0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

 1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
 2. Відкрийте Ваше замовлення
 3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Топ-10 помилок написання вступу дипломної роботи

Редактор: Роман
15 хв

Вступ – один з найважливіших розділів дипломної, покликаний відобразити безпосередньо хід дослідження: що вивчається, для чого, якими способами, на чому ґрунтується, до чого прагне студент та що пропонує і т. д.

Магістр

1. Значення вступу в дипломній роботі

Вступ – один з найважливіших розділів дипломної, покликаний відобразити безпосередньо хід дослідження: що вивчається, для чого, якими способами, на чому ґрунтується, до чого прагне студент та що пропонує і т. д.

Дана частина дипломної буде досконало розглядатися усіма членами екзаменаційної комісії. У більшості випадків від цього розділу залежить доля випускника і його дослідження, тому вступ не повинен містити жодних помилок.

 

Важливо

За тим, як написано вступ, можна оцінити якість дипломної відповідно до основних критеріїв: актуальність, об’єкт, предмет, гіпотеза, мета, завдання, проблема, методологія, наукова новизна та практична цінність і т. д.

 

Не всі студенти знають, які помилки вступу до диплому можуть виникнути у процесі написання, особливо якщо роблять це вперше. Навіть у вступі, який займає 5 сторінок, можна допустити чимало помилок. Через допущені помилки дипломна робота може бути повернута на доопрацювання, іноді неодноразово. Тому доцільно розглянути які саме помилки написання вступу дипломної роботи допускають студенти в процесі дослідження.

 

2. Найпоширеніші помилки написання вступу до дипломної роботи

 

2.1. Написання вступу – відправна точка для проведення дослідження

Однією з поширених помилок є написання вступу перед проведенням дослідження. Вступ до дипломної повинен бути написаний тільки після опрацювання основного матеріалу. Як студенту заздалегідь дізнатися, які методи і прийоми йому знадобляться, яка саме література ляже в основу дослідження, до яких висновків він дійде і т. д.? Якщо в дипломній роботі спочатку було написано вступ, а потім проведено дослідження, то в результаті поставлені мета і завдання, об’єкт і предмет та отримані результати можуть суперечити один одному, що буде суттєвою помилкою.

 

Лайфхак

Перш ніж приступити до написання вступу, необхідно спочатку розібратися в основній частині диплома. Це допоможе уникнути типових помилок. Так, в процесі перевірки дипломної у наукового керівника може виникнути бажання внести певні зміни в основну частину роботи, переписати третину основної частини, а також провести нові дослідження. Це тягне за собою зміну гіпотези або навіть буде потрібною зміна мети і завдань дослідження.

 

2.2. Один (або декілька) основних елементів вступу не вказано

Доволі поширеною помилкою є відсутність у вступу одного чи декількох елементів. У структурі вступної частини обов’язковими компонентами є: актуальність, проблема, вивчення теми, об’єкт, предмет, гіпотеза, мета, завдання, методологія, новизна і значимість (практична цінність), структура роботи. Якщо один (або декілька) з цих критеріїв відсутні, то вступ дипломної вже вважається неповним. Це не критично, адже дана помилка усувається зазначенням відсутніх елементів.

 

Важливо

Для того щоб уникнути помилки у процесі написання вступу дипломної необхідно не наповнювати його зайвими елементами: наприклад, не кожна спеціальність вимагає формування гіпотези, а деякі навіть не виділяють об’єкт і предмет дослідження.

 

2.3. Основні вимоги ВУЗу до вступу не враховано

У кожному навчальному закладі існують свої «внутрішні» правила написання та оформлення дипломних проектів. Вони відносяться до деяких структурних частин вступу. Тому рекомендується одержати на кафедрі навчальний посібник з рекомендаціями для уникнення можливих помилок. Дотримання методичних рекомендацій кафедри є обов’язковим. Структура кожного розділу, включаючи вступ, вказується в методичних рекомендаціях. Якщо студент знехтував тим чи іншим постулатом, то це призведе до виникнення помилок і дипломну відправлять на доопрацювання.

 

Важливо

Незважаючи на те що існують шаблони для формування вступу дипломної, на кафедрах і факультетах є свої вимоги до оформлення дипломних робіт (в т. ч. і вступу), яких потрібно суворо дотримуватися – це допоможе уникнути можливих помилок.

 

2.4. Актуальність висунуто, але не виправдано

Неправильно висунута актуальність в дипломній – одна з найбільш поширених помилок. В дипломній роботі студенту недостатньо просто відзначити актуальність теми дослідження. Будь-яке твердження і припущення повинні бути підкріплені доказами, обґрунтовані. У дипломній не повинно бути жодних необґрунтованих тверджень, адже це є суттєвою помилкою. Кожен висновок необхідно аргументувати. Актуальність повинна бути підкріплена свіжими даними, які демонструють необхідність нових дій, вирішення проблеми або пом’якшення наслідків її існування.

Приклади помилок написання актуальності у вступі дипломної роботи:

 

Тема дослідження

Помилки щодо зазначення актуальності

Правильний варіант зазначення актуальності

Педагогіка.

Тема: «Особливості соціальної адаптації дитини із затримкою мовленнєвого розвитку в початковій школі»

Актуальність дослідження полягає у вивченні особливостей соціальної адаптації дитини із затримкою мовленнєвого розвитку в початковій школі (Помилка – дублюється тема дипломної)

Важливість дослідження полягає в можливості практичного застосування методик адаптації учнів початкової школи із затримкою мовленнєвого розвитку до навчального процесі.

Економіка.

Тема: «Схема відкриття туристичного підприємства по франчайзингу»

Відкриття туристичного підприємства по франчайзингу потребує подальшого дослідження. 

(Помилка – не обґрунтовано для чого саме проводити дослідження в дипломній)

Актуальність даного дослідження полягає в аналізі способів відкриття підприємства, за допомогою використання такого інструменту, як франшиза.

Юриспруденція.

Тема:

«Нерухоме майно як об’єкт цивільного права»

Актуальність теми дослідження полягає в тому що нерухоме майно як об’єкт цивільного права, потребує постійного дослідження.

(Помилка – дублюється тема дипломної і не обґрунтовано для чого саме проводити дослідження)

Питання правового регулювання нерухомого майна як об’єкта цивільного права набуває значення, пов’язаного з постійною зміною цивільного законодавства. Саме це визначає актуальність випускної кваліфікаційної роботи.

 

2.5. Невідповідність джерел літератури ступеню вивченості теми

У вступній частині студент повинен зазначити, які праці науковців лягли в основу дослідження. Важливо, щоб вони знайшли відображення в списку літератури, були пов’язаними з темою досліджуваної проблеми. В даній частині вступу важливо уточнити, наскільки глибоким повинен бути аналіз літератури. У деяких випускних кваліфікаційних роботах достатньо простого перерахування науковців, що вивчали ту чи іншу проблему, а в інших потрібно проводити ретельний огляд.

 

 

2.6. Неправильна постановка цілей і завдань

Метою дослідження є прогнозований результат, до якого прагне автор. У вступі повинна бути зазначена тільки одна мета. Завдання – це етапи досягнення поставленої мети, її розбивка на складові, які будуть поступово розкривати тему. Завдань може бути декілька, але всі вони повинні бути пов’язані з темою, змістом і метою дослідження. Бувають ситуації, коли студенти плутають мету і завдання один з одним. Це одна з найпоширеніших і грубих помилок.

Типові помилки в постановці мети у вступі дипломної роботи

 

Частина вступу

Типові помилки

Мета

1. Мета не має прямого відношення до теми дослідження.

2. Нереалістична.

3. Кореляції з проблемою немає.

4. Сформульована як процес.

5. Розмиття – немає вказівки на передбачуваний результат.

6. Практична необхідність не визначена.

7. Мета замінюється засобами її досягнення (тобто завданнями).

 

Не можна написати у вступі мету дипломної як «вивчимо нашу тему дослідження» – це буде суттєвою помилкою. Необхідно детально, і в той же час лаконічно зазначити мету дослідження.

 

Лайфхак

При формулюванні мети слід уникати слів «дослідження», «вивчення», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету, що є поширеною помилкою серед студентів. Мета дипломної може полягати у «систематизації…», «обґрунтуванні…», «встановленні…» тощо.

 

Типові помилки в постановці завдань у вступі дипломної роботи

 

Частина вступу

Типові помилки

Завдання

1. Заявлений набір завдань або хоча б одне з них не забезпечить досягнення мети.

2. Дублюється мета дипломної роботи.

3. Завдання плутають з методами.

4. Немає чіткого зв’язку зі структурою дипломної.

 

Доцільно також зазначити поширені помилки при формулюванні завдань у вступі:

Помилка 1. Завдання формулюються не в тому порядку, в якому виконується робота над дипломом.

 

Важливо

Щоб уникнути помилки – у вступі завдання повинні формулюватись як етапи діяльності, послідовно відображати увесь хід дослідження.

 

Помилка 2. Завдання формулюються загальними фразами  (наприклад, так: «Проаналізувати теоретико-методологічні джерела» або «Інтерпретувати результати» або «Розробити рекомендації»). Кожне з цих завдань при його прочитанні викликає масу питань, таких як: «Які джерела і з якої проблеми?»; Інтерпретувати результати якого дослідження і чому?»; «Які рекомендації, як і для кого (чого) автор хоче розробити?».

 

Лайфхак

Сформульоване завдання не повинно викликати додаткових питань або містити смислові двозначності. При прочитанні завдань повинно бути зрозуміло, що і чому зробив автор на кожному етапі. Завдання формулюється конкретно і чітко під конкретне дослідження. Навіть якщо принцип формулювання завдань загальний, формулювання від дослідження до дослідження обов’язково відрізняються. При цьому важливо, щоб зазначені в завданнях етапи узгоджувалися між собою осмислено і відповідно до мети дослідження.

 

Помилка 3. Забагато або замало завдань. Мета, поставлена дослідником, повинна бути розподілена на необхідну кількість послідовних етапів її досягнення, які виражаються в завданнях.

 

Важливо

Оптимальність завдань пов’язана як зі змістом, глибиною розкритої автором проблеми, масштабом мети, так і з кількістю необхідних «кроків», які необхідно зробити для її досягнення. Зазвичай для дипломної роботи оптимальною кількість завдань вважається 3-9, але вона залежить від змістовної специфіки дослідження і вимагає додаткового обговорення з науковим керівником.

 

Помилка 4. Обрано помилковий стиль у формулюванні завдань – як відповідь на питання «що?», наприклад, «Ідентифікація…» або «Розвивати…».

 

Важливо

Завдання повинні бути сформульовані як відповідь на питання «що робити?». Студент ставить перед собою завдання для того, щоб досягти поставленої в дипломній мети. Формулюючи завдання, він розуміє, що саме йому потрібно зробити, виконати, визначити і т. д., щоб в кінцевому підсумку досягнути мети дослідницької роботи.

 

Помилка 5. Завдання перевантажені, тобто пропозиції важко читаються через громіздкість формулювань, прагнення студента включити в список завдань все різноманіття інформації, отриманої в ході дослідження.

 

Лайфхак

Не потрібно прагнути відобразити в завданнях всі нюанси та всі деталі тривалого процесу дослідження. Вони повинні бути сформульовані лаконічно, але в той же час конкретно і змістовно. Якщо в роботі є дуже об’ємне завдання, бажано розбити його на дві частини.

 

Помилка 6. Завдання надмірно деталізують хід виконання дипломної. Деякі надмірно конкретні завдання слід об’єднати в одне загальне. Наприклад, автор окремо в кожному завданні прописує, яку методику він застосував у досліджуваній групі, і методів може бути значна кількість. В одному завданні можна перерахувати, які методи і чому були застосовані, або розділити методи на ряд груп відповідно до діагностичних або дослідницьких цілей і включити їх в завдання, а не перераховувати всі методи поспіль.

 

Важливо

Завдання, повинні відповідати цілям дослідження, але не всім етапам роботи. Їх не повинно бути більше 8-9. Також формулювання завдань випускної кваліфікаційної роботи має починатися словами «виявити….», «проаналізувати…», «встановити…», «розкрити…», «систематизувати…», «з’ясувати…», «обґрунтувати…», «розробити…» тощо, тобто завдання вказують на спосіб досягнення мети.

 

Якщо студент буде знати які помилки у вступі до дипломної містяться у меті та завданні, то легше буде їх сформулювати

 

2.7. Об’єкт і предмет дослідження визначено невірно

Найпоширенішою помилкою є невірне зазначення об’єкта і предмета дослідження, вони плутаються у 80 % випадків.  Це також одна з основних помилок студентів в процесі виконання дипломної роботи.

 

Важливо

Об’єктом називається загальна сфера дослідницької діяльності, предмет – це конкретна частина цієї сфери, яку досліджують. Студенту слід розуміти, що об’єкт – це більш широке поняття, на прикладі якого проводиться дослідження.

 

Предмет та об'єкт - картинка

 

Типові помилки при визначенні об’єкта дослідження.

 • неправильне / некоректне виділення меж робочого поля для здійснення експериментів;
 • надмірний масштаб, котрий не відповідає дійсності;
 • зміщення вектора дослідження на інші наукові напрями;
 • наявність декількох об’єктів (двох та більше) у одній тезі тощо.

Найголовніша і неприпустима помилка – забути вказати у вступі дипломної роботи об’єкт або об’єднати об’єкт і предмет дослідження. Це буде розцінено як ознака некомпетентності, і призведе до повернення роботи на доопрацювання. До інших грубих помилок можна віднести:

 • «відхилення» в бік іншої науки або дисципліни, яка не заявлена в темі. Наприклад, в дипломних роботах з психології часто відбувається «втеча» в бік інших галузей психології, юриспруденція характеризується ухилом в бік інших галузей права, так як багато з них споріднені і т. д.

 

Важливо

Необхідно зосередитися на плані дипломної роботи (спочатку ретельно його розробити) і не відхилятися від вектора дослідження.

 

 • відсутність конкретності, розпливчастість, розмитість об’єкта. Є хороший вислів і в цьому випадку він буде доречним – «ходити коло та навколо». Це є значною помилкою. Необхідно чітко окреслити об’єкт. Слід уникати надмірно розширених кордонів. Наприклад, при вивченні девіантної поведінки підлітків важливо розуміти, що тема зачіпає право, соціологію, психологію. Потрібна конкретика.

 

Важливо

Слід зосередитися на предметній області. Наприклад, об’єктом дипломної роботи «Управління фінансами великого бізнесу» буде не просто «управління фінансами», а «процес організації управління фінансами великого бізнесу».

 

Предмет – це частина об’єкта, яка описує основні властивості і фактично встановлює межі досліджуваного питання: які сторони об’єкта будуть досліджуватися тощо.

Типові помилки при ідентифікації предмета дослідження:

 • взаємозаміна предмета / об’єкта (неправильна ідентифікація експериментальної області);
 • властивості предмета надмірні, виходять за допустимі межі об’єкта дослідження;
 • розмитість властивостей, їх аморфність;
 • логічний розрив між об’єктом та предметом дослідження, що порушує логічну цілісність, структуру викладу тексту дипломної роботи;
 • відсутність узгодженості, розщеплення властивостей об’єкта і предмета в гуманітарних / технічних областях;
 • тавтологія, необґрунтована взаємозамінність формулювання теми дипломної роботи і предмета дослідження;
 • плагіат. Неприпустимо дослівно скопіювати об’єкт і предмет з іншого, вже захищеного диплому. Дипломна робота повинна бути оригінальною, а не запозиченою, в т. ч. і структурні частини вступу.

Приклади помилок формулювання об’єкта і предмета дослідження:

Тема дослідження

Помилка у зазначенні об’єкта і предмета

Правильний варіант зазначення об’єкта і предмета

Еволюційний розвиток предметів меблів

Об’єкт – еволюція розвитку меблів в різні історичні епохи.

Предмет – предмети меблів.

Об’єкт – різні види меблів.

Предмет – видозміна меблів з XVI століття до сучасності або видозміна меблів в контексті їх еволюційного розвитку.

Творчість Л. Костенко та її вплив на сучасну молодь

Об’єкт – Л. Костенко або сучасна молодь.

Предмет – вірші Л. Костенко.

Об’єкт – віршовані твори Л. Костенко.

Предмет – дослідження впливу віршів Л. Костенко на молодь віком від 20 до 30 років.

Емоційний розвиток дітей молодшого шкільного віку

Об’єкт – діти молодшого шкільного віку.

Предмет – емоційний розвиток дітей молодшого шкільного віку.

Об’єкт – фактори емоційного розвитку дітей молодшого шкільного віку.

Предмет – вплив шкільного життя на емоційний розвиток дітей молодшого шкільного віку.

Стимулювання персоналу підприємства, як фактор підвищення продуктивності праці

Об’єкт – персонал підприємства.

Предмет – підвищення продуктивності праці персоналу підприємства.

Об’єкт – сучасні методи стимулювання персоналу. Предмет – вплив методів стимулювання на підвищення продуктивності праці персоналу підприємства.

 

Таким чином, предмет дипломної роботи плавно випливає з об’єкта дослідження. Це два взаємопов’язані поняття, одне без іншого існувати не може. Володіючи знаннями, які саме можуть міститися помилки у вступі до дипломної щодо об’єкта і предмета, студенту буде набагато легше правильно сформулювати їх.

 

2.8. Копіювання вступу з готових робіт на обрану тему

Бувають випадки, коли вступ випускної кваліфікаційної роботи або його структурна частина повністю або частково скопійований з іншої дипломної роботи, дисертації, монографії. Дисертації, монографії, а також готові дипломні роботи можуть бути розміщені в інтернеті для загального користування. Копіювання вступу з таких наукових праць – це груба помилка і вона є неприпустимою. Вступ монографій і дисертацій мають різну схему створення, так що можуть виникнути проблеми якщо не зі вступом, то з його структурою у дипломній роботі яку виконує студент.

 

2.9. Неправильне оформлення і подача тексту вступної частини дипломної роботи

Поширеною помилкою є невідповідність елементів вступу основними вимогам. Вступ, як частина дипломного проекту, має відповідати затвердженим вимогам до оформлення: методичним рекомендаціям, державним стандартам. Тут діють ті ж правила оформлення, що і в основній частині. Їх дотримання має бути обов’язковим і непорушним.

 

2.10. Невідповідність вступу змісту (плану) дипломної роботи

У вступі автор викладає основні моменти дослідження, відображаючи етапи його проведення. Для того щоб не допустити помилки – важливо, щоб елементи вступу збігалися із затвердженим планом, а також не порушували структуру і зміст випускної кваліфікаційної роботи.


3. Інші поширені помилки при написанні вступу дипломної роботи

Для якісного оформлення необхідно звернути увагу на такі поширені помилки вступу дипломної роботи:

 • надмірно великий обсяг вступу. Розбавлення необхідної інформації іншими відомостями зробить роботу нудною та нецікавою;
 • велика кількість наукових термінів і загальних словосполучень. Необхідно висловити чітко та коротко свої думки і припущення;
 • недостатня глибина аналізу джерел та літератури. На спеціальностях, де потрібен ретельний аналіз, виконати дану структурну частину вступу буде досить складно. Він займатиме не менше 4-5 сторінок і повинен бути продуманим.

 

Таким чином, володіючи знанням щодо того, які може містити вступ до дипломної роботи помилки, найпоширеніші помилки вступу дипломної, студент матиме змогу уникнути поширених помилок та написати якісний вступ до дипломної роботи.

Цікавить написання роботи "під ключ" з гарантією?

Відповіді на часті питання

Чи буде вважатися помилкою якщо у вступі дипломної роботи буде зазначено 1-2 завдання?

Зазвичай кількість завдань повинна відповідати кількості розділів або підрозділів дипломної. Тобто у вступі повинно бути зазначено 3-9 завдань.

Відсутність однієї чи декількох структурних частин вступу вважається суттєвою помилкою і чи це вплине на зниження підсумкової оцінки дипломної роботи?

Оформлення вступу дипломної роботи є важливим елементом науково-дослідної роботи з будь-якого предмету. Якщо викладач перевірив дипломну роботу у якій неправильно оформлений вступ, знижувати оцінку за це він немає права, проте у даному випадку робота буде повернена на доопрацювання для виправлення помилок.

У випадку систематичного невиконання зауважень наукового керівника і винесення дипломної роботи на захист перед екзаменаційною комісією, вступ якої не містить відповідних структурних елементів, на які було попередньо вказано керівником, оцінку може бути знижено.

Чи буде помилкою оформлення вступу дипломної роботи на прикладі кандидатської дисертації?

Оформлення вступу дипломної роботи загалом залежить від предмета (спеціальності). Саме тому необхідно використовувати методичні рекомендації, які можна одержати на кафедрі або у свого наукового керівника. Оформлення вступу дипломної роботи на прикладі кандидатської дисертації буде містити зайві елементи і в даному випадку науковий керівник поверне роботу на доопрацювання.  

Запозичення чи пряме копіювання вступу з дисертаційної роботи буде вважатися плагіатом і така робота в кращому випадку буде повернута на доопрацювання.

Якщо обсяг вступу дипломної роботи становить 1-2 сторінки – це вважається помилкою?

Зазвичай обсяг вступу дипломної роботи становить до 3-8 сторінок, залежно від предмета (спеціальності). Загалом допускається відхилення від рекомендованого обсягу вступу, оскільки теми та предмети суттєво відрізняються між собою, і якщо якісне розкриття структурних елементів потребує додаткової сторінки тексту, помилкою це не буде вважатись. Головне щоб вступ відповідав основним вимогам до написання і містив всі структурні елементи. Проте обсяг вступу 1-2 сторінки може бути недостатнім для розкриття всіх структурних елементів.   

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660

Стаття була корисною для вас?

Оцініть статтю від 1 до 5

4.8 із 5 на основі 4 оцінок

Поділитися:
Помітили помилку?
Виділіть її і натисніть Ctrl + Enter

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: