0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

 1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
 2. Відкрийте Ваше замовлення
 3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Методи дослідження при написанні дипломної роботи

Редактор: Роман
6 хв.

1. Методи дослідження: для чого вони потрібні? Перед тим, як почати збір інформації та формування списку літератури, її обробку та написання дипломної роботи, студент визначає мету написання цієї роботи, адже будь-який процес передбачає досягнення конкретного результату. Погодьтесь, що будь-яка дія без визначеної мети – це просто набір хаотичних рухів, що не принесуть практично ніякого результату. Отже, спочатку визначаємо мету дослідження. Наприклад, при написанні дипломної роботи на тему «Тенденції розвитку фондового ринку України» нам необхідно визначити предмет та об’єкт дослідження, сформувати теоретичну базу дослідження, щоб виокремити основні напрями практичних досліджень, далі – визначити особливості розвитку фондового ринку (проаналізувати конкретні показники, визначити тенденції) та навести можливі сценарії такого розвитку. Саме побудова цих сценаріїв і шляхів для їх досягнення – це мета усієї роботи, тобто результат, який буде отримано, і, власне, лежить в основі процесу написання роботи. У процесі написання роботи ми проводимо відповідні дослідження, яких потребує наукова робота: теоретичної бази з проблематики (пишемо теоретичну частину – 1 розділ дипломної роботи, матеріал якого буде використаний для проведення аналізу у 2 розділі); аналітичної бази (наявних показників динаміки та стану об’єкта дослідження, необхідних для конструктивного аналізу); з урахуванням отриманих результатів наводимо напрями вирішення наявної проблеми. Отже, аби досягти поставленої мети, ми повинні використати відповідні методи дослідження дипломної роботи. Загальновідома думка наступна: метод дослідження – це інструмент для досягнення поставленої мети, і хоча існують різні теорії наукових досліджень, ми сформуємо узагальнені рекомендації для студентів ЗВО.     2. Які існують методи дослідження дипломної роботи? Філософський підхід дає змогу виокремити наступні групи методів дослідження:   Групи методів Особливості Загальні Використовуються при написанні дипломних робіт з усіх дисциплін та усіх розділів дипломної роботи Загальнонаукові Використовуються в процесі написання дипломної роботи з усіх наукових дисциплін Приватні Використовуються, коли ми пишемо роботи з однієї спеціальності (науки) Специфічні Використовуються для окремої науки чи спеціальності Кожна група методів досліджень оперує їх відповідними видами, проте для полегшення вибору пропонуємо усі методи, що використовуються при написанні дипломної роботи, поєднати у наступні групи: Методи дослідження дипломної роботи Теоретичні методи Теоретичний розділ дипломної роботи: – пізнання; – аналогія; – абстрагування; – індукція; – дедукція; – пояснення; – гіпотези; – класифікація тощо Емпіричні методи Аналітичний розділ дипломної роботи: – спостереження; – моделювання; – експеримент; – вимірювання, розрахунок; – аналіз, порівняння; – опис; – опитування тощо Це найбільш загальний перелік видів наукових методів, що використовуються при написанні дипломної роботи. Дивлячись на таке розмаїття наукових методів, Ви можете розгубитись. Насправді тут немає нічого складного, адже ми підготували для Вас узагальнений перелік рекомендації, які полегшать процес вибору та опису цих методів. Отже, йдемо далі. 3. Як вірно обрати методи досліджень для досягнення мети дипломної роботи? 3.1. Пишемо теоретичну частину дипломної роботи Сучасна наука використовує безліч методів досліджень, проте для студентів у процесі виконання дипломної роботи автор може використати найбільш використовувані методи: аналогія – дозволяє встановити відношення еквівалентності (відповідності, схожості) між двома системами, що розглядаються, за деякими ознаками; абстрагування – має властивість надати науковцю можливість переходити від конкретних предметів (елементів) до загальних понять і законів розвитку; індукція – метод переходу від знання окремих фактів до знання загального (аналіз фактів); дедукція – метод переходу від знання загальних закономірностей до окремого його прояву (аналіз певного поняття); пояснення – характеризує явище (розкриває його сутність), економічної категорії, процесу тощо; класифікація – сукупність правил створення системи класифікаційних угруповань і їх взаємозв’язків (наприклад, правило групування за географічною ознакою, економічною динамікою тощо). 3.2. Дослідницька (аналітична) частина дипломної роботи Можемо використати наступні методи: спостереження – це активне (систематичне, цілеспрямоване, планомірне) та навмисне сприйняття об’єкта, який був вивчений та в ході якого здобувається знання про зовнішні сторони, властивості й відносини досліджуваного об’єкта; моделювання – процес створення моделей, схем, знакових або реальних аналогів, що відображають істотні властивості більш складних об’єктів (прототипів); експеримент – дослідницька діяльність, метою якої є вивчення причинно-наслідкових зв’язків; вимірювання, розрахунок – проведення необхідних вимірювань показників, розрахунків їх величини, динаміки, структури тощо; аналіз – ґрунтовне дослідження певного явища шляхом його розчленування на окремі складові; опис – викладення результатів проведеного дослідження та обґрунтування причин виявлених тенденцій та динаміки; опитування (метод збору соціальної інформації про об’єкт в ході безпосереднього (інтерв’ю) або опосередкованого (анкетування) опитування). 3.3. Рекомендаційна частина дипломної роботи Слід використовувати наступні методи: припущення (складання сценаріїв розвитку того чи іншого явища із врахуванням тенденцій, виявлених у аналітичному розділі); прогнозування (складання прогнозів з урахуванням раніше проведеного аналізу та виявлених тенденцій розвитку певного явища); Тепер Ви знаєте, як вірно описати у вступі ті наукові методи, які були використані при написанні дипломної роботи. І пам’ятайте – грамотний текст вступу – це Ваша перша перевага на захисті. Тож бажаємо успіхів у написанні та захисті дипломних робіт.

Магістр

1. Методи дослідження: для чого вони потрібні?

Перед тим, як почати збір інформації та формування списку літератури, її обробку та написання дипломної роботи, студент визначає мету написання цієї роботи, адже будь-який процес передбачає досягнення конкретного результату. Погодьтесь, що будь-яка дія без визначеної мети – це просто набір хаотичних рухів, що не принесуть практично ніякого результату. Отже, спочатку визначаємо мету дослідження.

Наприклад, при написанні дипломної роботи на тему «Тенденції розвитку фондового ринку України» нам необхідно визначити предмет та об’єкт дослідження, сформувати теоретичну базу дослідження, щоб виокремити основні напрями практичних досліджень, далі – визначити особливості розвитку фондового ринку (проаналізувати конкретні показники, визначити тенденції) та навести можливі сценарії такого розвитку. Саме побудова цих сценаріїв і шляхів для їх досягнення – це мета усієї роботи, тобто результат, який буде отримано, і, власне, лежить в основі процесу написання роботи.

У процесі написання роботи ми проводимо відповідні дослідження, яких потребує наукова робота:

 • теоретичної бази з проблематики (пишемо теоретичну частину – 1 розділ дипломної роботи, матеріал якого буде використаний для проведення аналізу у 2 розділі);
 • аналітичної бази (наявних показників динаміки та стану об’єкта дослідження, необхідних для конструктивного аналізу);
 • з урахуванням отриманих результатів наводимо напрями вирішення наявної проблеми.
Лайфхак

Не бійтесь бути самостійними у виборі наукових методів дипломної роботи – це Ваше особисте дослідження, і перелік методів Ви обираєте самостійно з урахуванням завдань, які необхідно виконати.

Проте, звичайно, рекомендуємо отримати консультацію наукового керівника щодо переліку обраних наукових методів

Отже, аби досягти поставленої мети, ми повинні використати відповідні методи дослідження дипломної роботи. Загальновідома думка наступна: метод дослідження – це інструмент для досягнення поставленої мети, і хоча існують різні теорії наукових досліджень, ми сформуємо узагальнені рекомендації для студентів ЗВО.

Важливо

Перш ніж визначити методи дослідження, які буде використано, вірно визначте конкретну мету дипломної роботи та її завдання. Це значно полегшить роботу з пошуку тих методів, які приведуть Вас до успішного написання дипломної роботи та її захисту

 

 

2. Які існують методи дослідження дипломної роботи?

Філософський підхід дає змогу виокремити наступні групи методів дослідження:

 

Групи методів

Особливості

Загальні

Використовуються при написанні дипломних робіт з усіх дисциплін та усіх розділів дипломної роботи

Загальнонаукові

Використовуються в процесі написання дипломної роботи з усіх наукових дисциплін

Приватні

Використовуються, коли ми пишемо роботи з однієї спеціальності (науки)

Специфічні

Використовуються для окремої науки чи спеціальності

Кожна група методів досліджень оперує їх відповідними видами, проте для полегшення вибору пропонуємо усі методи, що використовуються при написанні дипломної роботи, поєднати у наступні групи:

Методи дослідження дипломної роботи
Теоретичні методи

Теоретичний розділ дипломної роботи:

  • – пізнання;
  • – аналогія;
  • – абстрагування;
  • – індукція;
  • – дедукція;
  • – пояснення;
  • – гіпотези;
  • – класифікація тощо
Емпіричні методи

Аналітичний розділ дипломної роботи:

  • – спостереження;
  • – моделювання;
  • – експеримент;
  • – вимірювання, розрахунок;
  • – аналіз, порівняння;
  • – опис;
  • – опитування тощо

Це найбільш загальний перелік видів наукових методів, що використовуються при написанні дипломної роботи.

Важливо

Пам’ятайте, що підсумком дипломної роботи є висновок про виконання кожного завдання дослідження. Для їх вірного формування використовуємо такі методи досліджень, як узагальнення, припущення тощо

Дивлячись на таке розмаїття наукових методів, Ви можете розгубитись. Насправді тут немає нічого складного, адже ми підготували для Вас узагальнений перелік рекомендації, які полегшать процес вибору та опису цих методів.

Лайфхак

Найголовніше – пам’ятати, що наукові методи потрібні не для того, аби ускладнити студенту роботу. Їх властивість – допомога у написанні якісного дослідження

Отже, йдемо далі.

3. Як вірно обрати методи досліджень для досягнення мети дипломної роботи?

3.1. Пишемо теоретичну частину дипломної роботи

Сучасна наука використовує безліч методів досліджень, проте для студентів у процесі виконання дипломної роботи автор може використати найбільш використовувані методи:

 • аналогія – дозволяє встановити відношення еквівалентності (відповідності, схожості) між двома системами, що розглядаються, за деякими ознаками;
 • абстрагування – має властивість надати науковцю можливість переходити від конкретних предметів (елементів) до загальних понять і законів розвитку;
 • індукція – метод переходу від знання окремих фактів до знання загального (аналіз фактів);
 • дедукція – метод переходу від знання загальних закономірностей до окремого його прояву (аналіз певного поняття);
 • пояснення – характеризує явище (розкриває його сутність), економічної категорії, процесу тощо;
 • класифікація – сукупність правил створення системи класифікаційних угруповань і їх взаємозв’язків (наприклад, правило групування за географічною ознакою, економічною динамікою тощо).
Лайфхак

Не наводьте у вступі безліч методів, адже такий великий їх список приверне непотрібну увагу членів ДЕК і можуть виникнути додаткові питання. Краще опишіть декілька методів для кожного розділу дипломної роботи із прикладами їх використання, аби мати відповідь на можливі питання

3.2. Дослідницька (аналітична) частина дипломної роботи

Можемо використати наступні методи:

 • спостереження – це активне (систематичне, цілеспрямоване, планомірне) та навмисне сприйняття об’єкта, який був вивчений та в ході якого здобувається знання про зовнішні сторони, властивості й відносини досліджуваного об’єкта;
 • моделювання – процес створення моделей, схем, знакових або реальних аналогів, що відображають істотні властивості більш складних об’єктів (прототипів);
 • експеримент – дослідницька діяльність, метою якої є вивчення причинно-наслідкових зв’язків;
 • вимірювання, розрахунок – проведення необхідних вимірювань показників, розрахунків їх величини, динаміки, структури тощо;
 • аналіз – ґрунтовне дослідження певного явища шляхом його розчленування на окремі складові;
 • опис – викладення результатів проведеного дослідження та обґрунтування причин виявлених тенденцій та динаміки;
 • опитування (метод збору соціальної інформації про об’єкт в ході безпосереднього (інтерв’ю) або опосередкованого (анкетування) опитування).
Лайфхак

Для того, аби продемонструвати високий рівень оволодіння матеріалом при написанні дипломної роботи, рекомендуємо у вступі для кожного виду наведеного наукового методу привести приклад, яким чином він застосовувався (наприклад: «науковий метод аналізу було використано у процесі дослідження сучасного стану та динаміки фондового ринку України, а саме – показників кількості учасників ринку, їх прибутку, у т.ч. – в розрізі окремих операцій).

3.3. Рекомендаційна частина дипломної роботи

Слід використовувати наступні методи:

 • припущення (складання сценаріїв розвитку того чи іншого явища із врахуванням тенденцій, виявлених у аналітичному розділі);
 • прогнозування (складання прогнозів з урахуванням раніше проведеного аналізу та виявлених тенденцій розвитку певного явища);
Важливо

Не потрібно копіювати перелік наукових методів з методички або Інтернету, варто розуміти, які саме методи та яким чином Ви використали при написанні дипломної роботи. Це свідчить про професійний підхід до виконання поставлених завдань

Цікавить написання роботи "під ключ" з гарантією?

Тепер Ви знаєте, як вірно описати у вступі ті наукові методи, які були використані при написанні дипломної роботи. І пам’ятайте – грамотний текст вступу – це Ваша перша перевага на захисті. Тож бажаємо успіхів у написанні та захисті дипломних робіт.

Відповіді на часті питання

Скільки методів досліджень дипломної роботи потрібно використати та описати у вступі?

Рекомендуємо при виборі методів дослідження та їх характеристики у вступі до дипломної роботи спочатку розбити їх на відповідні групи, як було наведено вище, а потім – навести 3-5 методів в кожній групі.

Чи можуть методи дослідження повторюватись у різних розділах дипломної роботи?

Так, звичайно можуть. Проте рекомендуємо у вступі виокремити саме ті методи, які найбільше використовувались в кожному розділі дипломної роботи і які дали змогу досягти поставленої мети.

У методичних вказівках до написання дипломної роботи приведено перелік наукових методів дослідження. Мені обов’язково усі їх використовувати?

Ні. Методичні вказівки – це допомога студенту у процесі написання дипломної роботи. Перелік наукових методів наводиться в якості прикладу: Ви можете у вступі навести їх всі, якщо вони реально використовувались, навести лише частину або ж додати ті методи, які не наведені у методичці.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660

Стаття була корисною для вас?

Оцініть статтю від 1 до 5

4.2 із 5 на основі 6 оцінок

Поділитися:
Помітили помилку?
Виділіть її і натисніть Ctrl + Enter

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: