0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

 1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
 2. Відкрийте Ваше замовлення
 3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Як підібрати тему для дисертації?

Редактор: Роман
20 хв.

Дисертація – це самостійна наукова праця аспіранта, яка свідчить про наявність його глибоких знань в певній науковій галузі та є актуальною. Тому вибір теми дисертації – важливий початковий етап наукової роботи, здійснення якої пошукачам надає можливість саме аспірантура.

Магістр

1. Вимоги, що висуваються до теми дисертації

Дисертація – це самостійна наукова праця аспіранта, яка свідчить про наявність його глибоких знань в певній науковій галузі та є актуальною. Тому вибір теми дисертації – важливий початковий етап наукової роботи, здійснення якої пошукачам надає можливість саме аспірантура. Робота над дисертацією є тривалою та вимагає достатньої кваліфікації від аспіранта, щоб опрацювати необхідну кількість наукових джерел та продемонструвати результати, які мають наукову та практичну значущість.

Саме тому аспірант повинен серйозно підійти до вибору теми дисертації, адже у нього повинно бути достатньо знань, інформації та, головне, бажання й мотивації для написання якісної наукової праці. Отже, далі наведемо перелік основних вимог, яким має відповідати тема дисертації:

 • тема обов’язково має бути актуальною;
 • обов’язкова конкретика у назві (який процес досліджується, який проміжок часу обрано для дослідження, на прикладі якої країни досліджується проблема тощо);
 • лаконічність, ємність та конкретність назви теми – близько 6-8 слів, в яких буде викладено зміст роботи;
 • за результатами написання дисертації аспірант повинен сформулювати пропозиції, що мають наукову та практичну новизну;
 • тема дисертації повинна бути цікавою для Вас. Адже упродовж тривалого часу Ви будете працювати над нею, і ця наукова робота не повинна обтяжувати аспіранта або викликати роздратування в процесі наукової роботи.
Важливо

Обрану тему дисертації погодьте із науковим керівником. Адже у нього є необхідний досвід для формулювання такої теми, яка зацікавить не лише аспіранта, а й членів ВАК.

Рекомендуємо спочатку обрати напрям, в якому Ви хочете рухатись у процесі написання дисертації, тобто ті проблемні питання, які будуть досліджуватись, а формулювання теми здійснювати разом із науковим керівником.

Лайфхак

Складіть перелік проблемних питань, які будуть досліджуватись, із переліку викресліть ті проблемні питання, яких складно досягти або вони вже досліджувались іншими науковцями. В результаті у списку залишаться 1-2 проблеми, і тему дисертації буде легше сформулювати.  

Рекомендуємо дотримуватись наступних кроків при формулювання теми дисертації:

Визначіть проблемні питання, які наразі активно обговорюються науковцями

Ознайомтесь із останніми публікаціями, семінарами, громадськими ініціативами тощо (як на рівні України, так і на світовому рівні) та визначіть ті проблеми, яким приділяється найбільша увага науковців та аналітиків

Дослідіть наявну наукову базу з проблемних питань

Скористайтесь наявними науковими працями обраного напряму дослідження, у т.ч. – Вашого ЗВО, Інтернет-джерелами, а також позицією кафедри та наукового керівника щодо проблеми

Ознайомтесь із аналітичною базою

Переконайтесь в тому, що для написання наукової роботи Ви маєте доступ до необхідної аналітики (дані Держстату, органів державної влади, статистичних сайтів інших країн світу, аналітичні дослідження світових організацій тощо)

Для себе сформулюйте декілька варіантів теми дисертації

Варто скласти декілька варіантів теми дисертації

Разом із науковим керівником сформулюйте остаточний варіант теми 

Остаточний варіант теми дисертації допоможе сформулювати науковий керівник, який має достатній досвід у науковій роботі

Рекомендуємо для наукової роботи обрати тему магістерського дослідження, якщо аспірант закінчив навчання та склав іспит за тією ж спеціальністю (фахова спеціальність), за якою буде захищатись. В цьому випадку у Вас буде сформовано частину літературних джерел, визначено напрям дослідження та опубліковано наукові роботи.

 

2. Як підібрати актуальну тему для дисертації?

2.1. Опрацювання наукових джерел

Такий вид роботи потрібен для визначення наступних питань:

 • встановити рівень дослідження проблеми та прийняти рішення щодо необхідності подальших наукових розробок;
 • визначити, які досягнення продемонстрували науковці та які питання й проблеми ще не вирішено;
 • проаналізувати методики, використані у процесі дослідження;
 • зробити висновок щодо рівня дослідження теми та подальшого написання дисертації за цим напрямом або ж вибір іншого.

Далі переходимо до аналізу наукових праць, серед яких найбільшу увагу звертайте на наступні джерела:

 • дисертації;
 • автореферати дисертацій (зазвичай у вільному доступні їх набагато більше, аніж дисертацій, проте напрям дослідження та основні положення, що виносяться на захист, Ви зможете побачити);
 • монографії;
 • аналітичні дослідження, наукові статті, офіційні публікації органів державної влади, інститутів, громадських організацій тощо.

Огляд дисертацій з обраного напряму дослідження необхідне для того, щоб сформувати варіанти тем, які будуть мати наукову новизну та практичну значущість, адже якщо положення, які Ви виносите на захист, були висунуті та обґрунтовані іншим дослідником, вся науково-дослідна діяльність не матиме сенсу. Рекомендуємо скласти перелік проаналізованих джерел та біля кожного в дужках вказати, які проблеми залишились не дослідженими. Після опрацювання дисертацій Ви сформуєте для себе перелік питань, визначите ідеї, які потребують подальших наукових розвідок, зможете обрати для свого дослідження ту проблему, вирішення якої для Вас є цікавим, і сформувати перший (чорновий) варіант теми дисертації.

Проте не всі дисертації доступні для вільного перегляду, тому рекомендуємо здійснювати пошук авторефератів, у яких викладені мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження, а також положення, які виносяться на захист. З автореферату також можна отримати інформацію та скласти перелік актуальних тем.

Пошук дисертацій та авторефератів можна здійснювати як загалом у пошукових системах, так і на відповідних ресурсах, на яких представлено ці наукові праці у систематизованому вигляді (за спеціальностями, роками захисту тощо). Серед таких ресурсів пропонуємо скористатись наступними:

1. Найбільшою у світі повнотекстовою базою даних дисертацій є ресурс ProQuest Dissertations and Theses, який, проте, є комерційним, тобто за користування його функціями потрібно буде здійснити оплату (https://about.proquest.com/en/).

 

2. Інші зарубіжні ресурси, які можна умовно поділити на наступні групи:

2.1. Міжнародні, наприклад:

2.2. По окремих країнах, наприклад:

 

3. Національний депозитарій академічних текстів – ресурс, специфіка якого полягає у акумулюванні дисертацій, наукових статей, звітів та інших наукових робіт. Пошук можна здійснити як за спрощеною формою (вид академічного тексту), так і за розширеною (автор, спеціальність, тема, дата захисту тощо) (https://nrat.ukrintei.ua/searchdb/).

 

4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SLIR&P21DBN=SLIR&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=RES0000011), в якій наукові праці можна шукати за наступними елементами:

ключові слова;

спеціальність;

автор;

назва;

рік захисту.

 

5. Наукові бібліотеки українських ЗВО – також доступні ресурси для пошуку дисертацій та авторефератів. Першочергово ознайомтесь із науковими працями, розміщеними в електронній науковій бібліотеці Вашого ЗВО, а також скористайтесь ресурсами інших закладів, наприклад:

 • наукова бібліотека Одеського національного університету імені І.І. Мечникова пропонує перелік електронних ресурсів (як українських, так і іноземних), на яких можна ознайомитись з необхідними науковими працями (http://lib.onu.edu.ua/dysertatsiyi/). Пошук можна здійснювати за різними ключовими словами та параметрами. Це зручний сервіс, який акумулює декілька ресурсів для здійснення пошуку;
 • науково-консультаційний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який викладає на своєму сайті дисертації та автореферати, захищені на базі цього ЗВО, які можна шукати за назвою, ПІБ наукового керівника, науковим ступенем, галуззю наук та іншими параметрами (http://scc.univ.kiev.ua/abstracts_db/);.
 • електронний репозитарій Національної Академії внутрішніх справ (http://elar.naiau.kiev.ua/handle/123456789/17);
 • електронний фонд КПІ імені Ігоря Сікорського, який включає перелік авторефератів та дисертацій, захищених у цьому ЗВО, та інші ресурси ЗВО України (https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2086).

 

6. Інші ресурси, які можна знайти у пошукових системах за ключовими словами, що допоможуть дослідити актуальний стан справ.

Певні ресурси, які Ви можете знайти в мережі (наприклад, Бібліотека дисертацій України, Дисертації України та подібні), – це комерційні ресурси, які передбачають платне ознайомлення із дисертаціями. Проте можна ознайомитись з переліком спеціальностей та тем дисертацій, хоча переважно ці бази є застарілими – останні дисертації – за 2015 рік.

Отже, на основі проведеного дослідження можна попередньо сформувати декілька чорнових варіантів теми дисертації.

Важливо

Тема дисертації повинна бути унікальною, тому при опрацюванні наявних наукових досліджень складіть перелік тем дисертацій, які вже захищено та опубліковано, щоб не було збігів. Перевірте унікальність обраної теми дисертації за допомогою доступних програм.

 

2.2. Підбір аналітичного матеріалу

Якісна дисертація вимагає того, щоб аналітичний матеріал, необхідний для досягнення поставленої мети, був наявним та доступним. Такі аналітичні матеріали варто шукати у офіційних джерелах, які дають змогу виокремити наявні на даний час наукові проблеми, наприклад:

1) юридичні дисципліни:

2) економічні дисципліни:

Навести повний перелік доступних ресурсів неможливо, адже кожна спеціальність та напрям дослідження передбачає збір, обробку та аналіз відповідної інформації.

Також майбутній доктор філософії (або PhD – Philosophiæ Doctor) може скористатись готовими аналітичними дослідженнями, проте рекомендуємо їх використовувати як підтвердження власних висновків, адже дисертація вимагає самостійного опрацювання першоджерел, а не цитування висновків аналітиків.

У свою чергу, можливе використання рейтингових досліджень та оцінок незалежних міжнародних організацій, наприклад:

Також можна використовувати результати опитувань, які проводяться відповідними аналітичними центрами, наприклад:

 • Київська школа економіки (http://kse.org.ua/);
 • Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) (http://www.ier.com.ua/ua);
 • Інститут суспільно-економічних досліджень (https://iser.org.ua);
 • Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова (УЦЕПД) (https://razumkov.org.ua);
 • Український центр аналітики і безпеки (УЦАБ) (https://uacas.org) тощо.
Важливо

Значною проблемою є дефіцит аналітики. Тому, перш ніж сформулювати тему дисертації, переконайтесь, що весь матеріал, необхідний для виконання усіх поставлених завдань, є наявним та доступним.

 

2.3. Постановка мети, завдань, об’єкту та предмету дисертації

Наступним етапом для формулювання теми дисертації є постановка мети – того результату, який має бути досягнутий по закінченню наукової роботи. Мета повинна бути конкретною та досяжною. Тобто результат можна обґрунтувати, виміряти, довести та використати, а аспірант повинен продемонструвати власне новаторство за результатами науково-дослідної діяльності.

Завдання дослідження – це та робота, яка має бути виконана після завершення роботи, тобто для досягнення мети необхідним є виконання ряду завдань.

Лайфхак

Перелік завдань – це перелік параграфів (підрозділів) Вашої майбутньої наукової роботи. За результатом написання кожного параграфу буде виконане відповідне завдання.

Формулювання об’єкту та предмету дослідження – важливий процес, а особливості цього процесу можна розглянути у попередній статті, розміщеній у нашому блозі).

Після цього коригуємо чорнові варіанти тем дисертації, зменшуємо їх перелік та залишаємо 2-3 варіанти, конкретизуючи теми з урахуванням отриманих результатів та виокремивши їх перспективність у проведенні подальших науково-дослідних робіт.

Отже, основна інформація та чорнові варіанти теми дисертації готові – йдемо на консультацію до наукового керівника.

 

2.4. Консультування із науковим керівником

Науковий керівник має досвід, необхідний для формування теми дисертації, яка буде відповідати усім вимогам та привабить увагу членів ВАК. Проте, якщо на Вашу думку Ваш варіант теми дисертації є більш оптимальним, не бійтеся це казати, проте майте необхідні аргументи для цього.

Важливо

Остаточний варіант теми дисертації повинен співпадати із позицією кафедри та наукового керівника.

 

Наостанок зазначимо, що найбільші проблеми у виборі теми дисертації, наступні:

Проблеми вибору тем дисертації - малюнок

Тому підходьте до формулювання теми дисертації серйозно та ґрунтовно, щоб написати якісну наукову роботу та блискуче її захистити.

Цікавить написання роботи "під ключ" з гарантією?

Відповіді на часті питання

Як я можу узгодити тему дисертації із науковим керівником, якщо і тема, і науковий керівник призначаються Наказом Комісії одночасно?

Зазвичай вступ до аспірантури відбувається після попереднього вибору наукового керівника та отримання його згоди. Тому призначення теми дисертації і наукового керівника одночасно – це необхідна формальність. Можете консультуватись із керівником до фактичного видання наказу.

Згідно наведених рекомендацій, лише для формулювання теми дисертації я маю витратити значну кількість часу для аналізу наукових та аналітичних джерел. Як я встигну написати дисертацію у визначений термін?

Аналіз наукових джерел – це поверхневе дослідження, необхідне для формулювання теми дисертації та впевненості в тім, що доступних аналітичних джерел вистачить для проведення дослідження. Також після проведеної роботи Ви не будете витрачати багато часу на пошук необхідної інформації – «кістяк» переліку джерел буде вже сформовано.

Якщо науковці вже захистили дисертації на подібні теми, проте, на мою думку, проблема знову стала актуальною, я можу досліджувати і вирішувати наявні проблеми?

Звичайно, можете. Адже кожний процес чи явище мають здатність до розвитку, особливо під впливом мінливих факторів. Рекомендуємо виокремити нові проблеми та використати власні методики для проведення дослідження та розроблення рекомендацій. Тоді робота буде актуальною та мати наукову значущість (нова методика дослідження) та практичну (нові шляхи вирішення проблем, які з’явились після проведення останніх наукових досліджень).

Чи буде в мене можливість змінити (відкоригувати) тему дисертації у процесі її написання?

Для зміни теми або її коригування аспірант повинен написати заяву та знову пройти процедуру затвердження теми дисертації. Тобто, поетапно затвердити її на засіданнях кафедри, Комісії із затвердження тем дисертацій та вченої ради, що займає приблизно місяць.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660

Стаття була корисною для вас?

Оцініть статтю від 1 до 5

5 із 5 на основі 1 оцінок

Поділитися:
Помітили помилку?
Виділіть її і натисніть Ctrl + Enter

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: