0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Звіт з практики: всі статті

Как написать отчет по практике без ошибок - картинка
Як написати звіт з практики без помилок?

1. Вступне слово Кожен студент вищого або середнього спеціального навчального закладу за період навчання повинен пройти декілька видів практики. Це важлива частина навчального процесу, оскільки практика покликана контролювати і закріплювати практичні навички студента в майбутній професії, а також знайомити його з усіма особливостями роботи на підприємстві / в організації.   2. Що таке звіт з практики? За  результатами проходження практики студент повинен написати звіт. Це документ, який відображає чого навчився студент, якими навичками оволодів і які професійні якості одержав за період проходження практики. Це дуже важлива робота, адже саме на її основі робиться висновок про професійну підготовленість студента.   3. Види звітів з практики Як правило, студенти за увесь період навчання проходить практику тричі. Спочатку вони проходять навчальну практику, потім виробничу. Завершальним етапом, на якому показуються всі знання студента і навички, освоєні ним за увесь період навчання, є проходження переддипломної практики. Кожна з цих практик має свої особливості.    3.1. Звіт з навчальної практики Навчальна практика – це перша практика студента, вона є сукупністю заходів, що допомагають зрозуміти майбутню професію. Як правило, вона включає екскурсії на різноманітні підприємства, організації або заводи, безпосередньо пов’язані з майбутньою професією. Навчальна практика проходить в групових заняттях, тому потрібно використовувати можливість і одержати якомога більше теоретичних знань про діяльність підприємства. Метою даного виду практики є поглиблення та закріплення отриманих у ході навчання теоретичних знань з обраної спеціальності, набуття навичок практичної та дослідницької роботи та ознайомлення з різними аспектами практичної роботи. Оскільки навчальна практика є найпростішим видом практичної підготовки студента, структура звіту по ній також не представляє особливої складності. Від стандартної структури звіту з практики він відрізняється тим, що, зазвичай, не має практичної частини.   3.2. Звіт з виробничої практики Виробнича практика – практична частина навчального процесу, яка проходить, як правило, на різних підприємствах в умовах реального виробництва. У процесі виробничої практики відбувається закріплення та конкретизація результатів навчання, набуття студентами умінь та навичок практичної роботи з обраної спеціальності. Звіт з виробничої практики виконується згідно методичних рекомендацій кафедри.   3.3. Звіт з переддипломної практики Переддипломна практика – найважливіший етап за увесь період навчання, потребує відповідального підходу. Вона є заключним етапом навчання, під час неї студент аналізує тему своєї роботи, доводить її до логічного завершення. Структура звіту з переддипломної практики визначається в методичних рекомендаціях, але в основній частині звіту повинна бути наведена інформація з теми дипломної роботи (наприклад, практична частина звіту з практики повинна містити відповідні розрахунки з теми дипломної роботи).   4. Цілі і завдання написання звіту з практики Незважаючи на відмінності між усіма видами практиками, вони мають схожі цілі і завдання: Як тільки практика завершена, попереду студента чекає важливий етап: процес написання звіту. Даний вид роботи переслідує наступні цілі: продемонструвати знання і навички, які студент здобув на підприємстві; виявити нові професійні якості; оцінити ступінь готовності до професійного життя. Ось чому важливо знати, як правильно написати звіт з практики. Цей документ повинен містити докладний опис інформації про процес роботи підприємства, зразки його документації та нормативних актів. В звіті потрібно детально описати свою діяльність в організації, розповісти про власні досягнення і привести приклади поліпшення / оптимізації роботи підприємства.   5. Структура і складові звіту з практики Звіт з практики – це робота обсягом 25-40 сторінок, виконана в друкованому вигляді, який доводить факт проходження студентом практики на підприємстві. Написання звіту з практики досить відповідальна робота. Будь-який документ, в тому числі і звіт практики, має певну структуру і правила написання, яких необхідно дотримуватися. Загалом, звіт по практиці включає наступні елементи: 1. Титульний аркуш звіту з практики повинен містити наступну інформацію: в шапці наводиться назва міністерства, навчального закладу, факультету, кафедри; посередині титульного аркушу звіту з практики необхідно зазначити назву виду звіту – навчальна, виробнича або переддипломна; назва теми дипломної роботи на титульному аркуші звіту – у випадку, коли пишеться звіт з переддипломної практики; прізвище та регалії студента і наукового керівника/керівника практики. Титульний лист звіту з практики – це найперша сторінка, а значить, на неї буде звертатися увага. Важливо перевірити правильність написання всіх імен і прізвищ. Титульний лист повинен бути завірений підписом директора і печаткою підприємства. 2. Календарний план (графік стажування) є одним з основних елементів звіту з практики.  Часто у студентів виникають сумніви з приводу того, як написати звіт про практику і як заповнити графік стажування. Він складається у вигляді таблиці і обов’язково включає інформацію про заплановані роботи, терміни проведення цих заходів,  місце практичних занять. У календарному плані практики обов’язково ставиться відмітка про виконання / невиконання того чи іншого заходу. Календарний план дозволяє побачити, які заходи заплановані для практиканта, чи проводяться вони вчасно і наскільки ці заходи відповідають темі майбутньої дипломної роботи студента. 3. Зміст. У змісті перераховуються розділи  звіту і вказуються сторінки. Зміст необхідний для структурування документа і зручності вивчення керівником. 4. Вступ – розділ, який визначає мету проходження практики,  її завдання, коротко описує кроки студента під час проходження практики, містить основні характеристики бази практики тощо. 5. Основна частина – це  розділ, який зазвичай складається з двох частин. Перша частина – це опис організації, де проходило стажування. Це теоретична частина, в якій прописується мета існування організації, принцип її роботи, посадові обов’язки і графік роботи практиканта. Друга частина – аналітична, в якій проводяться всі необхідні розрахунки, складаються графіки, таблиці, креслення. Ця частина повинна бути підкріплена додатками до звіту. Фактично в практичному розділі студент наводить детальний звіт про виконання виробничих завдань, викладає суть вивчених питань відповідно до цілей і завдань проходження практики. Профіль виконуваної роботи у процесі проходження практики повинен відповідати спеціальності, отриманої студентом: Напрям підготовки Виконувана робота у процесі проходження практики Юрист практика надання допомоги в підготовці юридичних документів, написанні позовних заяв і відповідей на них, участі в судових засіданнях, оскарження рішень і відстеження ходу їх виконання, а також юридичного супроводу угод і т.п. Бухгалтер розвиток навичок обліку матеріальних і виробничих ресурсів підприємства, собівартості продукції, відстеження руху коштів на рахунках, а також зарахування заробітної плати, підведення підсумків фінансової діяльності компанії тощо Економіст практика аналізу динаміки основних показників господарської діяльності, фінансового планування, оптимізації використання ресурсів, підвищення конкурентоспроможності організації і т.д. Психолог вивчення психічних особливостей людини за допомогою методів спостереження, бесіди, психодіагностики, а також складання протоколів і рекомендацій за результатами аналізу з урахуванням віку, статі, етнічної приналежності індивіда тощо Педагог практика викладання і аудиторної роботи, зокрема, читання лекцій, проведення занять за програмою навчального закладу, контроль знань учнів, а також позакласні заходи з перевірки домашніх завдань, складання плану уроків, організації розважальних заходів і т.п. 6. Індивідуальне завдання на практику. Воно включає в себе декілька пунктів. Містить відповіді на питання про те, чим буде займатися студент під час проходження практики, яка мета і основні завдання, заплановані результати. Індивідуальне завдання на практику має містити назву навчального закладу,  кафедри і керівників, а також адресу бази практики і тривалість проходження практики. В індивідуальному завданні на практику також може бути наведена інформація про вид практики і тему майбутньої дипломної роботи практиканта. Дане індивідуальне завдання на практику узгоджується з керівником практики від організації і затверджується керівником практики від навчального закладу. 7. Висновки – це  частина звіту, в якій підводяться підсумки, описуються отримані знання і набуті навички, даються власні рекомендації щодо поліпшення роботи бази практики. 8. Список літератури оформляється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». 9. Додатки – окремі документи підприємства, нормативні акти, креслення, анкетування, статистичні дані тощо. Кожен додаток повинен бути розміщений на новій сторінці. Супровідні документи: 1. Щоденник звіту з практики є одним з найважливіших документів, який заповнюється протягом усього процесу стажування. Щоденник з практики – це опис повсякденної діяльності студента під час проходження практики, чого він досягнув і що дізнався, в яких заходах приймав участь. Як правило, щоденник – це спеціальний бланк, який повинен заповнюватися від руки і який видає керівник практики від ВНЗ. Щоденник практики – це офіційний документ, на якому ставиться печатка підприємства і підпис керівника практики. Щоденник обов’язково додається до звіту. 2. Характеристика – оцінка діяльності студента під час проходження практики керівником практики від підприємства, а також від навчального закладу. Характеристика від підприємства містить оцінку практиканта з різних сторін, зокрема як працівника підприємства, старанність і відповідальність під час проходження практики. Засвідчується печаткою і підписом куратора з місця проходження практики. На характеристику практиканта впливають такі фактори: явка (відсутність або наявність прогулів); залучення студента до практичної діяльності; участь в різних заходах організації; якість виконання своїх прямих обов’язків як співробітника компанії; здатність до навчання та здатність набувати практичних навичок.   6. Найпоширеніші помилки у звіті з практики Щоб написати звіт проходження практики правильно, без помилок, потрібно уважно прочитати методичні рекомендації. Чим ретельніше вивчити вимоги, тим менше помилок можна допустити, а значить, переробляти звіт не доведеться, і можна розраховувати на більш високу оцінку. До найпоширеніших помилок, які допускають студенти в звіті з практики можна віднести: граматичні та орфографічні помилки; порушуються пропорції обсягу конструктивних елементів роботи; було порушено вимоги до оформлення роботи (обрано неправильний шрифт, пронумеровано титульний лист і т.д.); відсутній один з обов’язкових структурних елементів (титульний лист, зміст, вступ, висновки, список використаної літератури, а також щоденник практики і характеристика); звіт не відповідає вимогам щодо рівня плагіату; розділи звіту оформлені неправильно. Кожен структурний елемент повинен починатися з нової сторінки; титульний лист оформлений неправильно; відсутність одного з обов’язкових елементів у вступі (наприклад, не вказуються цілі, завдання або характеристика бази проходження практики); тема практики не відповідає змісту звіту; питання недостатньо висвітлені; розкриваються питання, які не пов’язані з темою звіту. Зазвичай такий прийом використовується, коли потрібно зібрати необхідний обсяг роботи, а інформації по темі мало; невідповідність висновків тій інформації, що наведена в основній та вступній частинах; неповні висновки; щоденник практики заповнений некоректно, пропущені дні; невідповідність літературних джерел змісту звіту.   7. Рекомендації щодо написання звіту з практики Успішне проходження практики – це можливість отримати перші корисні навички в професії. Добре зарекомендувавши себе, студент отримує шанс бути поміченим керівництвом компанії з перспективою успішного працевлаштування в майбутньому. Написання будь-якого звіту з практики починається з отримання методичних рекомендацій в університеті (на кафедрі). Це своєрідна інструкція з підготовки звіту. У них міститься вся необхідна інформація по завданням практики, написанню і оформленню звіту. Грамотний, структурований звіт з проходження практики передбачає ретельний збір інформації про підприємство, аналіз цієї інформації, розробку плану вдосконалення діяльності підприємства. Загальними порадами, написання звіту з практики, є наступні: необхідно уважно вивчити і дотримуватися методичних рекомендацій. У них містяться вже сформульовані цілі і завдання практики, є всі необхідні форми, розписані стандарти оформлення звіту; роблячи висновки, слід уникати загальних, поверхневих суджень; не варто ігнорувати вимоги до оформлення тексту (шрифт, інтервал і т.д.); уважно перевіряти наявність всіх необхідних підписів і печаток.   Таким чином, звіт з практики – не просто ще один щабель на шляху до диплому, а привід оцінити власні перспективи кар’єрного зростання у обраній спеціальності, підвищити кваліфікацію. Написання звіту з практики вчить систематизації знань, удосконалює аналітичні та комунікативні навички студента.

Звіт з практики
Оформление отчета по практике - картинка
Оформлення звіту з практики

1. Навіщо пишуть звіт з практики? Сучасна освіта пропонує студентам різні можливості для отримання практичного досвіду, і однією з таких можливостей є проходження практики. Протягом усього періоду навчання студенти тричі направляються на практику (навчальну, виробничу і переддипломну). Її особливості залежать від специфіки спеціальності. Правильно оформлений звіт допоможе студентам не тільки отримати високу оцінку, а й продемонструвати свої аналітичні та дослідницькі здібності і одержані практичні навички. Саме тому необхідно знати як правильно оформити звіт з практики, щоб він відповідав всім вимогам.   2. Структура звіту з практики Знання ключових елементів і особливостей їх структури допомагає зробити роботу зв’язаною і послідовною, що полегшує сприйняття матеріалу. Як правило, навчальні заклади дотримуються наступної структури звіту з практики:   3. Звіт з практики: загальні правила і вимоги до оформлення  Незважаючи на наявність в кожному ВНЗ своїх вимог, які можна знайти в методичних рекомендаціях, існують стандартні вимоги до оформлення звіту з практики: 1. Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 40 аркушів формату А4 (додатки не входять в загальний обсяг). Обсяг та основні вимоги до кожного розділу варіюються залежно від установи та виду практики. Однак, як правило, вступ займає близько 2-3 сторінок, основна частина – від 15 до 30 сторінок, а висновки – 2-3 сторінки. 2. Робота повинна бути пронумерована. Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляється в правому верхньому кутку аркуша без крапки (на титульному аркуші номер сторінки не проставляють, але його включають в загальну нумерацію). 3. Текст друкується чорним шрифтом формату Times New Roman 14 pt. Між рядками встановлюється інтервал 1,5. 4. Абзацний відступ – 1,25-1,5 пт. 5. Новий розділ починається з нової сторінки. 6. Поля сторінок задають наступного розміру: 25-30 мм в лівому полі, 10-20 мм в правому, 20 мм – верхнє і нижнє поля. 7. При оформленні звіту з практики неприпустимо переносити слова. 8. Якщо студент навчається в технічному ВНЗ, може знадобитися рамка для звіту.   4. Особливості оформлення структурних частин звіту з практики 4.1. Оформлення титульного листа Титульний лист – це перша сторінка звіту. Оформлення титульного листа звіту з практики практично нічим не відрізняється від титульних аркушів інших робіт. Він оформлюється відповідно до методичних рекомендацій. Зразок оформлення титульної сторінки звіту з практики наведено нижче:     4.2. Загальні вимоги до оформлення змісту Зміст містить інформаційні блоки з заголовками і номерами сторінок наявних структурних елементів роботи.   4.3. Оформлення вступу в звіті з практики Оформлюючи вступ в ньому необхідно зазначити актуальність, мету і завдання, а також коротко описати місце проходження практики.   4.4. Особливості оформлення основної частини звіту з практики Текст основної частини розподіляється на розділи, підрозділи. При необхідності підрозділи можна розподілити на пункти. При поділі тексту на пункти необхідно, щоб кожен пункт містив повну інформацію. Розділи, підрозділи і пункти нумеруються арабськими цифрами. Заголовки підрозділів і пунктів слід друкувати з абзацним відступом з великої літери без крапки в кінці, без підкреслення. Розділи нумеруються послідовно в межах тексту основної частини. Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу. Номер підрозділу включає номер розділу та порядковий номер підрозділу, розділені крапкою (1.2, 2.2 і т.д.). Пункти повинні бути пронумеровані в межах кожного розділу і підрозділу. Номер підпункту включає номер розділу, підрозділу, розділений крапкою (1.2.1, 2.2.1 і т.д.).   4.4.1. Оформлення таблиць Основними вимогами до оформлення таблиць є наступні: таблицю слід згадати в тексті, і розмістити відразу після першої згадки (якщо вона не поміщається на сторінку, слід перенести її на наступну сторінку). Якщо таблиця об’ємна, то рекомендується помістити її в додаток; над таблицею зліва пишеться її назва (в одному рядку з цифрою, розділеною тире). Також слово таблиця і її номер пишуться в правому верхньому куті, а назва – нижче по центру рядка. Вимоги слід прочитати в методичних рекомендаціях або уточнити в керівника практики від начального закладу; якщо таблиця розміщується на двох сторінках, то перед першою її частиною пишуть слово Таблиця, а на іншій сторінці вказують: «Продовження таблиці» або «Продовження табл.» і проставляють відповідний номер; таблиці нумеруються арабськими цифрами в межах розділу; заголовки починаються з великої літери, підзаголовки – з великої, якщо вони незалежні, або з малої, якщо вони продовжують заголовок; шрифт в таблиці може бути меншим, ніж в основному тексті. Найбільш часто використовуваний формат шрифту – Times New Roman 12 pt.    4.4.2. Оформлення рисунків Рисунки необхідно згадати в тексті, і розмістити відразу після першої згадки (на тій же сторінці або на наступній). Якщо рисунок займає цілу сторінку, то рекомендується помістити її в додаток. Нумерація ілюстрацій повинна бути в межах розділу. Після рисунку пишеться його назва: «Рисунок 2.1 – …» або «Рис. 2.1. …». Цифра на рисунку 2.1 означає розділ 2, номер рисунка 1.   4.4.3. Оформлення формул До оформлення формул в звіті з практики пред’являються такі вимоги: формули пишуть в окремому рядку; зверху і знизу формули залишають по одному вільному рядку; формула розміщується в центрі рядка; під формулою потрібно розмістити пояснення використаних символів і коефіцієнтів в порядку згадки у формулі; формули нумеруються в межах розділу. Номер вказується в круглих дужках з вирівнюванням по правому краю.   4.5. Висновки у звіті з практики: вимоги до оформлення В кінці роботи наводять короткі висновки за результатами проходження практики, оцінка відповідності цих результатів вимогам завдання та обговорення можливих шляхів подальшого розвитку та вдосконалення діяльності бази практики.   4.5.1 Шаблонні фрази для висновків Звіт повинен бути логічним і структурованим. Тому дозволяється використовувати шаблонні фрази, які допоможуть зробити оформлення висновків послідовним. При формулюванні висновків можна використати наступні шаблонні фрази: «Упродовж проходження практики відбулося ознайомлення з…». «До основних обов’язків відносились …». «Актуальність практики полягає в одержанні практичних навичок… / або зборі відповідних відомостей для написання випускної кваліфікаційної роботи…». «За результатами проходження практики на … (назва організації) значно розширено професійні навички, необхідні фахівцеві з … (спеціальність)». «У процесі проходження практики в … одержано такі практичні навички: …».   4.6. Оформлення списку використаної літератури та посилань на літературу Список використаної літератури і джерел оформлюється згідно вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Оформлення посилань на літературу у тексті роботи можна робити одним із трьох наступних способів (зазначається в методичних рекомендаціях): Спосіб посилання на джерело Характеристика Посторінкові нумерація має починатись із кожної нової сторінки. Виноски друкуються тим самим шрифтом, що й основний текст роботи або меншим (Times New Roman, 14 або 12) наприкінці тексту на тій же сторінці, на який робиться посилання. Список використаних джерел і літератури в даному випадку оформлюють у алфавітному порядку. Наскрізна нумерація література нумерується і записується у список використаних джерел в порядку першого посилання на неї у тексті звіту (без повторення). Згідно даного способу оформлення посилань роблять двома квадратними дужками, наприклад: «… в працях [2–5]… або в праці [2, с. 53]». Нумерація за бібліографічним описом джерел. список використаних джерел виконують у алфавітному порядку, а у посиланні вказують відповідний порядковий номер літератури і сторінку (аналогічно з попереднім способом).   4.7. Оформлення додатків у звіті з практики Додатки – це розділ, який включає таблиці, графіки, фотографії або інші матеріали, що підтримують аналіз і висновки. Для оформлення додатків допускається використання формату аркуша А3.   4.8. Оформлення щоденника  Щоденник – це частина звіту, яку веде студент з першого дня практики. Його оформлення вимагає ведення щоденних записів щодо завдань які виконував практикант, які труднощі виникали при їх виконанні, які заходи він відвідував тощо.   5. Поширені помилки при оформленні звіту з практики 5.1. Типові помилки оформлення звіту Звіт з практики потребує належного оформлення. Проте студенти часто допускають помилки. До поширених помилок відносять: занадто широкі поля (таким чином, студенти намагаються розтягнути матеріал до необхідної кількості сторінок); недотримання параметрів шрифту, які є стандартними для більшості студентських робіт (шрифт Times New Roman, розмір шрифту -14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5); розташування різних конструктивних елементів на одній сторінці, наприклад, після завершення вступу, на тій же сторінці міститься 1-й розділ, цього робити не можна; помилки в списку використаних джерел та літератури (їх оформлення необхідно перевірити за відповідним ДСТУ); відсутня нумерація сторінок (найчастіше причина цього – неуважність); помилки в оформленні титульного листа та інших структурних частин. Щоб їх уникнути, потрібно скористатися методичними рекомендаціями; граматичні та орфографічні помилки.   5.2. Помилки оформлення змісту Найпоширенішими помилками є: окремі розділи не зазначено в змісті; сторінки розділів неправильні.   5.3. Помилки оформлення структурних частин У вступі пропущено один або декілька його обов’язкових елементів (цілей, завдань або актуальності, характеристики бази практики). Велика частина вступу складається з «води», а інформативність мінімальна; невідповідність цілям практики. Основна  частина. Існують «універсальні» помилки, яких допускається більшість студентів в процесі оформлення звіту: поверхневе розкриття ключових питань; вихід за рамки теми; включення в звіт інформації яка не стосується програми практики, цей прийом зазвичай використовують студенти, які пишуть звіт в останній день і намагаються хоч чимось його наповнити; відсутність графіків, діаграм, таблиць у звітах студентів технічних і економічних спеціальностей. Висновки. Невідповідність цієї частини основним розділам та вступу; Висновки неповні, не відображають виконання всіх завдань, поставлених у вступі. У процесі оформлення списку використаних джерел і літератури найпоширенішою предметною помилкою є невідповідність джерел темі практики і звіту загалом.   5.4. Помилки оформлення щоденника Проблемою більшості студентів є нерегулярне заповнення щоденника або навіть написання його наприкінці практики, саме це призводить до наступних помилок його оформлення: неповна подача інформації, оскільки студенти забувають про події, в яких брали участь, деякі виконані завдання; відсутня інформація про роботу в певні дні, в даному випадку вважається, що студент їх просто пропустив, і для цього потрібно надати довідку від лікаря про захворювання; порушується цілісність подачі інформації, вона більше схожа на колаж з окремих фрагментів тексту; конкретних даних про виконану роботу немає, текст обмежується загальною інформацією. Таким чином, звіт з практики є основним показником результатів студента і його професійних навиків, тому він повинен бути оформлений на належному рівні. Ознайомлення з типовими недоліками оформлення звітів допоможе уникнути помилок і отримати позитивну оцінку.

Звіт з практики
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660