0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Дипломна: всі статті

Як оформити розрахунки у дипломній роботі - картинка
Як оформити розрахунки у дипломній роботі?

1. Наукові напрямки дипломної роботи, які передбачають проведення розрахунків Диплом про вищу освіту студент отримує після написання та захисту дипломної роботи. Дипломна робота – це кваліфікаційна робота студента, яка має в своїй основі самостійно проведене дослідження по визначеній тематиці. Досконале дослідження зазвичай передбачає проведення потрібних розрахунків. Саме вони у дипломному дослідженні надають можливість здійснити правильний аналіз та оформити аналітичний опис. Розрахунки використовуються майже у всіх наукових напрямках дипломної (Рис. 1). Адже проведення їх залежить не від самого напрямку, а від тематики дослідження. Інколи навіть у дослідженнях гуманітарного напрямку потрібно провести обчислення даних, щоб самостійно визначити потрібну динаміку. Рис. 1. Основні наукові напрямки, що передбачають проведення розрахунків   2. Оформлення розрахунків у дипломній роботі 2.1. Програми для проведення розрахунків На сучасному етапі усі розрахунки, що потрібні для досконалого проведення дослідження можна провести за допомогою комп’ютера або смартфона. Студент під час написання дипломного дослідження має обрати відповідні програми, які потрібні йому для  полегшення проведення аналітичного дослідження.  Серед наукової спільноти найпопулярнішими програмами для отримання розрахункових даних є: Excel; Google Sheets; MyScript Calculator; Конвертер одиниць вимірювання; Photomath; Microsoft Math Solver. Кожна із даних програм не лише допомагає облегшити проведення обчислення даних, але й забезпечує їх правильність. Розглянемо більш детально функціональні особливості кожної із них. Таблиця 1 Характеристика програм Назва програми Характеристика Microsoft Excel Усім відома програма для роботи з таблицями. Excel дає можливість провести обчислення даних, а також візуалізувати їх у графіках та діаграмах. Google Sheets Безкоштовний онлайн-редактор таблиць. Забезпечує аналіз даних онлайн. У Google Sheets студент може працювати разом з науковим керівником. Технологія базується на основі штучного інтелекту, який дозволяє отримати точні дані. MyScript Calculator Електронний калькулятор з функцією рукописного введення. Окрім основних функцій (додавання, віднімання, множення та ділення) надає можливість проводити рішення задач зі степенями, коренями, логарифмами, константами, а також з тригонометрії та зворотної тригонометрії. Конвертер одиниць вимірювання Надає можливість швидко переводити різні одиниці виміру (довжину, висоту, швидкість, вагу, об’єм, курси валют тощо). Поширеними програмами даного типу є ConvertWorld.com, OnlineMSchool та ін. Photomath Проводить обчислення за допомогою технології оптичного зчитування у смартфоні. Досить цікавою особливістю даної програми є те, що завдяки їй можна розпізнавати друкований та рукописний тексти. Зазвичай Photomath використовується для роботи з матрицями, інтегралами, дробами. Microsoft Math Solver Надає можливість отримати покрове рішення математичних задач з алгебри, тригонометрії та математичного аналізу. Дана програма не лише дає можливість ознайомитися студенту з усіма кроками рішення задачі, але й надає посилання на подібні приклади. Ця інформація є корисною під час відображення розрахунків у дипломній. Зазвичай під час проведення аналітичного дослідження використовуються декілька програм одночасно, адже кожна з них може облегшувати роботу іншої. Все залежить від виду розрахункових дій для одержання потрібного результату. Розрахункові дані можуть бути оформленні наступним чином: У вигляді таблиці з описом отриманих результатів. Опис отриманих результатів має бути вказаний перед або після таблиці з даними (Приклад 1). У вигляді покрокового відображення з зазначенням формул. Після покрокового розрахунку має обов’язково бути опис отриманих результатів (Приклад 2).   Приклад 1   Приклад 2. Другий метод оформлення розрахунків є досить громіздким, але інколи тематика дипломної роботи вимагає опису усього алгоритму проведення розрахунків.   2.2. Значення розрахунків для повноти дослідження Розрахунки у дипломній роботі впливають на повноту дослідження обраної теми. Не потрібно уникати розрахунків у дипломній роботі, адже це наукова робота, яка є завершальним дослідження для підтвердження кваліфікації студента. Значення розрахункових даних у дипломному дослідженні: підвищують науковий підхід у дипломній роботі; забезпечують правильність та точність проведеного аналізу; надають можливість студенту самостійно провести аналіз та оцінку; впливають на визначення шляхів усунення виявленої проблеми та існуючих недоліків; забезпечують підтвердження сформованих висновків. Зазвичай розрахунки являються основою для другого (аналітичного) розділу дипломної роботи. А також науково підтвердженим підґрунтям для формування третього (рекомендаційного) розділу роботи.   3. Помилки, що виникають при оформленні розрахунків При оформленні розрахункових даних у дипломній інколи виникають певні помилки. Дані помилки можна поділити на такі групи: Програмні помилки. Обрана програма не здійснює потрібного типу розрахунків. Механічні помилки. Помилки, які виникають при введені даних в програму. Наприклад, невірно вказана цифра, різні одиниці виміру тощо. Інформаційні помилки. Застаріла інформація або інформація взята з недостовірних та неперевірених джерел. Відповідно, щоб уникнути даних помилок потрібно: правильно обрати потрібну програму; уважно вводити всі дані; контролювати однаковість одиниць виміру показників; використовувати лише правдиві та нові дані з перевірених інформаційних джерел.

Дипломна
Как написать курсовую и дипломную работу без плагиата - картинка
Як написати курсову та дипломну роботу без плагіату?

1. Вступне слово З розвитком Інтернет-технологій вимоги до студентських робіт посилилися. Якщо ще на етапі появи Інтернету студенти могли просто копіювати чужі роботи та видавати їх за свої, то тепер контроль з боку університету за унікальністю і якістю студентських робіт став більш серйозним. Нині всі курсові та дипломні роботи повинні бути перевірені на плагіат. 2. Що таке плагіат? Плагіат – це ступінь збігу тексту в роботі та першоджерелі. Простою мовою це означає копіювання чужих творів і видачу їх за самостійно написані. Плагіат в системі освіти – це особливий показник, який враховується при перевірці студентських робіт: наукових, курсових, дипломних. Виходячи з рівня унікальності, науковий керівник може зробити наступні висновки: ступінь самостійної роботи студента: визначення частки курсової чи дипломної, який студент підготував, описав або створив на основі наявних знань і досвіду, ідей, суджень; навички роботи з джерелами інформації: вміння правильно перефразувати речення зі збереженням суті, акцент на ключових словах і поняттях, послідовність думок, аргументованість; можливість слідувати заявленим стандартам і вимогам (рівень плагіату строго обмежений і може залежати від рівня освіти, спеціалізації, вимог ВНЗ і т. д.); навички оформлення запозичень, цитат та іншого копіювання в науково-дослідній, курсовій або дипломній роботі. Плагіат – це не просто формальний показник професіоналізму студента і якості проєкту. Цей елемент також призначений для встановлення права власності на всі друковані джерела.   3. Як перевіряється унікальність робіт? Кожен ВНЗ самостійно визначає, на якій платформі або програмі буде перевірятися студентська робота на плагіат. До того, важливо відзначити, що кожен навчальний заклад також має право встановлювати перелік проєктів, що підлягають обов’язковій перевірці наявності плагіату. Зазвичай перевірці на плагіат підлягає курсова та диплом, але на практиці зустрічаються випадки, коли даний вид перевірки застосовується до наукових статей, есе, науково-дослідних робіт, а іноді й до рефератів. Зазвичай у ВНЗ вважають за краще проводити перевірку курсових і дипломних робіт на плагіат за програмою «Unicheck» або «Strike-plagiarism». У більшості ВНЗ від наукових робіт очікуються такі показники унікальності: реферат – 40%-60%; наукова стаття, есе – 90%-95% (що вище, тим краще); курсова робота – 50%-70%; дипломна робота – 60%-85%; магістерська дисертація – 70%-90%. Що означають ці показники? Це частка наукової роботи, яка повинна бути написана безпосередньо студентом без будь-якого копіювання, цитат та запозичень, тобто без плагіату. Це «слова автора», його міркування, думки, переказ і т. д. Перевірка на плагіат курсової та диплому є обов’язковою процедурою для кожного студента. Отримати допуск до захисту наукової роботи без реалізації цього етапу неможливо.   4. Як пройти перевірку наукової роботи на плагіат з першого разу? Написання дипломної роботи зводиться до трьох простих етапів: вибір теми та розробка плану дослідження; збір інформації та її обробка; систематизація та реєстрація даних. Якщо перші два етапи виконати легко, то саме третій призводить до проблем з плагіатом. Доволі часто студенти вважають за краще швидко і легко писати проєкт, копіюючи окремі фрагменти з різних джерел. Проте, такий спосіб не допоможе виконати курсову чи диплом без плагіату. Найпоширенішими рекомендаціями як написати курсову роботу і диплом без плагіату є наступні: Перевірити дипломну роботу на плагіат можна самостійно, але в університеті ця процедура буде повторюватися – це відповідальність наукового керівника і кафедри. Порівняння курсової чи дипломної роботи з першоджерелами буде швидким – не більше декількох хвилин. В результаті програма покаже відсоток унікальності (тобто частку самостійно написаного або перетвореного тексту), частку збігів. Всі збіги (копіювання, запозичення, цитування і т. д.) будуть виділені іншим кольором та вважатимуться плагіатом.   5. Як розв’язати проблеми, пов’язані з плагіатом в курсовій та дипломній роботі? Щодня в мережі Інтернет з’являються тисячі нових робіт. Найчастіше, це переписане з уже переписаного, і такого, в якому було неодноразово видалено плагіат. Необхідно зазначити, що розробники програм перевірки на плагіат постійно вдосконалюють алгоритми та досягти унікальності з кожним днем стає складніше. Студентам дедалі важче виправляти плагіат в курсових і дипломних. Саме тому важливо знати, як написати дипломну роботу без плагіату. Розглянемо декілька найпоширеніших способів, як написати курсову без плагіату, котрі допоможуть максимально знизити рівень плагіату в роботі.   5.1. Метод «шинглу» Деякі програми антиплагіату перевіряють роботу невеликими фрагментами в декілька слів (шинглів, shingle). Шингл в 1 слово не використовується, тому що практично в кожній публікації програма знайде відповідності одному слову і плагіат буде становити 100%. Шингл 10 слів також не використовується, адже показники унікальності при такій перевірці будуть різко і необґрунтовано підвищуватися. Оптимальним значенням вважається 5 слів. Для прикладу візьмемо речення: «Існує безліч помилкових суджень з приводу ефективності такого способу отримання грошового прибутку, як ведення власної справи».  Якщо дане речення буде знайдене в інших джерелах, то воно вважатиметься плагіатом. Однак, якщо замінити в цьому випадку кожне п’яте слово (залежно від налаштувань програми яка перевіряє роботу на плагіат), то воно відразу стане унікальним. Необхідно звернути увагу, що не завжди є можливість замінити кожне п’яте слово відповідним за змістом синонімом. В цьому випадку ніщо не завадить відрахувати одне-два слова назад, замінити його і потім продовжити відлік для заміни наступного п’ятого слова з місця останньої правки. Більш того, якщо немає змоги знайти відповідний синонім, можна просто вставити нове слово. Тепер спробуємо зробити вищенаведений приклад унікальним за правилом шинглу. Замінимо кожне п’яте слово в реченні на синонім («з приводу» на «стосовно», «отримання» на «одержання», «власної справи» на «бізнесу»): Вихідний варіант Зміна за методом шинглу «Існує безліч помилкових суджень з приводу ефективності такого способу отримання грошового прибутку, як ведення власної справи» «Існує безліч помилкових суджень стосовно ефективності такого способу одержання грошового прибутку, як ведення бізнесу» Таким чином, замінивши декілька слів на синоніми речення не буде вважатися плагіатом.   5.2. Використання онлайн інструментів перефразування тексту Інструмент перефразування – це онлайн-сервіс або програма, де користувач завантажує роботу з плагіатом, натискає кнопку «Обробити» і в лічені секунди отримує текст, в якому велика частина слів замінена синонімами. Ці слова близькі за змістом, але різні за написанням. Найпоширенішими на сьогодні онлайн інструментами перефразування є: 1. Smodin. 2. NeuralWriter. 3. Paraphraser та ін. Необхідно зазначити, що більшість онлайн інструментів перефразування не завжди розпізнають контекст, тому після обробки виходить абсолютно жахливий набір слів, які ніби перекладені з іноземної на українську мову. За допомогою даного способу шанси обійти алгоритми програм перевірки на плагіат зростуть. Проте, якщо замінювати слова самостійно, а не за допомогою спеціальних програм, курсову чи дипломну не потрібно буде перечитувати та вносити зміни ще раз. Недоліком даного методу розв’язання проблеми плагіату є те, що доволі складно підібрати синоніми в курсовій чи дипломній роботі з технічних дисциплін.   5.3. Переклад з іноземних джерел Програми антиплагіату шукають збіги мовою, якою написана курсова чи дипломна робота, тому як джерела можна використовувати іноземні публікації на тему дослідження, просто переклавши їх. З великою часткою ймовірності буде написана робота з низьким рівнем плагіату. Головне, щоб переклад був якісним, інакше робота ризикує перетворитися в нечитабельний набір слів. Для цього необхідно мати хоча б базові знання англійської або будь-якої іншого мови, на якій написана вихідна стаття. Слід зазначити, що Google Translate перекладає технічні тексти доволі непогано, з високою читабельністю.   5.4. Глибока обробка тексту Це найпростіший і найбільш популярний метод мінімізувати рівень плагіату в курсовій чи дипломній роботі. Якісний рерайт – це глибока обробка опублікованих матеріалів. Вивчення інформації з великої кількості джерел і повна її обробка, зі своїми думками, ідеями. Без заміни слів синонімами, і перестановки їх місцями зі збереженням основної суті. Наприклад: Вихідний варіант Глибокий рерайт Навіть високорозвинена країна не здатна похвалитися стабільною економікою. Її показники знаходяться в постійному русі. Економічні показники то зростають, то знижуються. Економіку високорозвинених держав світу не можна назвати статичною. Її основні показники щодня змінюють свої значення. Іноді неймовірний підйом змінюється різким спадом.   5.5. Переказ своїми словами Цей метод написання роботи без плагіату являє собою рерайт з 1 або 2-3 джерел. Як і в школі, коли писали переказ, в цьому випадку студент робить переказ своїми словами. Він може опустити деякі незначні деталі або додати свої думки. Наскільки якісним вийде такий переказ, залежить тільки від словникового запасу студента. Метод хороший для гуманітаріїв. Якщо перефразувати кожен абзац, робота буде повністю унікальною.   5.6. Видалення проблемних фрагментів тексту. Радикальний спосіб і найбільш ризиковий – відправити науковому керівнику готову роботу яку перевірять по університетській програмі. У роботі червоним кольором будуть виділені уривки, які програма вважає плагіатом. Якщо невдалі абзаци кардинально не впливають на розкриття теми, їх можна видалити! Проте краще замінити їх унікальним текстом.   5.7. Цитування Цитати – це фрагменти роботи, взяті дослівно з джерела. Їх можна і потрібно використовувати в науковій роботі. Щоб програма не вважала ці уривки плагіатом, досить поставити лапки («»). Іноді викладачі вимагають певного відсотка цитат в роботі. Але навіть якщо кількість цитат не регламентована, зловживати ними не варто. Сервіс не дозволяє цитувати будь-які фрази, а тільки з джерел, яким «довіряє». Офіційним джерелом може бути юридичний документ, підручник, науковий журнал. Але якщо забути поставити лапки, сервіс сприйме текст як плагіат.   5.8. Вибір теми Якщо взяти тему із запропонованого викладачем списку, та ще й найпопулярнішу, написати роботу без плагіату буде доволі складно. Інша справа – обрати рідкісну тему та узгодити її зі своїм науковим керівником. Зазвичай викладачі із задоволенням йдуть назустріч активним студентам і навіть допомагають підібрати джерела.   6. Способи, які НЕ допоможуть розв’язати проблему з плагіатом Крім правильних, чесних і більш-менш прийнятних способів знизити плагіат, є й такі, від яких робота не стане унікальною, а час буде витрачено даремно: 1. Перестановка речень та абзаців Як кажуть – від перестановки доданків сума не змінюється. Це стосується і перевірки на плагіат. Як би студенти не міняли речення та абзаци місцями, на унікальність курсової роботи або дипломної це ніяк не вплине. 2. Латинські літери замість українських Недосвідчені студенти намагаються обманути програму антиплагіат, замінюючи деякі літери українського алфавіту латинськими. Але це марна трата часу. Програма миттєво виявить слова, в яких була подібна заміна і виділить їх як помилку або заміну символів. Деякі системи перевірки автоматично виправляють «помилку», тобто спеціально замінюють символи на українські та запускають повторну перевірку після виправлення. 3. Розрив або склеювання речень Хорошим тоном вважається написання роботи, в якій речення мають різну довжину: короткі та довгі, складні та прості. Але для програми боротьби з плагіатом це не має значення. Сервіс перевірки на плагіат не «бачить» розділових знаків. Неважливо, поставлена крапка, кома або тире, розділено речення або складено одне довге з двох коротких. Програма аналізує сусідні слова. Тому цей спосіб – марна трата часу. 4. Крапки замість пробілів, заміна крапок комами та навпаки Ситуація така ж, як і в попередньому пункті. Антиплагіат просто не реагує на розділові знаки. Але коли викладач виявить, що всі пробіли в курсовій або дипломній замінені крапками, це, м’яко кажучи, шокує його. 5. Фарбування шрифту білим кольором Як відомо, Google Docs, Microsoft Word або інша програма для створення і роботи з документами, дає можливість форматувати текст: зафарбовувати фон, або змінювати колір шрифту. Але при перевірці на плагіат, коли копіюють текст у вікно програми, він «втрачає» все форматування. Тобто, як би не намагалися обманути антиплагіат таким методом, цього не вдасться зробити. Тому ідея зафарбовування тексту в білий колір приречена на провал. 6. Прихований текст поза полем зору Будь-який інструмент перевірки плагіату знайде у роботі те, чого там бути не повинно, і навіть те, що не можна побачити неозброєним оком. Не варто намагатися обманути програму перевірки на плагіат. Нічого доброго з цього не вийде. Лише буде даремно витрачено час. 7. Використання програм для підвищення унікальності Як би студентам не хотілося полегшити роботу, швидко і легко розв’язати проблему плагіату в курсовій чи дипломній роботі за допомогою різних програм – простих і ефективних способів немає. Але, з великою часткою ймовірності, можна зіткнутися з шахраями або отримати вірус на свій ПК. Як правило, програми, за допомогою яких нібито можна підвищити унікальність, дають одну безплатну спробу на певну кількість слів (або один аркуш роботи в .doc форматі), далі послуга платна. Або за завантаження такої програми на комп’ютер доведеться заплатити певну суму коштів. І що можна отримати в підсумку? До роботи обсягом, наприклад, 2 тисячі символів буде додано ще 5 тисяч невидимих символів. Але такий спосіб не допоможе позбутися плагіату, початкові 2 тис. символів так і залишиться неунікальними. Обіцянки таких сервісів вносити зміни в код без зміни самої роботи – всього лише спосіб виманити гроші з довірливих студентів.   Отже, нині існує чимала кількість способів самостійно підвищити унікальність курсової чи дипломної роботи та успішно пройти перевірку на плагіат, але будь-який з цих методів потрібно використовувати з обережністю. У будь-якому випадку доведеться попрацювати над текстовим матеріалом, щоб знизити відсоток плагіату і при цьому зберегти високу якість роботи. Розглянуті способи як написати дипломну роботу без плагіату допоможуть максимально полегшити це завдання.

ДипломнаКурсова
Как правильно оформить сокращение в дипломной и курсовой работе - картинка
Як правильно оформити скорочення у дипломній та курсовій роботі?

1. Вступне слово Оформлення студентської наукової роботи – відповідальний процес, який вимагає знання багатьох тонкощів, вимог і правил. Одним з таких правил є оформлення списку умовних позначень та скорочень. Адже в науковій роботі можуть використовуватися різні абревіатури, які потрібно пояснити і розшифрувати. Саме для цього і призначений список скорочень. Цей розділ найчастіше зустрічається в дипломних роботах і дисертаціях. Проте, не виключеною є його наявність в звичайних рефератах і курсових роботах. Зазвичай, перелік умовних скорочень не є обов’язковим елементом наукової роботи, але він наводиться досить часто. Проте не всі студенти знають, як правильно його скласти. Тому доцільно розглянути, в яких випадках доречно складати список умовних позначень, а також як правильно його оформити.   2. Що таке список скорочень? Список скорочень – це список усічених слів, словосполучень, абревіатур, які використовуються при написанні наукової роботи. Перелік скорочень пояснює умовні позначення, які використовуються в рамках дипломної чи курсової роботи. Даний розділ доцільно використовувати, коли автору необхідно надати розшифровку незагальноприйнятих скорочень, авторських прийомів або коротких понять, сформованих іншими способами. Якщо в курсовій чи дипломній роботі міститься менше 4 абревіатур, то їх не можна виносити в окремий список. Необхідність створення списку умовних позначень виникає, коли кількість незагальноприйнятих символів і абревіатур в дипломі чи курсовій більше чотирьох. При цьому їх перелік служить своєрідним орієнтиром для будь-кого, хто читає наукову роботу, допомагає зрозуміти суть написаного. Завдяки скороченням обсяг тексту зменшується, і читати стає зручніше. Окрім того, вони є просто необхідними при побудові креслень і складанні схем. Наприклад, системи управління базами даних іменуються як «СУБД».   3. Навіщо потрібні позначення і скорочення в курсовій та дипломній роботі? Список скорочень являє собою окремий структурний елемент наукової роботи, який включає в себе умовні позначення, абревіатури, котрі студент використовує при оформленні свого наукового дослідження. Вони доповнені розшифровками і поясненнями. Основними функціями даної частини курсової чи дипломної роботи є:   4. Особливості використання скорочень в дипломній та курсовій роботі Щоб не наробити помилок, формулюючи перелік скорочень, слід орієнтуватися на стандартні вимоги: 1. Будь-яку частину мови можна скоротити, але, незалежно від того, як це зроблено, від слова повинно залишитися не менше двох букв: год. – година; дол. – долар; тис. – тисяча; хв. – хвилина. Виняток становлять деякі широко використовувані графічні позначення: с. – сторінка; м. – місто; р. – рік. Без крапок в наукових текстах, в тому числі і в курсовій та дипломі, пишуться скорочення величин. Найпоширенішими є наступні: грн – гривня; млн – мільйон; млрд – мільярд; мм – міліметр; км – кілометр; г – грам; кг – кілограм; т – тонна; см – сантиметр тощо. 2. Згідно з діючими правилами, загальноприйняті скорочення, які можуть містити курсова чи диплом, включають в себе обмежений набір умовних позначень. 3. У тексті (не в формулах) курсової чи дипломної роботи в якості скорочень замість слів не можна використовувати математичні знаки: дії або відношення величин повинні описуватися тільки словами «розділити», «дорівнювати», «менше», «помножити» і т. д.  4. При зазначенні похідних величин, що складаються з декількох одиниць, неприпустимо поєднувати символи з повними найменуваннями. Помилкове зазначення Правильне зазначення 10 метрів за секунду 10 м/с 7 км за годину 7 км/год 200 кіловат на годину 200 кВт*год 5. У тексті курсової або дипломної роботи не варто скорочувати позначення фізичних величин, якщо вони пишуться без цифр, наприклад: «Кількість км, пройдених за добу, фіксуються новим цифровим датчиком руху»; «Обсяг кВт*год, спожитих приватними споживачами і промисловими підприємствами, включаються в місячний нормативний ліміт». 6. Умовні позначення, які вважаються загальноприйнятими не вимагають спеціальних пояснень. Решта символів, що є авторськими або рідкісними, при їх використанні в тексті оформлення списку умовних позначень в курсовій або дипломі є обов’язковим.   5. Правила складання списку скорочень Існує 5 простих правил складання переліку умовних скорочень: Не обов’язково використовувати в роботі короткі форми слів. Список позначень складається тільки в тому випадку, якщо в тексті курсової чи дипломної роботи використовується більше п’яти скорочень або коротких слів.   Суттєвих вимог до формулювання списку скорочень в курсовій чи дипломній роботі немає, проте важливо дотримуватись наступних порад: розташовувати умовні позначення в порядку, зазначеному в методичних рекомендаціях (в алфавітному порядку або так, як вони фігурують в тексті); не ставити крапку в кінці пояснень; спочатку пояснити абревіатури чи усічені слова які написані українською, а потім іншими мовами; список може бути будь-якого обсягу, якщо в ньому присутні всі скорочення з тексту роботи; при оформленні списку слід дотримуватися методичних рекомендацій. Найчастіше його розміщують після змісту і перед вступною частиною. Іноді посібники радять розміщувати список в кінці наукової роботи; необхідно пронумерувати сторінку зі списком скорочень і включити її в зміст; можна скоротити будь-яку частину мови, але хоча б до двох букв; після скорочених фізичних величин ставити крапку не потрібно; в тексті роботи замість слів не можна використовувати математичні символи; фізичні величини без числового виразу пишуть повністю; в тексті роботи відносини між величинами описуються за допомогою відповідних слів: більше, помножити, поділити і т. д.; кілометр на годину, метр на секунду, кіловат на годину – писати в тексті роботи так не варто.   6. Приклад складання списку скорочень Не всі скорочення, які доводиться використовувати при написанні наукової роботи, слід виносити в окремий список. Наприклад, загальновідомі «км/год», «м/с», «кг», «л» та інші не вимагають розшифрування. Якщо є сумніви в необхідності пояснення значення того чи іншого символу, слід переглянути методичні рекомендації чи інші офіційні документи. Вміщені в них скорочення є загальноприйнятими і не потребують повторного опису. Також можна уточнити в наукового керівника. Наприклад, при написанні курсової чи дипломної роботи з інформаційних технологій список абревіатур може мати наступний вигляд: Оформлення списку абревіатур з економіки може бути наступним: Список абревіатур та позначень з юридичних дисциплін матиме наступний вигляд:   7. Які скорочення не варто розміщувати окремо в списку? Варто врахувати, що не всі скорочення вимагають розшифровки. Доцільно навести декілька прикладів загальноприйнятих способів скорочення слів, які не варто включати в список умовних позначень: Метод Характеристика «Скорочення» Іноді даний метод називають «графічним методом». Він передбачає використання дефіса в скороченні слова:  р-н (район), гр-н (громадянин), ін-т (інститут), вид-во (видавництво), ун-т (університет), тощо. «Усічення» Даний метод передбачає використання загальноприйнятого скороченого варіанту слова. Яскравим прикладом такої абревіатури є слово «авто», що представляє собою «усічення» слова «автомобіль» «Поєднання» Цей метод поєднує в собі різні варіанти скорочень, часто поєднуючи два слова разом. Багато з цих слів ми вживаємо, не замислюючись про повний варіант, наприклад, слово «завуч» – завідувач навчальної частини. Інший приклад – «зарплата» від поєднання слів заробітна плата.   8. Помилки в формулюванні і написанні скорочень Правильне оформлення переліку позначень вимагає знання стандартних правил. Існують поширені помилки, які допускають студенти при роботі з короткими формами слів: решта слова незрозуміла; написання голосної літери перед крапкою, за винятком слова «острів – о.»; міститься крапка після скорочень одиниць виміру; написання короткої форми складних слів і прикметників без дефіса.   9. Коли не варто використовувати скорочення у курсовій та дипломній роботі?  В список краще не включати умовні позначення і скорочення, якщо слово або словосполучення не сприймаються більшістю читачів. Наприклад, якщо взяти за скорочення «ас.» – від слова асоціація, то цього ніхто не зрозуміє. Краще використовувати загальноприйняті скорочення. Знайти їх можна в різних словниках. Також незрозумілим буде скорочення, яке має ту ж форму, що і загальноприйняте скорочення. Для прикладу візьмемо найпоширенішу абревіатуру «так далі – т. д». Припустимо, що в курсовій чи дипломній роботі студент використовували інше значення під цією абревіатурою – «текстовий додаток – т.д.». Тоді можна втратити контекст, і читач просто не зрозуміє, що студент хотів сказати. Не варто скорочувати важливі історичні події: Перша світова війна, Друга світова війна. Тим самим, висловлюється неповага до цих важливих періодів світової історії. Також не слід використовувати в тексті курсової чи дипломної роботи занадто багато скорочень, адже сприйняття інформації ускладнюється, текст виглядає незв’язним, і це може стати причиною повернення роботи на доопрацювання або навіть до зниження підсумкової оцінки на захисті. Таким чином, з’ясування особливостей оформлення переліку умовних скорочень дає змогу відзначити, що даний розділ є не менш важливою частиною, ніж інші глави диплому, курсової роботи, реферату. Не можна просто скоротити слово. Необхідно дотримуватися чітких вимог стандартів і методичних рекомендацій. Загалом, перелік позначень є факультативним елементом наукової роботи. Найчастіше він зустрічається в дипломних роботах і всіх видах дисертацій, але також його можна зустріти в рефератах і курсових роботах з вузько застосовними скороченнями і абревіатурами.

ДипломнаКурсоваЛайфхаки
Как правильно выбрать тему дипломной работы - картинка
Як правильно обрати тему дипломної роботи

1. Вступне слово Тема дипломної роботи є ключовим елементом в університетському навчанні і її вибір визначає успішне виконання проєкту. В цій інструкції ми розглянемо, як правильно обирається тема дипломної роботи, чи може студент самостійно вибрати тему або змінити її, як правильно обрати тему із затвердженого переліку, а які уникнути.   2. Вибір та затвердження теми дипломної роботи Процес вибору теми диплому зазвичай розпочинається в останніх семестрах університету. Більшість закладів вищої освіти мають певний набір правил і вимог щодо вибору та затвердження теми. Студентам рекомендується звертатися до нормативних актів, що регулюють процедуру вибору теми. Нижче детально описано етапи вибору та затвердження теми наукового дослідження:   2.1. Вибір наукового керівника  Це найголовніший етап взагалі написання диплому. Саме науковий керівник може спростити вам ведення дослідження чи перетворити його на справжнє пекло (із власного досвіду). Тому дуже важливо вибрати найкращого наукового керівника з точки зору студента, бо найкращий спеціаліст та найкращій науковий керівник – то зовсім різні речі.     2.2. Консультації з науковим керівником Перший крок у виборі теми полягає в консультаціях з науковим керівником. Студент звертається до викладача чи професора, який був призначений йому як науковий керівник, або ж самостійно шукає наукового керівника, який спеціалізується у бажаній галузі дослідження. Дипломна робота на тему, яку ви обрали, виконується поетапно, для чого створено графік виконання диплому, тому таких консультацій у вас буде багато.   2.3. Обговорення ідеї теми На першому етапі зустрічі з науковим керівником студент обговорює свої ідеї та інтереси стосовно теми. Керівник може дати додаткові рекомендації або пропозиції щодо конкретизації теми та вказати на актуальні напрямки дослідження в обраній галузі.   2.4. Пошук літератури та аналіз актуальності Після встановлення загального напрямку дослідження, студент починає пошук відповідної літератури і ресурсів для підготовки дипломної роботи. Тут важливо аналізувати актуальність теми та досліджень, які вже були проведені в цій галузі, щоб забезпечити оригінальність та значущість вибраної теми.   2.5. Формулювання конкретної теми На основі проведеного аналізу та консультацій із керівником, студент формулює конкретну тему дипломної роботи. Важливо, щоб тема була чітко сформульована та відповідала актуальним вимогам та обраної спеціальності.   2.6. Подання та затвердження теми Після формулювання теми, студент подає її на затвердження до відповідного відділу, кафедри або наукового керівника. В процесі подання можуть знадобитися додаткові документи, такі як план дослідження чи обґрунтування актуальності теми. Після затвердження теми студент офіційно може розпочати роботу над дипломною роботою.   3. Самостійний вибір теми дипломної роботи Певні ВНЗ України надають студентам можливість самостійно вибрати тему дипломної роботи, на жаль, це більше виключення із правил, яке у свою чергу відкриває унікальну можливість реалізувати свої інтереси, знання та навички у обраній галузі. Однак, самостійний вибір теми може вимагати більше зусиль у пошуку відповідних джерел та літератури.   4. Вибір теми із затвердженого переліку У більшості випадків ВНЗ України надають затверджений перелік тем дипломних робіт, серед яких студент може вибрати свою. Цей підхід має певні переваги, оскільки теми заздалегідь перевірені викладачами та відповідають актуальним вимогам. При виборі теми з цього переліку студентам полегшується завдання пошуку інформації та методології.   5. Теми, на які не варто писати дипломну роботу При виборі теми дипломної роботи слід уникати деяких помилок. Зокрема, не варто обирати теми, які:   ПРИЧИНИ ОПИС НЕДОСТАТНЬО ДОСЛІДЖЕНІ Теми, які мають дуже обмежений обсяг критичної літератури або не мають відповідних джерел, ускладнюють проведення дослідження та підготовку роботи. Адже написання диплому вимагає опрацювання певного мінімуму критичної літератури (наприклад, 50 джерел за останні 5 років), а також певного мінімуму теоретичної частини (наприклад, 30 сторінок теорії). ЗАНАДТО ДОСЛІДЖЕНІ Теми, які досліджувалися надто часто та багато, не несуть актуальності, а також передбачають проблеми з оригінальністю. Адже переписати теорію, яка була переписана сотні разів, з високим процентом унікальності буде майже неможливо. ЗАНАДТО ШИРОКІ Теми, які охоплюють величезний аспект або галузь, часто призводять до поверхового дослідження і незадовільних результатів. МОРАЛЬНО ЗАСТАРІЛІ Варто уникати тем, які суперечать етичним нормам або вже застаріли з наукової точки зору. НЕЦІКАВІ ДЛЯ СТУДЕНТА Обрання теми, яка не викликає у вас інтересу, може призвести до низької мотивації і погіршити якість дипломної роботи.   Отже, вибір теми дипломної роботи є одним із найважливішого етапу в навчанні студента. Залежно від умов університету, студент може вибрати тему самостійно чи затверджувати із запропонованого переліку. В обох випадках, необхідно звертати увагу на актуальність, дослідницький потенціал та особистий інтерес до теми. Уникайте недосліджених, занадто досліджених або застарілих тем, щоб забезпечити успішне виконання дипломної роботи.   6. Зразок затвердженої теми дипломної роботи Дипломна робота по темі, яку ви обрали, має бути офіційно затвердженою. Для цього на вашій кафедрі мають внести такі дані: № групи; дата; повне прізвище та ініціали студента; повна назва без скорочень випускної роботи; повне прізвище та ініціали наукового керівника. Реальний приклад офіційно затвердженої теми магістерської роботи за 2019 рік Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника кафедри англійської філології наведено нижче:

Дипломна
Топ-10 ошибок написания вступления дипломной работы - картинка
Топ-10 помилок написання вступу дипломної роботи

