0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

 1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
 2. Відкрийте Ваше замовлення
 3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Як правильно оформити таблиці в дипломній роботі?

Редактор: Роман
7 хв.

Використання таблиць у дипломній роботі являється досконалим науковим підходом для опису основних наукових аспектів та подання результатів дослідження.

Магістр

1. Таблиця як спосіб структурування даних дипломного дослідження

1.1. Призначення таблиць у дипломній роботі

Використання таблиць у дипломній роботі являється досконалим науковим підходом для опису основних наукових аспектів та подання результатів дослідження.

Формування таблиць у дипломній надає можливість:

 • стисло викласти потрібну інформацію по поставленому завданню;
 • оформити числові (цифрові) результати, отримані під час дослідження;
 • зробити наголос на певному елементі дослідження;
 • покращити візуальне сприйняття отриманих результатів;
 • забезпечити науковий підхід щодо оформлення дипломної роботи.
Важливо

В ідеально оформленій дипломній роботі кількість таблиць має становити 2-3 таблиці на один розділ.  Решту таблиць пропонується подавати у Додатках.

 

1.2. Основні типи таблиць

В основному на сучасному етапі при оформленні таблиці в дипломній роботі використовують два види даних: числові та текстові. Відповідно до виду даних обирається тип таблиці (див. табл. 1).

Таблиця 1

Типи таблиць у дипломній роботі

Тип

Особливості

Числова таблиця

Даний тип таблиць використовується для подачі отриманих розрахунково-аналітичних даних дослідження. Зауважимо, що сам процес розрахунку в таблиці не зазначається, лише кінцевий результат.

Текстова таблиця

Дана таблиця використовується для стислого текстового оформлення основних засад висвітлення певних елементів дослідження. Цей тип таблиць надає можливість узагальнити отримані результати.

Комбінована таблиця

Зазвичай така таблиця застосовується при потребі згрупування досліджуваних елементів за декількома ознаками. З метою докладнішого відображення аналізу та порівняння дослідних даних доцільніше застосовувати саме цей тип таблиць.

Важливо

Обраний тип таблиці має бути досконало підібраний та доповнювати суть викладеного матеріалу дослідження, а не являтися окремим елементом у розділі дипломної роботи.

 

2. Особливості оформлення таблиць у дипломній роботі

2.1. Головні аспекти оформлення таблиць

Зазвичай усі вимоги стосовно оформлення таблиць у дипломному дослідженні чітко зазначаються у методичних рекомендаціях, які отримує студент перед початком його проведення та написання самого тексту.

До основних аспектів оформлення таблиць у дипломній роботі  відносяться:

 • нумерація таблиць здійснюється послідовно в межах розділу;
 • номер таблиці включає номер розділу та її порядковий номер;
 • розміщення таблиці у дипломній здійснюється одразу після тексту, в якому вперше було вказано інформацію про неї;
 • назва таблиці має відображати її зміст та бути достатньо короткою;
 • назва таблиці друкується малими літерами, окрім першої та розміщується над таблицею по середині;
 • шрифт назви таблиці відповідає шрифту основного тексту (стандартний шрифт: Times New Roman 14), залежно від вимог може бути напівжирним або звичайним;
 • слово «таблиця» може розміщуватися:
  • у правому куті над таблицею (Приклад 1)
  • перед назвою таблиці в одному рядку (Приклад 2)

Приклад 1

Розміщення слова таблиця у правому куті

 

Приклад 2

Розміщення слова таблиця перед назвою таблиці

 • основний текст таблиці може друкуватися шрифтом Times New Roman 14 або Times New Roman 12, а інтервал між рядками може бути 1,5 або 1,0.
Важливо

Якщо вимогами дозволено вибір між вище зазначеними шрифтами основного тексту таблиці, то потрібно вибрати один для усіх таблиць, які будуть у  дипломній роботі. В іншому випадку дипломна робота буде мати не досконале оформлення отриманих результатів.

 • якщо таблиця займає цілу сторінку, або більше, її потрібно перенести у Додатки;
 • у випадку коли графи або рядки виходять за межу сторінки, таблицю розділяють на дві частини. При перенесенні другої частини на наступну сторінку обов’язково в правовому верхньому куті прописується вираз « Продовження таблиці …»;
 • обов’язковим є посилання на джерела інформації, яка відображена в таблиці;
 • якщо це числова або комбінована таблиця обов’язково мають бути вказані одиниці виміру.

Правила оформлення таблиць є важливим підґрунтям під час написання дипломної роботи, адже вони являються однією із складових загальних засад щодо оформлення дослідження в цілому.

 

2.2. Популярні програми для досконалого формування таблиць

Класичним способом формування таблиць у дипломній роботі є формування їх за допомогою закладки «Вставка» ® «Таблиця» програми Microsoft Word.

За допомогою закладки «Вставка» ® «Таблиця» можна:

 • сформувати та вставити таблицю, яка буде мати одразу потрібну кількість рядків та стовпців;
 • намалювати таблицю (зазвичай дана функція використовується, якщо потрібно розділити уже сформовані рядки або стовпці);
 • досить цікавою функцією є «переформувати текст в таблицю», за допомогою якої виділений текст автоматично можна подати у вигляді таблиці;
 • також дана закладка надає можливість перейти до формування таблиці за допомогою програми Microsoft Excel (застосовуючи дану закладку можна сформувати таблицю, яка буде містити метод розрахунку та формули, що може знадобитися для підтвердження самостійно проведених розрахунків);
 • при потребі застосування в дослідженні однотипних таблиць використовується функція «Експрес-таблиці», в якій можна зберегти попередньо сформований макет таблиці.

Окрім класичного способу формування таблиць у дипломній роботі, використовуються додатково проведенні розрахунки за допомогою інших програм електронно-обчислювальної техніки, а саме:  Microsoft Excel, Google Sheets та LaTex (див. табл. 2).

Таблиця 2

Популярні програми для формування таблиць

Програма

Функціональні особливості

Microsoft Excel

·       за допомогою даної програми можна аналізувати велику кількість даних;

·       використовуючи Excel можна здійснювати розрахунки за допомогою формул;

·       Excel надає можливість сформувати не лише таблицю, але й графічне зображення отриманих розрахунків, яке може знадобитися також для дипломного дослідження;

·       дана програма може полегшити розрахунки на основі статистичних даних, адже  майже уся статистична інформація офіційних сайтів подається у форматі Excel (наприклад, статистична інформація Державної служби статистики, НБУ тощо).

Google Sheets

·       дана програма, як і Microsoft Excel,  застосовується при потребі розрахунку великої кількості даних та забезпечує можливість здійснення складних розрахунків на основі формул;

·       за допомогою Google Sheets можна імпортувати файли із різних місць їх збереження;

·       до популярних додаткових функцій Google Sheets відноситься імпорт зображень в таблицю та переклад тексту за допомогою Google Перекладача;

·       програма забезпечує можливість проводити розрахунки он-лайн;

·       за допомогою Google Sheets можна поділитися отриманими результатами подавши посилання на файл.

LaTex

·       файли, створенні за допомою LaTex, мають менший об’єм порівняно з іншими програмами;

·       для створення файлу у даній програмі потрібно завчасно підготувати вихідний матеріал, який має містити файл з текстом та потрібними командами;

·       програма використовуються для здійснення розрахунків за складними математичними формулами, які містять тригонометричні функції, модуля, степені, індекси, дроби, інтеграли, корені та біноми;

·       зазвичай LaTex використовуються для  проведення дослідження з математичних та технічних напрямків.

 

 Варто відмітити, що від правильно обраних програм залежить досконалість та правильність оформлення таблиць, що в подальшому вплине на якість дипломної роботи.

 

2.3. Типові помилки під час оформлення таблиць, шляхи їх уникнення

Під час оформлення таблиць у дипломній роботі не уникнути також помилок, які негативно можуть вплинути на відгук керівника про дотримання студентом основних вимог встановленими методичними рекомендаціями.

До типових помилок під час оформлення таблиць в дипломній роботі можна віднести:

 • шрифт основного тексту таблиці не відповідає вимогам;
 • різний шрифт таблиць, які входять до основного тексту роботи;
 • невказані одиниці виміру у числових або комбінованих таблицях;
 • таблиця розмішена через декілька сторінок після тексту, вказаного про неї;
 • не вказано інформаційне джерело даних таблиці;
 • при перенесенні таблиці на іншу сторінку не зазначено, що це « Продовження таблиці …»;
 • дані таблиці являються другорядною інформацією та не відносяться до тематики дослідження;
 • таблиця виходить за межі встановлених параметрів сторінки тощо.

Для того, щоб уникнути вище зазначених типових помилок рекомендується:

 • досконало вивчити вимоги щодо оформлення таблиць;
 • обрати один шрифт та інтервал під час формування таблиць у дипломній;
 • формувати таблиці одразу після зазначення інформації про них;
 • намагатися розміщувати таблицю на одній сторінці, щоб в подальшому під час коригування тексту роботи не було розриву між основною частиною та її продовженням;
 • формувати таблиці лише при потребі узагальнення інформації та акцентування уваги на отримані результати дослідження;
 • обов’язково вказувати одиниці виміру;
Важливо

Якщо у дипломній роботі є декілька числових таблиць, на основі яких в подальшому буде здійснюватися описово-порівняльний аналіз, то одиниці виміру даних, які відображені у цих таблицях, мають бути однаковими.

Уникнення типових помилок забезпечить досконалість оформлення дипломної роботи, а також підтвердить уважність та відповідальність студента під час її написання.

 

3. Вплив правильно сформованих таблиць на якість дипломної роботи

При формуванні таблиць потрібно бути уважним, адже на інформацію, розміщену у них, приділяється значна увага керівника та атестаційної комісії. Правильно сформовані таблиці прямо впливають на якість дипломного дослідження. Це стосується не лише технічного оформлення, але й наукового підходу.

Вплив таблиць на науковий підхід виконання студентом дипломного дослідження заключається в тому, що їх формування не може  бути прямим дублюванням уже існуючих таблиць у наукових джерелах, а має містити самостійно сформовані та розраховані дані. Таким чином, наявність таблиць у дипломній підвищує якість висвітлення основних аспектів дослідження.

Лайфхак

Формуйте таблиці на основі даних, які потрібні для виконання поставлених завдань, що безпосередньо впливають на досягнення головної мети дослідження. Це надасть можливість зробити акцент на тому, що Вами було виконано поставлене завдання дипломного дослідження. Також дані таких таблиць допоможуть сформувати основні висновки до дипломної роботи.

Цікавить написання роботи "під ключ" з гарантією?

Відповіді на часті питання

Чи потрібні таблиці в дипломній роботі?

Так. Правильно сформовані таблиці являються елементом оформлення наукового тексту, що впливає на якість дипломного дослідження.

Як правильно обрати тип таблиці?

Для того, щоб правильно обрати тип таблиці, потрібно правильно визначити тип даних, які будуть відображенні у таблиці.

Як за допомогою таблиці найкраще представити отримані результати дослідження?

Таблиця має містити лише важливі дані для забезпечення повноти проведеного дослідження. Наявність другорядних даних у таблиці «приховає» інформацію, яка дійсно є важливою.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660

Стаття була корисною для вас?

Оцініть статтю від 1 до 5

5 із 5 на основі 1 оцінок

Поділитися:
Помітили помилку?
Виділіть її і натисніть Ctrl + Enter

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: