0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

тези доповідей наукової конференції

Как правильно писать тезисы доклада для научной конференции - картинка
Як правильно писати тези доповіді для наукової конференції?

1. Поняття тез доповідей наукової конференції Кожна конференція складається з доповідей досвідчених  науковців, кваліфікованих спеціалістів та молодих вчених. Дані доповіді базуються на завчасно сформованих тезах.   Поняття «тези» походить від грецького слова «thesis», яке в перекладі означає «твердження, положення». Сьогодні використання тез є основою досконалого формування кожної доповіді наукової конференції. Тези доповідей наукової конференції – це: структуровано, логічно та лаконічно сформований виклад наукового матеріалу теми дослідження; науковий спосіб відображення результатів проведеного дослідження; наукова публікація, яка містить стислу інформацію по темі доповіді. Характерні риси тез доповідей як жанру наукового стилю: змістовність; самодостатність; лаконічність; логічність; структурованість. Основним завданням використання тез доповідей є забезпечення детального розуміння аудиторією основних результатів проведеного дослідження.   2. Характерні особливості тез доповідей для наукової конференції 2.1. Структурна характеристика тез доповідей Вимоги до оформлення тез доповіді наукової конференції визначаються організаторами. Зазвичай це: обсяг тез: 2-4 сторінки друкованого текст; текст: Times New Roman, шрифт – 14 (або 12), інтервал – 1,5 (або 1); Наукове оформлення тез доповіді для конференції базується на основі структурних елементів ( Рис. 1). Структура тез має бути логічно сформована. А також визначатися високим рівнем змістовності тексту, щоб в загальному тези були самодостатньою науковою працею. Назва тез має бути короткою та цікавою з наукової точки зору. Вступ. Перший блок тез, в якому зазвичай стисло вказано актуальність теми, мета, методика, гіпотези та теоретична база наукового дослідження. Результати дослідження. Структурний елемент тез, який формується на основі викладу основних матеріалів дослідження. Матеріали дослідження мають бути логічно пов’язаними інформаційними блоками, що розкривають тему дослідження. Висновки. Мають містити лаконічно та стисло сформовані підсумки наукового дослідження, а саме: наукові та практичні результати; рекомендації стосовно наукового та практичного застосування одержаних результатів; коротке обґрунтування  одержаних результатів. Література. Під час написання тез мають бути використанні найновіші наукові періодичні видання, підручники, оскільки студентові (аспірантові) потрібно буде врахувати усі уже існуючі наукові результати досліджень по обраній тематиці. Кількість літературних джерел у тезах має бути 3-5. На зазначені джерела обов’язково мають бути посилання по тексту. Врахування усіх структурних елементів під час написання тез доповіді для наукової конференції забезпечить змістовний виклад основних результатів проведеного дослідження.   2.2. Класифікація тез доповідей для наукової конференції Вид тез доповіді, як і структура, визначається організаторами наукової конференції. У науковій спільноті виділяють такі види тез: короткі, довгі, описові, інформативні, структуровані та неструктуровані (див. Таб.1). Таблиця 1 Класифікація тез доповідей Класифікаційна ознака Вид тез Характеристика За обсягом Короткі Тези, які направляються у редакційну колегію для затвердження теми дослідження та виділення секції (місця) у конференції, а також для затвердження часу на доповідь. Довгі Тези, які включаються в програму конференції та призначені для розгляду тематики дослідження  аудиторією слухачів За змістом Описові Короткі тези призначені для загального опису дослідження. Дані тези можуть не містити усіх структурних елементів. Кількість слів у таких тезах 50-100. Інформативні Містять усі структурні елементи, які приманні тезам. Кількість слів сягає більше 100. За структурою Структуровані Чітко визначені структурні елемент в тексті тез (актуальність теми, методи, результати дослідження та ін.). Неструктуровані Інформація по результатам  дослідження подається одним блоком. Немає чітко визначених структурних елементів.         Найпоширенішими видами тез є інформативні та неструктуровані. Описові тези використовуються в основному при участі у міжнародних конференціях. А структуровані тези мають такий недолік, як зменшення кількості слів висвітлення основної ідеї  дослідження через визначення кожного структурного елемента в самому тексті тез.   Зразок структурованих тез Зразок неструктурованих тез   3. Основи написання тез доповідей для наукової конференції Науковий стиль відображення результатів дослідження – це основна засада написання тез доповідей для наукової конференції. Для правильно написання тез доповіді для наукової конференції потрібно: 1. Ознайомитися з основними вимогами. 2. Визначити тип та структуру тез наукової доповіді. 3. Ознайомитися з усіма існуючими дослідженнями по визначеній темі. 4. Визначити гіпотезу притаманну темі наукового дослідження. 5. Зазначити чітко актуальність теми дослідження. 6. Зазначати використані методи дослідження разом з отриманими результатами. 7. Формувати тези за допомогою коротких та простих речень (оптимальна кількість слів – 12-17). 8. Уникати використання абревіатур та скорочень. 9. Не вживати загальновідомих виразів та загальної інформації 10. Використовувати цитування інших науковців лише у випадку, якщо цитата впливає на суть висвітлення ідеї. 11. Уникати надлишкових слів у реченні, без яких суть ідеї може бути також зрозумілою. 12. Не використовувати підзаголовки або писати їх в підбір з текстом тез.  13. Сформувати стисло та докладно висновки дослідження.  14. Вичитати текст на наявність помилок (технічних, логічних тощо). Під час написання тез потрібно врахувати, що тривалість доповіді на наукових конференціях 10-15 хв, тому тези мають бути стисло та лаконічно  сформованими, щоб за цей проміжок часу можна було ознайомити аудиторію слухачів з усіма результатами  наукового дослідження.   Основними помилками під час написання тез доповіді є: не висвітлено в повному обсязі обов’язкові структурні елементи тез (актуальність теми дослідження, методи, результати тощо); значна кількість загальновідомих та банальних фактів; велика кількість цитат та посилань; не логічний виклад результатів наукового дослідження; наявність повторів тексту за змістом викладеної інформації; не дотримання культури мови; висновки не чітко сформовані тощо. Врахування основних особливостей та існуючих проблем написання тексту тез для доповіді забезпечить досконале та правильне їх виконання.

Тези
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660