0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

 1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
 2. Відкрийте Ваше замовлення
 3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Як правильно оформити реферат

Редактор: Роман
5 хв

Реферат є видом самостійної роботи здобувачів вищої освіти. У процесі його написання вони опановують методи та набувають вміння проведення наукового дослідження.

Магістр

1. Поняття «реферат»

Ще зі школи нам відоме поняття «реферат», який писали усі учні в період навчання. Але ніхто не пояснював основні мотиви здійснення такого завдання. У вищих навчальних закладах також вдаються до рефератів, які не мають особливої вагомості, але допомагають отримати додаткові відмінні оцінки з певного предмету. Так що ж таке реферат і для чого взагалі його пишуть?

Цікавий факт, але в більшості методичних рекомендацій щодо написання наукових робіт, до яких відноситься реферат, про нього або зовсім не згадують, або дуже стисло, зазвичай як другорядний елемент у навчанні вишів України. Це пов’язано з його метою – навчати учня/студента працювати з критичною літературою (статті, монографії, дисертації тощо), що у подальшому слугуватиме базою для написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт. Тобто, це свого роду тренажер для початківців, які не мають досвіду із науковою діяльністю.

Так, наприклад, в методичних рекомендаціях до написання курсових та дипломних робіт з іноземної філології Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський Державний Педагогічний Університет» надається розгалужене з визначенням поняття «реферат»: «Реферат – це короткий систематизований виклад матеріалу з обраної проблеми за літературними джерелами. Його призначення полягає в змістовному узагальненні певної теми й засвоєнні вимог до написання та оформлення наукової роботи.

Особливих наукових досягнень ця робота не передбачає, вона вчить грамотно викладати вже відоме. Виконуючи реферати, здобувачі повинні навчитись виділяти головне, аналізувати, порівнювати, систематизувати матеріал в межах обраних напрямків, висловлювати та аргументовано доводити свою позицію щодо використаної інформації. Цим зумовлюється авторство реферату. Виконуючи реферати, всі здобувачі повинні засвоїти механізм письмової презентації певної інформації. Кращі роботи, якщо їх тема відповідає плану навчального заняття, як зразок, можуть бути презентовані усно».

Отже, реферат є видом самостійної роботи здобувачів вищої освіти. У процесі його написання вони опановують методи та набувають вміння проведення наукового дослідження.

 

2. Загальні вимоги до реферату

При написанні реферату слід дотримуватись таких загальних вимог:

 • чіткість та логічна послідовність викладу матеріалу;
 • переконливість аргументації;
 • стислість і точність формулювань, які виключають можливість неоднозначного тлумачення;
 • конкретність викладу результатів дослідження.

У роботі повинні бути відображені:

1) актуальність тематики та відповідність сучасному стану науки;

2) обґрунтування вибраного напрямку досліджень, методів розв’язання завдань та їх порівняльна оцінка;

3) аналіз та узагальнення наявних результатів;

4) розробка загальної методики проведення дослідження;

5) характер і зміст виконаних теоретичних досліджень, методи досліджень;

6) обґрунтування необхідності проведення експериментальних досліджень (у разі потреби);

7) оцінка повноти розгляду (аналізу) поставленої мети;

8) відповідність виконаних досліджень плану;

9) наукова та практична цінність виконаної роботи.

Важливо

Тематика рефератів розробляється та затверджується кафедрою, зберігається на кафедрі. Тематика рефератів поновлюється щорічно.

Реферати виконуються державною мовою України (українською мовою).

 

3. Структура реферату

Структура реферату відповідає будь-якій іншій науковій робі, а саме:

 • титульний аркуш;
 • зміст;
 • перелік умовних позначень (за необхідності);
 • вступ;
 • основну частина (декілька розділів);
 • висновки;
 • список використаних джерел;
 • додатки (за потреби).

Але на практиці структура реферату досить примітивна, див. приклад змісту реферату:

Як оформити реферат

Як бачимо, реальний реферат містить три розділи і має теоретично-оглядовий характер. Практичного дослідження не здійснюється в межах реферату.

Лайфхак

За відсутності методичних рекомендацій з оформлення реферату, потрібно звернутися до пошукової системи «Google», де легко можна знайти вимоги та приклад як виглядає оформлений реферат. Необхідно лише вбити такі словосполучення, як: титульна сторінка реферату; реферат оформлення; структура реферату; як правильно оформити реферат; який обсяг реферату тощо.

 

4. Зміст реферату.

Вступна частина повинна мати такі структурні елементи: титульний аркуш, зміст, перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.

Основна частина (словосполучення «основна частина» в тексті роботи не використовується) містить такі структурні одиниці: вступ, текст роботи, висновки, рекомендації, перелік посилань.

Додатки розміщують після основної частини роботи.

Структурні елементи «титульний аркуш», «зміст», «вступ», «основна частина», «висновки», «перелік посилань / список використаних джерел/літератури» є обов’язковими.

Отже, від вступу до висновка – це обов’язкові елементи реферату.

Цікавить написання роботи "під ключ" з гарантією?

Відповіді на часті питання

Яка технічна вимога до оформлення сторінки?

За відсутністю методичних рекомендацій, автор реферату може вжити наступні загальні вимоги: верхнє та нижнє поля – 20 мм; ліве – 30 мм, праве – 15 мм.

Як оформити титульний аркуш?

Оформлення титульного аркуша відбувається за загальною схемою: посередині зверху пишеться назва навчального закладу; посередині великими літерами пишеться слово «РЕФЕРАТ», нижче через два-три рядки «на тему….та заголовок у вигляді теми реферату великими літерами напівжирно»; справа в нижньому кутку аркуша «виконав/виконала ПІП», в самому низу посередині аркуша – місто та рік.

Який обсяг реферату?

Вимоги обсягу реферату фіксується вашим навчальним закладом, але загально прийнято писати до 15 сторінок.

Як правильно оформити реферат?

Дізнатися як правильно оформити реферат можна у викладача.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660

Стаття була корисною для вас?

Оцініть статтю від 1 до 5

5 із 5 на основі 2 оцінок

Поділитися:
Помітили помилку?
Виділіть її і натисніть Ctrl + Enter

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: