0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

 1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
 2. Відкрийте Ваше замовлення
 3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Як отримати звання доцента?

Редактор: Роман
10 хв.

Поняття «доцент» є одним із складових елементів системи наукових звань та ступенів.

Магістр

1. Хто такий доцент?

Поняття «доцент» є одним із складових елементів системи наукових звань та ступенівДоцент – це вчене звання викладача ВНЗ; вчене звання співробітника науково-дослідної установи та посада у ВНЗ (див. рис.1).

Ієрархія вчених звань - фото
Рис. 1 Поняття «доцент»
 

Дане вчене звання знаходиться в ієрархії між старшим науковим співробітником та професором.   Присвоюється це звання в Україні вченими радами та  засвідчується атестатом, який видає Міністерство освіти України.

Відповідно до чинного законодавства може бути присвоєно:

 • працівникам закладів вищої та післядипломної освіти;
 • діячам культури та мистецтва, які займаються педагогічною діяльністю.

Також доцент – це посада у вищому навчальному закладі, яку може отримати особа, що має науковий ступінь кандидата наук, доктора, або вчене звання старшого наукового співробітникадоцента, а також має науково-педагогічний досвід роботи не менше  5 років.

 
Важливо

«Доцент – вчене звання» та «Доцент – посада у ВНЗ» є різними категоріями.

 
 

2. Як отримати звання доцента

2.1.  Основні вимоги на доцента

Звання доцент немає вікових обмежень. Головне в його отриманні – це виконання усіх визначених вимогВимоги на доцента визначені Порядком присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам № 183 від 3 лютого 2016 року.

2.1.1. Вимоги до звання доцент для працівників закладів вищої та післядипломної освіти:

 • наявність наукового ступення доктора наук або доктора філософії чи кандидата наук;
 • наявність вченого звання старший дослідник;
 • науковий стаж роботи від 5 років;
 • володіння іноземною мовою на рівні не нижчому В2;
Важливо

Якщо немає документу, який затверджує рівень знань іноземної мови, можна підтвердити це за допомогою наукових публікацій на іноземній мові. Таких публікацій має бути 10 та більше.

 • міжнародний досвід, який потрібно підтвердити виданими документами у країнах ЄС або країнах ОЕСР (дипломами, сертифікатами, свідоцтвами тощо);

 • наявність публікацій у виданнях категорії «Б»;

 • ведення публіцистичної діяльності, яка передбачає наявність не менше однієї публікацій у виданнях, що індексуються у Web of Science або Scopus та мають присвоєний ISSN-номер;

 • висновок кафедри ВНЗ, який підтверджує високий рівень викладання

   

  претендента на державній мові або на мові ОЕСР.

2.1.2. Вимоги до звання доцент для діячів культури та мистецтва:

 • навчально-педагогічна діяльність від 5 років;

 • наявність почесного звання;

 • трудовий стаж після присвоєння почесного звання не менше 1 року;

 • значні творчі досягнення та наукові праці у фахових виданнях України або закордонних наукових виданнях;

 • високий рівень викладання на державній мові або на мові ОСЕР;

 • не менше трьох особисто підготовлених лауреатів державних або міжнародних конкурсів, премій, фестивалів тощо.

Із вище зазначеного можна спостерігати, що вимоги до присвоєння доцента передбачають постійне ведення не лише викладацької діяльності у вищому навчальному закладі, але й наукової.  Результати наукової діяльності претендента на отримання звання доцент обовязково мають бути представлені на території України та  за її межами.

Таким чином, кожен хто має на меті отримати це звання немає зупинятися на досягнутому рівні наукової діяльності, а активно її продовжувати та розвивати. Адже, викладацький досвід та наукова діяльність мають «однаку вагу на терезах» претендента.

 
Цікавить написання роботи "під ключ" з гарантією?
 

2.2. Процедура отримання вченого звання доцента

Процедура отримання доцента є досить кропіткою, оскільки потребує уважності та відповідальності під час збору усіх потрібних документів, а також виконання усіх поставлених вимог. Вона складається з трьох основних етапів: 1 – розгляд атестаційних матеріалів; 2 – оформлення атестаційної справи; 3 – оформлення та видача атестатів (див. табл. 1).