1. Значення вступу в дипломній роботі Вступ – один з найважливіших розділів дипломної, покликаний відобразити безпосередньо хід дослідження: що вивчається, для чого, якими способами, на чому ґрунтується, до чого прагне студент та що пропонує і т. д. Дана частина дипломної буде досконало розглядатися усіма членами екзаменаційної комісії. У більшості випадків від цього розділу залежить доля випускника і його дослідження, тому вступ не повинен містити жодних помилок.     Не всі студенти знають, які помилки вступу до диплому можуть виникнути у процесі написання, особливо якщо роблять це вперше. Навіть у вступі, який займає 5 сторінок, можна допустити чимало помилок. Через допущені помилки дипломна робота може бути повернута на доопрацювання, іноді неодноразово. Тому доцільно розглянути які саме помилки написання вступу дипломної роботи допускають студенти в процесі дослідження.   2. Найпоширеніші помилки написання вступу до дипломної роботи   2.1. Написання вступу – відправна точка для проведення дослідження Однією з поширених помилок є написання вступу перед проведенням дослідження. Вступ до дипломної повинен бути написаний тільки після опрацювання основного матеріалу. Як студенту заздалегідь дізнатися, які методи і прийоми йому знадобляться, яка саме література ляже в основу дослідження, до яких висновків він дійде і т. д.? Якщо в дипломній роботі спочатку було написано вступ, а потім проведено дослідження, то в результаті поставлені мета і завдання, об’єкт і предмет та отримані результати можуть суперечити один одному, що буде суттєвою помилкою.     2.2. Один (або декілька) основних елементів вступу не вказано Доволі поширеною помилкою є відсутність у вступу одного чи декількох елементів. У структурі вступної частини обов’язковими компонентами є: актуальність, проблема, вивчення теми, об’єкт, предмет, гіпотеза, мета, завдання, методологія, новизна і значимість (практична цінність), структура роботи. Якщо один (або декілька) з цих критеріїв відсутні, то вступ дипломної вже вважається неповним. Це не критично, адже дана помилка усувається зазначенням відсутніх елементів.     2.3. Основні вимоги ВУЗу до вступу не враховано У кожному навчальному закладі існують свої «внутрішні» правила написання та оформлення дипломних проектів. Вони відносяться до деяких структурних частин вступу. Тому рекомендується одержати на кафедрі навчальний посібник з рекомендаціями для уникнення можливих помилок. Дотримання методичних рекомендацій кафедри є обов’язковим. Структура кожного розділу, включаючи вступ, вказується в методичних рекомендаціях. Якщо студент знехтував тим чи іншим постулатом, то це призведе до виникнення помилок і дипломну відправлять на доопрацювання.     2.4. Актуальність висунуто, але не виправдано Неправильно висунута актуальність в дипломній – одна з найбільш поширених помилок. В дипломній роботі студенту недостатньо просто відзначити актуальність теми дослідження. Будь-яке твердження і припущення повинні бути підкріплені доказами, обґрунтовані. У дипломній не повинно бути жодних необґрунтованих тверджень, адже це є суттєвою помилкою. Кожен висновок необхідно аргументувати. Актуальність повинна бути підкріплена свіжими даними, які демонструють необхідність нових дій, вирішення проблеми або пом’якшення наслідків її існування. Приклади помилок написання актуальності у вступі дипломної роботи:   Тема дослідження Помилки щодо зазначення актуальності Правильний варіант зазначення актуальності Педагогіка. Тема: «Особливості соціальної адаптації дитини із затримкою мовленнєвого розвитку в початковій школі» Актуальність дослідження полягає у вивченні особливостей соціальної адаптації дитини із затримкою мовленнєвого розвитку в початковій школі (Помилка – дублюється тема дипломної) Важливість дослідження полягає в можливості практичного застосування методик адаптації учнів початкової школи із затримкою мовленнєвого розвитку до навчального процесі. Економіка. Тема: «Схема відкриття туристичного підприємства по франчайзингу» Відкриття туристичного підприємства по франчайзингу потребує подальшого дослідження.  (Помилка – не обґрунтовано для чого саме проводити дослідження в дипломній) Актуальність даного дослідження полягає в аналізі способів відкриття підприємства, за допомогою використання такого інструменту, як франшиза. Юриспруденція. Тема: «Нерухоме майно як об’єкт цивільного права» Актуальність теми дослідження полягає в тому що нерухоме майно як об’єкт цивільного права, потребує постійного дослідження. (Помилка – дублюється тема дипломної і не обґрунтовано для чого саме проводити дослідження) Питання правового регулювання нерухомого майна як об’єкта цивільного права набуває значення, пов’язаного з постійною зміною цивільного законодавства. Саме це визначає актуальність випускної кваліфікаційної роботи.   2.5. Невідповідність джерел літератури ступеню вивченості теми У вступній частині студент повинен зазначити, які праці науковців лягли в основу дослідження. Важливо, щоб вони знайшли відображення в списку літератури, були пов’язаними з темою досліджуваної проблеми. В даній частині вступу важливо уточнити, наскільки глибоким повинен бути аналіз літератури. У деяких випускних кваліфікаційних роботах достатньо простого перерахування науковців, що вивчали ту чи іншу проблему, а в інших потрібно проводити ретельний огляд.   2.6. Неправильна постановка цілей і завдань Метою дослідження є прогнозований результат, до якого прагне автор. У вступі повинна бути зазначена тільки одна мета. Завдання – це етапи досягнення поставленої мети, її розбивка на складові, які будуть поступово розкривати тему. Завдань може бути декілька, але всі вони повинні бути пов’язані з темою, змістом і метою дослідження. Бувають ситуації, коли студенти плутають мету і завдання один з одним. Це одна з найпоширеніших і грубих помилок. Типові помилки в постановці мети у вступі дипломної роботи   Частина вступу Типові помилки Мета 1. Мета не має прямого відношення до теми дослідження. 2. Нереалістична. 3. Кореляції з проблемою немає. 4. Сформульована як процес. 5. Розмиття – немає вказівки на передбачуваний результат. 6. Практична необхідність не визначена. 7. Мета замінюється засобами її досягнення (тобто завданнями).   Не можна написати у вступі мету дипломної як «вивчимо нашу тему дослідження» – це буде суттєвою помилкою. Необхідно детально, і в той же час лаконічно зазначити мету дослідження.     Типові помилки в постановці завдань у вступі дипломної роботи   Частина вступу Типові помилки Завдання 1. Заявлений набір завдань або хоча б одне з них не забезпечить досягнення мети. 2. Дублюється мета дипломної роботи. 3. Завдання плутають з методами. 4. Немає чіткого зв’язку зі структурою дипломної.   Доцільно також зазначити поширені помилки при формулюванні завдань у вступі: Помилка 1. Завдання формулюються не в тому порядку, в якому виконується робота над дипломом.     Помилка 2. Завдання формулюються загальними фразами  (наприклад, так: «Проаналізувати теоретико-методологічні джерела» або «Інтерпретувати результати» або «Розробити рекомендації»). Кожне з цих завдань при його прочитанні викликає масу питань, таких як: «Які джерела і з якої проблеми?»; Інтерпретувати результати якого дослідження і чому?»; «Які рекомендації, як і для кого (чого) автор хоче розробити?».     Помилка 3. Забагато або замало завдань. Мета, поставлена дослідником, повинна бути розподілена на необхідну кількість послідовних етапів її досягнення, які виражаються в завданнях.     Помилка 4. Обрано помилковий стиль у формулюванні завдань – як відповідь на питання «що?», наприклад, «Ідентифікація…» або «Розвивати…».     Помилка 5. Завдання перевантажені, тобто пропозиції важко читаються через громіздкість формулювань, прагнення студента включити в список завдань все різноманіття інформації, отриманої в ході дослідження.     Помилка 6. Завдання надмірно деталізують хід виконання дипломної. Деякі надмірно конкретні завдання слід об’єднати в одне загальне. Наприклад, автор окремо в кожному завданні прописує, яку методику він застосував у досліджуваній групі, і методів може бути значна кількість. В одному завданні можна перерахувати, які методи і чому були застосовані, або розділити методи на ряд груп відповідно до діагностичних або дослідницьких цілей і включити їх в завдання, а не перераховувати всі методи поспіль.     Якщо студент буде знати які помилки у вступі до дипломної містяться у меті та завданні, то легше буде їх сформулювати   2.7. Об’єкт і предмет дослідження визначено невірно Найпоширенішою помилкою є невірне зазначення об’єкта і предмета дослідження, вони плутаються у 80 % випадків.  Це також одна з основних помилок студентів в процесі виконання дипломної роботи.       Типові помилки при визначенні об’єкта дослідження. неправильне / некоректне виділення меж робочого поля для здійснення експериментів; надмірний масштаб, котрий не відповідає дійсності; зміщення вектора дослідження на інші наукові напрями; наявність декількох об’єктів (двох та більше) у одній тезі тощо. Найголовніша і неприпустима помилка – забути вказати у вступі дипломної роботи об’єкт або об’єднати об’єкт і предмет дослідження. Це буде розцінено як ознака некомпетентності, і призведе до повернення роботи на доопрацювання. До інших грубих помилок можна віднести: «відхилення» в бік іншої науки або дисципліни, яка не заявлена в темі. Наприклад, в дипломних роботах з психології часто відбувається «втеча» в бік інших галузей психології, юриспруденція характеризується ухилом в бік інших галузей права, так як багато з них споріднені і т. д.     відсутність конкретності, розпливчастість, розмитість об’єкта. Є хороший вислів і в цьому випадку він буде доречним – «ходити коло та навколо». Це є значною помилкою. Необхідно чітко окреслити об’єкт. Слід уникати надмірно розширених кордонів. Наприклад, при вивченні девіантної поведінки підлітків важливо розуміти, що тема зачіпає право, соціологію, психологію. Потрібна конкретика.     Предмет – це частина об’єкта, яка описує основні властивості і фактично встановлює межі досліджуваного питання: які сторони об’єкта будуть досліджуватися тощо. Типові помилки при ідентифікації предмета дослідження: взаємозаміна предмета / об’єкта (неправильна ідентифікація експериментальної області); властивості предмета надмірні, виходять за допустимі межі об’єкта дослідження; розмитість властивостей, їх аморфність; логічний розрив між об’єктом та предметом дослідження, що порушує логічну цілісність, структуру викладу тексту дипломної роботи; відсутність узгодженості, розщеплення властивостей об’єкта і предмета в гуманітарних / технічних областях; тавтологія, необґрунтована взаємозамінність формулювання теми дипломної роботи і предмета дослідження; плагіат. Неприпустимо дослівно скопіювати об’єкт і предмет з іншого, вже захищеного диплому. Дипломна робота повинна бути оригінальною, а не запозиченою, в т. ч. і структурні частини вступу. Приклади помилок формулювання об’єкта і предмета дослідження: Тема дослідження Помилка у зазначенні об’єкта і предмета Правильний варіант зазначення об’єкта і предмета Еволюційний розвиток предметів меблів Об’єкт – еволюція розвитку меблів в різні історичні епохи. Предмет – предмети меблів. Об’єкт – різні види меблів. Предмет – видозміна меблів з XVI століття до сучасності або видозміна меблів в контексті їх еволюційного розвитку. Творчість Л. Костенко та її вплив на сучасну молодь Об’єкт – Л. Костенко або сучасна молодь. Предмет – вірші Л. Костенко. Об’єкт – віршовані твори Л. Костенко. Предмет – дослідження впливу віршів Л. Костенко на молодь віком від 20 до 30 років. Емоційний розвиток дітей молодшого шкільного віку Об’єкт – діти молодшого шкільного віку. Предмет – емоційний розвиток дітей молодшого шкільного віку. Об’єкт – фактори емоційного розвитку дітей молодшого шкільного віку. Предмет – вплив шкільного життя на емоційний розвиток дітей молодшого шкільного віку. Стимулювання персоналу підприємства, як фактор підвищення продуктивності праці Об’єкт – персонал підприємства. Предмет – підвищення продуктивності праці персоналу підприємства. Об’єкт – сучасні методи стимулювання персоналу. Предмет – вплив методів стимулювання на підвищення продуктивності праці персоналу підприємства.   Таким чином, предмет дипломної роботи плавно випливає з об’єкта дослідження. Це два взаємопов’язані поняття, одне без іншого існувати не може. Володіючи знаннями, які саме можуть міститися помилки у вступі до дипломної щодо об’єкта і предмета, студенту буде набагато легше правильно сформулювати їх.   2.8. Копіювання вступу з готових робіт на обрану тему Бувають випадки, коли вступ випускної кваліфікаційної роботи або його структурна частина повністю або частково скопійований з іншої дипломної роботи, дисертації, монографії. Дисертації, монографії, а також готові дипломні роботи можуть бути розміщені в інтернеті для загального користування. Копіювання вступу з таких наукових праць – це груба помилка і вона є неприпустимою. Вступ монографій і дисертацій мають різну схему створення, так що можуть виникнути проблеми якщо не зі вступом, то з його структурою у дипломній роботі яку виконує студент.   2.9. Неправильне оформлення і подача тексту вступної частини дипломної роботи Поширеною помилкою є невідповідність елементів вступу основними вимогам. Вступ, як частина дипломного проекту, має відповідати затвердженим вимогам до оформлення: методичним рекомендаціям, державним стандартам. Тут діють ті ж правила оформлення, що і в основній частині. Їх дотримання має бути обов’язковим і непорушним.   2.10. Невідповідність вступу змісту (плану) дипломної роботи У вступі автор викладає основні моменти дослідження, відображаючи етапи його проведення. Для того щоб не допустити помилки – важливо, щоб елементи вступу збігалися із затвердженим планом, а також не порушували структуру і зміст випускної кваліфікаційної роботи. 3. Інші поширені помилки при написанні вступу дипломної роботи Для якісного оформлення необхідно звернути увагу на такі поширені помилки вступу дипломної роботи: надмірно великий обсяг вступу. Розбавлення необхідної інформації іншими відомостями зробить роботу нудною та нецікавою; велика кількість наукових термінів і загальних словосполучень. Необхідно висловити чітко та коротко свої думки і припущення; недостатня глибина аналізу джерел та літератури. На спеціальностях, де потрібен ретельний аналіз, виконати дану структурну частину вступу буде досить складно. Він займатиме не менше 4-5 сторінок і повинен бути продуманим.   Таким чином, володіючи знанням щодо того, які може містити вступ до дипломної роботи помилки, найпоширеніші помилки вступу дипломної, студент матиме змогу уникнути поширених помилок та написати якісний вступ до дипломної роботи.

Дипломна
Показати ще
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660