0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Реферат: всі статті

Как правильно выбрать тему для реферата - картинка
Як правильно вибрати тему для реферату?

1. Вступне слово Вибір теми для реферату – це ключовий етап, який впливає на якість та результати вашої роботи. Дотримуючись порад та кроків, ви зможете обрати цікаву тему, знайти достовірні джерела та написати якісний реферат на професійну тему. Ця стаття пропонує послідовний план дій для вибору теми для рефератів, надаючи поради та рекомендації на кожному етапі.   2. Професійна допомога викладача Етап обговорення теми для реферату з викладачем є найголовнішим з кількох ключових причин: Керівництво та настанова. Ваш викладач – це професіонал у своєму предметному напрямку. Обговорення теми дозволяє вам отримати від нього рекомендації та поради, які допоможуть визначитися з найбільш належною і актуальною темою для реферату. Викладач зможе спрямувати вас на правильний шлях і підкреслити ті аспекти, які мають найбільше наукового або практичного значення. Оптимізація процесу дослідження. Під час обговорення теми викладач може вказати на найбільш вагомі або нерозкриті раніше аспекти теми для реферату, що дозволить вам спрямувати ваші дослідження в ефективному напрямку та написати реферат на тему, яку є актуальною. Це допоможе зекономити час та зусилля, орієнтуючись на більш конкретні завдання. Розширення горизонтів. Ваш викладач може пропонувати цікаві теми для рефератів, які б ви самі можливо не обрали через відсутність знань або досвіду. Це дасть можливість поглибити свої знання в нових галузях, розширити свої горизонти та вибрати цікаву для вас тему.   3. Вивчення джерел інформації Одним з найважливіших кроків на шляху до успішного вибору теми є ретельне вивчення джерел інформації. Вивчення джерел – це не просто відкриття книг і статей, але й систематичний аналіз та оцінка їхнього змісту. Перш за все, важливо звернути увагу на актуальність джерел. Чи відображають вони сучасні тенденції та погляди на обрану тему для реферату? Різноплановість джерел також грає важливу роль. Вони можуть бути науковими статтями, книгами, веб-сайтами, документами тощо. Звернення до різних типів джерел допомагає отримати глибше розуміння обраної теми. Ключовою складовою вивчення джерел є критичний аналіз. Важливо перевіряти авторів наукових робіт – чи вони є експертами у даній галузі, чи їхні дослідження базуються на достовірних фактах. Ретельна перевірка джерел допомагає уникнути недостовірної інформації та підвищує наукову цінність вашого реферату. Окрім того, важливо враховувати контекст, в якому були опубліковані джерела. Світ змінюється, тож те, що було актуальним роки тому, може бути застарілим сьогодні. Збираючи інформацію, слід звертати увагу на дату публікації та можливі зміни поглядів на ту чи іншу тему для реферату. Варто відмітити, що вивчення джерел інформації – це далеко не остаточний крок. Він є підготовчим етапом до обрання теми для реферату. Правильний підхід до вивчення джерел гарантує глибоке розуміння обраної теми та правильно вибрати тему реферату.   4. Формулювання фінальної теми для реферату Формулювання фінальної теми для реферату є завершальним етапом після вивчення джерел і обговорення з викладачем. Це процес точного визначення основної ідеї, яку ви будете досліджувати у рефераті. Фінальна тема для реферату повинна бути конкретною, зрозумілою та відображати суть вашого дослідження. Важливо, щоб вона була цікавою та актуальною, стимулювала вас до глибшого розгляду теми. КРОКИ ПРИ ФОРМУЛЮВАННІ ФІНАЛЬНОЇ ТЕМИ ОПИС     1. УТОЧНЕННЯ ОБСЯГУ Визначте, наскільки обширно ви хочете досліджувати тему. Не допускайте надто широких або надто вузьких формулювань.   2. ВИКОРИСТАННЯ КЛЮЧОВИХ СЛІВ Включіть ключові слова або фрази, які точно відображають основний аспект теми.       3. ПІДХОДЬТЕ КРЕАТИВНО Вибір теми може бути захоплюючим. Спробуйте знайти оригінальний підхід до знайомої теми, що зробить ваш реферат цікавішим.   4. ПЕРЕФРАЗУВАННЯ Зробіть формулювання чітким і зрозумілим, уникаючи складних або неоднозначних слів.   5. ПЕРЕВІРКА НА АКТУАЛЬНІСТЬ Переконайтеся, що обрана фінальна тема залишається актуальною та цікавою для аудиторії.   6. ВІДОБРАЖЕННЯ ЗМІСТУ Ваша фінальна тема для реферату повинна давати уявлення про зміст реферату, але залишати місце для розкриття деталей.

Реферат
Как связать реферат аспиранта с будущей диссертацией - картинка
Як пов’язати реферат аспіранта з майбутньою дисертацією?

1. Що таке реферат аспіранта? Реферат аспіранта – це академічний текст, який пише аспірант (докторант) для представлення власних дослідницьких зусиль та результатів наукового дослідження. Аспіранти – це студенти, які здобувають вищу наукову кваліфікацію після закінчення магістерської програми, зазвичай – з метою отримання наукового ступеня кандидата наук (PhD) чи доктора наук (доктор PhD). У багатьох ЗВО аспірантура є важливою частиною науково-дослідної роботи. Основною метою аспірантури є підготовка молодих дослідників для виконання незалежних досліджень у обраних галузях знання. Наукова доповідь (реферат) для вступу до аспірантури представляє собою наукову працю, орієнтовану на засвоєння систематизованої інформації з обраної теми та реалізацію самостійного дослідження з належною науковою базою. За своєю суттю, реферат повинен задовольняти критеріям наукової публікації, визначеним Державним стандартом України. Суттєвою умовою є відповідність змісту роботи глибокому дослідженню актуальних проблем в певній галузі, а також охоплення останніх досягнень у ній. Тематичний фокус реферату повинен тісно співпадати з напрямом науково-дослідницьких зусиль, які здійснюються на профільній кафедрі, що є академічною базою для аспірантів. Аспірантський реферат, направлений на вивчення й аналіз нових тенденцій в певній галузі, має інтелектуальне завдання – сприяти прогресивному розвитку наукового мислення та збагаченню знань у галузі. Завдяки аспірантам, що досліджують цей предмет, наукова спільнота здатна розкрити і проаналізувати виклики, що стоять перед сучасною наукою. Відтак, розуміння цінності наукової доповіді (реферату) у сприянні просування досліджень у відповідній сфері забезпечує вдосконалення основ дослідницьких знань та розвиток методології наукового дослідження. Цей етап має суттєве значення в академічному зростанні, а також відкриває нові можливості для успішного професійного розвитку аспірантів. Реферат аспіранта часто пишеться на основі його майбутньої дисертаційної роботи або наукових публікацій, які вже ним опубліковано. Він містить висновки та результати проведених досліджень, а також демонструє здатність аспіранта до критичного мислення, аналізу даних та висування нових наукових ідей. Реферат аспіранта має важливе значення в академічній та науковій спільноті з наступних причин: Підтвердження наукових здобутків Реферат є засобом підтвердження наукових досягнень аспіранта. Він відображає результати дослідження та аналізу, які аспірант здійснив протягом тривалого часу. Це дозволяє науковій спільноті та його науковому керівникові оцінити, наскільки вдало проведені дослідження та які внески зробив аспірант у свою галузь Підготовка до вибору теми дисертації, її написання та захисту Аспірантський реферат є однією з перших письмових робіт, яку він готує. Він допомагає аспіранту зібрати та систематизувати свої дослідження, сформулювати результати та висновки, а також розвинути навички публічного представлення власних досліджень Розповсюдження наукової інформації Реферат аспіранта може стати джерелом нових наукових знань та ідей для інших дослідників та студентів. Його публікація в наукових журналах або презентація на конференціях дозволяє іншим фахівцям ознайомитися з дослідженням аспіранта та може вплинути на подальші наукові розвідки в даній галузі Забезпечення прозорості та контролю Реферат аспіранта підлягає рецензуванню та оцінці спеціалізованою комісією або науково-педагогічною радою. Цей процес дозволяє забезпечити об’єктивну оцінку досліджень аспіранта та забезпечує прозорість у процесі його зарахування до аспірантури Сприяння особистому та професійному розвитку Написання реферату аспіранта є важливим етапом у його науковій кар’єрі. Воно допомагає покращити навички письма, аналізу та критичного мислення, розвиває здатність представляти дослідження та аргументувати свої ідеї. Ці навички є цінними для подальшої наукової роботи та кар’єри в академічній галузі Таким чином, реферат аспіранта є необхідною складовою процесу наукової підготовки аспіранта, сприяє розвитку наукової спільноти та забезпечує якість наукових досліджень.   2. Як обрати тему для реферату аспіранта? Обрання теми для реферату аспіранта є важливим і складним процесом, оскільки від правильного вибору теми залежить якість дослідження та зацікавленість самого аспіранта у його проведенні. Ось декілька кроків, які можуть допомогти вам обрати тему для реферату аспіранта: цікавість та мотивація: оберіть тему, яка вас дійсно цікавить і мотивує для подальших досліджень, адже написання реферату – це тривалий процес, і якщо ви зацікавлені у своїй темі, ви будете більш стимульовані присвятити їй достатньо часу та зусиль; пошук актуальної теми: спробуйте знайти тему, яка є актуальною та важливою в обраній галузі знань, перегляньте останні наукові статті, дослідження та тенденції у вашому напрямку, щоб з’ясувати, які питання потребують подальшого вивчення; досліджувані області: врахуйте ваші власні знання та дослідницькі здібності. Оберіть тему, де ви маєте достатній рівень знань та можливість здійснити ґрунтовні дослідження та аналіз; потенційний внесок: розгляньте, який внесок ваше дослідження може зробити в обраній галузі, намагайтесь вибрати тему, де ви можете запропонувати щось нове, цікаве та важливе для наукової спільноти; порада від наукового керівника: поговоріть з вашим науковим керівником або викладачами про ваші ідеї та плани, адже вони можуть надати цінні поради та допомогти вам зорієнтуватися у виборі теми; ресурси та доступність: переконайтеся, що у вас є достатні ресурси (час, обладнання, доступ до даних тощо) для успішного виконання дослідження з обраної теми; формулювання конкретної проблеми: сформулюйте чітку, конкретну та обмежену проблему, яку ви плануєте вирішити у своєму дослідженні, і це допоможе вам зорієнтуватися та зосередитися на певному аспекті обраної теми; обмеженість теми: не обирайте тему, яка занадто широка або загальна, оскільки це може призвести до несистематичності дослідження, тому зосередьтеся на конкретних аспектах теми, що дозволить глибше зануритися у дослідження; підтримка наукового консультанта: якщо у вас вже є науковий консультант або наставник у аспірантурі, обговоріть з ним обрану тему і отримайте його погодження. Вони можуть допомогти зробити оцінку наукової важливості теми та надати корисні поради; Пам’ятайте, що процес обрання теми може зайняти деякий час, і важливо не поспішати. Виберіть тему, з якою ви будете комфортно працювати та яка стимулюватиме ваші наукові зусилля. Обрана тема повинна бути не лише науково цікавою, але й практично значущою. Ваш реферат аспірантури може стати основою для подальших досліджень та розвитку кар’єри в академічній галузі.   3. Чи повинен бути зв’язок між темою реферату аспіранта та його майбутньою дисертацією? Зв’язок між темою реферату аспіранта та його майбутньою дисертацією є бажаним, хоча це не є обов’язковим правилом. Враховуючи, що аспірантурa є підготовчим етапом до написання дисертації, є ряд переваг, якщо аспірантський реферат має взаємозв’язок із задуманою вами дисертацією: Отже, зв’язок між рефератом аспіранта та майбутньою дисертацією полягає в тому, що реферат може стати першим кроком до формулювання проблеми дисертації, а також допоможе викласти основні дослідницькі аспекти, які будуть розглянуті у вашому дисертаційному дослідженні. Важливо враховувати, що ваші дослідження можуть розвиватися і змінюватися під час аспірантського періоду, тому тема дисертації може не повністю збігатися з темою реферату аспіранта, але взаємозв’язок між ними допоможе забезпечити безперервний та систематичний хід дослідницької роботи.   4. Як пов’язати тему реферату аспіранта з майбутньою дисертацією? Для того щоб ефективно пов’язати реферат аспіранта з майбутньою дисертацією, рекомендуємо врахувати наступні аспекти: 1. Визначте область дослідження: виберіть широку область, яка вас цікавить і є актуальною для вашої галузі. Ця область може бути основою для вашого реферату аспіранта та майбутньої кандидатської дисертації. 2. Поставте конкретну проблему: задайте конкретну дослідницьку проблему, вирішенню якої буде присвячена ваша кандидатська дисертація. Ця проблема має бути більш обмеженою, ніж та, яку ви розглядаєте у рефераті. 3. Огляд літератури: здійсніть глибокий огляд літератури, пов’язаної з вашою обраною областю досліджень. Це допоможе вам зрозуміти, які аспекти вже були вивчені, що залишається відкритим та як ваш реферат аспіранта може внести свій внесок до дискусії. 4. Визначте недостатньо вивчені аспекти: зверніть увагу на аспекти, які залишаються недостатньо дослідженими або не вирішеними у літературі. Виберіть один або декілька з цих аспектів як основу для вашого реферату. 5. Сформулюйте цілі та завдання: поставте конкретні цілі та завдання для вашого реферату аспіранта, які будуть спрямовані на вирішення вищезгаданих недостатньо вивчених аспектів. 6. Заплануйте дослідження: розробіть план дослідження, який допоможе вам зібрати необхідні дані та інформацію для вирішення проблеми, поставленої у вашому рефераті. 7. Виконуйте дослідження: проводьте дослідження згідно зі своїм планом, збирайте дані, проводьте аналіз, досліджуйте літературу, щоб отримати висновки та результати, які допоможуть вам вирішити проблему. 8. Визначте перспективи майбутньої дисертації: на підставі результатів реферату аспіранта та ваших досліджень подумайте про можливості для подальшого розвитку і розширення обраної проблематики у вашій майбутній дисертації. Резюмуючи, зазначимо, що обрання теми для реферату аспіранта важливо проводити з урахуванням майбутньої дисертації. Візьміть до уваги ваші інтереси та мотивацію, зверніться до актуальних галузей дослідження. Сформулюйте конкретну проблему та визначте недостатньо досліджені аспекти, які можна розглянути у вашому рефераті. Правильне обрання теми реферату аспіранта допоможе вам краще підготуватися до написання та захисту дисертації та розвинути вашу дослідницьку роботу у відповідній галузі знань.

РефератДисертація
Как правильно написать автореферат диссертации? - картинка
Як правильно написати автореферат дисертації?

1. Вступне слово Написання автореферату дисертації є важливим етапом дослідницької роботи і має на меті інформувати читачів про основні результати вашої дисертації. У цій статті-інструкції ми детально розглянемо, як написати автореферат дисертації, щоб надати вам корисну та конкретну інформацію.   2. Поняття «Автореферат» Автореферат є коротким оглядом основного змісту дисертації. Він призначений для інформування наукової спільноти про основні досягнення та результати вашої дисертаційної роботи. Головною метою написання автореферату дисертації є швидке та зручне ознайомлення наукових спільнот із змістом вашої дисертації. Він допомагає зацікавленим особам (вченим, науковим співробітникам, експертам) отримати загальне уявлення про вашу роботу, її значущість та наукові результати, без необхідності прочитання всього тексту дисертації. Автореферат також є важним елементом захисту дисертації. Ви викладаєте його на публічному захисті разом із вашою дисертацією, щоб презентувати головні ідеї та досягнення Вашої роботи перед комісією та аудиторією. Таким чином, автореферат сприяє зрозумінню та оцінці Вашої наукової діяльності. Усе це робить автореферат важливим інструментом для популяризації та просування наукових досліджень, а також для забезпечення доступності та поширення інформації про Вашу дисертацію серед наукової спільноти.     3. Структура автореферату Писати автореферат треба поетапно, оскільки він складається з багатьох елементів. Розглянемо кожний з низ детальніше. Визначення основних елементів автореферату дисертації: 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ. По суті – це дійсний вступ Вашої дисертації. Достатньо його скопіювати у стислому вигляді вказуючи найголовніші елементи вступу, тобто хто займався дослідженням вашої теми раніше, що було з’ясовано до вашого дослідження і чого не вистачає, таким чином доводите актуальність дисертації. Обов’язково вказати мету роботи і які завдання ставляться, щоб її досягти. Також автореферат дисертації має містити ваші власні публікації, адже написання дисертація передбачає публічне освітлення ваших досягнень і є обов’язковою вимогою для її захисту. Закінчується вступ автореферату дисертації обсягом та структурою роботи. 2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ. Ви маєте стисло, але водночас ґрунтовно описати про що йдеться в кожному розділі Вашої дисертації, обов’язково надаючи назви розділів. Більшу увагу концентрують саме на практичному дослідженні та його реальних результатів. Продемонструємо опис першого теоретичного розділу реального автореферату Божеску М. Г. «Інгресія та інхоативність як кореляти зачинної фазовості у сучасній англійській мові»:     3. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ. Тут треба викласти найголовніші досягнення вашої роботи. Рекомендується нумерувати висновки, оскільки це забезпечує структуру, організацію та легкість пошуку на конкретні висновки. 4. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНО У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ. Тут наводиться список Ваших особистих публікацій які мають відношення до Вашої дисертації. 5. АНОТАЦІЯ (факультативно). Подається кількома мовами, зазвичай українською та англійською. Але це не правило, в кожному вищому закладі свої власні правила, які варіюються від факультету. Отже, основні елементи автореферату мають наступний вигляд:     ЕЛЕМЕНТ ОПИС Загальна характеристика роботи (вступ)     Огляд критичної літератури, актуальність дослідження, зв’язок з науковими темами, мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження, методологічна основа, матеріал дослідження, наукова новизна, положення, теоретичне значення, практична цінність, особистий внесок, апробація роботи, публікації Основний зміст роботи Опис розділів, практичне дослідження, результати   Загальні висновки Нумерування, структура, організація, легкість пошуку Основні положення дисертації Список публікацій   Анотація (факультативно) Кілька мов, українська, англійська (в залежності від вимог університету)   4. Організація і стиль письма Писати автореферат дисертації необхідно науковим стилем письма, використовуючи фахову термінологію та пояснюючи скорочення. Будьте лаконічними і точними, уникайте зайвої інформації. Використовуйте чіткі заголовки і підрозділи, щоб структурувати ваш автореферат. Переконайтеся, що ваш автореферат містить логічну послідовність думок та аргументів. Після написання перегляньте ваш автореферат для виявлення орфографічних та граматичних помилок. Попросіть колегу або викладача переглянути Ваш автореферат для отримання додаткових коментарів та рекомендацій.  

РефератДисертація
Як оформляється титульний лист реферату - зображення
Як оформляється титульний лист реферату

Саме титульний лист вважається візитівкою всієї роботи. Будь-який викладач спочатку звертає свою увагу на головну сторінку – титульний лист, знайомиться з його вмістом та отримує перше враження про реферат.

Реферат
Реферат для аспірантури - малюнок
Як написати реферат для вступу в аспірантуру?

1. Що таке реферат аспіранта та яким він має бути? Після отримання вищої освіти частина випускників вступають до аспірантури, щоб продовжити наукову діяльність. Аспірантура посилює фахову підготовку й забезпечує підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів. Вступ на аспірантуру, окрім подачі пакету документів, передбачає те, що майбутній кандидат наук повинен скласти фаховий іспит (або декілька, якщо спеціальність інша, аніж диплом про вищу освіту), подати список опублікованих наукових праць (це буде значною перевагою для майбутнього аспіранта). Також необхідно написати реферат з фахової спеціальності, який буде відповідати наступним загальним вимогам: тема повинна бути актуальною; обов’язкова наявність наукової та практичної новизни; тема повинна бути пов’язаною із тою темою, на яку в майбутньому буде написана дисертація; обсяг – 25-30 друкованих аркушів формату А4 (цей обсяг може бути збільшено згідно методичних вказівок ЗВО); чітке та логічне викладення матеріалу; науковий стиль. Рекомендуємо тему реферату обрати таким чином, щоб вона пересікалась із темою майбутньої дисертації. Таким чином майбутній аспірант вже почне підготовку джерельної бази та збір аналітики для наступної роботи. Реферат для вступу на аспірантуру (наукова доповідь) складається з відповідних основних структурних елементів, які ми розглянемо далі.   2. Структура реферату Реферат аспіранта складається з наступних елементів: Титульний аркуш Містить назву ЗВО, кафедри, тему реферату, шифр та назву спеціальності, дані про майбутнього аспіранта, наукового керівника Зміст Перелік структурних елементів реферату Перелік умовних позначень та скорочень За необхідності (якщо вони використані у рефераті) Вступ Вказується актуальність теми та обґрунтовується, стислий огляд наукової літератури за темою дослідження, мета реферату, основні завдання, об’єкт та предмет, методи дослідження Основна частина Викладення тексту реферату, графічний та табличний матеріал Висновки Загальний підсумок реферату, результати проведеної роботи Список використаних джерел В порядку згадування у тексті чи в алфавітному порядку Додатки За необхідності (включаються великі таблиці та рисунки, допоміжний матеріал) Титульний аркуш має бути оформлено згідно встановленого зразка, який наведено у методичних рекомендаціях. Зміст рекомендуємо складати автоматичний – так простіше змінювати назву структурних підрозділів та нумерацію (при необхідності). Перелік умовних позначень та скорочень складається у разі їх використання в тексті роботи (в алфавітному порядку), наприклад: 2.1. Вступ Написання реферату аспіранта передбачає формування вступної частини, яку вступник до аспірантури повинен викласти в наступному порядку: актуальність теми реферату – обґрунтування, чому ця тема обрана для дослідження, чим важливе таке дослідження для науки та практики, чому процес, який досліджується, надзвичайно актуальний; стислий огляд наукової літератури за темою дослідження (за необхідності) з короткою характеристикою ступеня дослідження теми та обґрунтування важливості подальших наукових розробок; мета реферату – результат виконання дослідження, який буде отримано в кінці роботи; завдання подаються у формі переліку: «вивчити…», «проаналізувати…», «розробити…», «обґрунтувати…» тощо; об’єкт дослідження – це ті процеси чи явища, що будуть досліджені у рефераті; предмет дослідження міститься в межах об’єкту, це його конкретизація; методи дослідження – ті методи, що використовувались при написанні реферату (як їх правильно вибрати, використати та описати – див. статтю).   2.2. Основна частина Основна частина реферату є головною, адже в ній розкривається вся сутність дослідження. Зазвичай основна частина складається з наступних розділів: теоретична частина (теоретичні основи тих явищ, які досліджуються в рефераті). Зазвичай в ній розкривається сутність певних явищ, їх зміст, особливості формування та розвитку. Також наводиться огляд наукових джерел за темою дослідження, наводиться методика дослідження (за необхідності); аналітична (практична) частина – це проведення поглибленого аналізу досліджуваного явища та процесу, виявлення динаміки та тенденцій зміни певних показників чи процесів, розглядаються основні проблеми; рекомендаційна частина – це пропозиції щодо усунення проблем, виявлених у попередньому розділі реферату, які мають бути обґрунтовані. За вимогами ЗВО чи наукового керівника кількість розділів може бути змінена. Також рекомендуємо проводити дослідження за останні 5-10 років (у разі використання аналітичних чи статистичних даних), оскільки аналіз за останні 3 роки не дасть повної картини зміни явищ, які досліджуються (наприклад, обсяги ЗЕД України за 2019-2021 рр. змінювались під впливом пандемії, а у 2022 р. – воєнних дій, і оскільки ці фактори є форс-мажорними, варто дослідити більш широкий проміжок часу для виявлення основних тенденцій та змін). Не забувайте про унікальність реферату – її рівень не повинен бути меншим за 80%. Також використовуйте актуальний, достовірний та цікавий матеріал, щоб продемонструвати високу якість підготовки та написання першого наукового дослідження майбутнього кандидата наук.   2.3. Заключна частина Висновки – це коротке викладення результатів проведеного дослідження. Майбутній кандидат наук (доктор філософії або PhD) повинен пам’ятати, що висновки – це дуже важлива складова наукової роботи, тому їх наповнення повинне максимально продемонструвати усі здобутки майбутнього аспіранта та довести, що завдання дослідження виконані повністю. Текст висновків не повинен копіювати текст реферату, а їх структура повинна відповідати завданням дослідження, наведеним у вступі. Для цього рекомендуємо текст висновків розбивати на абзаци, кожен з яких відповідає конкретному завданню дослідження. Список використаних джерел повинен містити ті джерела, які були використані під час написання реферату аспіранта та на які є відповідні посилання у тексті роботи. Зазвичай він може складатись наступним чином: назви джерел розташовуються в алфавітному порядку; список складається по факту згадування джерел в тексті. Підбір наукової літератури – трудомісткий процес, адже дані, які будуть використані при написанні реферату, повинні бути актуальними. Опрацювати дуже велику кількість джерел неможливо, тому варто зосередитись на тих джерелах, що є фундаментальними, ґрунтовними для написання реферату. Рекомендуємо використовувати літературу за останні 3-5 років, проте можливе використання джерел, виданих пізніше, якщо інформація є актуальною або використовується для порівняння визначень певних наукових категорій різними авторами. Також рекомендуємо використовувати іноземні літературні джерела – це продемонструє високий рівень опрацювання джерел та підготовки реферату. Не варто використовувати джерела, які перевидавались, – краще скористайтесь останньою версією (це стосується навчальних посібників, підручників, монографій одного автора чи групи авторів, які було перевидано та доповнено). Не використовуйте Інтернет-джерела, які подають неперевірену інформацію, а при використанні аналітичних даних зверніться до офіційних сайтів відповідних структур, які її подають (Держстат, Євростат, Світовий банк тощо). При опрацюванні літературних джерел скористайтесь принципом «картотеки» – на чернетці списку джерел навпроти кожного коротко вкажіть, яка саме інформація є корисною. Це допоможе вибрати саме ті джерела, які потрібні для написання роботи. В процесі роботи над рефератом після кожного запозиченого тексту зазначайте назву джерела, звідки його було взято, щоб правильно пронумерувати посилання. Також можна використати кінцеві зноски, які після складання остаточного списку джерел потрібно буде замінити на номер джерела. Додатки – це текстовий, графічний чи табличний матеріал, який за обсягом є занадто великим для його розміщення в тексті реферату або з має другорядне значення для його розміщення в основному тексті (наприклад, це може бути бухгалтерська звітність підприємства, яке аналізується, або статистичні дані Держстату для розрахунку динаміки та тенденцій ЗЕД України за певний період). Також пам’ятайте, що успішний захист реферату – це умова вступу до аспірантури, тому варто бути готовим на захисті відповісти на усі питання, що стосуються теми дослідження. Рекомендуємо на окремому аркуші написати коротенькі тези за кожним розділом дослідження та виокремити найголовніше, найцікавіше та найбільш актуальне. Основну увагу звертайте на висновки та пропозиції, які повинні бути обґрунтованими. Не варто перераховувати аналітичні дані, наведені у 2 розділі, як вони змінювались, – розповідайте про явища та процеси, що досліджувались, а також про зроблений висновок та причини відхилень. Варто бути готовим до питань не лише до тексту, але й до списку джерел, додатків, обраної для дослідження теми – членів комісії можуть цікавити різні аспекти Вашої наукової роботи. Тому самі для себе дайте відповіді на усі можливі питання щодо кожного структурного елементу реферату, щоб на захисті чітко та швидко відповісти на них.

РефератВступ
Показати ще
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660