Таблиця 1

Основні етапи отримання вченого звання доцента*

Етапи
Особливості
Етап І – Розгляд атестаційних матеріалів
 • перед розглядом атестаційних матеріалів обов’язковим є проведення відкритої лекції здобувача;
 • атестація відбувається на кафедрі де працює здобувач;
 • розгляд атестаційних матеріалів проводиться вченими радами ВНЗ або закладів післядипломної освіти, які визначають порядок даного розгляду;
 • розгляд матеріалів здійснюється на підставі висновку кафедри про академічну доброчесність здобувача;
 • на даному етапі здобувач має представити перед комісією кафедри (не менше трьох представників) звіт про власну науково-педагогічну діяльність.
Етап ІІ – Оформлення атестаційної справи
На даному етапі відбувається збір документів для атестаційної справи:
 • супровідний лист;
 • копія паспорта (першої сторінки) завірена підписом секретаря вченого ради;
 • копія свідоцтва про зміну імені ( якщо звичайно зміна імені була);
 • рішення вченої або науково-технічної ради стосовно присвоєння цього звання;
 • протокол лічильної комісії;
 • список наукових, а також навчально-методичних праць;
 • копія сертифікату володіння іноземною мовою;
 • довідка з місця роботи, а також витяг з наказу про зарахування/ звільнення на посади;
 • довідка про наукову та науково-педагогічну діяльність.
Етап ІІІ – Оформлення та видача атестатів
 • атестат видається після прийняття позитивного рішення атестаційною колегією МОН;
 • даний атестат видається відповідного зразка, який затверджений Постановою КМУ №656;
 • термін оформлення атестата становить два місяці від дня прийняття рішення;
 • вручення атестату здійснюють відповідальні представники ВНЗ;
 • у випадку втрати, пошкодження або знищення атестату видається його дублікат але з новим серійним номером;
 • у випадку зміни персональних даних (ім’я, по батькові, прізвище)зміни галузі професійної діяльності чи кафедри даний атестат переоформленню або обміну не підлягає.

*Джерело: сформовано автором на основі даних Порядку №183

 Основним документом, який підтверджує отримання цього вченого звання є атестат відповідного зразка. Атестат доцента – це документ, який підтверджує кваліфікаційний рівень науково-педагогічного працівника для вирішення поставленого питань щодо зайняття відповідної посади, а також його оплати праці.

 Отримання вченого звання доцента по спеціальності передбачає те, що профіль науково-педагогічної та наукової роботи здобувача має  відповідати головному напрямку діяльності кафедри.

 
Важливо

Якщо кафедра є багатопрофільною, то у рішенні стосовно присвоєння звання доцента зазначається основний курс, який викладає здобувач.

 

Отже, умови отримання вченого звання доцента передбачають чітке дотримання усіх вимог та проходження трьох основних етапів, кінцевим результатом яких є отримання здобувачем атестату.

 

3. Яку перспективу передбачає вчене звання доцента

Зазвичай кожен хто здобуває доцента серед працівників закладів вищої та післядипломної освіти не зупиняється на досягнутому та продовжує свій науковий та науково-викладацький розвиток. Отримання цього звання відкриває нові можливості та перспективи, а саме:

 • залишається лише один крок до здобуття звання професора;

 • можливість документарно підтвердити високий рівень науково-професійних здібностей;

 • передбачає подальший карєрний та науковий ріст;

 • гарантована надбавка до заробітної плати;

 • підвищення рівня самоствердження у професійному колі тощо.

Лайфхак

Якщо у Вас немає документу, який може підтвердити потрібний рівень володіння іноземною мовою, краще знайдіть можливість отримати необхідний документ. Адже 10 статей іноземною мовою можуть коштувати дорожче, а ніж курси іноземної мови. Окрім того, це також дозволить зекономити час, оскільки написання фахових статей іноземною мовою надзвичайно трудомісткий процес.

Відповіді на часті питання

Як отримати атестат доцента?

Для того, щоб отримати атестат потрібно виконати перелік вимог, визначених Порядком № 183, отримати висновок кафедри про академічну доброчесність та сформувати звіт про власну науково-педагогічну діяльність.

Як стати доцентом?

Для того, щоб стати доцентом насамперед потрібно мати науково-викладацький стаж  не менше 5 років, володіти іноземною мовою на рівні не нижчому В2 та активно вести наукову та публіцистичну діяльність.

У випадку зміни прізвища атестат доцента потрібно змінювати?

Ні. Порядком № 183 передбачено, що у випадку зміни персональних даних (ім’я, по батькові, прізвище), зміни галузі професійної діяльності чи кафедри даний атестат переоформленню або обміну не підлягає.

Скільки потрібно публікацій у виданнях, що індексуються у Web of Science або Scopus, на звання доцента?

Потрібно мати  не менше однієї публікацій у виданнях, що індексуються у Web of Science або Scopus при умові, що уже здобуте звання старшого наукового співробітника.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660

Стаття була корисною для вас?

Оцініть статтю від 1 до 5

4.3 із 5 на основі 3 оцінок

Поділитися:
Помітили помилку?
Виділіть її і натисніть Ctrl + Enter

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: