0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Інна: всі статті

Інна
Моє життєве кредо: «Як би не змінювалися обставини твого життя, завжди самоудосконалюйся та культурно-науково розвивайся!». Наука ще з періоду навчання в університеті зацікавила мене настільки, що по сьогоднішній день шукаю можливість нею займатися та мрію отримати науковий ступінь в економічно-фінансовому напрямку. За освітньою кваліфікацією являюсь магістром з банківської справи.

Навчалась я у Тернопільському національному економічному університеті (сьогодні: Західноукраїнський національний університет) на Факультеті банківського бізнесу. Вибір спеціальності був обраний мною через прихильність та зацікавленість до економічно-фінансової сфери ще під час навчання в школі. У 2009 році я здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа» та отримала диплом магістра з відзнакою.

Під час навчання в університеті була учасником наукового товариства при Факультеті банківського бізнесу ТНЕУ (сьогодні: ЗУНУ) та брала участь у наукових конференціях. У 2008 році приймала участь у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Банківська справа», яка проводилась у Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана. За наукову діяльність неодноразово була нагороджена грамотами, подяками та дипломами.

Після закінчення навчання написання наукових робіт поєднувала з основною працею. Працювала у сфері страхування, досягла посади керівника відділу продаж. В даний час я не працюю, але активно займаюсь написанням науково-дослідницьких робіт та не втрачаю віри у світле майбутнє.
Як оформити розрахунки у дипломній роботі - картинка
Як оформити розрахунки у дипломній роботі?

1. Наукові напрямки дипломної роботи, які передбачають проведення розрахунків Диплом про вищу освіту студент отримує після написання та захисту дипломної роботи. Дипломна робота – це кваліфікаційна робота студента, яка має в своїй основі самостійно проведене дослідження по визначеній тематиці. Досконале дослідження зазвичай передбачає проведення потрібних розрахунків. Саме вони у дипломному дослідженні надають можливість здійснити правильний аналіз та оформити аналітичний опис. Розрахунки використовуються майже у всіх наукових напрямках дипломної (Рис. 1). Адже проведення їх залежить не від самого напрямку, а від тематики дослідження. Інколи навіть у дослідженнях гуманітарного напрямку потрібно провести обчислення даних, щоб самостійно визначити потрібну динаміку. Рис. 1. Основні наукові напрямки, що передбачають проведення розрахунків   2. Оформлення розрахунків у дипломній роботі 2.1. Програми для проведення розрахунків На сучасному етапі усі розрахунки, що потрібні для досконалого проведення дослідження можна провести за допомогою комп’ютера або смартфона. Студент під час написання дипломного дослідження має обрати відповідні програми, які потрібні йому для  полегшення проведення аналітичного дослідження.  Серед наукової спільноти найпопулярнішими програмами для отримання розрахункових даних є: Excel; Google Sheets; MyScript Calculator; Конвертер одиниць вимірювання; Photomath; Microsoft Math Solver. Кожна із даних програм не лише допомагає облегшити проведення обчислення даних, але й забезпечує їх правильність. Розглянемо більш детально функціональні особливості кожної із них. Таблиця 1 Характеристика програм Назва програми Характеристика Microsoft Excel Усім відома програма для роботи з таблицями. Excel дає можливість провести обчислення даних, а також візуалізувати їх у графіках та діаграмах. Google Sheets Безкоштовний онлайн-редактор таблиць. Забезпечує аналіз даних онлайн. У Google Sheets студент може працювати разом з науковим керівником. Технологія базується на основі штучного інтелекту, який дозволяє отримати точні дані. MyScript Calculator Електронний калькулятор з функцією рукописного введення. Окрім основних функцій (додавання, віднімання, множення та ділення) надає можливість проводити рішення задач зі степенями, коренями, логарифмами, константами, а також з тригонометрії та зворотної тригонометрії. Конвертер одиниць вимірювання Надає можливість швидко переводити різні одиниці виміру (довжину, висоту, швидкість, вагу, об’єм, курси валют тощо). Поширеними програмами даного типу є ConvertWorld.com, OnlineMSchool та ін. Photomath Проводить обчислення за допомогою технології оптичного зчитування у смартфоні. Досить цікавою особливістю даної програми є те, що завдяки їй можна розпізнавати друкований та рукописний тексти. Зазвичай Photomath використовується для роботи з матрицями, інтегралами, дробами. Microsoft Math Solver Надає можливість отримати покрове рішення математичних задач з алгебри, тригонометрії та математичного аналізу. Дана програма не лише дає можливість ознайомитися студенту з усіма кроками рішення задачі, але й надає посилання на подібні приклади. Ця інформація є корисною під час відображення розрахунків у дипломній. Зазвичай під час проведення аналітичного дослідження використовуються декілька програм одночасно, адже кожна з них може облегшувати роботу іншої. Все залежить від виду розрахункових дій для одержання потрібного результату. Розрахункові дані можуть бути оформленні наступним чином: У вигляді таблиці з описом отриманих результатів. Опис отриманих результатів має бути вказаний перед або після таблиці з даними (Приклад 1). У вигляді покрокового відображення з зазначенням формул. Після покрокового розрахунку має обов’язково бути опис отриманих результатів (Приклад 2).   Приклад 1   Приклад 2. Другий метод оформлення розрахунків є досить громіздким, але інколи тематика дипломної роботи вимагає опису усього алгоритму проведення розрахунків.   2.2. Значення розрахунків для повноти дослідження Розрахунки у дипломній роботі впливають на повноту дослідження обраної теми. Не потрібно уникати розрахунків у дипломній роботі, адже це наукова робота, яка є завершальним дослідження для підтвердження кваліфікації студента. Значення розрахункових даних у дипломному дослідженні: підвищують науковий підхід у дипломній роботі; забезпечують правильність та точність проведеного аналізу; надають можливість студенту самостійно провести аналіз та оцінку; впливають на визначення шляхів усунення виявленої проблеми та існуючих недоліків; забезпечують підтвердження сформованих висновків. Зазвичай розрахунки являються основою для другого (аналітичного) розділу дипломної роботи. А також науково підтвердженим підґрунтям для формування третього (рекомендаційного) розділу роботи.   3. Помилки, що виникають при оформленні розрахунків При оформленні розрахункових даних у дипломній інколи виникають певні помилки. Дані помилки можна поділити на такі групи: Програмні помилки. Обрана програма не здійснює потрібного типу розрахунків. Механічні помилки. Помилки, які виникають при введені даних в програму. Наприклад, невірно вказана цифра, різні одиниці виміру тощо. Інформаційні помилки. Застаріла інформація або інформація взята з недостовірних та неперевірених джерел. Відповідно, щоб уникнути даних помилок потрібно: правильно обрати потрібну програму; уважно вводити всі дані; контролювати однаковість одиниць виміру показників; використовувати лише правдиві та нові дані з перевірених інформаційних джерел.

Дипломна
Как правильно писать тезисы доклада для научной конференции - картинка
Як правильно писати тези доповіді для наукової конференції?

1. Поняття тез доповідей наукової конференції Кожна конференція складається з доповідей досвідчених  науковців, кваліфікованих спеціалістів та молодих вчених. Дані доповіді базуються на завчасно сформованих тезах.   Поняття «тези» походить від грецького слова «thesis», яке в перекладі означає «твердження, положення». Сьогодні використання тез є основою досконалого формування кожної доповіді наукової конференції. Тези доповідей наукової конференції – це: структуровано, логічно та лаконічно сформований виклад наукового матеріалу теми дослідження; науковий спосіб відображення результатів проведеного дослідження; наукова публікація, яка містить стислу інформацію по темі доповіді. Характерні риси тез доповідей як жанру наукового стилю: змістовність; самодостатність; лаконічність; логічність; структурованість. Основним завданням використання тез доповідей є забезпечення детального розуміння аудиторією основних результатів проведеного дослідження.   2. Характерні особливості тез доповідей для наукової конференції 2.1. Структурна характеристика тез доповідей Вимоги до оформлення тез доповіді наукової конференції визначаються організаторами. Зазвичай це: обсяг тез: 2-4 сторінки друкованого текст; текст: Times New Roman, шрифт – 14 (або 12), інтервал – 1,5 (або 1); Наукове оформлення тез доповіді для конференції базується на основі структурних елементів ( Рис. 1). Структура тез має бути логічно сформована. А також визначатися високим рівнем змістовності тексту, щоб в загальному тези були самодостатньою науковою працею. Назва тез має бути короткою та цікавою з наукової точки зору. Вступ. Перший блок тез, в якому зазвичай стисло вказано актуальність теми, мета, методика, гіпотези та теоретична база наукового дослідження. Результати дослідження. Структурний елемент тез, який формується на основі викладу основних матеріалів дослідження. Матеріали дослідження мають бути логічно пов’язаними інформаційними блоками, що розкривають тему дослідження. Висновки. Мають містити лаконічно та стисло сформовані підсумки наукового дослідження, а саме: наукові та практичні результати; рекомендації стосовно наукового та практичного застосування одержаних результатів; коротке обґрунтування  одержаних результатів. Література. Під час написання тез мають бути використанні найновіші наукові періодичні видання, підручники, оскільки студентові (аспірантові) потрібно буде врахувати усі уже існуючі наукові результати досліджень по обраній тематиці. Кількість літературних джерел у тезах має бути 3-5. На зазначені джерела обов’язково мають бути посилання по тексту. Врахування усіх структурних елементів під час написання тез доповіді для наукової конференції забезпечить змістовний виклад основних результатів проведеного дослідження.   2.2. Класифікація тез доповідей для наукової конференції Вид тез доповіді, як і структура, визначається організаторами наукової конференції. У науковій спільноті виділяють такі види тез: короткі, довгі, описові, інформативні, структуровані та неструктуровані (див. Таб.1). Таблиця 1 Класифікація тез доповідей Класифікаційна ознака Вид тез Характеристика За обсягом Короткі Тези, які направляються у редакційну колегію для затвердження теми дослідження та виділення секції (місця) у конференції, а також для затвердження часу на доповідь. Довгі Тези, які включаються в програму конференції та призначені для розгляду тематики дослідження  аудиторією слухачів За змістом Описові Короткі тези призначені для загального опису дослідження. Дані тези можуть не містити усіх структурних елементів. Кількість слів у таких тезах 50-100. Інформативні Містять усі структурні елементи, які приманні тезам. Кількість слів сягає більше 100. За структурою Структуровані Чітко визначені структурні елемент в тексті тез (актуальність теми, методи, результати дослідження та ін.). Неструктуровані Інформація по результатам  дослідження подається одним блоком. Немає чітко визначених структурних елементів.         Найпоширенішими видами тез є інформативні та неструктуровані. Описові тези використовуються в основному при участі у міжнародних конференціях. А структуровані тези мають такий недолік, як зменшення кількості слів висвітлення основної ідеї  дослідження через визначення кожного структурного елемента в самому тексті тез.   Зразок структурованих тез Зразок неструктурованих тез   3. Основи написання тез доповідей для наукової конференції Науковий стиль відображення результатів дослідження – це основна засада написання тез доповідей для наукової конференції. Для правильно написання тез доповіді для наукової конференції потрібно: 1. Ознайомитися з основними вимогами. 2. Визначити тип та структуру тез наукової доповіді. 3. Ознайомитися з усіма існуючими дослідженнями по визначеній темі. 4. Визначити гіпотезу притаманну темі наукового дослідження. 5. Зазначити чітко актуальність теми дослідження. 6. Зазначати використані методи дослідження разом з отриманими результатами. 7. Формувати тези за допомогою коротких та простих речень (оптимальна кількість слів – 12-17). 8. Уникати використання абревіатур та скорочень. 9. Не вживати загальновідомих виразів та загальної інформації 10. Використовувати цитування інших науковців лише у випадку, якщо цитата впливає на суть висвітлення ідеї. 11. Уникати надлишкових слів у реченні, без яких суть ідеї може бути також зрозумілою. 12. Не використовувати підзаголовки або писати їх в підбір з текстом тез.  13. Сформувати стисло та докладно висновки дослідження.  14. Вичитати текст на наявність помилок (технічних, логічних тощо). Під час написання тез потрібно врахувати, що тривалість доповіді на наукових конференціях 10-15 хв, тому тези мають бути стисло та лаконічно  сформованими, щоб за цей проміжок часу можна було ознайомити аудиторію слухачів з усіма результатами  наукового дослідження.   Основними помилками під час написання тез доповіді є: не висвітлено в повному обсязі обов’язкові структурні елементи тез (актуальність теми дослідження, методи, результати тощо); значна кількість загальновідомих та банальних фактів; велика кількість цитат та посилань; не логічний виклад результатів наукового дослідження; наявність повторів тексту за змістом викладеної інформації; не дотримання культури мови; висновки не чітко сформовані тощо. Врахування основних особливостей та існуючих проблем написання тексту тез для доповіді забезпечить досконале та правильне їх виконання.

Тези
Вывод к курсовой работе: особенности написания заключительного раздела - картинка
Висновок до курсової роботи: особливості написання заключного розділу

1. Поняття висновку як заключного розділу Висновок являє собою заключний розділ курсової роботи, в якому стисло відображено підсумки дослідження.  Це важливий елемент плану курсової роботи, адже без нього написання курсової роботи є неможливим. Висновки до курсової роботи – це: структурний розділ плану, що має визначенні правила його написання; загальний підсумок курсової роботи; стисле висвітлення виконання поставленої мети та основних завдань. Кожен студент має розуміти, що процес написання висновків має притаманні йому особливості. Врахування основних вимог до написання висновків для курсової роботи забезпечить високу досконалість виконаного студентом наукового дослідження. Також від правильного оформлення та формування заключного розділу (висновків) залежить оцінка Вашого дослідження в цілому.   2. Особливості написання висновків до курсової роботи 2.1. Вимоги до написання висновків курсової роботи Написання висновків до курсової роботи – це важливий етап формування заключного розділу, оскільки від правильного їх формування залежить належне висвітлення підсумків наукового дослідження. Основні вимоги до написання висновків курсової роботи: Обсяг висновків Має становити 2-3 сторінки друкованого тексту Шрифт тексту та інтервал між рядками Такий самий як у курсовій роботі Нумерація сторінок Номера сторінок висновків входять до загальної нумерації курсової роботи Завдання висновків Висновки мають максимально стисло описувати досягнення поставленої мети та вирішення поставлених завдань. Науковий стиль Для наукового висвітлення результатів дослідження, висновки мають містити слова: «визначено», «встановлено», «проаналізовано», «досліджено», «доведено»,  «розроблено», «рекомендовано» тощо. Текст висновків Має мати високу унікальність Виконуючи основні вимоги при написанні заключного розділу (висновків) студент забезпечить собі 100 % їх досконалість, а також відзначить власну уважність та відповідальність як здобувача вищої освіти.   2.2. Структура висновків курсової роботи Структура висновків до курсової роботи визначається кількістю поставлених завдань, які поставленні для досягнення встановленої мети дослідження. Відповідно до стандартних вимог до написання курсової роботи кількість завдань дослідження має становити не менше 3-х та не більше 7-ми. Висновки до курсової роботи варто розпочинати з короткого вступу, в якому студент вказує досягнення поставленої мети дослідження, а потім уже формувати короткі змістовні абзаци щодо виконання поставлених завдань. Абзаци у висновках курсової роботи можуть бути: не пронумерованими  (Приклад 1); пронумерованими (Приклад 2). Дана особливість структури заключного розділу визначається методичними рекомендаціями, які надаються студентові його навчальним закладом перед написання курсової роботи. Приклад 1   Відповідно, якщо вимоги до написання курсової роботи передбачають нумерацію, то даний висновок матиме наступний вигляд: Приклад 2 В кінці заключного розділу (висновків) рекомендується сформувати окремий абзац, який буде логічним завершенням висновків, а також буде вказувати на важливість результатів та наукову новизну даного дослідження. Для узагальнення вище зазначеного схематично структуру висновків для курсової роботи можна відобразити наступним чином (Рис 1): Рис. 1. Структура висновків до курсової роботи Варто зауважити, що інколи у методичних рекомендаціях до курсової роботи зазначено, що заключний розділ має назву «ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ», тоді студенту потрібно приділяти значну увагу пропозиціям, адже вони мають становити близько 50 % загальної структури висновків.   3. Основні аспекти правильного написання висновку до курсової роботи Розглянувши питання поняття та структури висновків курсової роботи, визначено основні аспекти правильно їх написання. Для правильного написання висновків до курсової роботи студенту потрібно: 1. Ознайомитися з методичними вказівками написання висновків до курсової роботи, які визначені навчальним закладом. 2. Правильно сформувати завдання дослідження (їх виконання має в повному обсязі розкривати тему курсової роботи), адже висновки до курсової роботи мають базуватися саме на них. 3. Намагатися формувати висновки по кожному завданню в процесі написання курсової роботи. Це дасть можливість правильно сформувати опис виконання поставленого завдання. Наприклад: написавши один розділ одразу перейдіть до висновків. Сформулюйте виконання (відповідних даному розділу) завдань, що буде коротким узагальнюючим підсумком вашого дослідження на даному етапі. І так по кожному розділу. А уже після завершення курсової роботи доповніть висновки іншими структурними абзацами. 4. Якщо висновок формувався під час написання роботи, обов’язково потрібно його докладно вичитати, щоб він мав логічний перехід між абзацами та максимально розкривав результати дослідження. 5. Завжди у висновках вживайте слова «визначено», «встановлено», «проаналізовано», «досліджено», «доведено»,  «розроблено», «рекомендовано» тощо. Це забезпечить науковий стиль заключному розділу курсової роботи. 6. У висновках зазначати максимально нову, цікаву та доречну інформацію, яка в повному обсязі розкриває тему дослідження. 7. Висновки ні в якому разі не мають містити другорядної та неважливої інформації.

Курсова
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660