0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Які є наукові ступені і вчені звання та різниця між ними?

Редактор: Роман

Наукові ступені та вчені звання відіграють важливу роль у системі вищої освіти та наукових досліджень, визначаючи рівень кваліфікації та досягнень науковців.

Магістр

1. Що таке науковий ступінь?

Науковий ступінь – вища кваліфікація, яку здобувачеві присвоюють спеціалізовані вчені ради закладів вищої освіти (ЗВО) чи наукових установ у результаті успішного виконання ним відповідної освітньо-наукової або наукової програми та публічного захисту дисертації.
Науковий ступінь підтверджує високий рівень компетентності та здатність здобувача до проведення самостійних наукових досліджень, аналізу і узагальнення отриманих результатів, а також робить його конкурентоспроможним на ринку праці у відповідній галузі. Присвоєння наукового ступеня також є важливим кроком для подальшого академічного та професійного зростання, відкриваючи можливості для викладання у вищих навчальних закладах, участі у наукових проектах та отримання грантів на проведення досліджень.

2. Які є наукові ступені в Україні?

Згідно статті 28 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року № 848-VIII вчені мають право на здобуття відповідно до законодавства наукових ступенів:

Наукові ступені - зображення

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Цей ступінь:

  • присвоюється після успішного завершення освітньо-наукової програми;
  • вимагає проведення оригінальних досліджень та захисту дисертації;
  • є еквівалентом кандидатської дисертації.
Важливо!

В Україні присвоєння наукового ступеня кандидата наук тривало до 31 грудня 2020 р. для осіб, які вступили в аспірантуру до 2015 р. і провели захист кандидатських дисертацій. З початку 2021 року в Україні було відмінено захист кандидатських дисертацій, і вони були замінені захистом дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Необхідно також зазначити, що Законом України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII було запроваджено новий освітньо-творчий (науковий) ступінь – доктор мистецтва, який:

  • присвоюється у галузі мистецтв;
  • вимагає значних творчих досягнень та захисту відповідних творчих робіт або проектів.

Науковий ступінь доктора наук є другим науковим ступенем, який отримується в рамках вищої освіти на науковому рівні. Це найвищий ступінь, який підтверджує значні досягнення у науковій діяльності та експертність у конкретній галузі науки. Цей ступінь базується на досягненнях у галузі доктора філософії і передбачає отримання найвищих компетентностей у розробці та застосуванні методології дослідницької роботи, проведенні оригінальних досліджень та отриманні наукових результатів і захисту дисертації. Такі результати повинні вирішувати важливі теоретичні або практичні проблеми, мати значення на загальнонаціональному або світовому рівні та бути опублікованими у наукових виданнях.
Відмінності наукового ступеня доктора філософії і доктора наук наведено в таблиці:

Критерій

Доктор філософії (Ph.D.)

Доктор наук

Рівень кваліфікації

Початковий науковий ступінь після магістра

Найвищий науковий ступінь

Тривалість навчання/досліджень

3-4 роки після магістратури (4 р. навчання в аспірантурі)

В середньому 5-7 років після здобуття ступеня доктора філософії (2 р. навчання в докторантурі)

Вимоги до вступу

Магістерський ступінь

Ступінь доктора філософії (Ph.D.) або кандидата наук

Основні вимоги до здобуття

Проведення оригінальних досліджень, написання та захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Видатні дослідницькі досягнення, написання та захист докторської дисертації

Сфера застосування

Усі галузі науки та техніки

Вузькоспеціалізовані галузі наукових досліджень

Кар’єрні перспективи

Початкові та середні позиції в академічній та науковій сфері

Вищі академічні та наукові позиції, включаючи керівні ролі

Публікації

Наукові статті у фахових виданнях

Наукові статті у високорейтингових журналах, підручники, монографії

Участь у проєктах

Участь у наукових проєктах

Керівництво великими науковими проєктами

Можливість викладання

Викладання у вищих навчальних закладах

Викладання та адміністративна робота у вищих навчальних закладах

Загалом, наукові ступені є важливим фактором для підтримки розвитку наукової сфери та наукової спільноти країни. Кваліфіковані вчені з докторськими ступенями активно сприяють створенню нових знань та просуванню наукових досліджень і технологій у різних сферах життя.

Цікавить написання роботи "під ключ" з гарантією?

3. Що таке вчене звання?

Вчене звання – ступінь кваліфікаційної системи у вищих навчальних закладах та наукових організаціях, яке дозволяє ранжувати наукових і науково-педагогічних працівників на різних етапах їх академічної кар’єри.

Важливо!

Присвоєння вченого звання свідчить про високу наукову кваліфікацію, багатий дослідницький досвід і активну участь у науковій роботі.

Вчені звання відображають професійне визнання науковців та їх важливість у науковій спільноті. Вони підтверджують не лише наукові досягнення, але й активну участь у науковій діяльності, наставництво та внесок у розвиток молодих дослідників. Вчене звання дозволяє науковцям стати лідерами у своїй галузі, підвищуючи престиж і значущість їх роботи в очах колег та суспільства.

4. Які бувають вчені звання в Україні?

Згідно статті 54 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р.
№ 1556-VII в Україні присвоюються такі вчені звання:

Вчені звання - зображення

Вчене звання доцента і професора присвоюється особам, які професійно здійснюють науково-педагогічну або творчу мистецьку діяльність. Звання доцента та професора вказують на високий рівень кваліфікації та досвіду у викладанні та наукових дослідженнях. Звання доцента свідчить про значні професійні досягнення і вміння передавати знання студентам, тоді як звання професора вказує на найвищий рівень експертності та визнання у певній галузі науки.
Основна різниця між званнями доцента і професора наведена в таблиці:

Критерій

Доцент

Професор

Кваліфікація

Ступінь кандидата наук або доктора філософії

Ступінь доктора наук

Вимоги до присвоєння

Публікації, педагогічний стаж та активна участь у науковій діяльності

Високий науковий рівень, визнання у галузі та значний науковий внесок

Педагогічна діяльність

Викладає в університеті та бере участь у наукових дослідженнях

Викладає в університеті, проводить власні наукові дослідження та керує ними

Наукова репутація

Має власну наукову репутацію, але менше відомий у наукових колах

Відомий в наукових колах, має високий науковий авторитет та внесок

Кар’єрні перспективи

Можливість просування у вищих навчальних закладах до посади професора

Зазвичай вже перебуває на вершині кар’єрного лідерства у своїй галузі

Вчене звання старшого дослідника присвоюється особам, котрі професійно здійснюють наукову або науково-технічну діяльність. Звання старшого дослідника вказує на високу кваліфікацію і досвід у проведенні наукових досліджень.
Загалом, вчені звання підтверджують високий рівень компетентності та внесок у відповідну сферу знань.

5. У чому різниця між науковим ступенем та вченим званням в Україні?

Науковий ступінь та вчене звання є важливими елементами системи академічної кар’єри в Україні. Вони відіграють ключову роль у визначенні рівня кваліфікації та професійного визнання науковців.
Попри схожість у термінах, науковий ступінь та вчене звання мають суттєві відмінності у своїх призначеннях, процедурах отримання та значенні для кар’єри дослідників і викладачів.

Критерій

Науковий ступінь

Вчене звання

Призначення

Офіційне підтвердження рівня кваліфікації та наукових досягнень у певній галузі знань

Відповідне звання, що вказує на визнання професійних досягнень і кваліфікації у викладанні та науковій діяльності

Вимоги

Успішне виконання освітньо-наукової програми та публічний захист дисертації

Досягнення у науковій та педагогічній діяльності, наявність публікацій, участь у наукових проектах, викладацький стаж тощо

Рівні

Доктор філософії (раніше кандидат наук), доктор наук

Старший дослідник, доцент, професор

Функція

Свідчить про здатність до проведення самостійних наукових досліджень і є важливим етапом у кар’єрі науковця

Визнає авторитет та експертність у академічній спільноті, необхідні для обіймання певних посад у закладах вищої освіти

Основний акцент

Науково-дослідницька діяльність

Викладацька та науково-педагогічна діяльність

Процедура здобуття

Публічний захист дисертації перед спеціалізованою вченою радою

Оцінка досягнень і кваліфікації спеціалізованими вченими радами або іншими компетентними органами

Значення для кар’єри

Критичний для наукової кар’єри, відкриває можливості для викладання, участі у проектах, отримання грантів

Важливий для академічної кар’єри, необхідний для викладання на певних посадах та визнання в академічній спільноті

Порада!

Розуміння сутності наукових ступенів і вчених звань, а також процесу їх здобуття, є ключовим для тих, хто прагне досягнути успіху в академічній сфері та зробити свій внесок у розвиток науки.

Отже, науковий ступінь фокусується на науково-дослідницькій діяльності та кваліфікації, тоді як вчене звання визнає досягнення у викладанні та науково-педагогічній і науковій діяльності. Наукові ступені та вчені звання відіграють важливу роль у системі вищої освіти та наукових досліджень, визначаючи рівень кваліфікації та досягнень науковців. Вони не лише відображають професійний розвиток і внесок у науку, але й служать важливим критерієм оцінки роботи викладачів та дослідників.

Відповіді на часті питання

Чи визнаються закордоном наукові ступені одержані в Україні?

Наукові ступені, отримані в Україні, зазвичай отримують визнання за кордоном. Однак, це визнання може бути піддане перевірці та залежати від престижності навчального закладу, в якому було отримано науковий ступінь, а також від академічних досягнень самого кандидата.

Чи можна отримати вчене звання без наукового ступеня?

В Україні здобуття вченого звання без наявності наукового ступеня є малоймовірним, оскільки науковий ступінь є важливою складовою кваліфікаційних вимог для присудження вченого звання. Наприклад, вчені звання доцента та старшого наукового співробітника присвоюють докторам філософії і докторам наук, а вчене звання професора, як правило, – докторам наук. Проте існують деякі винятки та специфічні випадки, коли особи з  видатними досягненнями в певній галузі можуть отримати вчене звання навіть без наукового ступеня, але це трапляється рідко і потребує особливого розгляду і підтвердження високих професійних та наукових здобутків.

В чому полягає основна відмінність наукового ступеня та вченого звання?

Науковий ступінь та вчене звання в Україні виконують різні функції в академічній і науковій діяльності. Науковий ступінь, як-от доктор філософії чи доктор наук, підтверджує рівень кваліфікації та дослідницькі досягнення особи, здобуті через успішне виконання освітньо-наукової програми та захист дисертації. Вчене звання, наприклад, доцент чи професор, визнає професійні досягнення в галузі науки або освіти і свідчить про авторитет і досвід у викладанні та науково-педагогічній діяльності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660

Стаття була корисною для вас?

Оцініть статтю від 1 до 5

5 із 5 на основі 2 оцінок

Поділитися:
Помітили помилку?
Виділіть її і натисніть Ctrl + Enter

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: