0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

 1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
 2. Відкрийте Ваше замовлення
 3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Оформлення звіту з практики

Редактор: Роман
15 хв

Знання ключових елементів і особливостей їх структури допомагає зробити роботу зв’язаною і послідовною, що полегшує сприйняття матеріалу.

Магістр

1. Навіщо пишуть звіт з практики?

Сучасна освіта пропонує студентам різні можливості для отримання практичного досвіду, і однією з таких можливостей є проходження практики.

Протягом усього періоду навчання студенти тричі направляються на практику (навчальну, виробничу і переддипломну). Її особливості залежать від специфіки спеціальності.

Правильно оформлений звіт допоможе студентам не тільки отримати високу оцінку, а й продемонструвати свої аналітичні та дослідницькі здібності і одержані практичні навички. Саме тому необхідно знати як правильно оформити звіт з практики, щоб він відповідав всім вимогам.

 

2. Структура звіту з практики

Знання ключових елементів і особливостей їх структури допомагає зробити роботу зв’язаною і послідовною, що полегшує сприйняття матеріалу.

Як правило, навчальні заклади дотримуються наступної структури звіту з практики:

Структура звіту з практики - картинка

Важливо

Слід мати на увазі, що структура і зміст звіту може відрізнятися в залежності від вимог навчального закладу або організації. Тому рекомендується звернутися до методичних рекомендацій або інструкцій, чи до керівника практики від навчального закладу, щоб переконатися, що оформлена робота відповідаєте всім необхідним вимогам.

 

3. Звіт з практики: загальні правила і вимоги до оформлення 

Незважаючи на наявність в кожному ВНЗ своїх вимог, які можна знайти в методичних рекомендаціях, існують стандартні вимоги до оформлення звіту з практики:

1. Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 40 аркушів формату А4 (додатки не входять в загальний обсяг). Обсяг та основні вимоги до кожного розділу варіюються залежно від установи та виду практики. Однак, як правило, вступ займає близько 2-3 сторінок, основна частина – від 15 до 30 сторінок, а висновки – 2-3 сторінки.

2. Робота повинна бути пронумерована. Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляється в правому верхньому кутку аркуша без крапки (на титульному аркуші номер сторінки не проставляють, але його включають в загальну нумерацію).

 

 

3. Текст друкується чорним шрифтом формату Times New Roman 14 ptМіж рядками встановлюється інтервал 1,5.

4. Абзацний відступ – 1,25-1,5 пт.

5. Новий розділ починається з нової сторінки.

6. Поля сторінок задають наступного розміру: 25-30 мм в лівому полі10-20 мм в правому20 мм верхнє і нижнє поля.

7. При оформленні звіту з практики неприпустимо переносити слова.

8. Якщо студент навчається в технічному ВНЗ, може знадобитися рамка для звіту.

Важливо

Підготовка та оформлення звіту з практики є ключовими кроками для систематизації та презентації отриманого практичного досвіду та знань. Добре структурований та інформативний звіт допоможе продемонструвати отримані практичні навички та зробити висновки, які можуть бути корисними для майбутніх проектів чи досліджень.

 

4. Особливості оформлення структурних частин звіту з практики

4.1. Оформлення титульного листа

Титульний лист – це перша сторінка звіту. Оформлення титульного листа звіту з практики практично нічим не відрізняється від титульних аркушів інших робіт. Він оформлюється відповідно до методичних рекомендацій.

Зразок оформлення титульної сторінки звіту з практики наведено нижче:

 

Зразок оформлення титульної сторінки - картинка

 

4.2. Загальні вимоги до оформлення змісту

Зміст містить інформаційні блоки з заголовками і номерами сторінок наявних структурних елементів роботи.

Лайфхак

Щоб оформити автозміст в Word перш за все необхідно поставити курсор біля початку розділу чи підрозділу. В меню «Посилання» обрати розділ «Додати текст», далі обрати розділ (1, 2, 3). Такі дії повторити для кожного структурного елемента роботи (вступ, розділи, підрозділи, висновки, список джерел, додатки). Для того щоб відобразити зміст роботи необхідно в розділі «Посилання» обрати «Зміст» і далі обрати – “Автоматичний зміст”. Якщо в роботу було внесені зміни і обсяг сторінок змінився необхідно оновити зміст – для цього правою кнопкою мишки натиснути на текст змісту та обрати «Оновити зміст (номери сторінок або повністю зміст)»

 

4.3. Оформлення вступу в звіті з практики

Оформлюючи вступ в ньому необхідно зазначити актуальність, мету і завдання, а також коротко описати місце проходження практики.

Важливо

Вимоги щодо оформлення вступу в кожному навчальному закладі різні, тому необхідно ознайомитися з методичними рекомендаціями або уточнити у керівника практики від навчального закладу.

 

4.4. Особливості оформлення основної частини звіту з практики

Текст основної частини розподіляється на розділи, підрозділи. При необхідності підрозділи можна розподілити на пункти. При поділі тексту на пункти необхідно, щоб кожен пункт містив повну інформацію.

Розділи, підрозділи і пункти нумеруються арабськими цифрами. Заголовки підрозділів і пунктів слід друкувати з абзацним відступом з великої літери без крапки в кінці, без підкреслення.

Розділи нумеруються послідовно в межах тексту основної частини. Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу. Номер підрозділу включає номер розділу та порядковий номер підрозділу, розділені крапкою (1.2, 2.2 і т.д.). Пункти повинні бути пронумеровані в межах кожного розділу і підрозділу. Номер підпункту включає номер розділу, підрозділу, розділений крапкою (1.2.1, 2.2.1 і т.д.).

 

4.4.1. Оформлення таблиць

Основними вимогами до оформлення таблиць є наступні:

 • таблицю слід згадати в тексті, і розмістити відразу після першої згадки (якщо вона не поміщається на сторінку, слід перенести її на наступну сторінку). Якщо таблиця об’ємна, то рекомендується помістити її в додаток;
 • над таблицею зліва пишеться її назва (в одному рядку з цифрою, розділеною тире). Також слово таблиця і її номер пишуться в правому верхньому куті, а назва – нижче по центру рядка. Вимоги слід прочитати в методичних рекомендаціях або уточнити в керівника практики від начального закладу;
 • якщо таблиця розміщується на двох сторінках, то перед першою її частиною пишуть слово Таблиця, а на іншій сторінці вказують: «Продовження таблиці» або «Продовження табл.» і проставляють відповідний номер;
 • таблиці нумеруються арабськими цифрами в межах розділу;
 • заголовки починаються з великої літери, підзаголовки – з великої, якщо вони незалежні, або з малої, якщо вони продовжують заголовок;
 • шрифт в таблиці може бути меншим, ніж в основному тексті. Найбільш часто використовуваний формат шрифту – Times New Roman 12 pt. 

 

4.4.2. Оформлення рисунків

Рисунки необхідно згадати в тексті, і розмістити відразу після першої згадки (на тій же сторінці або на наступній). Якщо рисунок займає цілу сторінку, то рекомендується помістити її в додаток.

Нумерація ілюстрацій повинна бути в межах розділу.

Після рисунку пишеться його назва: «Рисунок 2.1 – …» або «Рис. 2.1. …». Цифра на рисунку 2.1 означає розділ 2, номер рисунка 1.

 

4.4.3. Оформлення формул

До оформлення формул в звіті з практики пред’являються такі вимоги:

 • формули пишуть в окремому рядку;
 • зверху і знизу формули залишають по одному вільному рядку;
 • формула розміщується в центрі рядка;
 • під формулою потрібно розмістити пояснення використаних символів і коефіцієнтів в порядку згадки у формулі;
 • формули нумеруються в межах розділу. Номер вказується в круглих дужках з вирівнюванням по правому краю.

Лайфхак

Щоб вставити формулу в тексті роботи необхідно в розділі «Вставлення» обрати пункт «Рівняння» далі «Вставити рівняння» і прописати формулу використовуючи відповідні можливості меню.

 

4.5. Висновки у звіті з практики: вимоги до оформлення

В кінці роботи наводять короткі висновки за результатами проходження практики, оцінка відповідності цих результатів вимогам завдання та обговорення можливих шляхів подальшого розвитку та вдосконалення діяльності бази практики.

Важливо

На відміну від розділів перед словом Висновок, як і Вступ, Список використаних джерел і Додатки номер не ставиться.

 

4.5.1 Шаблонні фрази для висновків

Звіт повинен бути логічним і структурованим. Тому дозволяється використовувати шаблонні фрази, які допоможуть зробити оформлення висновків послідовним.

При формулюванні висновків можна використати наступні шаблонні фрази:

 • «Упродовж проходження практики відбулося ознайомлення з…».
 • «До основних обов’язків відносились …».
 • «Актуальність практики полягає в одержанні практичних навичок… / або зборі відповідних відомостей для написання випускної кваліфікаційної роботи…».
 • «За результатами проходження практики на … (назва організації) значно розширено професійні навички, необхідні фахівцеві з … (спеціальність)».
 • «У процесі проходження практики в … одержано такі практичні навички: …».

 

4.6. Оформлення списку використаної літератури та посилань на літературу

Список використаної літератури і джерел оформлюється згідно вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Оформлення посилань на літературу у тексті роботи можна робити одним із трьох наступних способів (зазначається в методичних рекомендаціях):

Спосіб посилання на джерело

Характеристика

Посторінкові

нумерація має починатись із кожної нової сторінки. Виноски друкуються тим самим шрифтом, що й основний текст роботи або меншим (Times New Roman, 14 або 12) наприкінці тексту на тій же сторінці, на який робиться посилання.

Список використаних джерел і літератури в даному випадку оформлюють у алфавітному порядку.

Наскрізна нумерація

література нумерується і записується у список використаних джерел в порядку першого посилання на неї у тексті звіту (без повторення). Згідно даного способу оформлення посилань роблять двома квадратними дужками, наприклад: «… в працях [2–5]… або в праці [2, с. 53]».

Нумерація за бібліографічним описом джерел.

список використаних джерел виконують у алфавітному порядку, а у посиланні вказують відповідний порядковий номер літератури і сторінку (аналогічно з попереднім способом).

Лайфхак

Щоб зробити посторінкову виноску біля тексту на який потрібно зробити відповідне посилання поставити курсор, далі необхідно в меню «Посилання» обрати «Вставити виноску» і внизу сторінки записати відповідне джерело.

 

4.7. Оформлення додатків у звіті з практики

Додатки – це розділ, який включає таблиці, графіки, фотографії або інші матеріали, що підтримують аналіз і висновки.

Для оформлення додатків допускається використання формату аркуша А3.

Важливо

Кожен новий додаток починається з нової сторінки. При оформленні додатків, як і в інших видах студентських робіт, не використовуються літери: Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

 

4.8. Оформлення щоденника

 Щоденник – це частина звіту, яку веде студент з першого дня практики. Його оформлення вимагає ведення щоденних записів щодо завдань які виконував практикант, які труднощі виникали при їх виконанні, які заходи він відвідував тощо.

 

5. Поширені помилки при оформленні звіту з практики

5.1. Типові помилки оформлення звіту

Звіт з практики потребує належного оформлення. Проте студенти часто допускають помилки. До поширених помилок відносять:

 • занадто широкі поля (таким чином, студенти намагаються розтягнути матеріал до необхідної кількості сторінок);
 • недотримання параметрів шрифту, які є стандартними для більшості студентських робіт (шрифт Times New Roman, розмір шрифту -14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5);
 • розташування різних конструктивних елементів на одній сторінці, наприклад, після завершення вступу, на тій же сторінці міститься 1-й розділ, цього робити не можна;

Лайфхак

Щоб кожен розділ роботи розміщувався на новій сторінці необхідно наприкінці тексту попереднього розділу поставити курсив, обрати меню «Макет» далі «Розриви» і обрати розділ «Сторінка»

 • помилки в списку використаних джерел та літератури (їх оформлення необхідно перевірити за відповідним ДСТУ);
 • відсутня нумерація сторінок (найчастіше причина цього – неуважність);
 • помилки в оформленні титульного листа та інших структурних частин. Щоб їх уникнути, потрібно скористатися методичними рекомендаціями;
 • граматичні та орфографічні помилки.

 

5.2. Помилки оформлення змісту

Найпоширенішими помилками є:

 • окремі розділи не зазначено в змісті;
 • сторінки розділів неправильні.

 

5.3. Помилки оформлення структурних частин

У вступі пропущено один або декілька його обов’язкових елементів (цілей, завдань або актуальності, характеристики бази практики). Велика частина вступу складається з «води», а інформативність мінімальна; невідповідність цілям практики.

Основна  частина. Існують «універсальні» помилки, яких допускається більшість студентів в процесі оформлення звіту: поверхневе розкриття ключових питань; вихід за рамки теми; включення в звіт інформації яка не стосується програми практики, цей прийом зазвичай використовують студенти, які пишуть звіт в останній день і намагаються хоч чимось його наповнити; відсутність графіків, діаграм, таблиць у звітах студентів технічних і економічних спеціальностей.

Висновки. Невідповідність цієї частини основним розділам та вступу; Висновки неповні, не відображають виконання всіх завдань, поставлених у вступі.

У процесі оформлення списку використаних джерел і літератури найпоширенішою предметною помилкою є невідповідність джерел темі практики і звіту загалом.

Важливо

При оформленні звіту необхідно суворо дотримуватись вимог навчального закладу або організації, в якій студент проходив практику.

 

5.4. Помилки оформлення щоденника

Проблемою більшості студентів є нерегулярне заповнення щоденника або навіть написання його наприкінці практики, саме це призводить до наступних помилок його оформлення:

 • неповна подача інформації, оскільки студенти забувають про події, в яких брали участь, деякі виконані завдання;
 • відсутня інформація про роботу в певні дні, в даному випадку вважається, що студент їх просто пропустив, і для цього потрібно надати довідку від лікаря про захворювання;
 • порушується цілісність подачі інформації, вона більше схожа на колаж з окремих фрагментів тексту;
 • конкретних даних про виконану роботу немає, текст обмежується загальною інформацією.
Лайфхак

Для того уникнути недоліків оформлення звіту з практики необхідно:

1. Перед проходженням стажування слід ознайомитися з методичними рекомендаціями, щоб знати, на що звернути увагу в процесі практичної діяльності.

2. Складно описати, чим займався студент за підсумками практики, якщо його там взагалі не було. Щоб уникнути безглуздих помилок, краще проходити практику особисто.

3. Обов’язково необхідно вести щоденник як годиться – з першого дня практики, якщо не має часу зробити відповідні записи, слід зробити чорнові нариси.

4. Грамотність і унікальність потрібні за замовчуванням. Також потрібна достовірність даних. Перед остаточною подачею звіту на перевірку слід уважно перечитати його, щоб виключити граматичні, пунктуаційні та орфографічні помилки, адже велика їх кількість може істотно вплинути на оцінку. Також необхідно переконатися, що всі розділи і підрозділи логічно пов’язані і узгоджені.

Таким чином, звіт з практики є основним показником результатів студента і його професійних навиків, тому він повинен бути оформлений на належному рівні. Ознайомлення з типовими недоліками оформлення звітів допоможе уникнути помилок і отримати позитивну оцінку.

Цікавить написання роботи "під ключ" з гарантією?

Відповіді на часті питання

Якщо немає методичних рекомендацій для звіту з практики як його оформити?

Для оформлення звіту з практики можна знайти зразок в мережі Інтернет або попросити в керівника від кафедри чи навіть студентів старших курсів для ознайомлення. Проте суворо забороняється повне або часткове копіювання тексту.

Чи можна оформити звіт з практики аналогічно вимогам інших студентських робіт?

Загалом оформлення звіту не відрізняється від оформлення інших видів студентських робіт, зокрема курсових чи дипломних. Проте кожен ВНЗ і кафедра мають свої вимоги, які зазначені в методичних рекомендаціям. Тому в процесі оформлення звіту з практики необхідно дотримуватись таких рекомендацій.

Чи обов’язково в звіті мають бути оформлені додатки?

Додатки є обов’язковим елементом звіту з практики. Вони включають певні зразки бланків документі, звітність, анкети, креслення, витяги з положень, інструкцій, різні таблиці і рисунки. На додатки в тексті роботи повинні бути зроблені відповідні посилання.

В процесі оформлення звіту з практики обсяг додатків перевищив загальну кількість сторінок звіту. Це буде вважатися помилкою?

Зазвичай кількість сторінок додатків не регламентується, і їх може бути стільки скільки необхідно для досягнення мети та поставлених завдань. Проте занадто перевантажувати роботу додатками також недоречно. Тому краще щоб їх кількість не перевищувала загальний обсяг роботи.

Навіщо оформлювати в звіті з практики список використаних джерел та літератури якщо його виконують на базі підприємства/організації?

Доволі часто (окремі спеціальності) в звіті необхідно запропонувати певні рекомендації щодо вдосконалення тих чи інших аспектів діяльності бази практики, а для цього слід вивчити різні джерела і на їх основі розробити відповідні пропозиції. Також, якщо студент проходить переддипломну практику, то вона передбачає не лише збір матеріалу для написання практичного розділу дипломної, але й вивчення теоретичних питань.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660

Стаття була корисною для вас?

Оцініть статтю від 1 до 5

5 із 5 на основі 2 оцінок

Поділитися:
Помітили помилку?
Виділіть її і натисніть Ctrl + Enter

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: