0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

 1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
 2. Відкрийте Ваше замовлення
 3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Рецензія на дипломну роботу: що це і як правильно писати?

Редактор: Роман
7 хв.

Закінчення написання дипломної роботи – це, звичайно, приємний момент, проте пам’ятайте, що для її захисту необхідний певний перелік матеріалів та документів, серед яких значні складнощі у студентів викликає написання таких супровідних документів, як відгук наукового керівника на дипломну роботу та рецензія на дипломну роботу. Зупинимось детальніше на особливостях написання останньої.

Магістр

1. Що таке рецензія на дипломну роботу та для чого вона потрібна?

Закінчення написання дипломної роботи – це, звичайно, приємний момент, проте пам’ятайте, що для її захисту необхідний певний перелік матеріалів та документів, серед яких значні складнощі у студентів викликає написання таких супровідних документів, як відгук наукового керівника на дипломну роботу та рецензія на дипломну роботу. Зупинимось детальніше на особливостях написання останньої.

Рецензія на дипломну роботу – це стисла характеристика дослідження, яку надають рецензенти, їх відгук на дипломну роботу. Як відомо, їх повинні писати самі рецензенти, проте зазвичай це роблять студенти. Тому ми розробили для вас основні рекомендації, як її написати грамотно та швидко, врахувавши всі вимоги. 

Основні вимоги до написання рецензії зазвичай викладаються у методичних вказівках ЗВО (в кінці методичних вказівок розміщується пункт «Рецензія на дипломну роботу зразок»), проте для спрощення роботи перерахуємо їх нижче:

 • обсяг – 1 сторінка (це бажаний обсяг, який може бути збільшено максимально до 2 сторінок);
 • шрифт – Times New Roman, розмір – 12, інтервал – 1; 
 • стиль написання – науковий.
Лайфхак

Для написання рецензії використовуйте готовий вступ до дипломної роботи, адже у ньому вказано практично усю інформацію, необхідну для написання. Так можна зекономити багато часу та спростити свою роботу

 

 

Далі розглянемо вимоги до структури рецензії.

 

2. Структура рецензії

Важливо: Рецензія на дипломну роботу має складатися із обов’язкових структурних блоків, розташованих у відповідній послідовності

До структури рецензії віднесемо наступні елементи:

Заголовок

Назва документу, дані про студента та назва дипломної роботи

Вступна частина

Обґрунтування актуальності теми дослідження

Обґрунтування наукової новизни

Обґрунтування практичної значущості

Основна частина

Коротка характеристика наповнення розділів диплому

Оцінка виконання завдань дослідження

Оцінка значущості та обґрунтованості наведених пропозицій

Заключна частина

Дані про рецензента

Дата підписання рецензії

Дослідимо особливості кожного елементу рецензії докладніше.

 

2.1. Заголовок

Заголовок рецензії повинен містити наступну інформацію:

 • назва документу (рецензія на дипломну роботу);
 • рівень вищої освіти;
 • спеціальність, освітня програма, група;
 • ПІБ студента;
 • тема дипломної роботи.

 

Приклад:

РЕЦЕНЗІЯ

на кваліфікаційну магістерську роботу 

студента(ки) другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» групи ДУ20-412

Іванова Івана Івановича 

на тему «Децентралізація в України: результати, проблеми та перспективи»

Далі приступаємо до написання вступної частини.

 

2.2. Вступна частина

Вона містить обґрунтування актуальності і наукової новизни теми дипломної роботи:

 • чому ця тема є актуальною на даний момент часу?
 • чому ця тема є актуальною для України?
 • в чому полягає наукова новизна дослідження, в чому її практична цінність?
Лайфхак

Цей пункт рецензії вже написаний Вами – він викладений у вступі до дипломної роботи. Візьміть з нього декілька речень, які найбільше обґрунтовують актуальність теми дослідження

 

2.3. Основна частина

Вона складається з наступних елементів:

 1. Коротка характеристика виконання основних розділів дипломної роботи.

В цій частині рецензії необхідно розглянути кожен розділ дипломної роботи, навести його назву та перерахувати ті питання, які було розкрито в межах цього розділу.

Приклад:

      У 1 розділі дослідження «Передумови та етапи реформи децентралізації в Україні» студент дав характеристику самої реформи, охарактеризував її передумови та обґрунтував її значення для України. Також було наведено нормативну-правову базу, яка регулює процеси децентралізації в Україні, виокремлено основні проблеми та недоліки, які потребують подальшого удосконалення, та зроблено відповідні висновки.

      У 2 розділі дослідження «…» ….

      У 3 розділі дослідження «…» …

Тобто по аналогії розписуємо кожний розділ та його наповнення. 

Лайфхак

Для написання цієї частини рецензії звертаємось до змісту дипломної роботи: в рецензії після назви розділу наводимо перелік параграфів цього розділу – це і будуть ті завдання, які виконано в межах розділу. Дещо конкретніше їх розпишіть – і характеристика тексту диплому буде готова!

 

 1. Оцінка виконаної роботи (виконання завдань дипломної роботи).

Це короткий відгук на дипломну роботу, і в цій частині рецензії необхідно виокремити недоліки дослідження та підкреслити досягнення студента при підготовці та написанні дипломної роботи.

Важливо

Не бійтесь перераховувати недоліки своєї роботи, адже їх відсутність може демонструвати членам ДЕК несерйозний підхід рецензента до перевірки дипломної роботи

Не потрібно наводити значний перелік недоліків – перерахуйте декілька та опишіть їх.

Приклад:

Недоліки, виокремлені у дослідження, наступні: недостатньо графічного матеріалу щодо результатів проведення реформи децентралізації; декілька таблиць занадто великі для основного тексту дипломної роботи. Після зауважень студент виправив ці недоліки, додавши достатню кількість актуального графічного матеріалу, а великі таблиці переніс у Додатки.

Цікавим є дослідження ефективності кожного з етапів реформи децентралізації, їх порівняння станом на початок 2022 р., а також виокремлення недоліків кожного етапу та аналіз їх відсутності чи наявності на дату написання дослідження. 

 

 1. Оцінка пропозицій студента, які він розробив та обґрунтував, та їх практичної значущості.

В цій частині рецензії варто коротко описати наукову та практичну значущість дослідження, рівень обґрунтованості пропозицій та сферу застосування на практиці.

Приклад:

Дипломна робота має наукову новизну, що полягає у систематизації етапів реформи децентралізації, виокремленні мети та завдань кожного етапу, а також відповідної законодавчої бази. Практична значущість дослідження полягає у виокремленні як загальної ефективності реформи децентралізації, так і кожного з її етапів, а також у розробленні напрямів наявних проблем. Розроблено пропозиції щодо удосконалення законодавчої бази реформи децентралізації, які можуть бути використані органами державної влади для оптимізації нормативно-правових актів та механізмів реформи.

Цей елемент рецензії необхідно скласти таким чином, щоб продемонструвати результати роботи студента.

Лайфхак

Наукова новизна та практична значущість також вже викладено у вступі до дипломної роботи – скопіюйте цей текст та видозмініть його, додайте 1-2 речення – і ця частина рецензії готова!

Цікавить написання роботи "під ключ" з гарантією?

В цій частині рецензії також потрібно надати висновки виконаного дослідження – загальну оцінку дипломної роботи, її відповідність методичним вимогам, рівень виконання дослідження та рекомендації щодо допущення до захисту.

Приклад:

Дипломна робота виконана на високому рівні із врахуванням усіх методичних вимог, в достатньому обсязі та містить необхідну кількість графічного та табличного матеріалу. Усі поставлені завдання дослідження виконано. Дипломна робота заслуговує на оцінку «ххх», а студент Іванов І.І. – на присвоєння кваліфікації магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

 

2.4. Заключна частина

В ній наводиться інформація щодо ПІБ рецензента, місця його роботи та посади, вказується дата написання рецензії. Ця частина також містить підпис рецензента.

Приклад:

Рецензент:

 

к.юрид.н., доц. кафедри державної служби

ДРІДУ НАДУ       __________________  Петров П.П.

 

«___»________________ 202_ р.

Загалом наповнення кожного структурного елементу рецензії має відповідати наступним вимогам (можливі незначні відхилення):

Розмір структурних розділів рецезії - діаграмаРазмер структурных разделов рецензии - диаграмма

Бажаємо високих оцінок на захисті! 

 

Відповіді на часті питання

У методичних вказівках відсутній пункт «Рецензія на дипломну роботу зразок». Це означає, що її можна написати у довільній формі, чи варто взяти на кафедрі зразок?

В цьому випадку Ви можете скористатись нашим зразком написання рецензії, проте рекомендуємо, якщо є така можливість, звернутись до наукового керівника або на кафедру, щоб отримати зразок. Проте наведена нами структура є загальноприйнятою, тому користуйтесь нашими порадами і отримуйте на захисті найвищу оцінку за диплом!

Рецензія на дипломну роботу, як і відгук наукового керівника на дипломну роботу, має бути написана на окремому аркуші, чи підшиватись у дипломній роботі, варто її нумерувати та включати у зміст?

Рецензія пишеться на окремому аркуші, не підшивається та не нумерується, до змісту не включається.

Чи потрібно перераховувати кількість сторінок, розділів, таблиць, рисунків, літературних джерел та додатків у рецензії?

Ця інформація викладається у анотації до дипломної роботи та (згідно методичних вимог) у вступі. Проте уважно прочитайте приклад рецензії на дипломну роботу, наведений у методичних вказівках до написання дипломної роботи. Якщо такого зразка немає – керуйтесь нашими порадами та наведеною структурою рецензії.

Можна взагалі не вказувати недоліки дипломної роботи?

Можна, проте рекомендуємо навести хоча б декілька, але при цьому зауважити, що їх було усунено. Написання дипломної роботи – це складний трудомісткий процес, і уникнути помилок чи недоліків неможливо. Навпаки, вказавши недоліки, Ви продемонструєте, що прислухаєтесь до порад та зауважень рецензента і вчасно на них реагуєте. В цьому випадку рецензія на дипломну роботу буде повною та об’єктивною.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660

Стаття була корисною для вас?

Оцініть статтю від 1 до 5

5 із 5 на основі 1 оцінок

Поділитися:
Помітили помилку?
Виділіть її і натисніть Ctrl + Enter

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: