0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Дисертація: всі статті

Защита диссертации: сколько научных статей нужно - картинка
Захист дисертації: скільки наукових статей потрібно?

1. Вступне слово Наукові статті є важливою складовою процесу захисту дисертації як на кандидатський, так і на докторський рівень. Однак, кількість необхідних статей може змінюватися відповідно до вимог конкретної наукової установи та спеціальності. Для розуміння основних вимог щодо публікації результатів дисертацій, їх кількості та місця публікації, пропонується зручна стаття-інструкція.   2. Що таке наукова стаття і чому так важливо її публікація Наукова стаття – це ключовий інструмент у науковому дослідженні та визначальна складова підготовки докторської дисертації. Вона є механізмом передачі наукового знання, доказом дослідницького внеску та шляхом до визнання в академічному співтоваристві. Наукові статті є необхідною ланкою для досягнення якісного захисту дисертаційних досліджень. Отже, наукова стаття – це короткий науковий текст, що містить результати дослідження певної проблеми або теми. Вона має науковий характер та дотримується відповідних наукових стандартів, включаючи аналіз літератури, методологію, результати дослідження та їхню інтерпретацію. Підготовка докторської дисертації передбачає більше, ніж просто проведення дослідження. Публікація наукових статей стає важливою складовою процесу, оскільки демонструють вашу активність у науковому співтоваристві, здатність аргументувати і публікувати свої дослідження в рецензованих виданнях. Процес публікації наукових статей може займати певний час, тому важливо почати цю роботу завчасно. Вибір наукового видання для публікації також вимагає уваги, оскільки важливо, щоб журнал відповідав тематиці вашого дослідження та був визнаним в науковому співтоваристві.   3. Скільки статей необхідно для захисту докторської дисертації та кандидатської? Докторська дисертація та кандидатська дисертація представляють два різні рівні наукових ступенів та досягнень у багатьох вищих навчальних закладах та наукових системах. Різниця між ними виявляється не лише у глибині дослідження, але також у вимогах до кількості наукових публікацій, які виконують роль важливої складової процесу підготовки дисертацій.   1. КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ. Це перший рівень наукового ступеня, який зазвичай можна отримати після завершення вищої освіти. Кандидатська дисертація має менший обсяг дослідження порівняно з докторською, але вимагає поглибленої аналітичної роботи над обраною проблемою. Для отримання ступеню кандидата наук (або еквівалентного) зазвичай потрібно мати від 3 до 5 наукових публікацій, які відповідають темі дисертації та підтверджують авторський внесок.   2. ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ. Це вищий науковий ступінь, який може бути отриманий після кандидатського. Докторська дисертація передбачає глибше, більш оригінальне дослідження у вибраній галузі знань. Для отримання ступеня доктора наук (або еквівалентного) часто потрібно мати від 10 до 20 наукових публікацій, які демонструють авторську самостійність та внесок у наукову галузь. Таким чином, через різницю у рівні вимог до кількості наукових публікацій докторська дисертація та кандидатська дисертація відрізняються.   4. Які вимоги до збірника наукових статей? Збірник наукових статей є важливою складовою для розповсюдження наукових досягнень та сприяння обміну знаннями в академічному світі. Публікація наукових статей у таких збірниках вимагає дотримання відповідних стандартів та критеріїв, що забезпечують якість та достовірність представлених досліджень. Ось лише декілька важливих вимог до збірника наукових статей: ВИМОГИ ОПИС   НАУКОВА ОБҐРУНТОВАНІСТЬ Кожна стаття повинна мати чітке наукове підґрунтя, побудоване на реальних даних та аргументах. Дослідження, що представлені у статтях, повинні бути обґрунтовані методологічно та теоретично.     АКАДЕМІЧНА ФОРМА ТА СТИЛЬ Статті мають бути написані відповідно до академічних стандартів щодо структури та стилю. Це включає наявність вступу, методології, результатів дослідження та висновків, а також правильне використання наукового жаргону та літературних джерел.     РЕЦЕНЗУВАННЯ Збірник наукових статей повинен піддаватися процесу рецензування, де експерти перевіряють наукову обґрунтованість та методологічну правильність статей. Це забезпечує високу якість та достовірність досліджень, що публікуються. Отримання можливості публікації у збірнику наукових статей вимагає дотримання цих та інших важливих вимог, що сприяють підвищенню якості та важливості досліджень у науковому співтоваристві.

Дисертація
С чего начать написание диссертации - картинка
З чого почати написання дисертації?

1. Основні компоненти структури дисертації Дисертація – це наукова робота, яка готується студентами або дослідниками на вищому рівні освіти (зазвичай на рівні магістра, кандидата чи доктора наук) з метою отримання наукового ступеня. Дисертація представляє собою детальне дослідження певної проблеми, теми або питання в обраній науковій галузі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як написати дисертацію, тобто мова піде про підготовку до написання кандидатської чи докторської роботи. Структура дисертації може варіюватися в залежності від наукової галузі, університетських вимог та специфіки дослідження, проте основні компоненти дисертації зазвичай включають наступні елементи: Титульна сторінка Вимоги можна взяти в методичці або на кафедрі Анотація (українською та англійською) Загальне резюме проведеного дослідження (зразок можна взяти в методичці або на кафедрі) Список опублікованих праць за темою дисертації Перелік опублікованих наукових статей, посібників, підручників, монографій та ін. Список скорочень Перелік та розшифровка скорочень, використаних в роботі Зміст Вимоги можна взяти в методичці чи на кафедрі Вступ Актуальність дослідження. Обґрунтування вибору теми. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Формулювання мети і завдань дослідження. Предмет та об’єкт дослідження. Методи дослідження (не лише перелік, але й характеристика та приклади застосування). Інформаційна база дослідження. Наукова новизна дослідження. Практична цінність результатів. Особистий внесок здобувача. Апробація результатів дисертації. Публікації. Структура та обсяг роботи Основна частина (розділи) Теоретичний розділ Практичний (аналітичний) розділ Рекомендаційний розділ Висновки Підбиття підсумків усього дослідження. Відповідь на поставлені завдання та досягнення мети. Загальна важливість отриманих результатів у науковому та практичному плані Список літератури Перелік всіх джерел, посилання на які є в дисертації (в алфавітному порядку: спочатку україномовні джерела, далі – іншомовні) Додатки Додаткова інформація, яка може бути корисною для розуміння та перевірки результатів (наприклад, додаткові таблиці, графіки, коди програм тощо), а також довідка про апробацію результатів дисертації та ін. Зверніть увагу, що це загальна структура дисертації, затверджена МОН України, і змінити її не дозволяється.   2. Етапи написання дисертаційного дослідження Хотілося б зазначити, що початок писання дисертації кандидата наук є важливим і відповідальним кроком. Нижче я наведу кілька кроків, які підкажуть, з чого почати написання дисертації: 1. Вибір теми: тема повинна бути цікава вам особисто і мати науковий і практичний потенціал; пам’ятайте, що ви будете працювати над цією темою протягом тривалого періоду часу. 2. Вивчення літератури: проведіть глибокий аналіз літератури, пов’язаної з обраною темою. Це допоможе вам зрозуміти поточний стан досліджень у цій області, виявити прогалини у знаннях та знайти потенційні напрямки для своїх досліджень, а також спланувати, як писати дисертацію. 3. Формулювання проблеми і цілей: чітко сформулюйте наукову проблему, яку ви плануєте вирішити у своєму дослідженні; також визначте цілі і завдання, які ви ставите перед собою. 4. Обрання методології: визначте, які методи дослідження ви плануєте використовувати для вирішення поставленої проблеми та написання дисертації; обґрунтуйте, чому саме ці методи будуть найбільш ефективними. 5. Структура дисертації:  6. розробіть загальну структуру дисертації. Зазвичай вона включає вступ, аналіз літератури, методологію, результати дослідження, обговорення результатів, висновки та список літератури. 7. Планування роботи: розплануйте свою роботу на етапи і підетапи; визначте проміжні кроки, терміни та завдання для кожного етапу. це допоможе вам уникнути відчуття перевантаження і допоможе ефективніше розподілити час. 8. Початок написання:  почніть з написання вступу; опишіть загальний контекст вашого дослідження, актуальність та обґрунтуйте вибір теми; постановка проблеми і формулювання цілей також мають бути чіткими. 9. Аналіз літератури: напишіть параграф, присвячений огляду літератури; розгляньте ключові дослідження та підходи, які вже існують, та покажіть, як ваш підхід відрізняється або доповнює їх. 10. Результати дослідження: Перейдіть до опису отриманих результатів. Використовуйте дані, графіки, таблиці та інші інструменти для ілюстрації ваших висновків. 11. Висновки: ви повинні коротко підсумувати ваші досягнення, продемонстровані в процесі написання дисертації; важливо акцентувати увагу на ваших нововведеннях, підкреслити наукову та практичну значущість роботи. 12. Список літератури: сформуйте список джерел та правильно оформіть його (на допомогу прийдуть методичні рекомендації). Це лише загальні рекомендації, з чого почати написання дисертації, і конкретний підхід може залежати від специфіки вашого дослідження та вимог університету. Важливо мати чіткий план й систематично працювати над кожною частиною дисертації. Пам’ятайте, що зміна теми дисертації – доволі кропіткий процес, тому приділяйте її вибору достатньо уваги.   3. Типові помилки в процесі написання дисертації Написання дисертації є складним і вимогливим процесом, і допускати помилки є нормальним. Проте, деякі типові помилки можна уникнути, дотримуючись кращих практик. Ось деякі з них: Пам’ятайте, що написання дисертації – це інтерактивний процес, важливо вчасно виявляти та виправляти помилки, щоб написати наукову роботу високої якості.

Дисертація
Как изменить тему диссертации? Полезная инструкция для аспирантов - картинка
Як змінити тему дисертації?

1. Вступне слово У світі науки та академічних досліджень, поступовий розвиток та вдосконалення тем наукових робіт є неодмінною умовою для досягнення нових висот знань. Теми дисертацій з права, теми дисертацій з педагогіки, теми дисертацій з економіки – це лише деякі з популярних галузей наукових досліджень, які постійно залучають увагу молодих науковців. Але на шляху до успіху відчутною може стати зміна теми дисертації.  Тема дисертації – це серцевина дослідження, яка має бути обрана з урахуванням актуальних викликів та наукових потреб сучасності. Однак, здійснити зміну теми дисертації, зокрема кандидатської чи докторської, може з’явитися необхідність через різноманітні причини. Важливо зберегти баланс між науковою цінністю дослідження та особистими інтересами дослідника. В даній статті ми докладно розглянемо процес зміни теми дисертації в Україні, а також з’ясуємо важливі аспекти та наслідки цього кроку. Розпочнемо нашу подорож у світі академічних досліджень та зміни тем наукових робіт.   2. Хто може змінити тему дисертації? Змінити тему дисертації може аспірант, який на даний момент працює над своєю кандидатською або докторською дисертацією. Причини зміни теми бувають різними, включаючи зміну наукових інтересів, обмежені ресурси, відсутність актуальності або методичні проблеми. Проте, перед зміною теми дисертації варто звернутися до наукового керівника та отримати його погодження та консультацію. Університет також може встановлювати певні процедури і вимоги для зміни теми дисертації, які необхідно дотримуватися.   3. Які можуть бути причини для зміни теми наукової роботи? Зміна теми дисертації може статися з різних причин, які впливають на науковця і його кандидатської чи докторської. Ось п’ять основних причин, що здатні спонукати дослідника змінити тему дисертації: ПРИЧИНА ОПИС   ЗМІНА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ Процес наукової роботи допомагає досліднику збагнути нові аспекти і проблеми своєї галузі, що в результаті призводить до зміни його наукових інтересів. Нові знання відкривають більш захоплюючі і перспективні напрямки дослідження, які стають пріоритетними для науковця.   ОБМЕЖЕНІ РЕСУРСИ У деяких випадках науковці стикаються з обмеженими ресурсами, такими як відсутність доступу до необхідних матеріалів або недостатність фінансування. Це вимагає зміни теми дослідження на більш доступну чи менш ресурсозатратну.   ВІДСУТНІСТЬ АКТУАЛЬНОСТІ У світі науки змінюються пріоритети та виклики і деякі теми дисертацій можуть втратити свою актуальність. Дослідники можуть визнати, що їхнє початкове дослідження не відповідає сучасним потребам і не вирішує актуальних проблем.   ПОГЛИБЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ Під час наукового дослідження аспіранти можуть зрозуміти, що їхнє початкове дослідження було поверховим і для отримання більш комплексних та значущих результатів необхідно змінити його  напрям.   МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ Необхідність використання нових методів дослідження або зміни підходів можуть стати причиною перегляду теми дисертації. Використання нових технологій та методів дослідження може збільшити точність та значущість результатів дослідження. Зміна теми дисертації є нормальним процесом у розвитку наукової кар’єри і важливо, щоб науковець здійснював її з обґрунтованими причинами та з підтримкою наукових керівників. Оптимальний вибір теми дослідження дозволяє досягти більш вагомих результатів та сприяє професійному зростанню дослідника.   4. Яка різниця між зміною та коригуванням теми? Під час наукового дослідження аспірантам може зустрітися поняття “зміна” та “корекція” теми дисертації. Ці терміни, хоча і пов’язані з науковими дослідженнями, мають свої відмінності і важливо зрозуміти їх значення та контекст застосування. Зміна теми дисертації означає повну зміну напрямку дослідження або основної проблеми, над якою працює дослідник. Це, як правило, відбувається на ранніх етапах дослідження, коли виявляється, що початкова тема не відповідає науковим інтересам, не враховує актуальних викликів або потребує більш глибокого переосмислення. Зміна теми передбачає заново розпочати науковий процес з нової перспективи та підходу. Корекція теми дисертації, натомість, означає невелике модифікування чи уточнення початкової теми без повного перегляду її основного змісту. Це, як правило, відбувається на більш пізніх етапах дослідження, коли дослідник виявляє, що деякі аспекти теми потребують більш точного визначення, додаткових досліджень чи уточнень. Корекція теми дозволяє зберегти загальний напрям дослідження, але зробити його більш точним і дослідницьки значущим.   5. Які наслідки зміни теми дисертації? Зміна теми дисертації є серйозним кроком у науковому дослідженні, який матиме вагомі наслідки для дослідника та його роботи. Перед тим, як здійснити такий крок, важливо усвідомити можливі наслідки і врахувати їх приймаючи рішення. Перш за все, зміна теми може призвести до затримок у процесі дослідження. Перегляд та вибір нової теми може забрати додатковий час і дослідник повинен бути готовий до внесення змін у свій науковий графік та план. По-друге, фінансові та ресурсні затрати можуть збільшитися. Залежно від нової теми, досліднику може знадобитися більше коштів або ресурсів для забезпечення ефективного дослідження. Це вплине на бюджет та можливості дослідника. По-третє, переоцінка напрямку дослідження. Нова тема вимагатиме додаткового вивчення та опанування нових навичок. Це може бути викликом для дослідника, але також дозволяє розвинути його компетенції та розширити горизонти наукових знань. По-четверте, потрібно знову отримати погодження та підтримку наукового керівника та університету. Зміна теми вимагатиме нових документів, аргументації та затвердження. Дослідник повинен переконати наукового керівника, що нова тема має наукову цінність та актуальність. На завершення, зміна теми дисертації може вплинути на самооцінку та мотивацію дослідника. Перед таким кроком важливо збалансувати свої інтереси та наукові амбіції, щоб забезпечити продуктивну та успішну роботу. Незважаючи на потенційні виклики, зміна теми може привести до нових, більш цікавих та значущих наукових відкриттів. Важливо добре обміркувати рішення, консультуватися з науковим керівником та пам’ятати, що наукова діяльність – це постійний процес вдосконалення та зростання. Отже, зміна теми дисертації – це важкий, але можливий процес, який може привести до більш цікавих та значущих наукових результатів. Дотримуючись правил університету та консультуючись із науковим керівником, ви зможете успішно змінити тему своєї дисертації та здобути нові знання у своїй обраній галузі дослідження. Успіхів у науковій роботі!

Дисертація
Как связать реферат аспиранта с будущей диссертацией - картинка
Як пов’язати реферат аспіранта з майбутньою дисертацією?

1. Що таке реферат аспіранта? Реферат аспіранта – це академічний текст, який пише аспірант (докторант) для представлення власних дослідницьких зусиль та результатів наукового дослідження. Аспіранти – це студенти, які здобувають вищу наукову кваліфікацію після закінчення магістерської програми, зазвичай – з метою отримання наукового ступеня кандидата наук (PhD) чи доктора наук (доктор PhD). У багатьох ЗВО аспірантура є важливою частиною науково-дослідної роботи. Основною метою аспірантури є підготовка молодих дослідників для виконання незалежних досліджень у обраних галузях знання. Наукова доповідь (реферат) для вступу до аспірантури представляє собою наукову працю, орієнтовану на засвоєння систематизованої інформації з обраної теми та реалізацію самостійного дослідження з належною науковою базою. За своєю суттю, реферат повинен задовольняти критеріям наукової публікації, визначеним Державним стандартом України. Суттєвою умовою є відповідність змісту роботи глибокому дослідженню актуальних проблем в певній галузі, а також охоплення останніх досягнень у ній. Тематичний фокус реферату повинен тісно співпадати з напрямом науково-дослідницьких зусиль, які здійснюються на профільній кафедрі, що є академічною базою для аспірантів. Аспірантський реферат, направлений на вивчення й аналіз нових тенденцій в певній галузі, має інтелектуальне завдання – сприяти прогресивному розвитку наукового мислення та збагаченню знань у галузі. Завдяки аспірантам, що досліджують цей предмет, наукова спільнота здатна розкрити і проаналізувати виклики, що стоять перед сучасною наукою. Відтак, розуміння цінності наукової доповіді (реферату) у сприянні просування досліджень у відповідній сфері забезпечує вдосконалення основ дослідницьких знань та розвиток методології наукового дослідження. Цей етап має суттєве значення в академічному зростанні, а також відкриває нові можливості для успішного професійного розвитку аспірантів. Реферат аспіранта часто пишеться на основі його майбутньої дисертаційної роботи або наукових публікацій, які вже ним опубліковано. Він містить висновки та результати проведених досліджень, а також демонструє здатність аспіранта до критичного мислення, аналізу даних та висування нових наукових ідей. Реферат аспіранта має важливе значення в академічній та науковій спільноті з наступних причин: Підтвердження наукових здобутків Реферат є засобом підтвердження наукових досягнень аспіранта. Він відображає результати дослідження та аналізу, які аспірант здійснив протягом тривалого часу. Це дозволяє науковій спільноті та його науковому керівникові оцінити, наскільки вдало проведені дослідження та які внески зробив аспірант у свою галузь Підготовка до вибору теми дисертації, її написання та захисту Аспірантський реферат є однією з перших письмових робіт, яку він готує. Він допомагає аспіранту зібрати та систематизувати свої дослідження, сформулювати результати та висновки, а також розвинути навички публічного представлення власних досліджень Розповсюдження наукової інформації Реферат аспіранта може стати джерелом нових наукових знань та ідей для інших дослідників та студентів. Його публікація в наукових журналах або презентація на конференціях дозволяє іншим фахівцям ознайомитися з дослідженням аспіранта та може вплинути на подальші наукові розвідки в даній галузі Забезпечення прозорості та контролю Реферат аспіранта підлягає рецензуванню та оцінці спеціалізованою комісією або науково-педагогічною радою. Цей процес дозволяє забезпечити об’єктивну оцінку досліджень аспіранта та забезпечує прозорість у процесі його зарахування до аспірантури Сприяння особистому та професійному розвитку Написання реферату аспіранта є важливим етапом у його науковій кар’єрі. Воно допомагає покращити навички письма, аналізу та критичного мислення, розвиває здатність представляти дослідження та аргументувати свої ідеї. Ці навички є цінними для подальшої наукової роботи та кар’єри в академічній галузі Таким чином, реферат аспіранта є необхідною складовою процесу наукової підготовки аспіранта, сприяє розвитку наукової спільноти та забезпечує якість наукових досліджень.   2. Як обрати тему для реферату аспіранта? Обрання теми для реферату аспіранта є важливим і складним процесом, оскільки від правильного вибору теми залежить якість дослідження та зацікавленість самого аспіранта у його проведенні. Ось декілька кроків, які можуть допомогти вам обрати тему для реферату аспіранта: цікавість та мотивація: оберіть тему, яка вас дійсно цікавить і мотивує для подальших досліджень, адже написання реферату – це тривалий процес, і якщо ви зацікавлені у своїй темі, ви будете більш стимульовані присвятити їй достатньо часу та зусиль; пошук актуальної теми: спробуйте знайти тему, яка є актуальною та важливою в обраній галузі знань, перегляньте останні наукові статті, дослідження та тенденції у вашому напрямку, щоб з’ясувати, які питання потребують подальшого вивчення; досліджувані області: врахуйте ваші власні знання та дослідницькі здібності. Оберіть тему, де ви маєте достатній рівень знань та можливість здійснити ґрунтовні дослідження та аналіз; потенційний внесок: розгляньте, який внесок ваше дослідження може зробити в обраній галузі, намагайтесь вибрати тему, де ви можете запропонувати щось нове, цікаве та важливе для наукової спільноти; порада від наукового керівника: поговоріть з вашим науковим керівником або викладачами про ваші ідеї та плани, адже вони можуть надати цінні поради та допомогти вам зорієнтуватися у виборі теми; ресурси та доступність: переконайтеся, що у вас є достатні ресурси (час, обладнання, доступ до даних тощо) для успішного виконання дослідження з обраної теми; формулювання конкретної проблеми: сформулюйте чітку, конкретну та обмежену проблему, яку ви плануєте вирішити у своєму дослідженні, і це допоможе вам зорієнтуватися та зосередитися на певному аспекті обраної теми; обмеженість теми: не обирайте тему, яка занадто широка або загальна, оскільки це може призвести до несистематичності дослідження, тому зосередьтеся на конкретних аспектах теми, що дозволить глибше зануритися у дослідження; підтримка наукового консультанта: якщо у вас вже є науковий консультант або наставник у аспірантурі, обговоріть з ним обрану тему і отримайте його погодження. Вони можуть допомогти зробити оцінку наукової важливості теми та надати корисні поради; Пам’ятайте, що процес обрання теми може зайняти деякий час, і важливо не поспішати. Виберіть тему, з якою ви будете комфортно працювати та яка стимулюватиме ваші наукові зусилля. Обрана тема повинна бути не лише науково цікавою, але й практично значущою. Ваш реферат аспірантури може стати основою для подальших досліджень та розвитку кар’єри в академічній галузі.   3. Чи повинен бути зв’язок між темою реферату аспіранта та його майбутньою дисертацією? Зв’язок між темою реферату аспіранта та його майбутньою дисертацією є бажаним, хоча це не є обов’язковим правилом. Враховуючи, що аспірантурa є підготовчим етапом до написання дисертації, є ряд переваг, якщо аспірантський реферат має взаємозв’язок із задуманою вами дисертацією: Отже, зв’язок між рефератом аспіранта та майбутньою дисертацією полягає в тому, що реферат може стати першим кроком до формулювання проблеми дисертації, а також допоможе викласти основні дослідницькі аспекти, які будуть розглянуті у вашому дисертаційному дослідженні. Важливо враховувати, що ваші дослідження можуть розвиватися і змінюватися під час аспірантського періоду, тому тема дисертації може не повністю збігатися з темою реферату аспіранта, але взаємозв’язок між ними допоможе забезпечити безперервний та систематичний хід дослідницької роботи.   4. Як пов’язати тему реферату аспіранта з майбутньою дисертацією? Для того щоб ефективно пов’язати реферат аспіранта з майбутньою дисертацією, рекомендуємо врахувати наступні аспекти: 1. Визначте область дослідження: виберіть широку область, яка вас цікавить і є актуальною для вашої галузі. Ця область може бути основою для вашого реферату аспіранта та майбутньої кандидатської дисертації. 2. Поставте конкретну проблему: задайте конкретну дослідницьку проблему, вирішенню якої буде присвячена ваша кандидатська дисертація. Ця проблема має бути більш обмеженою, ніж та, яку ви розглядаєте у рефераті. 3. Огляд літератури: здійсніть глибокий огляд літератури, пов’язаної з вашою обраною областю досліджень. Це допоможе вам зрозуміти, які аспекти вже були вивчені, що залишається відкритим та як ваш реферат аспіранта може внести свій внесок до дискусії. 4. Визначте недостатньо вивчені аспекти: зверніть увагу на аспекти, які залишаються недостатньо дослідженими або не вирішеними у літературі. Виберіть один або декілька з цих аспектів як основу для вашого реферату. 5. Сформулюйте цілі та завдання: поставте конкретні цілі та завдання для вашого реферату аспіранта, які будуть спрямовані на вирішення вищезгаданих недостатньо вивчених аспектів. 6. Заплануйте дослідження: розробіть план дослідження, який допоможе вам зібрати необхідні дані та інформацію для вирішення проблеми, поставленої у вашому рефераті. 7. Виконуйте дослідження: проводьте дослідження згідно зі своїм планом, збирайте дані, проводьте аналіз, досліджуйте літературу, щоб отримати висновки та результати, які допоможуть вам вирішити проблему. 8. Визначте перспективи майбутньої дисертації: на підставі результатів реферату аспіранта та ваших досліджень подумайте про можливості для подальшого розвитку і розширення обраної проблематики у вашій майбутній дисертації. Резюмуючи, зазначимо, що обрання теми для реферату аспіранта важливо проводити з урахуванням майбутньої дисертації. Візьміть до уваги ваші інтереси та мотивацію, зверніться до актуальних галузей дослідження. Сформулюйте конкретну проблему та визначте недостатньо досліджені аспекти, які можна розглянути у вашому рефераті. Правильне обрання теми реферату аспіранта допоможе вам краще підготуватися до написання та захисту дисертації та розвинути вашу дослідницьку роботу у відповідній галузі знань.

РефератДисертація
Как правильно написать автореферат диссертации? - картинка
Як правильно написати автореферат дисертації?

1. Вступне слово Написання автореферату дисертації є важливим етапом дослідницької роботи і має на меті інформувати читачів про основні результати вашої дисертації. У цій статті-інструкції ми детально розглянемо, як написати автореферат дисертації, щоб надати вам корисну та конкретну інформацію.   2. Поняття «Автореферат» Автореферат є коротким оглядом основного змісту дисертації. Він призначений для інформування наукової спільноти про основні досягнення та результати вашої дисертаційної роботи. Головною метою написання автореферату дисертації є швидке та зручне ознайомлення наукових спільнот із змістом вашої дисертації. Він допомагає зацікавленим особам (вченим, науковим співробітникам, експертам) отримати загальне уявлення про вашу роботу, її значущість та наукові результати, без необхідності прочитання всього тексту дисертації. Автореферат також є важним елементом захисту дисертації. Ви викладаєте його на публічному захисті разом із вашою дисертацією, щоб презентувати головні ідеї та досягнення Вашої роботи перед комісією та аудиторією. Таким чином, автореферат сприяє зрозумінню та оцінці Вашої наукової діяльності. Усе це робить автореферат важливим інструментом для популяризації та просування наукових досліджень, а також для забезпечення доступності та поширення інформації про Вашу дисертацію серед наукової спільноти.     3. Структура автореферату Писати автореферат треба поетапно, оскільки він складається з багатьох елементів. Розглянемо кожний з низ детальніше. Визначення основних елементів автореферату дисертації: 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ. По суті – це дійсний вступ Вашої дисертації. Достатньо його скопіювати у стислому вигляді вказуючи найголовніші елементи вступу, тобто хто займався дослідженням вашої теми раніше, що було з’ясовано до вашого дослідження і чого не вистачає, таким чином доводите актуальність дисертації. Обов’язково вказати мету роботи і які завдання ставляться, щоб її досягти. Також автореферат дисертації має містити ваші власні публікації, адже написання дисертація передбачає публічне освітлення ваших досягнень і є обов’язковою вимогою для її захисту. Закінчується вступ автореферату дисертації обсягом та структурою роботи. 2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ. Ви маєте стисло, але водночас ґрунтовно описати про що йдеться в кожному розділі Вашої дисертації, обов’язково надаючи назви розділів. Більшу увагу концентрують саме на практичному дослідженні та його реальних результатів. Продемонструємо опис першого теоретичного розділу реального автореферату Божеску М. Г. «Інгресія та інхоативність як кореляти зачинної фазовості у сучасній англійській мові»:     3. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ. Тут треба викласти найголовніші досягнення вашої роботи. Рекомендується нумерувати висновки, оскільки це забезпечує структуру, організацію та легкість пошуку на конкретні висновки. 4. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНО У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ. Тут наводиться список Ваших особистих публікацій які мають відношення до Вашої дисертації. 5. АНОТАЦІЯ (факультативно). Подається кількома мовами, зазвичай українською та англійською. Але це не правило, в кожному вищому закладі свої власні правила, які варіюються від факультету. Отже, основні елементи автореферату мають наступний вигляд:     ЕЛЕМЕНТ ОПИС Загальна характеристика роботи (вступ)     Огляд критичної літератури, актуальність дослідження, зв’язок з науковими темами, мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження, методологічна основа, матеріал дослідження, наукова новизна, положення, теоретичне значення, практична цінність, особистий внесок, апробація роботи, публікації Основний зміст роботи Опис розділів, практичне дослідження, результати   Загальні висновки Нумерування, структура, організація, легкість пошуку Основні положення дисертації Список публікацій   Анотація (факультативно) Кілька мов, українська, англійська (в залежності від вимог університету)   4. Організація і стиль письма Писати автореферат дисертації необхідно науковим стилем письма, використовуючи фахову термінологію та пояснюючи скорочення. Будьте лаконічними і точними, уникайте зайвої інформації. Використовуйте чіткі заголовки і підрозділи, щоб структурувати ваш автореферат. Переконайтеся, що ваш автореферат містить логічну послідовність думок та аргументів. Після написання перегляньте ваш автореферат для виявлення орфографічних та граматичних помилок. Попросіть колегу або викладача переглянути Ваш автореферат для отримання додаткових коментарів та рекомендацій.  

РефератДисертація
Показати ще
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660