0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

 1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
 2. Відкрийте Ваше замовлення
 3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Гіпотеза в дипломній роботі – як написати та сформулювати?

Редактор: Роман
15 хв

Гіпотеза дослідження – це наукове припущення або прогнозований результат дослідження, який потрібно обґрунтувати теоретично або перевірити дослідним шляхом у процесі написання випускної кваліфікаційної роботи.

Магістр

1. Що таке гіпотеза дослідження?

Гіпотеза дослідження – це наукове припущення або прогнозований результат дослідження, який потрібно обґрунтувати теоретично або перевірити дослідним шляхом у процесі написання випускної кваліфікаційної роботи. Вона не приходить нізвідки. Передумовами її появи є різні припущення, які не є гіпотезою як такою.

Гіпотеза в дипломній роботі виступає як найбільш цінний методологічний інструмент здійснюваного дослідження. Завдяки гіпотезі, дослідниками виявляється нове знання та ідеї. Гіпотеза дослідження є припущенням, що випливає з теорії.

Саме гіпотеза задає напрямок всьому дослідженню студента та визначає наукову значущість дипломної роботи. Зазначити її необхідно у вступі. Займає вона не більше одного абзацу. Проте, незважаючи на її невеликий обсяг, всю дипломну роботу виконують саме для того, щоб підтвердити чи спростувати початкову гіпотезу дослідження, яка була сформульована ​​студентом. Це і є головною метою будь-якого наукового дослідження, у процесі якого студент підбирає потрібний матеріал, проводить його аналіз, надає структуру роботі (прикладного чи академічного характеру).

Доказами гіпотези виступають факти, які збираються випускником в основній частині дипломної роботи. Якщо мова йде про практичну випускну кваліфікаційну роботу (ВКР), то роль фактів у даному випадку відіграють задокументовані результати експериментів, певні дослідження та розрахунки.

Усі отримані дані студент узагальнює у висновку дипломної роботи, виходячи з чого він робить узагальнення про доведення чи спростування наукової гіпотези. Якщо вона підтверджується, то роботі надають статусу положення теорії.

 

Важливо

Гіпотеза дослідження – це прогнозований результат, якому присвячено дипломну роботу. Вона виступає у ролі твердження, у якому передбачається наявність чи існування зв’язку між декількома змінними. Завдання дипломної роботи – дослідним шляхом довести чи спростувати гіпотезу дослідження.

 

2. Мета формулювання гіпотези у дипломній роботі

Формулювання гіпотези наукового дослідження визначає шлях, яким вирішуватиметься поставлена ​​проблема, від неї залежать методи, предмет та об’єкт дослідження, вона визначає новизну і хід виконання дипломної роботи – від її невірного формулювання тема може втратити актуальність.

 

3. Цілі гіпотези у кваліфікаційній роботі

Виділяють 7 основних цілей гіпотези дослідження в дипломній роботі:

 • зробити узагальнення результатів, підсумовувати та систематизувати дослідження;
 • пояснити зроблені в кваліфікаційній роботі узагальнення;
 • обґрунтувати зазначені припущення в теорії та на практиці;
 • окреслити напрямок дослідницького процесу;
 • планувати дослідження та експерименти в майбутньому;
 • підсумовувати та узагальнювати досвід, розширювати дані, отримані емпіричним шляхом.

 

4. Види гіпотез

Виділяють два типи гіпотез: первинна та наукова. Такий поділ ґрунтується на пізнавальній цінності дослідження.

Первинна чи робоча гіпотеза визначає спрямованість та завдання дослідження у дипломній роботі. Вона висувається у випадках, коли тема недостатньо вивчена і таким чином допомагає збирати та класифікувати матеріал. Все, що отримують за підсумком на основі первинної гіпотези, буде основою для наукової.

Наукова гіпотеза дослідження висувається лише з урахуванням теорії. В даному випадку необхідно показати взаємозв’язок центральних явищ, їхніх властивостей та результатів. У разі проведення експериментальної роботи, гіпотеза дослідження відображає взаємовідносини залежної та незалежної величин.

За призначенням наукова гіпотеза дослідження може бути:

 • описовою. З її допомогою описується дієздатність процесу – якщо дослідження емпіричне і немає зв’язку між діями та результатами;
 • пояснювальною. Слугує для розкриття властивостей та причин явищ, позначення наслідків, до яких вони можуть призвести у результаті дії чи бездіяльності. Все це має бути чітко аргументовано;
 • теоретичною. Виводиться з урахуванням доведених закономірностей припущень. Використовується у випадку застосування процедур, які вказують на взаємозв’язок між факторами.

 

5. Вимоги до гіпотези

Висунута гіпотеза у науковому дослідженні повинна відповідати наступним вимогам:

 • обов’язково має бути перевіреною – повинна існувати можливість її перевірки та доведення чи спростування;
 • не повинна включати велику кількість припущень, як правило одне. В окремих випадках вона може містити декілька взаємопов’язаних припущень, при цьому необхідно виділити одне основне;
 • не повинна містити категорії та поняття, які не є однозначними, не зрозумілими самому студенту;
 • не може включати неоднозначних і двозначних понять;
 • потрібне правильне стилістичне формулювання, вона має бути логічно простою для розуміння і не вводити в оману;
 • може містити нову думку чи ідею;
 • при формулюванні необхідно виходити за межі простої реєстрації відомих фактів, при цьому вона повинна спонукати до їхнього пояснення та передбачення;
 • не може включати оцінних суджень.

 

6. Коли формулюють гіпотезу дослідження у дипломній роботі?

Після консультацій з науковим керівником, проведення необхідного обсягу досліджень, експериментів і розрахунків можна виявити нові факти або протиріччя. Саме з цієї суперечності і виникає первісне судження (гіпотеза дослідження). Воно може стати новим вирішенням проблеми у дипломній роботі.

 

7. Основні методи та алгоритм формулювання гіпотези наукового дослідження

Виділяють наступні методи побудови гіпотези дослідження:

 • мозкова атака. Використовується при колективному пошуку нових ідей та рішень. Її суть полягає у стимулюванні творчої активності учасників та виявленні найбільшої кількості варіантів рішення;
 • асоціація. Полягає у перетворенні раніше отриманих знань;
 • інверсія. Проблема розглядається з нового боку, де раніше не акцентували увагу.

Гіпотеза у науковому дослідженні пишеться за таким алгоритмом:

 

Алгоритм гіпотези - картинка

 

Важливо

Незважаючи на те, що гіпотеза наукового дослідження висувається у вступній частині випускної кваліфікованої роботи, продумати, як її сформулювати необхідно лише після написання основної частини випускної кваліфікаційної роботи.

 

Для формулювання гіпотези дослідження потрібно ретельно вивчити предмет та провести аналіз теоретичного матеріалу. Тільки в такому випадку студент вільно буде орієнтуватися в інформації та зможе зробити власні прогнози щодо виявленої проблематики.

Якщо у дипломній роботі є практичний розділ, то основне припущення передуватиме емпіричним дослідженням, за результатами яких, можливо, необхідне буде коригування початкового формулювання, предмета, об’єкта, а іноді й теми всього наукового дослідження.

 

8. Особливості складання гіпотези у дипломній роботі

У процесі побудови гіпотези дослідження в випускній кваліфікаційній роботі існують певні особливості, зокрема:

 • в проектній роботі вона безпосередньо залежить від теми дослідження, не може торкатися інформації, що не розглядається в дослідженні;
 • може стосуватися причин виникнення та існування об’єкта дослідження, його властивостей і зв’язків, минулого та майбутнього досліджуваного об’єкта тощо;
 • є науковим припущенням, яке висувається для попереднього, умовного пояснення будь-яких фактів, подій, явищ і процесів, що передбачає доказ чи спростування;
 • може бути припущенням, що має обґрунтування про те, як, яким шляхом, за рахунок чого можна отримати результат, що шукається;
 • попередньо висунуте припущення визначає логіку всього процесу виконання дослідження, впливає на теоретичну та практичну частину дипломної роботи.

 

9. Допоміжні словесні конструкції та слова для формулювання гіпотези у дипломній роботі

У зв’язку з тим, що гіпотеза наукового дослідження – це припущення, яке має бути підтверджено, або спростовано, необхідно правильно структурувати її, у тому числі, важливо правильно почати формулювання.

Для правильного формулювання гіпотези дослідження можна використовувати такі допоміжні словесні конструкції та слова:

 • У зв’язку з чим…
 • Можливо…
 • Якщо… то …
 • Можна запропонувати…
 • З цієї причини…
 • Передбачається…
 • Слід очікувати…
 • За умови, що…
 • Так як…
 • Оскільки…
 • З огляду на…
 • Враховуючи…
 • Що якщо…

Використання вищезазначених слів та словесних конструкцій не є обов’язковим, але може допомогти вірно сформулювати гіпотезу дослідження, адже саме правильне її формулювання полегшить виконання випускної кваліфікаційної роботи, при цьому неправильно сформульоване гіпотетичне твердження призведе до хибного результату, може вимагати часткового або повного редагування дипломної роботи.

 

Важливо

Слід уникати словесних конструкцій із суб’єктивною оцінкою в процесі формування гіпотези дослідження, приклад яких наведено нижче:

Я думаю/на мою думку/допускаю/вважаю, що…

Мені здається…

 

10. Етапи розробки початкової (робочої) гіпотези

Упродовж всього періоду написання дипломної роботи гіпотетичне твердження відіграє роль орієнтира, який спрямовує процес дослідження. На нього слід орієнтуватися впродовж вивчення обраної теми, оскільки саме з поставленого припущення у висновку дипломної роботи потрібно зробити ті чи інші висновки.

Умовно роботу з розробки початкового припущення можна розподілити на 5 етапів:

 • виявлення резонансних фактів та припущень у вже відомій тематиці;
 • формулювання судження з урахуванням цих тверджень;
 • дослідження теорії, пошук різних думок та висловлювань з подальшим аналізом та цитуванням;
 • застосування одержаної теорії практично: здійснення дослідів, виконання розрахунків, підготовка інфографіки;
 • спростування чи підтвердження гіпотези на основі отриманих знань.

 

11. Як правильно сформулювати наукову гіпотезу у дипломній роботі?

Гіпотеза наукового дослідження повинна бути висунута як припущення, а не як голослівне твердження чи питання.

Щоб гіпотетичне твердження дослідника було грамотним і коректним, важливо дотримуватися наступних правил:

 • має бути написано коротко, проте доволі повно, чітко та зрозуміло. Тому краще використовувати прості конструкції, не зловживати складними термінами;
 • у формулюванні висунутого гіпотетичного твердження не повинно бути спірних чи неперевірених фактів, термінів і понять, котрі ускладнюють сприйняття пропозиції;
 • припущення має бути реалістичним та досяжним. Зазначений критерій означає, що необхідно об’єктивно оцінювати власні можливості при формулюванні доводу, оскільки його буде необхідно перевірити, оцінити ефективність його дії та інше;
 • пропозиція студента має підштовхувати до вивчення нового, дослідження проблеми та пізнання нових явищ;
 • припущення має приносити певну користь (теоретичну чи практичну).

У процесі формулювання гіпотези дослідження в дипломній роботі студент повинен пройти низку етапів:

 

Етапи - картинка

 

Етап №1. Добір фактів. Перш ніж формулювати та обґрунтовувати припущення, студенту необхідно підібрати інформаційну та доказову базу дослідження. У ході даного процесу він повинен вивчити основну літературу, ознайомиться з працями різних науковців, і лише після цього визначити проблему та ступінь її розробленості, невирішену частину. Саме на даному етапі і буде зроблено особливий акцент у гіпотетичному твердженні.

 

Важливо

В якості доказів гіпотези теоретичної роботи виступають факти, які студент збирає в основній частині випускної кваліфікаційної роботи. Якщо мова йде про практичну дипломну роботу, то в даному випадку роль фактів виконують задокументовані результати експериментів та дослідів, певні розрахунки, дослідження.

 

Етап №2. Впорядкування припущення з урахуванням відображення визначених фактів. На даному етапі важливо відобразити існуючу на певний момент проблему і спосіб її вирішення. Найкраще формулювати гіпотетичне твердження після написання теоретичного та аналітичного розділів дипломної роботи, де випускник досліджує теоретичні аспекти та констатує конкретну проблему.

Етап №3. Обґрунтування гіпотези. Тут студент фактично доводить чи спростовує власну думку. Найчастіше це робиться за результатами аналізу об’єкта дослідження та розробки плану заходів, робиться оцінка запропонованих напрямів вирішення проблеми.

Етап №4. Висновок. На даному етапі дослідник висловлює конкретну думку: підтверджена чи ні висунута ним гіпотеза, яка її роль і користь у розвитку науки й галузі.

 

Лайфхак

Рекомендації щодо формулювання гіпотетичного твердження в дипломній роботі:

 • використовуйте короткі, але ємні формулювання, що відображають суть результатів та відповідні дійсності;
 • обсяг – від 2 до 4 речень. Приблизно 1 абзац тексту;
 • переконайтеся, що Ваше припущення позначає напрямок усього дослідження;
 • використовуйте допоміжні словесні конструкції та слова;
 • уникайте словесних конструкцій із суб’єктивною оцінкою.

 

12. Ознаки правильно сформульованої гіпотези

Правильно сформульоване гіпотетичне твердження має відповідати наступним характеристикам:

 • можливість перевірки. Студент повинен мати у своєму розпорядженні засоби для перевірки своїх припущень;
 • наукова обґрунтованість та відповідність темі. Питання, яке порушується в дипломній роботі, не повинно суперечити прийнятим у науці принципам, теоріям та законам;
 • лаконічність. Припущення повинно характеризуватися точністю формулювання та однозначністю термінів;
 • не повинно бути аксіомою і очевидним фактом. Наприклад, твердження у тому, що Земля кругла не годиться як гіпотеза, оскільки цей факт відомий давно;
 • не повинно бути сформульоване за допомогою неуточнених понять, які можуть стати об’єктом дослідження;
 • має бути пов’язане з об’єктом та предметом дослідження;
 • повинно мати пізнавальну ефективність.

 

13. Ознаки невірної гіпотези

Ознаками невірно розробленої гіпотези дослідження є:

 • у формулюванні є спірні поняття, які загалом є темою іншого дослідження;
 • його неможливо перевірити теоретичними та емпіричними методами;
 • воно не пов’язане із актуальною заявленою проблемою випускної кваліфікаційної роботи;
 • не має пізнавальної та практичної цінності для подальших досліджень.

Якщо все це характерне зробленому припущенню, значить воно складено невірно.

 

Лайфхак

Перевірити, чи правильно сформульована гіпотеза, доволі просто – необхідно відповісти на запитання, чи вона потребує доказу.

 

14. Приклади гіпотези дослідження у дипломній роботі

Приклад гіпотези дослідження в дипломній роботі на різну тематику наведено в таблиці:

 

Тема

Гіпотетичне твердження

Розвиток допитливості дітей шкільного віку

Успішний розвиток допитливості дітей шкільного віку безпосередньо залежить від грамотної організації спільної діяльності дітей і дорослих із допомогою нових навчальних розробок.

Формування лексико-граматичних навичок англійської мови під час підготовки до державного екзамену

Слід очікувати, що регулярне та постійне застосування вправ, спрямованих на вивчення лексики і граматики, надасть змогу не допустити помилок у процесі складання державного екзамену з англійської мови.

Документообіг в організації

Передбачається, якщо здійснити розробку заходів щодо удосконалення документообігу підприємства з подальшим впровадженням у діяльність організації, то зросте ефективність роботи служби документаційного забезпечення всього підприємства загалом.

Мотивація діяльності керівників

Слід очікувати, що досягнення найвищого рівня мотиваційної сфери управлінських кадрів буде тісно взаємопов’язане з найбільшою успішністю у їхній професійній діяльності

Формування професійних навичок студентів за допомогою тренажерного навчання

Передбачається, що професійні навички студентів, які навчаються за професією машиніст, будуть просуватися швидше та ефективніше за умови організації методики занять із використанням технології тренажерного навчання.

Розробка Web-сайту для кафедри «Фінанси»

Взаємодія викладацького складу кафедри «Фінанси» зі студентами ВНЗ стане більш ефективною, якщо розробити оригінальний Web-сайт кафедри.

 

Гіпотеза наукового дослідження, приклад формулювання якої наведено в таблиці, допоможе випускнику у її розробці для своєї дипломної роботи.

 

15. Помилки у процесі формулювання гіпотези дослідження

При формулюванні гіпотези наукового дослідження необхідно враховувати, що неправильне її складання та формулювання приведуть до хибних висновків, а відповідно необхідним буде повторне проведення дослідження.

До основних помилок, які можуть виникнути у процесі розробки гіпотези дослідження в дипломній роботі відносять:

1. У гіпотезі задається питання. Оскільки вона є припущенням, у ній не повинно бути питання.

2. При складанні припущення використовується просто текст на тему без припущення будь-яких фактів, подій.

3. Сформульоване гіпотетичне твердження не може бути перевірене, а відповідно доведене чи спростоване.

4. При складанні припущення було використано інформацію, яка не відноситься до теми дослідження.

5. Надто легка або складна для перевірки.

6. Згадуються автори (за винятком якщо тема дипломної роботи передбачає дослідження біографії чи досягнень конкретної людини).

7. Зроблено посилання.

7. Запозичено з іншої роботи. Неприпустимо, оскільки це, по-перше, плагіат, по-друге, гіпотетичне твердження будується для конкретної дипломної роботи та подальшого виконання роботи пов’язаного з ним.

8. Надто багато речень, в ній міститься велика кількість аспектів. Краще обрати один основний, що дозволить розкрити тему повніше і всебічно, також це полегшить її перевірку та захисті дипломної роботи. Якщо для виконання роботи потрібно більше однієї гіпотези, слід виділити із загальної кількості основну.

 

Отже, гіпотеза є вектором, який спрямовує дослідження дипломної роботи. Від того, наскільки правильно сформульована наукова гіпотеза дослідження, залежить успіх випускної кваліфікаційної роботи загалом.

Цікавить написання роботи "під ключ" з гарантією?

Відповіді на часті питання

Яка основна мета гіпотези в дипломній роботі?

Гіпотеза має ставити напрямок дослідження: що має вивчити студент, доводити протягом усієї роботи над ВКР. Фактично вона підштовхує випускника до конкретних дій.

На якому етапі роботи над дипломним проектом необхідно формулювати гіпотезу?

Незважаючи на те, що гіпотеза наукового дослідження висувається у вступі дипломної роботи, формулювати її раціональніше тільки після того, як написана основна частина. На першому етапі дослідження це зробити неможливо хоча б тому, що для початку необхідно ретельно вивчити предмет, проаналізувати джерела і літературу, щоб вільно орієнтуватися в інформаційній базі, і тільки потім робити власні прогнози, що стосуються виявленої проблеми. Крім того, якщо в дипломній роботі передбачено практичний розділ, то гіпотетичному твердженню передують емпіричні дослідження, за результатами яких може знадобитися коригування попереднього припущення, об’єкта, предмета або навіть теми роботи.

Для чого потрібно формулювати гіпотезу в дипломній роботі?

В результаті проведеного в випускній кваліфікаційній роботі дослідження гіпотеза має бути підтверджена або спростована. Якщо в ході роботи над випускною кваліфікаційною роботою висунуте припущення було підтверджено, воно стає теорією, якщо ж у процесі виконання дипломної роботи його вдалося спростувати, воно перетворюється на хибне припущення. Про те, чи доведено в ході виконання проектної роботи гіпотезу, чи її було спростовано, необхідно вказати у висновку.

Де вказувати гіпотезу у вступі дипломної роботи?

Найкраще гіпотезу дослідження відображати у вступі дипломної роботи після об’єкта і предмета дослідження. А уже після висування припущення випускник буде ставити конкретну мету та завдання, вирішувати які інструменти йому знадобляться та ін.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660

Стаття була корисною для вас?

Оцініть статтю від 1 до 5

5 із 5 на основі 2 оцінок

Поділитися:
Помітили помилку?
Виділіть її і натисніть Ctrl + Enter

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: