0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

 1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
 2. Відкрийте Ваше замовлення
 3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Які вимоги до оформлення фахової наукової статті ВАК

Редактор: Роман
5 хв

Стаття ВАК – це наукова публікація, яка відповідає встановленим стандартам і вимогам органу атестації, такому як Вчена Атестаційна Комісія (далі ВАК).

Магістр

1. Для чого потрібна стаття ВАК

В процесі наукової діяльності вчені та молоді науковці періодично стикаються з необхідністю опублікувати статтю у фаховому виданні (журналі ВАК). Публікація у фаховому виданні – це унікальна робота, яка відповідає вимогам актуальності, новизни та практичної користі для професійної спільноти. 

Для багатьох молодих науковців актуальними залишаються питання, в чому саме полягають відмінності фахових статей, яким чином розмежовуються окремі категорії фахових видань (журнали ВАК), чи існують нині ВАКівські статті, та як не помилитися з вибором журналу для публікації статті? 

 

2. Стаття ВАК та стаття категорії «Б»: в чому полягають відмінності?

 Перш ніж проводити порівняння, необхідно зрозуміти, що таке стаття ВАК. Це наукові статті, опубліковані в журналах ВАК, які рецензувались Вищою атестаційною комісією. Ця інституція відповідала за формування наукової еліти України. Однак на зміну прийшли фахові статті, які затверджуються Міністерством освіти і науки України. 

Важливо

ВАК було ліквідовано, і тепер його функції виконує Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України.

Наразі офіційно визнаними є лише фахові видання Міністерства освіти і науки України (журнали ВАК). Журнали категорії «Б» є одним з їх різновидів. За рівнем вони співставні з колись популярними журналами ВАК. Вони мають науковий статус і є відмінними вітчизняними платформами для публікації статті, які ретельно перевіряються на етапі відбору контенту. 

 

3. Категорії фахових видань (журналів ВАК)

Категорія журналу є показником його важливості, авторитетності та рівня. Фахові журнали (ВАК) прагнуть відповідати високим стандартам щодо якості свого контенту. Цього вимагає законодавство та світові тенденції, і будь-яка втрата в плані якості контенту може призвести до втрати статусу «науковий». 

Сьогодні категорія фахового видання (журналу ВАК) є показником його значущості в науковому співтоваристві та довіри до статей, які він публікує. Загальновідомо, що спеціалізовані журнали (ВАК) є важливою платформою для науковців для публікації своїх робіт, і вченим на всіх рівнях необхідно розуміти, які типи журналів існують, в чому полягають їхні відмінності та як правильно вибрати категорію. 

 

3.1. Наукові фахові видання категорії «А» 

Категорія «А» – найпрестижніші та найавторитетніші журнали; входять до списків рецензованих статей WoS та Scopus. Вони є найкращими для публікації статті. Принаймні в нашій країні. До категорії «А» відносяться всі журнали, які рецензуються Web of Science та Scopus. В Україні не так багато журналів категорії «А», як хотілося б, але тенденції багатообіцяючі. Так, станом на 20.12.2023 р. в Україні налічується 131 наукове фахове видання категорії «А», а також 8 електронних наукових фахових видань категорії «А» 

Журнали категорії «А» входять до наукометричних баз даних WoS та Scopus. Такі журнали вважаються найпрестижнішими, а публікації в них отримують відповідний статус.  

Високий рівень журналу підтримується суворими критеріями відбору матеріалів, досить високою вартістю публікації та регулярним оновленням журналу під час перевірок на відповідність вимогам. 

 

3.2. Процедура публікації у журналах категорії «А» 

До наукових статей, що публікуються в журналах категорії «А», висуваються різноманітні формальні, змістовні, юридичні, лінгвістичні та інші вимоги. Зокрема, існують вимоги щодо структури статті та формату бібліографії, які повинні відповідати вимогам конкретного журналу. Статті повинні бути написані англійською мовою із дотриманням авторських прав. 

Процес рецензування статей дуже тривалий, він може тривати до шести місяців, а іноді й довше. Він може відрізнятися в різних журналах. Спочатку стаття перевіряється на відповідність формальним та іншим вимогам, і лише потім вона подається головному редактору і надсилається рецензентам. Лише близько 30-50% усіх статей, поданих до журналу, приймаються на рецензування. 

Якщо стаття успішно проходить всі етапи рецензування, автор отримує повідомлення про позитивне рішення редакційної колегії та надсилають два-три відгуки від анонімних рецензентів. Стаття публікується тільки в тому випадку, якщо рекомендації рецензентів враховані або якщо надані обґрунтовані пояснення, чому ці рекомендації не можуть або не повинні бути виконані. Середній час, необхідний для публікації статті в журналі категорії «А», становить 12 місяців.  

 

3.3. Наукові фахові видання категорії «Б» 

Категорія «Б» – журнали, що входять до міжнародних наукометричних спеціалізованих баз даних. Зі зрозумілих причин, це найчисленніша група і свого роду середній надійний клас. Так, станом на 20.12.2023 р. в Україні налічується 1371 наукове фахове видання категорії «Б», а також 109 електронних наукових фахових видань категорії «Б». 

Перелік вимог до журналів категорії «Б» виглядає наступним чином: 

Перелік вимог до журналів категорії «Б»-картинка 

3.4. Процедура публікації у фахових виданнях категорії «Б» 

Процедура публікації в більшості журналів категорії «Б» однакова. До редакції електронною поштою необхідно надіслати: 

 • електронний варіант статті; 
 • відомості про авторів. 

Після отримання статті редакційна колегія проводить анонімне внутрішнє рецензування з метою перевірки на плагіат. 

Електронна версія буде своєчасно розміщена на сайті журналу. За бажанням автори можуть замовити друковану версію журналу. 

Середній час публікації для журналів категорії «Б» – три місяці. 

 

4. На що необхідно звертати увагу, обираючи фахове видання (журнал ВАК) для публікації статті?

Обираючи фахове видання (журнал ВАК) необхідно враховувати декілька критеріїв: 

По-перше, вивчити список офіційно затверджених фахових видань (журналів ВАК)  (міститься на сайті МОН України). Він регулярно оновлюється та змінюється. Тому не варто покладатися на минулий досвід. Наприклад, якщо ви раніше публікувалися в цьому виданні, зовсім не обов’язково, що воно все ще перебуває в категорії «Б» та має статус «наукового». 

Ще один важливий момент – частота публікації статей. Її потрібно прорахувати, оскільки деякі редактори можуть публікувати статтю раз на рік, тоді як інші можуть публікувати раз на місяць. Якщо автори мають достатньо часу для публікації результатів своєї дисертації, вони можуть почекати. 

Найважливішим критерієм є вартість. Чим вища категорія і статус видання (журналу ВАК), тим вища вартість публікації. 

 

5. Вимоги ВАК до фахових статей, опублікованих у виданнях категорії «Б»

Кожне фахове видання (журнал ВАК) дотримується власної редакційної політики, яка загалом не можна суперечити загальноприйнятим стандартам Міністерства освіти і науки України. Враховуючи те, що сфера дії правил досить широка, можна зробити висновок, що стаття, яка ідеально підходить для конкретного журналу категорії «Б», часто не підходить для публікації в інших фахових виданнях (журналах ВАК). Однак існують деякі загальні ВАКівські вимоги до статті у фахових виданнях категорії «Б». 

 

5.1. Структура статті згідно вимог ВАК 

Вимоги ВАК до фахової статті полягають в наступному. До публікації приймаються наукові статті, які відповідають вимогам ДСТУ 7152:2020 та мають такі необхідні елементи: 

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, з виділенням невирішених раніше частин загальної проблеми; 
 • формулювання цілей (мети, постановка завдання); 
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок в окреслених напрямках. 

 

5.2. Оформлення посилань, ілюстрацій, діаграм, графіків та формул 

Слід дотримуватися вимог ВАК України до оформлення наукових статей:  

 • Посилання на літературні джерела в тексті слід оформлювати за таким зразком, наприклад: [8, с. 73], де 8 – номер джерела за списком, 73 – сторінка. Якщо посилаються на кілька джерел одночасно, пишуть: [1; 4; 8] чи [3, с. 22; 7, с. 41; 10, с. 27]. Посилання на архівні матеріали: [15, с. 258, 231].  
 • ВАК України у вимогах до оформлення статей визначає, що ілюстрації (чорно-білі чи кольорові) подаються у електронному форматі Adobe PhotoShop (PSD) чи TIFF (у виняткових випадках JPEG). Роздільна здатність повинна бути не менше 300 пікселів на дюйм, а розмір зображення – не менше 9 x 12 (1060 x 1410 пікселів). 
 • Правила оформлення статей ВАК визначають, що діаграми та графіки слід подавати за допомогою векторного редактора Adobe Illustrator, Corel Draw або MS Excel. 
 • Правильне оформлення статті ВАК вимагає, щоб формули слід набирати за допомогою редактора формул MS Equation 3.0. 

Важливо

Всю відповідальність за достовірність наведених у статті фактів, статистичних даних та іншої інформації несе автор.

Важливо також зазначити, що зазвичай редакційні колегії фахових видань (журналів ВАК) залишають за собою право на рецензування, редагування, скорочення або відхилення статей, а також на публікацію, розповсюдження та використання матеріалів у наукометричних та наукових базах даних, ресурсах відкритого доступу та в мережі Інтернет (електронні копії публікацій на веб-сайті). 

 

5.3. Оформлення списку використаних джерел в статті ВАК 

У зв’язку з включенням публікацій до міжнародної наукометричної бази даних необхідно дотримуватися наступних вимог ВАК щодо оформлення використаних джерел, які оформлюють як «Список використаних джерел» і «References» (ця вимога стосується також англомовних статей): 

Згідно нових вимог ВАК до публікацій «Список використаних джерел» оформлюється згідно вимог ДСТУ 8302:2015. Як правило, у вимогах ВАК кількість джерел має бути не менше 20, більшість з яких повинна бути опублікована протягом останніх 5 р., обов’язковим має бути посилання на джерела, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Web of Science та/або Scopus. 

ВАК України у вимогах до статей зазначає, що у разі якщо використане джерело має цифровий ідентифікатор об’єкта DOI, такий індекс слід додати до бібліографічного опису використаного джерела. 

«References» – це той самий бібліографічний опис лише транслітерований латиницею (за міжнародним бібліографічним стандартом APA). 

Лайфхак

В статтях ВАК для транслітерації українських текстів використовуйте Постанову Кабінету Міністрів України № 55 від 27.01.2010 р. («Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею») або сайт транслітерації: ukrlit.org Транслітерація.

 

Також згідно вимог ВАК до фахової статті список літератури повинен мати підзаголовок «Список використаних джерел» і розташовуватися після тексту, джерела вказувати в порядку використання у статті. Електронні джерела повинні містити дату посилання. Список використаних джерел у статті ВАК слід нумерувати вручну, не використовуючи функції меню Word «Формат – Список – Нумерація». 

 

5.4. Загальні вимоги до оформлення статті ВАК 

Кожне фахове видання має свої вимоги стосовно оформлення статей. Проте, вимоги ВАК України до фахових публікацій містять наступні рекомендації:  

 • обсяг наукової статті має становити 8-12 сторінок формату А4 (включаючи рисунки, таблиці, список використаних джерел та анотації). 
 • згідно вимог ВАК поля повинні бути не менше 20 мм зліва, 10 мм справа, 20 мм зверху і знизу; абзацний відступ 12,5 мм; слова без переносів. 
 • ВАК у статті висуває наступні вимоги до тексту: має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, розмір – 12-14, інтервал – 1,0-1,5. 

Лайфхак

Обмеження щодо обсягу, розміру полів, абзацного відступу, інтервалу та розміру шрифту в наукових статях ВАК визначаються конкретним фаховим виданням. Тому слід ознайомитися з вимогами конкретного журналу щодо оформлення статті. 

Цікавить написання роботи "під ключ" з гарантією?

6. Поширені помилки статей ВАК для публікації у фахових журналах

Слід наголосити, що рівень відхилення поданих заявок на публікацію ВАКівської статті іноді сягає 70 %. Основною причиною цього є ігнорування вимог ВАК до публікацій або нерозуміння процесу написання наукової статті. 

До найпоширеніших помилок в статях ВАК відносяться: 

Помилка в статті ВАК 

Характеристика  

Невідповідність теми статті профілю журналу 

Це банальна, але найбільш поширена помилка. Потрібно звертати увагу не лише на назву чи статус журналу, але й на його зміст. 

Недотримання норм і правил наукового стилю 

Це стосується викладу інформації, змісту та оформлення статті 

Перевищення допустимих меж цитування і самоцитування 

Ліміт становить 25% загального обсягу. Бажано, щоб було набагато менше. Наукові статті для публікації в журналах категорії «Б» краще писати, уникаючи елементів невиправданого самоцитування 

Порушення вимог щодо унікальності тексту 

Орієнтовний показник – 85% і більше. І чим вища унікальність, тим краще. Звичайно, без шкоди для якості статті.  

Нехтування структурою наукової статті 

Подання матеріалу без обов’язкових структурних елементів, наприклад, без анотації 

Порушення правил оформлення списку використаних джерел 

Використання неіснуючих джерел або викладення даних, які не відповідають дійсності 

Відсутність джерел на які є посилання в статті 

Цитування в тексті першоджерел, які не відображені в бібліографії статті, або навпаки, включення в бібліографію джерел, які ніде не цитуються автором 

Порушення принципу академічної доброчесності 

Це поняття включає в себе як нехтування стандартами оригінальності та порушення авторських прав інших осіб, а також порушення професійної етики 

Таким чином, знаючи основні ВАК вимоги до статті, вимоги ВАК до оформлення статті, а також типові помилки в статті ВАК, яких допускають в наукових публікаціях, якість статті суттєво збільшиться. І ймовірність того, що редакційна колегія фахового видання прийме позитивне рішення до публікації статті буде високою.

Відповіді на часті питання

Кому потрібно публікувати статті у фаховому журналі категорії «Б» (ВАК)?

Статті у фаховому журналі категорії «Б» (журналі ВАК) повинні бути опубліковані: 

– майбутніми здобувачами ступеня доктора наук; 

– потенційними здобувачами ступеня доктора філософії; 

– науковцями, які претендують на звання доцента або професора; 

– здобувачами грантів, співавторами і тими, хто бажає знайти спонсорів – для портфоліо.

Чому потрібно перевіряти фахове видання (журнали ВАК) перед подачею статті?

Останнім часом спостерігається активний розвиток фейкових журналів. Щоб уникнути подібних сценаріїв, важливо аналізувати та перевіряти фахові видання (журнали ВАК), адже публікація статті коштує досить дорого. 

Також потрібно перевіряти чи не втратило фахове видання (журнал ВАК) статусу «науковий».

Де можна знайти актуальний перелік наукових фахових видань України (журналів ВАК)?

Актуальний перелік наукових фахових видань України (журналів ВАК) розміщується на сайті МОН України в розділі «Наукові фахові видання».

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660

Стаття була корисною для вас?

Оцініть статтю від 1 до 5

5 із 5 на основі 2 оцінок

Поділитися:
Помітили помилку?
Виділіть її і натисніть Ctrl + Enter

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: