0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

 1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
 2. Відкрийте Ваше замовлення
 3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Як написати звіт з практики без помилок?

Редактор: Роман
10 хв

Кожен студент вищого або середнього спеціального навчального закладу за період навчання повинен пройти декілька видів практики.

Магістр

1. Що таке звіт з практики?

За  результатами проходження практики студент повинен написати звіт. Це документ, який відображає чого навчився студент, якими навичками оволодів і які професійні якості одержав за період проходження практики. Це дуже важлива робота, адже саме на її основі робиться висновок про професійну підготовленість студента.

Важливо

Багато студентів недостатньо відповідально ставляться до написання звіту з практики, вважаючи, що ця справа не така важлива, як, наприклад, реферат чи курсова. Але необхідно поставитися до такого виду роботи дуже серйозно, адже він є показником знань, умінь, практичних навичок, отриманих у процесі навчання та стажування.

 

2. Види звітів з практики

Як правило, студенти за увесь період навчання проходить практику тричі. Спочатку вони проходять навчальну практику, потім виробничу. Завершальним етапом, на якому показуються всі знання студента і навички, освоєні ним за увесь період навчання, є проходження переддипломної практики. Кожна з цих практик має свої особливості. 

 

2.1. Звіт з навчальної практики

Навчальна практика – це перша практика студента, вона є сукупністю заходів, що допомагають зрозуміти майбутню професію. Як правило, вона включає екскурсії на різноманітні підприємства, організації або заводи, безпосередньо пов’язані з майбутньою професією. Навчальна практика проходить в групових заняттях, тому потрібно використовувати можливість і одержати якомога більше теоретичних знань про діяльність підприємства.

Метою даного виду практики є поглиблення та закріплення отриманих у ході навчання теоретичних знань з обраної спеціальності, набуття навичок практичної та дослідницької роботи та ознайомлення з різними аспектами практичної роботи.

Оскільки навчальна практика є найпростішим видом практичної підготовки студента, структура звіту по ній також не представляє особливої складності. Від стандартної структури звіту з практики він відрізняється тим, що, зазвичай, не має практичної частини.

 

2.2. Звіт з виробничої практики

Виробнича практика – практична частина навчального процесу, яка проходить, як правило, на різних підприємствах в умовах реального виробництва. У процесі виробничої практики відбувається закріплення та конкретизація результатів навчання, набуття студентами умінь та навичок практичної роботи з обраної спеціальності.

Звіт з виробничої практики виконується згідно методичних рекомендацій кафедри.

Лайфхак

Слід пам’ятати, що виробнича практика спрямована на самостійну роботу і особисті міркування студента, тому власна думка і рекомендації дуже важливі в звіті.

 

2.3. Звіт з переддипломної практики

Переддипломна практика – найважливіший етап за увесь період навчання, потребує відповідального підходу. Вона є заключним етапом навчання, під час неї студент аналізує тему своєї роботи, доводить її до логічного завершення.

Структура звіту з переддипломної практики визначається в методичних рекомендаціях, але в основній частині звіту повинна бути наведена інформація з теми дипломної роботи (наприклад, практична частина звіту з практики повинна містити відповідні розрахунки з теми дипломної роботи).

 

 

3. Цілі і завдання написання звіту з практики

Незважаючи на відмінності між усіма видами практиками, вони мають схожі цілі і завдання:

Цілі та завдання практики - картинка

Як тільки практика завершена, попереду студента чекає важливий етап: процес написання звіту. Даний вид роботи переслідує наступні цілі:

 • продемонструвати знання і навички, які студент здобув на підприємстві;
 • виявити нові професійні якості;
 • оцінити ступінь готовності до професійного життя.

Ось чому важливо знати, як правильно написати звіт з практики. Цей документ повинен містити докладний опис інформації про процес роботи підприємства, зразки його документації та нормативних актів. В звіті потрібно детально описати свою діяльність в організації, розповісти про власні досягнення і привести приклади поліпшення / оптимізації роботи підприємства.

 

4. Структура і складові звіту з практики

Звіт з практики – це робота обсягом 25-40 сторінок, виконана в друкованому вигляді, який доводить факт проходження студентом практики на підприємстві. Написання звіту з практики досить відповідальна робота.

Будь-який документ, в тому числі і звіт практики, має певну структуру і правила написання, яких необхідно дотримуватися. Загалом, звіт по практиці включає наступні елементи:

1. Титульний аркуш звіту з практики повинен містити наступну інформацію:

 • в шапці наводиться назва міністерства, навчального закладу, факультету, кафедри;
 • посередині титульного аркушу звіту з практики необхідно зазначити назву виду звіту – навчальна, виробнича або переддипломна;
 • назва теми дипломної роботи на титульному аркуші звіту – у випадку, коли пишеться звіт з переддипломної практики;
 • прізвище та регалії студента і наукового керівника/керівника практики.

Титульний лист звіту з практики – це найперша сторінка, а значить, на неї буде звертатися увага. Важливо перевірити правильність написання всіх імен і прізвищ.

Титульний лист повинен бути завірений підписом директора і печаткою підприємства.

2. Календарний план (графік стажування) є одним з основних елементів звіту з практики.  Часто у студентів виникають сумніви з приводу того, як написати звіт про практику і як заповнити графік стажування. Він складається у вигляді таблиці і обов’язково включає інформацію про заплановані роботи, терміни проведення цих заходів,  місце практичних занять. У календарному плані практики обов’язково ставиться відмітка про виконання / невиконання того чи іншого заходу. Календарний план дозволяє побачити, які заходи заплановані для практиканта, чи проводяться вони вчасно і наскільки ці заходи відповідають темі майбутньої дипломної роботи студента.

3. Зміст. У змісті перераховуються розділи  звіту і вказуються сторінки. Зміст необхідний для структурування документа і зручності вивчення керівником.

4. Вступ – розділ, який визначає мету проходження практики,  її завдання, коротко описує кроки студента під час проходження практики, містить основні характеристики бази практики тощо.

5. Основна частина – це  розділ, який зазвичай складається з двох частин.

Перша частина – це опис організації, де проходило стажування. Це теоретична частина, в якій прописується мета існування організації, принцип її роботи, посадові обов’язки і графік роботи практиканта.

Друга частина – аналітична, в якій проводяться всі необхідні розрахунки, складаються графіки, таблиці, креслення. Ця частина повинна бути підкріплена додатками до звіту. Фактично в практичному розділі студент наводить детальний звіт про виконання виробничих завдань, викладає суть вивчених питань відповідно до цілей і завдань проходження практики.

Профіль виконуваної роботи у процесі проходження практики повинен відповідати спеціальності, отриманої студентом:

Напрям підготовки

Виконувана робота у процесі проходження практики

Юрист

практика надання допомоги в підготовці юридичних документів, написанні позовних заяв і відповідей на них, участі в судових засіданнях, оскарження рішень і відстеження ходу їх виконання, а також юридичного супроводу угод і т.п.

Бухгалтер

розвиток навичок обліку матеріальних і виробничих ресурсів підприємства, собівартості продукції, відстеження руху коштів на рахунках, а також зарахування заробітної плати, підведення підсумків фінансової діяльності компанії тощо

Економіст

практика аналізу динаміки основних показників господарської діяльності, фінансового планування, оптимізації використання ресурсів, підвищення конкурентоспроможності організації і т.д.

Психолог

вивчення психічних особливостей людини за допомогою методів спостереження, бесіди, психодіагностики, а також складання протоколів і рекомендацій за результатами аналізу з урахуванням віку, статі, етнічної приналежності індивіда тощо

Педагог

практика викладання і аудиторної роботи, зокрема, читання лекцій, проведення занять за програмою навчального закладу, контроль знань учнів, а також позакласні заходи з перевірки домашніх завдань, складання плану уроків, організації розважальних заходів і т.п.

Важливо

Матеріали для написання звіту з практики беруться зі статутних документів організації, архівів, нормативно-правових актів, наказів та інших рішень державних органів. Майбутнім бухгалтерам і економістам необхідно вивчити дані податкової, статистичної та фінансової звітності підприємства, законодавчу базу регулювання галузі.

6. Індивідуальне завдання на практику. Воно включає в себе декілька пунктів. Містить відповіді на питання про те, чим буде займатися студент під час проходження практики, яка мета і основні завдання, заплановані результати. Індивідуальне завдання на практику має містити назву навчального закладу,  кафедри і керівників, а також адресу бази практики і тривалість проходження практики. В індивідуальному завданні на практику також може бути наведена інформація про вид практики і тему майбутньої дипломної роботи практиканта. Дане індивідуальне завдання на практику узгоджується з керівником практики від організації і затверджується керівником практики від навчального закладу.

7. Висновки – це  частина звіту, в якій підводяться підсумки, описуються отримані знання і набуті навички, даються власні рекомендації щодо поліпшення роботи бази практики.

Лайфхак

Висновки зазвичай пишуться на підставі вступу і описують ступінь досягнення поставлених цілей і завдань. Не варто забувати вказати те, що не вдалося освоїти під час практики, з чим виникли труднощі, але акцент повинен бути зроблено на одержаних практичних навичках і знаннях.

8. Список літератури оформляється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

9. Додатки – окремі документи підприємства, нормативні акти, креслення, анкетування, статистичні дані тощо. Кожен додаток повинен бути розміщений на новій сторінці.

Супровідні документи:

1. Щоденник звіту з практики є одним з найважливіших документів, який заповнюється протягом усього процесу стажування.

Щоденник з практики – це опис повсякденної діяльності студента під час проходження практики, чого він досягнув і що дізнався, в яких заходах приймав участь. Як правило, щоденник – це спеціальний бланк, який повинен заповнюватися від руки і який видає керівник практики від ВНЗ.

Щоденник практики – це офіційний документ, на якому ставиться печатка підприємства і підпис керівника практики. Щоденник обов’язково додається до звіту.

2. Характеристика – оцінка діяльності студента під час проходження практики керівником практики від підприємства, а також від навчального закладу.

Характеристика від підприємства містить оцінку практиканта з різних сторін, зокрема як працівника підприємства, старанність і відповідальність під час проходження практики. Засвідчується печаткою і підписом куратора з місця проходження практики.

На характеристику практиканта впливають такі фактори:

 • явка (відсутність або наявність прогулів);
 • залучення студента до практичної діяльності;
 • участь в різних заходах організації;
 • якість виконання своїх прямих обов’язків як співробітника компанії;
 • здатність до навчання та здатність набувати практичних навичок.

 

5. Найпоширеніші помилки у звіті з практики

Щоб написати звіт проходження практики правильно, без помилок, потрібно уважно прочитати методичні рекомендації. Чим ретельніше вивчити вимоги, тим менше помилок можна допустити, а значить, переробляти звіт не доведеться, і можна розраховувати на більш високу оцінку.

До найпоширеніших помилок, які допускають студенти в звіті з практики можна віднести:

 • граматичні та орфографічні помилки;
 • порушуються пропорції обсягу конструктивних елементів роботи;
 • було порушено вимоги до оформлення роботи (обрано неправильний шрифт, пронумеровано титульний лист і т.д.);
 • відсутній один з обов’язкових структурних елементів (титульний лист, зміст, вступ, висновки, список використаної літератури, а також щоденник практики і характеристика);
 • звіт не відповідає вимогам щодо рівня плагіату;
 • розділи звіту оформлені неправильно. Кожен структурний елемент повинен починатися з нової сторінки;
 • титульний лист оформлений неправильно;
 • відсутність одного з обов’язкових елементів у вступі (наприклад, не вказуються цілі, завдання або характеристика бази проходження практики);
 • тема практики не відповідає змісту звіту;
 • питання недостатньо висвітлені;
 • розкриваються питання, які не пов’язані з темою звіту. Зазвичай такий прийом використовується, коли потрібно зібрати необхідний обсяг роботи, а інформації по темі мало;
 • невідповідність висновків тій інформації, що наведена в основній та вступній частинах;
 • неповні висновки;
 • щоденник практики заповнений некоректно, пропущені дні;
 • невідповідність літературних джерел змісту звіту.

 

6. Рекомендації щодо написання звіту з практики

Успішне проходження практики – це можливість отримати перші корисні навички в професії. Добре зарекомендувавши себе, студент отримує шанс бути поміченим керівництвом компанії з перспективою успішного працевлаштування в майбутньому.

Написання будь-якого звіту з практики починається з отримання методичних рекомендацій в університеті (на кафедрі). Це своєрідна інструкція з підготовки звіту. У них міститься вся необхідна інформація по завданням практики, написанню і оформленню звіту.

Грамотний, структурований звіт з проходження практики передбачає ретельний збір інформації про підприємство, аналіз цієї інформації, розробку плану вдосконалення діяльності підприємства.

Лайфхак

Слід поставитися до проходження практики серйозно, адже написання звіту не матиме труднощів тільки в тому випадку, якщо студент дійсно розуміє, чим займається.

Загальними порадами, написання звіту з практики, є наступні:

 • необхідно уважно вивчити і дотримуватися методичних рекомендацій. У них містяться вже сформульовані цілі і завдання практики, є всі необхідні форми, розписані стандарти оформлення звіту;
 • роблячи висновки, слід уникати загальних, поверхневих суджень;
 • не варто ігнорувати вимоги до оформлення тексту (шрифт, інтервал і т.д.);
 • уважно перевіряти наявність всіх необхідних підписів і печаток.

 

Таким чином, звіт з практики – не просто ще один щабель на шляху до диплому, а привід оцінити власні перспективи кар’єрного зростання у обраній спеціальності, підвищити кваліфікацію. Написання звіту з практики вчить систематизації знань, удосконалює аналітичні та комунікативні навички студента.

Цікавить написання роботи "під ключ" з гарантією?

Відповіді на часті питання

Коли потрібно писати звіт з практики?

Звіт з практики, як правило, пишеться у процесі або по завершенню проходження практики. 

Чи можна відхилятися від усталеної структури звіту з практики?

Зазвичай, структура звіту з практики визначається методичними рекомендаціями навчального закладу. У випадку, якщо неможливо розкрити те чи інше питання основної частини звіту, це не буде вважатися грубим порушенням, але слід навести пояснення з чим саме пов’язана така ситуація (наприклад, підприємство не займається тим чи іншим видом діяльності) і навести рекомендації чи перспективи у майбутньому. Вступ, висновки, список джерел, додатки та супровідні документи повинні бути в звіті обов’язково.

Що не варто писати у звіті з практики?

У звіті до практики не варто писати багато теоретичного матеріалу. Суворо заборонено писати інформацію яка не відповідає дійсності (наприклад, подати неправдиві документи чи звітність підприємства, описувати види діяльності яким не займається підприємство тощо). Перекручування чи фальсифікація у звіті з практики матимуть негативні наслідки на захисті.

Чи можна видати звіт з практики скачаний з Інтернету як власний, якщо підприємство аналогічне?

Завантажувати звіт на практику з Інтернету не рекомендується – дані можуть бути застарілими, а інформація що міститься в такому звіті може бути неактуальною. До того ж у різних навчальних закладах можуть бути різні вимоги до оформлення і структури звіту з практики. Також варто пам’ятати про унікальність робіт.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660

Стаття була корисною для вас?

Оцініть статтю від 1 до 5

5 із 5 на основі 5 оцінок

Поділитися:
Помітили помилку?
Виділіть її і натисніть Ctrl + Enter

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: