі групи: Програмні помилки. Обрана програма не здійснює потрібного типу розрахунків. Механічні помилки. Помилки, які виникають при введені даних в програму. Наприклад, невірно вказана цифра, різні одиниці виміру тощо. Інформаційні помилки. Застаріла інформація або інформація взята з недостовірних та неперевірених джерел. Відповідно, щоб уникнути даних помилок потрібно: правильно обрати потрібну програму; уважно вводити всі дані; контролювати однаковість одиниць виміру показників; використовувати лише правдиві та нові дані з перевірених інформаційних джерел.

Дипломна
Как написать курсовую и дипломную работу без плагиата - картинка
Як написати курсову та дипломну роботу без плагіату?

1. Вступне слово З розвитком Інтернет-технологій вимоги до студентських робіт посилилися. Якщо ще на етапі появи Інтернету студенти могли просто копіювати чужі роботи та видавати їх за свої, то тепер контроль з боку університету за унікальністю і якістю студентських робіт став більш серйозним. Нині всі курсові та дипломні роботи повинні бути перевірені на плагіат. 2. Що таке плагіат? Плагіат – це ступінь збігу тексту в роботі та першоджерелі. Простою мовою це означає копіювання чужих творів і видачу їх за самостійно написані. Плагіат в системі освіти – це особливий показник, який враховується при перевірці студентських робіт: наукових, курсових, дипломних. Виходячи з рівня унікальності, науковий керівник може зробити наступні висновки: ступінь самостійної роботи студента: визначення частки курсової чи дипломної, який студент підготував, описав або створив на основі наявних знань і досвіду, ідей, суджень; навички роботи з джерелами інформації: вміння правильно перефразувати речення зі збереженням суті, акцент на ключових словах і поняттях, послідовність думок, аргументованість; можливість слідувати заявленим стандартам і вимогам (рівень плагіату строго обмежений і може залежати від рівня освіти, спеціалізації, вимог ВНЗ і т. д.); навички оформлення запозичень, цитат та іншого копіювання в науково-дослідній, курсовій або дипломній роботі. Плагіат – це не просто формальний показник професіоналізму студента і якості проєкту. Цей елемент також призначений для встановлення права власності на всі друковані джерела.   3. Як перевіряється унікальність робіт? Кожен ВНЗ самостійно визначає, на якій платформі або програмі буде перевірятися студентська робота на плагіат. До того, важливо відзначити, що кожен навчальний заклад також має право встановлювати перелік проєктів, що підлягають обов’язковій перевірці наявності плагіату. Зазвичай перевірці на плагіат підлягає курсова та диплом, але на практиці зустрічаються випадки, коли даний вид перевірки застосовується до наукових статей, есе, науково-дослідних робіт, а іноді й до рефератів. Зазвичай у ВНЗ вважають за краще проводити перевірку курсових і дипломних робіт на плагіат за програмою «Unicheck» або «Strike-plagiarism». У більшості ВНЗ від наукових робіт очікуються такі показники унікальності: реферат – 40%-60%; наукова стаття, есе – 90%-95% (що вище, тим краще); курсова робота – 50%-70%; дипломна робота – 60%-85%; магістерська дисертація – 70%-90%. Що означають ці показники? Це частка наукової роботи, яка повинна бути написана безпосередньо студентом без будь-якого копіювання, цитат та запозичень, тобто без плагіату. Це «слова автора», його міркування, думки, переказ і т. д. Перевірка на плагіат курсової та диплому є обов’язковою процедурою для кожного студента. Отримати допуск до захисту наукової роботи без реалізації цього етапу неможливо.   4. Як пройти перевірку наукової роботи на плагіат з першого разу? Написання дипломної роботи зводиться до трьох простих етапів: вибір теми та розробка плану дослідження; збір інформації та її обробка; систематизація та реєстрація даних. Якщо перші два етапи виконати легко, то саме третій призводить до проблем з плагіатом. Доволі часто студенти вважають за краще швидко і легко писати проєкт, копіюючи окремі фрагменти з різних джерел. Проте, такий спосіб не допоможе виконати курсову чи диплом без плагіату. Найпоширенішими рекомендаціями як написати курсову роботу і диплом без плагіату є наступні: Перевірити дипломну роботу на плагіат можна самостійно, але в університеті ця процедура буде повторюватися – це відповідальність наукового керівника і кафедри. Порівняння курсової чи дипломної роботи з першоджерелами буде швидким – не більше декількох хвилин. В результаті програма покаже відсоток унікальності (тобто частку самостійно написаного або перетвореного тексту), частку збігів. Всі збіги (копіювання, запозичення, цитування і т. д.) будуть виділені іншим кольором та вважатимуться плагіатом.   5. Як розв’язати проблеми, пов’язані з плагіатом в курсовій та дипломній роботі? Щодня в мережі Інтернет з’являються тисячі нових робіт. Найчастіше, це переписане з уже переписаного, і такого, в якому було неодноразово видалено плагіат. Необхідно зазначити, що розробники програм перевірки на плагіат постійно вдосконалюють алгоритми та досягти унікальності з кожним днем стає складніше. Студентам дедалі важче виправляти плагіат в курсових і дипломних. Саме тому важливо знати, як написати дипломну роботу без плагіату. Розглянемо декілька найпоширеніших способів, як написати курсову без плагіату, котрі допоможуть максимально знизити рівень плагіату в роботі.   5.1. Метод «шинглу» Деякі програми антиплагіату перевіряють роботу невеликими фрагментами в декілька слів (шинглів, shingle). Шингл в 1 слово не використовується, тому що практично в кожній публікації програма знайде відповідності одному слову і плагіат буде становити 100%. Шингл 10 слів також не використовується, адже показники унікальності при такій перевірці будуть різко і необґрунтовано підвищуватися. Оптимальним значенням вважається 5 слів. Для прикладу візьмемо речення: «Існує безліч помилкових суджень з приводу ефективності такого способу отримання грошового прибутку, як ведення власної справи».  Якщо дане речення буде знайдене в інших джерелах, то воно вважатиметься плагіатом. Однак, якщо замінити в цьому випадку кожне п’яте слово (залежно від налаштувань програми яка перевіряє роботу на плагіат), то воно відразу стане унікальним. Необхідно звернути увагу, що не завжди є можливість замінити кожне п’яте слово відповідним за змістом синонімом. В цьому випадку ніщо не завадить відрахувати одне-два слова назад, замінити його і потім продовжити відлік для заміни наступного п’ятого слова з місця останньої правки. Більш того, якщо немає змоги знайти відповідний синонім, можна просто вставити нове слово. Тепер спробуємо зробити вищенаведений приклад унікальним за правилом шинглу. Замінимо кожне п’яте слово в реченні на синонім («з приводу» на «стосовно», «отримання» на «одержання», «власної справи» на «бізнесу»): Вихідний варіант Зміна за методом шинглу «Існує безліч помилкових суджень з приводу ефективності такого способу отримання грошового прибутку, як ведення власної справи» «Існує безліч помилкових суджень стосовно ефективності такого способу одержання грошового прибутку, як ведення бізнесу» Таким чином, замінивши декілька слів на синоніми речення не буде вважатися плагіатом.   5.2. Використання онлайн інструментів перефразування тексту Інструмент перефразування – це онлайн-сервіс або програма, де користувач завантажує роботу з плагіатом, натискає кнопку «Обробити» і в лічені секунди отримує текст, в якому велика частина слів замінена синонімами. Ці слова близькі за змістом, але різні за написанням. Найпоширенішими на сьогодні онлайн інструментами перефразування є: 1. Smodin. 2. NeuralWriter. 3. Paraphraser та ін. Необхідно зазначити, що більшість онлайн інструментів перефразування не завжди розпізнають контекст, тому після обробки виходить абсолютно жахливий набір слів, які ніби перекладені з іноземної на українську мову. За допомогою даного способу шанси обійти алгоритми програм перевірки на плагіат зростуть. Проте, якщо замінювати слова самостійно, а не за допомогою спеціальних програм, курсову чи дипломну не потрібно буде перечитувати та вносити зміни ще раз. Недоліком даного методу розв’язання проблеми плагіату є те, що доволі складно підібрати синоніми в курсовій чи дипломній роботі з технічних дисциплін.   5.3. Переклад з іноземних джерел Програми антиплагіату шукають збіги мовою, якою написана курсова чи дипломна робота, тому як джерела можна використовувати іноземні публікації на тему дослідження, просто переклавши їх. З великою часткою ймовірності буде написана робота з низьким рівнем плагіату. Головне, щоб переклад був якісним, інакше робота ризикує перетворитися в нечитабельний набір слів. Для цього необхідно мати хоча б базові знання англійської або будь-якої іншого мови, на якій написана вихідна стаття. Слід зазначити, що Google Translate перекладає технічні тексти доволі непогано, з високою читабельністю.   5.4. Глибока обробка тексту Це найпростіший і найбільш популярний метод мінімізувати рівень плагіату в курсовій чи дипломній роботі. Якісний рерайт – це глибока обробка опублікованих матеріалів. Вивчення інформації з великої кількості джерел і повна її обробка, зі своїми думками, ідеями. Без заміни слів синонімами, і перестановки їх місцями зі збереженням основної суті. Наприклад: Вихідний варіант Глибокий рерайт Навіть високорозвинена країна не здатна похвалитися стабільною економікою. Її показники знаходяться в постійному русі. Економічні показники то зростають, то знижуються. Економіку високорозвинених держав світу не можна назвати статичною. Її основні показники щодня змінюють свої значення. Іноді неймовірний підйом змінюється різким спадом.   5.5. Переказ своїми словами Цей метод написання роботи без плагіату являє собою рерайт з 1 або 2-3 джерел. Як і в школі, коли писали переказ, в цьому випадку студент робить переказ своїми словами. Він може опустити деякі незначні деталі або додати свої думки. Наскільки якісним вийде такий переказ, залежить тільки від словникового запасу студента. Метод хороший для гуманітаріїв. Якщо перефразувати кожен абзац, робота буде повністю унікальною.   5.6. Видалення проблемних фрагментів тексту. Радикальний спосіб і найбільш ризиковий – відправити науковому керівнику готову роботу яку перевірять по університетській програмі. У роботі червоним кольором будуть виділені уривки, які програма вважає плагіатом. Якщо невдалі абзаци кардинально не впливають на розкриття теми, їх можна видалити! Проте краще замінити їх унікальним текстом.   5.7. Цитування Цитати – це фрагменти роботи, взяті дослівно з джерела. Їх можна і потрібно використовувати в науковій роботі. Щоб програма не вважала ці уривки плагіатом, досить поставити лапки («»). Іноді викладачі вимагають певного відсотка цитат в роботі. Але навіть якщо кількість цитат не регламентована, зловживати ними не варто. Сервіс не дозволяє цитувати будь-які фрази, а тільки з джерел, яким «довіряє». Офіційним джерелом може бути юридичний документ, підручник, науковий журнал. Але якщо забути поставити лапки, сервіс сприйме текст як плагіат.   5.8. Вибір теми Якщо взяти тему із запропонованого викладачем списку, та ще й найпопулярнішу, написати роботу без плагіату буде доволі складно. Інша справа – обрати рідкісну тему та узгодити її зі своїм науковим керівником. Зазвичай викладачі із задоволенням йдуть назустріч активним студентам і навіть допомагають підібрати джерела.   6. Способи, які НЕ допоможуть розв’язати проблему з плагіатом Крім правильних, чесних і більш-менш прийнятних способів знизити плагіат, є й такі, від яких робота не стане унікальною, а час буде витрачено даремно: 1. Перестановка речень та абзаців Як кажуть – від перестановки доданків сума не змінюється. Це стосується і перевірки на плагіат. Як би студенти не міняли речення та абзаци місцями, на унікальність курсової роботи або дипломної це ніяк не вплине. 2. Латинські літери замість українських Недосвідчені студенти намагаються обманути програму антиплагіат, замінюючи деякі літери українського алфавіту латинськими. Але це марна трата часу. Програма миттєво виявить слова, в яких була подібна заміна і виділить їх як помилку або заміну символів. Деякі системи перевірки автоматично виправляють «помилку», тобто спеціально замінюють символи на українські та запускають повторну перевірку після виправлення. 3. Розрив або склеювання речень Хорошим тоном вважається написання роботи, в якій речення мають різну довжину: короткі та довгі, складні та прості. Але для програми боротьби з плагіатом це не має значення. Сервіс перевірки на плагіат не «бачить» розділових знаків. Неважливо, поставлена крапка, кома або тире, розділено речення або складено одне довге з двох коротких. Програма аналізує сусідні слова. Тому цей спосіб – марна трата часу. 4. Крапки замість пробілів, заміна крапок комами та навпаки Ситуація така ж, як і в попередньому пункті. Антиплагіат просто не реагує на розділові знаки. Але коли викладач виявить, що всі пробіли в курсовій або дипломній замінені крапками, це, м’яко кажучи, шокує його. 5. Фарбування шрифту білим кольором Як відомо, Google Docs, Microsoft Word або інша програма для створення і роботи з документами, дає можливість форматувати текст: зафарбовувати фон, або змінювати колір шрифту. Але при перевірці на плагіат, коли копіюють текст у вікно програми, він «втрачає» все форматування. Тобто, як би не намагалися обманути антиплагіат таким методом, цього не вдасться зробити. Тому ідея зафарбовування тексту в білий колір приречена на провал. 6. Прихований текст поза полем зору Будь-який інструмент перевірки плагіату знайде у роботі те, чого там бути не повинно, і навіть те, що не можна побачити неозброєним оком. Не варто намагатися обманути програму перевірки на плагіат. Нічого доброго з цього не вийде. Лише буде даремно витрачено час. 7. Використання програм для підвищення унікальності Як би студентам не хотілося полегшити роботу, швидко і легко розв’язати проблему плагіату в курсовій чи дипломній роботі за допомогою різних програм – простих і ефективних способів немає. Але, з великою часткою ймовірності, можна зіткнутися з шахраями або отримати вірус на свій ПК. Як правило, програми, за допомогою яких нібито можна підвищити унікальність, дають одну безплатну спробу на певну кількість слів (або один аркуш роботи в .doc форматі), далі послуга платна. Або за завантаження такої програми на комп’ютер доведеться заплатити певну суму коштів. І що можна отримати в підсумку? До роботи обсягом, наприклад, 2 тисячі символів буде додано ще 5 тисяч невидимих символів. Але такий спосіб не допоможе позбутися плагіату, початкові 2 тис. символів так і залишиться неунікальними. Обіцянки таких сервісів вносити зміни в код без зміни самої роботи – всього лише спосіб виманити гроші з довірливих студентів.   Отже, нині існує чимала кількість способів самостійно підвищити унікальність курсової чи дипломної роботи та успішно пройти перевірку на плагіат, але будь-який з цих методів потрібно використовувати з обережністю. У будь-якому випадку доведеться попрацювати над текстовим матеріалом, щоб знизити відсоток плагіату і при цьому зберегти високу якість роботи. Розглянуті способи як написати дипломну роботу без плагіату допоможуть максимально полегшити це завдання.

ДипломнаКурсова
Как правильно писать тезисы доклада для научной конференции - картинка
Як правильно писати тези доповіді для наукової конференції?

1. Поняття тез доповідей наукової конференції Кожна конференція складається з доповідей досвідчених  науковців, кваліфікованих спеціалістів та молодих вчених. Дані доповіді базуються на завчасно сформованих тезах.   Поняття «тези» походить від грецького слова «thesis», яке в перекладі означає «твердження, положення». Сьогодні використання тез є основою досконалого формування кожної доповіді наукової конференції. Тези доповідей наукової конференції – це: структуровано, логічно та лаконічно сформований виклад наукового матеріалу теми дослідження; науковий спосіб відображення результатів проведеного дослідження; наукова публікація, яка містить стислу інформацію по темі доповіді. Характерні риси тез доповідей як жанру наукового стилю: змістовність; самодостатність; лаконічність; логічність; структурованість. Основним завданням використання тез доповідей є забезпечення детального розуміння аудиторією основних результатів проведеного дослідження.   2. Характерні особливості тез доповідей для наукової конференції 2.1. Структурна характеристика тез доповідей Вимоги до оформлення тез доповіді наукової конференції визначаються організаторами. Зазвичай це: обсяг тез: 2-4 сторінки друкованого текст; текст: Times New Roman, шрифт – 14 (або 12), інтервал – 1,5 (або 1); Наукове оформлення тез доповіді для конференції базується на основі структурних елементів ( Рис. 1). Структура тез має бути логічно сформована. А також визначатися високим рівнем змістовності тексту, щоб в загальному тези були самодостатньою науковою працею. Назва тез має бути короткою та цікавою з наукової точки зору. Вступ. Перший блок тез, в якому зазвичай стисло вказано актуальність теми, мета, методика, гіпотези та теоретична база наукового дослідження. Результати дослідження. Структурний елемент тез, який формується на основі викладу основних матеріалів дослідження. Матеріали дослідження мають бути логічно пов’язаними інформаційними блоками, що розкривають тему дослідження. Висновки. Мають містити лаконічно та стисло сформовані підсумки наукового дослідження, а саме: наукові та практичні результати; рекомендації стосовно наукового та практичного застосування одержаних результатів; коротке обґрунтування  одержаних результатів. Література. Під час написання тез мають бути використанні найновіші наукові періодичні видання, підручники, оскільки студентові (аспірантові) потрібно буде врахувати усі уже існуючі наукові результати досліджень по обраній тематиці. Кількість літературних джерел у тезах має бути 3-5. На зазначені джерела обов’язково мають бути посилання по тексту. Врахування усіх структурних елементів під час написання тез доповіді для наукової конференції забезпечить змістовний виклад основних результатів проведеного дослідження.   2.2. Класифікація тез доповідей для наукової конференції Вид тез доповіді, як і структура, визначається організаторами наукової конференції. У науковій спільноті виділяють такі види тез: короткі, довгі, описові, інформативні, структуровані та неструктуровані (див. Таб.1). Таблиця 1 Класифікація тез доповідей Класифікаційна ознака Вид тез Характеристика За обсягом Короткі Тези, які направляються у редакційну колегію для затвердження теми дослідження та виділення секції (місця) у конференції, а також для затвердження часу на доповідь. Довгі Тези, які включаються в програму конференції та призначені для розгляду тематики дослідження  аудиторією слухачів За змістом Описові Короткі тези призначені для загального опису дослідження. Дані тези можуть не містити усіх структурних елементів. Кількість слів у таких тезах 50-100. Інформативні Містять усі структурні елементи, які приманні тезам. Кількість слів сягає більше 100. За структурою Структуровані Чітко визначені структурні елемент в тексті тез (актуальність теми, методи, результати дослідження та ін.). Неструктуровані Інформація по результатам  дослідження подається одним блоком. Немає чітко визначених структурних елементів.         Найпоширенішими видами тез є інформативні та неструктуровані. Описові тези використовуються в основному при участі у міжнародних конференціях. А структуровані тези мають такий недолік, як зменшення кількості слів висвітлення основної ідеї  дослідження через визначення кожного структурного елемента в самому тексті тез.   Зразок структурованих тез Зразок неструктурованих тез   3. Основи написання тез доповідей для наукової конференції Науковий стиль відображення результатів дослідження – це основна засада написання тез доповідей для наукової конференції. Для правильно написання тез доповіді для наукової конференції потрібно: 1. Ознайомитися з основними вимогами. 2. Визначити тип та структуру тез наукової доповіді. 3. Ознайомитися з усіма існуючими дослідженнями по визначеній темі. 4. Визначити гіпотезу притаманну темі наукового дослідження. 5. Зазначити чітко актуальність теми дослідження. 6. Зазначати використані методи дослідження разом з отриманими результатами. 7. Формувати тези за допомогою коротких та простих речень (оптимальна кількість слів – 12-17). 8. Уникати використання абревіатур та скорочень. 9. Не вживати загальновідомих виразів та загальної інформації 10. Використовувати цитування інших науковців лише у випадку, якщо цитата впливає на суть висвітлення ідеї. 11. Уникати надлишкових слів у реченні, без яких суть ідеї може бути також зрозумілою. 12. Не використовувати підзаголовки або писати їх в підбір з текстом тез.  13. Сформувати стисло та докладно висновки дослідження.  14. Вичитати текст на наявність помилок (технічних, логічних тощо). Під час написання тез потрібно врахувати, що тривалість доповіді на наукових конференціях 10-15 хв, тому тези мають бути стисло та лаконічно  сформованими, щоб за цей проміжок часу можна було ознайомити аудиторію слухачів з усіма результатами  наукового дослідження.   Основними помилками під час написання тез доповіді є: не висвітлено в повному обсязі обов’язкові структурні елементи тез (актуальність теми дослідження, методи, результати тощо); значна кількість загальновідомих та банальних фактів; велика кількість цитат та посилань; не логічний виклад результатів наукового дослідження; наявність повторів тексту за змістом викладеної інформації; не дотримання культури мови; висновки не чітко сформовані тощо. Врахування основних особливостей та існуючих проблем написання тексту тез для доповіді забезпечить досконале та правильне їх виконання.

Тези
Защита диссертации: сколько научных статей нужно - картинка
Захист дисертації: скільки наукових статей потрібно?

1. Вступне слово Наукові статті є важливою складовою процесу захисту дисертації як на кандидатський, так і на докторський рівень. Однак, кількість необхідних статей може змінюватися відповідно до вимог конкретної наукової установи та спеціальності. Для розуміння основних вимог щодо публікації результатів дисертацій, їх кількості та місця публікації, пропонується зручна стаття-інструкція.   2. Що таке наукова стаття і чому так важливо її публікація Наукова стаття – це ключовий інструмент у науковому дослідженні та визначальна складова підготовки докторської дисертації. Вона є механізмом передачі наукового знання, доказом дослідницького внеску та шляхом до визнання в академічному співтоваристві. Наукові статті є необхідною ланкою для досягнення якісного захисту дисертаційних досліджень. Отже, наукова стаття – це короткий науковий текст, що містить результати дослідження певної проблеми або теми. Вона має науковий характер та дотримується відповідних наукових стандартів, включаючи аналіз літератури, методологію, результати дослідження та їхню інтерпретацію. Підготовка докторської дисертації передбачає більше, ніж просто проведення дослідження. Публікація наукових статей стає важливою складовою процесу, оскільки демонструють вашу активність у науковому співтоваристві, здатність аргументувати і публікувати свої дослідження в рецензованих виданнях. Процес публікації наукових статей може займати певний час, тому важливо почати цю роботу завчасно. Вибір наукового видання для публікації також вимагає уваги, оскільки важливо, щоб журнал відповідав тематиці вашого дослідження та був визнаним в науковому співтоваристві.   3. Скільки статей необхідно для захисту докторської дисертації та кандидатської? Докторська дисертація та кандидатська дисертація представляють два різні рівні наукових ступенів та досягнень у багатьох вищих навчальних закладах та наукових системах. Різниця між ними виявляється не лише у глибині дослідження, але також у вимогах до кількості наукових публікацій, які виконують роль важливої складової процесу підготовки дисертацій.   1. КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ. Це перший рівень наукового ступеня, який зазвичай можна отримати після завершення вищої освіти. Кандидатська дисертація має менший обсяг дослідження порівняно з докторською, але вимагає поглибленої аналітичної роботи над обраною проблемою. Для отримання ступеню кандидата наук (або еквівалентного) зазвичай потрібно мати від 3 до 5 наукових публікацій, які відповідають темі дисертації та підтверджують авторський внесок.   2. ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ. Це вищий науковий ступінь, який може бути отриманий після кандидатського. Докторська дисертація передбачає глибше, більш оригінальне дослідження у вибраній галузі знань. Для отримання ступеня доктора наук (або еквівалентного) часто потрібно мати від 10 до 20 наукових публікацій, які демонструють авторську самостійність та внесок у наукову галузь. Таким чином, через різницю у рівні вимог до кількості наукових публікацій докторська дисертація та кандидатська дисертація відрізняються.   4. Які вимоги до збірника наукових статей? Збірник наукових статей є важливою складовою для розповсюдження наукових досягнень та сприяння обміну знаннями в академічному світі. Публікація наукових статей у таких збірниках вимагає дотримання відповідних стандартів та критеріїв, що забезпечують якість та достовірність представлених досліджень. Ось лише декілька важливих вимог до збірника наукових статей: ВИМОГИ ОПИС   НАУКОВА ОБҐРУНТОВАНІСТЬ Кожна стаття повинна мати чітке наукове підґрунтя, побудоване на реальних даних та аргументах. Дослідження, що представлені у статтях, повинні бути обґрунтовані методологічно та теоретично.     АКАДЕМІЧНА ФОРМА ТА СТИЛЬ Статті мають бути написані відповідно до академічних стандартів щодо структури та стилю. Це включає наявність вступу, методології, результатів дослідження та висновків, а також правильне використання наукового жаргону та літературних джерел.     РЕЦЕНЗУВАННЯ Збірник наукових статей повинен піддаватися процесу рецензування, де експерти перевіряють наукову обґрунтованість та методологічну правильність статей. Це забезпечує високу якість та достовірність досліджень, що публікуються. Отримання можливості публікації у збірнику наукових статей вимагає дотримання цих та інших важливих вимог, що сприяють підвищенню якості та важливості досліджень у науковому співтоваристві.

Дисертація
Вывод к курсовой работе: особенности написания заключительного раздела - картинка
Висновок до курсової роботи: особливості написання заключного розділу

1. Поняття висновку як заключного розділу Висновок являє собою заключний розділ курсової роботи, в якому стисло відображено підсумки дослідження.  Це важливий елемент плану курсової роботи, адже без нього написання курсової роботи є неможливим. Висновки до курсової роботи – це: структурний розділ плану, що має визначенні правила його написання; загальний підсумок курсової роботи; стисле висвітлення виконання поставленої мети та основних завдань. Кожен студент має розуміти, що процес написання висновків має притаманні йому особливості. Врахування основних вимог до написання висновків для курсової роботи забезпечить високу досконалість виконаного студентом наукового дослідження. Також від правильного оформлення та формування заключного розділу (висновків) залежить оцінка Вашого дослідження в цілому.   2. Особливості написання висновків до курсової роботи 2.1. Вимоги до написання висновків курсової роботи Написання висновків до курсової роботи – це важливий етап формування заключного розділу, оскільки від правильного їх формування залежить належне висвітлення підсумків наукового дослідження. Основні вимоги до написання висновків курсової роботи: Обсяг висновків Має становити 2-3 сторінки друкованого тексту Шрифт тексту та інтервал між рядками Такий самий як у курсовій роботі Нумерація сторінок Номера сторінок висновків входять до загальної нумерації курсової роботи Завдання висновків Висновки мають максимально стисло описувати досягнення поставленої мети та вирішення поставлених завдань. Науковий стиль Для наукового висвітлення результатів дослідження, висновки мають містити слова: «визначено», «встановлено», «проаналізовано», «досліджено», «доведено»,  «розроблено», «рекомендовано» тощо. Текст висновків Має мати високу унікальність Виконуючи основні вимоги при написанні заключного розділу (висновків) студент забезпечить собі 100 % їх досконалість, а також відзначить власну уважність та відповідальність як здобувача вищої освіти.   2.2. Структура висновків курсової роботи Структура висновків до курсової роботи визначається кількістю поставлених завдань, які поставленні для досягнення встановленої мети дослідження. Відповідно до стандартних вимог до написання курсової роботи кількість завдань дослідження має становити не менше 3-х та не більше 7-ми. Висновки до курсової роботи варто розпочинати з короткого вступу, в якому студент вказує досягнення поставленої мети дослідження, а потім уже формувати короткі змістовні абзаци щодо виконання поставлених завдань. Абзаци у висновках курсової роботи можуть бути: не пронумерованими  (Приклад 1); пронумерованими (Приклад 2). Дана особливість структури заключного розділу визначається методичними рекомендаціями, які надаються студентові його навчальним закладом перед написання курсової роботи. Приклад 1   Відповідно, якщо вимоги до написання курсової роботи передбачають нумерацію, то даний висновок матиме наступний вигляд: Приклад 2 В кінці заключного розділу (висновків) рекомендується сформувати окремий абзац, який буде логічним завершенням висновків, а також буде вказувати на важливість результатів та наукову новизну даного дослідження. Для узагальнення вище зазначеного схематично структуру висновків для курсової роботи можна відобразити наступним чином (Рис 1): Рис. 1. Структура висновків до курсової роботи Варто зауважити, що інколи у методичних рекомендаціях до курсової роботи зазначено, що заключний розділ має назву «ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ», тоді студенту потрібно приділяти значну увагу пропозиціям, адже вони мають становити близько 50 % загальної структури висновків.   3. Основні аспекти правильного написання висновку до курсової роботи Розглянувши питання поняття та структури висновків курсової роботи, визначено основні аспекти правильно їх написання. Для правильного написання висновків до курсової роботи студенту потрібно: 1. Ознайомитися з методичними вказівками написання висновків до курсової роботи, які визначені навчальним закладом. 2. Правильно сформувати завдання дослідження (їх виконання має в повному обсязі розкривати тему курсової роботи), адже висновки до курсової роботи мають базуватися саме на них. 3. Намагатися формувати висновки по кожному завданню в процесі написання курсової роботи. Це дасть можливість правильно сформувати опис виконання поставленого завдання. Наприклад: написавши один розділ одразу перейдіть до висновків. Сформулюйте виконання (відповідних даному розділу) завдань, що буде коротким узагальнюючим підсумком вашого дослідження на даному етапі. І так по кожному розділу. А уже після завершення курсової роботи доповніть висновки іншими структурними абзацами. 4. Якщо висновок формувався під час написання роботи, обов’язково потрібно його докладно вичитати, щоб він мав логічний перехід між абзацами та максимально розкривав результати дослідження. 5. Завжди у висновках вживайте слова «визначено», «встановлено», «проаналізовано», «досліджено», «доведено»,  «розроблено», «рекомендовано» тощо. Це забезпечить науковий стиль заключному розділу курсової роботи. 6. У висновках зазначати максимально нову, цікаву та доречну інформацію, яка в повному обсязі розкриває тему дослідження. 7. Висновки ні в якому разі не мають містити другорядної та неважливої інформації.

Курсова
Показати ще
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660